Tjäna högre lön 2024 som undersköterska hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för fysioterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som undersköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för undersköterskor har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som undersköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för undersköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som undersköterska hos oss

Din lön som undersköterska på Medkomp ligger på mellan 30 000 sek och 40 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som undersköterska

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – UNDERSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Undersköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Undersköterska

Som undersköterska har du möjlighet att arbeta inom flera olika arbetsroller och tjänster. Dina arbetsuppgifter och arbetsområden kan variera beroende på vilken inriktning och tjänst du väljer. Här är några exempel på inriktningar och arbetsroller som du kan välja mellan som undersköterska:

 • Äldreomsorg: Inom äldreomsorgen erbjuder du vård och omsorg till äldre människor. Du arbetar på äldreboenden, servicehus eller inom hemtjänst. Arbetsuppgifterna inkluderar att hjälpa till med personlig hygien, att ge medicin och att vara ett socialt stöd för de äldre.

 • Handikappomsorg: Här arbetar du med människor som har funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter omfattar att hjälpa dem med deras dagliga behov och att stötta dem i att utföra aktiviteter för att bidra till deras självständighet och självförtroende.

 • Hemsjukvård: Inom hemsjukvården besöker du patienter i deras hem och utför olika vård- och omsorgsuppgifter. Du kan vara ansvarig för att ge medicin, hjälpa till med hygien, göra hemsjukvårdsbesök och erbjuda stöd och service.

 • Sjukhusvård: Inom sjukhusvården arbetar du på sjukhus och kliniker, där dina arbetsuppgifter kan inkludera att assistera läkare och sjuksköterskor, ge medicin och hjälpa med praktiska uppgifter som måltidsdistribution och städning.

Oavsett vilken inriktning och arbetsroll du väljer kommer ditt huvudsakliga mål som undersköterska alltid att vara att bidra till god vård och omsorg för patienter och brukare. Beroende på dina egna intressen och kompetenser kan du hitta en inriktning och arbetsroll som passar just dig och dina mål inom yrket.

Hur Olika Arbetsroller Och Tjänster Påverkar Din Lön

När du arbetar som undersköterska kan din lön variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsplats, tjänster du utför och din erfarenhet inom yrket. I denna sektion diskuterar vi hur olika arbetsroller och tjänster påverkar din lön som undersköterska.

Först och främst påverkas lönen av om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Undersköterskor som arbetar regionalt inom vård- och specialavdelningar tjänar i snitt 3600 kronor i ob-ersättning, medan de som arbetar kommunalt inom hemtjänst och äldreboende i snitt tjänar 2900 kronor i ob-ersättning. Detta motsvarar en skillnad på cirka 20%.

Några andra faktorer som påverkar din lön som undersköterska inkluderar:

 • Erfarenhet: En nyutexaminerad undersköterska får vanligtvis en månadslön omkring 25 000 kronor brutto, medan en mer erfaren undersköterska kan tjäna i genomsnitt 30 000 kronor innan skatt och 21 000 kronor efter skatt.
 • Område: Lönerna kan variera mellan olika städer och regioner. Till exempel, i Göteborg tjänar en undersköterska i genomsnitt 44 100 kr, medan i Västerås är medellönen 39 000 kr.
 • Inriktningar och specialiseringar: Om du specialiserar dig inom ett visst område, såsom ambulanssjukvård eller barnsköterska, kan det påverka din lön.

Vidare påverkar din timlön inom yrket som undersköterska av din anställningsform och arbetsgivarens policy. Enligt statistik från SKR låg genomsnittslönen år 2022 på knappt 28 000 kronor, vilket motsvarar en timlön på cirka 168 kronor.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha i åtanke att din lön som undersköterska kan variera beroende på flera faktorer, inklusive arbetsplats, arbetsuppgifter, geografisk plats och din erfarenhet. Det är alltid en god idé att hålla dig uppdaterad om löneutvecklingen inom ditt yrke och att förhandla om din lön baserat på din kunskap, erfarenhet och arbetsprestation.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Undersköterska

Som nyutexaminerad undersköterska kan du förvänta dig en ingångslön på omkring 25 000 kronor innan skatt. Denna siffra är relativt normal och baserad på statistik för nyutbildade undersköterskor i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att din ingångslön kan variera beroende på olika faktorer, såsom arbetsgivare, geografiskt område, erfarenhet och utbildning.

Efterhand som du får mer erfarenhet och utvecklar dina färdigheter kan du kräva en högre lön. En undersköterska med mer erfarenhet kan tjäna mellan 24 700 kr och 34 400 kr per månad. Det är viktigt att tänka på att lönen kan variera beroende på arbetsplats, ansvarsområde och vilken typ av avdelning du jobbar på. Till exempel, en undersköterska på en akutavdelning kan ha en högre lön än någon som jobbar inom äldreomsorgen.

Genomsnittslönen för en undersköterska låg år 2022 på knappt 28 000 kronor enligt statistik från SKR. Baserat på det blir årslönen 336 000 kronor och motsvarande timlön blir cirka 168 kronor.

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar när det kommer till ingångslön och att förstå att löneökningar ofta kommer med erfarenhet och vidareutbildning inom yrket. Även om ingångslönen kan vara lägre än förväntat, kan du arbeta upp din lön allt eftersom du får mer kompetens och erfarenhet.

Genomsnittlig Lön Som Undersköterska Baserad På Antal År I Yrket – Kommunalt/Landsting

Som undersköterska kan din lön variera beroende på din erfarenhet och antal år i yrket. Generellt sett ökar lönen för undersköterskor med tiden och arbetslivserfarenheten de har.

I början av din karriär som undersköterska, med mindre än 5 års erfarenhet, ligger lönen oftast i genomsnitt runt 25 000 SEK per månad brutto. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra och kan skilja sig beroende på arbetsplats och geografiskt område.

När du har mellan 4 och 9 års erfarenhet i yrket, kan din genomsnittliga lön som undersköterska öka till cirka 21 100 SEK per månad. Detta visar att din kunskap och erfarenhet uppskattas och belönas på arbetsmarknaden.

För erfarna undersköterskor med 10-20 års erfarenhet inom yrket är genomsnittslönen högre, omkring 25 800 SEK per månad. Det är något som ofta sker eftersom du förväntas ha mer ansvar och större kunskap inom ditt arbetsområde.

För dem med mer än 20 års erfarenhet av att vara undersköterska, ligger genomsnittslönen på cirka 26 400 SEK per månad. I det här skedet av din karriär kan du betraktas som en expert inom ditt yrke, vilket innebär att din kompetens värderas högre än för de som är relativt nya inom yrket.

Sammanfattningsvis ökar lönen för undersköterskor i allmänhet med antalet år de har spenderat inom yrket. Det är viktigt att du fortsätter att utvecklas inom ditt arbetsområde för att hålla ditt yrkeskunnande uppdaterat, vilket resulterar i högre lön och bättre möjligheter i din karriär.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Län I Sverige

Lön som undersköterska kan variera beroende på olika faktorer såsom arbetsgivare, geografiskt område, erfarenhet och utbildning. I detta avsnitt jämför vi lönen för undersköterskor mellan olika län och kommuner i Sverige.

I Sverige har en undersköterska en genomsnittlig bruttolön på cirka 26 700 kronor per månad före skatt för heltidsanställda under 2023. Det finns dock skillnader mellan löner i olika regioner och kommuner. Lönen påverkas av faktorer som efterfrågan på arbetskraft, levnadskostnader och arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar.

Tabellen nedan visar jämförelsen av medianlön för undersköterskor i några större svenska städer:

Stad Lön
Stockholm 28 000 kr
Göteborg 28 500 kr
Malmö 27 000 kr
Uppsala 27 500 kr
Västerås 26 900 kr

Det är även viktigt att titta på lön efter skatt då detta är de pengar du faktiskt får att använda dig av. För att beräkna nettolön skiljer sig beroende på din kommun och om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Det är normalt att lönen varierar mellan olika kommuner och regioner och det kan vara fördelaktigt att undersöka löneläget i din region, så att du kan förhandla om en lön som motsvarar det lokala genomsnittet.

Slutligen kan det vara intressant att jämföra lönen för undersköterskor med genomsnittslönen i Sverige, som ligger på cirka 232 kr/timme.

Vanliga Frågor Och Svar Om Undersköterskors Löner

Går Det Specialistutbilda Sig Som Undersköterska Och På Så Sätt Höja Lönen

Ja, det är möjligt att specialistutbilda sig som undersköterska för att höja din lön. Genom att skaffa dig en specialistutbildning kan du utvecklas inom ditt yrke och därigenom förbättra din löneutveckling. En specialistundersköterska med fördjupad kunskap inom ett område kan förvänta sig en högre lön än en undersköterska utan specialistutbildning.

Vilket Typer Av Arbetsroller/Tjänster Tjänar Mest Inom Yrket Undersköterska

Lönen för undersköterskor kan variera beroende på vilken typ av arbetsroll eller tjänst de har. Generellt sett kan undersköterskor med mer ansvarsfulla roller, såsom arbetsledare eller teamledare, förvänta sig högre löner än de som arbetar i mer grundläggande roller. Dessutom kan lönen variera beroende på arbetsplats, så som avdelning inom sjukvård, äldrevård eller funktionshinderstöd.

Hur Påverkar Konsultande En Undersköterskas Lön

Att arbeta som konsult eller anställd via ett bemanningsföretag kan påverka en undersköterskas lön på flera sätt. Konsulter kan nästan alltid förhandla om högre löner än fast anställda. På Medkomp erbjuder vi våra undersköterskor mellan 30.000 – 40.000/månaden för sina uppdrag. 

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor

Det kan finnas vissa skillnader i lönen för undersköterskor som arbetar inom offentlig sektor jämfört med de som arbetar inom privat sektor. Generellt sett kan lönen vara något högre inom privat sektor, men det finns också möjligheter till löneutveckling inom offentliga sektorn. Löneskillnaderna kan bero på flera faktorer, som arbetsgivarens storlek, resurser och ekonomiska situation. Både offentliga och privata sektorn erbjuder förmåner och utvecklingsmöjligheter för undersköterskor.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?