Tjäna högre lön 2024 som kirurg hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för kirurg är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som kirurg med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för kirurg har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som kirurg med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för kirurg är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som kirurg hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som kirurg

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – KIRURG

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Kirurgens roll och utbildningsväg

Som kirurg är din huvudsakliga uppgift att behandla patienter genom att utföra kirurgiska ingrepp. Detta ansvar kräver en omfattande förståelse av mänskliga anatomier, diagnoser och behandlingsplaner. Din roll kan variera betydligt beroende på specialisering, som kan spänna över ortopedi, plastikkirurgi eller allmänmedicin, bland andra discipliner.

För att bli kirurg, börjar du din resa med att slutföra läkarprogrammet, som tar i genomsnitt sex år. Efter avklarad utbildning och erhållen legitimation som läkare, följer en specialistutbildning inom kirurgi. Denna process kan ta ytterligare 5 till 6 år där du, förutom teoretiska kunskaper, får praktisk erfarenhet genom operationer och behandling av patienter.

Under din specialistutbildning får du skickligheten att bedöma och utföra kirurgiska ingrepp, som är avgörande för att kunna ge dina patienter den vård de behöver. Att specialisera sig ytterligare inom kirurgi öppnar upp för möjligheten att bli en specialistläkare med fokus på mer komplex kirurgi.

Tabellen nedan sammanfattar utbildningsvägen:

Steg Utbildning/Fas Tid
1 Läkarprogrammet 6 år
2 Legitimering som läkare Efter läkarprogrammet
3 Specialistutbildning 5-6 år

Kom ihåg att det krävs kontinuerlig utbildning även efter att du blivit specialist, för att hålla dig uppdaterad med nya tekniker och forskning inom ditt område.

Lönesättning för en kirurg

I din roll som kirurg förväntas du ha en lön som varierar stort beroende på en rad faktorer, inklusive din specialisering, erfarenhet och arbetsplatsens geografiska läge. Här följer en översikt av lönestatistik och faktorer som påverkar lönesättningen inom kirurgi.

Statistik och genomsnittslöner som tillsvidareanställd i offentlig sektor

Det är av stort värde att känna till den faktiska lönestatistiken för ditt yrke. I genomsnitt ligger en kirurgs månadslön före skatt på 83 200 SEK. Denna siffra kan ge en bra utgångspunkt, men det är viktigt att notera att timlönen kan uppgå till ungefär 500 SEK brutto. Lönen kan variera och Statistiska centralbyrån (SCB) kan erbjuda en mer detaljerad databas för att utröna medianlön och snittlön inom kirurgi. Det är också relevant att nämna att lönerna rapporteras skilja sig åt mellan män och kvinnor, där skillnader i bruttolön även återspeglas i månadslön och timlön.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön som kirurg kommer att variera baserat på var i landet du arbetar. I storstadsregioner tenderar löner att vara högre på grund av ökad efterfrågan på specialistkompetens. Offentlig sektor och privat sektor uppvisar också skillnader när det gäller lönesättning. Kirurger i den privata sektorn kan ibland ha möjlighet till högre löner, medan de i offentlig sektor kan ha andra förmåner som kan påverka den totala ersättningen.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska nettolön som kirurg, det vill säga pengarna du får ut efter skatt och andra avdrag, kan också variera kraftigt. Genomsnittet på 52 100 SEK efter skatt kan ses som en grund, men den individuella skattesatsen och avdragen för saker som tjänstepension och fackföreningsavgifter påverkar den slutliga summan du tar med dig hem. Noggrann kalkylering av dessa avdrag är avgörande för att få en klar bild av din nettoinkomst.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som kirurg bör du känna till att anställningsvillkoren varierar med sektor samt att jobbmöjligheterna påverkas av faktorer som geografiska områden och specialiseringar. Arbetsmarknaden är dynamisk och lönen kan påverkas av erfarenhet och övertidsarbete såsom jour.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Lediga jobb för kirurger annonseras via flera kanaler, inklusive sjukhusens egna webbplatser, nationella arbetsförmedlingstjänster och branschspecifika jobbsajter. Antal anställda kirurger och prognoser för karriärutveckling kan variera, beroende på efterfrågan och tillgängliga tjänster inom olika regioner. Det är vanligt med annonser som riktar sig till specialistläkare med specifik erfarenhet.

 • Arbetsförmedlingar: Webbaserade plattformar och fysisk besök.
 • Karriärmöjligheter: Beroende av erfarenhet och efterfrågan.
 • Antal lediga jobb: Påverkas av demografiska förändringar och pensioner.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsförhållandena och lönestrukturen skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor. Offentlig sektor, inklusive statlig och kommunal sektor, erbjuder i regel fast lön medan den privata sektorn kan inkludera prestationsbaserade komponenter.

 • Offentlig sektor: Reglerat av kollektivavtal, ofta mer förutsägbart schema.
 • Privat sektor: Potentiellt högre inkomst, men mindre jobbsäkerhet.
 • Arbetsuppgifter: Variabelt mellan de olika sektorerna, kan innefatta jour och övertid i större utsträckning inom den offentliga sektorn.
 • Administration: Oavsett sektor krävs dokumentation, såsom journaler och remisser.

Både offentliga och privata arbetsgivare strävar efter optimerad arbetsfordelning och god arbetsmiljö för sina anställda kirurger.

Bemanningsmöjligheter som kirurg

Som kirurg kan bemanningsmöjligheter erbjuda dig både bättre förtjänstmöjligheter och ökad flexibilitet i din profession. Genom att ansluta dig till en bemanningstjänst, öppnas dörrarna till en rad arbetsplatser där du har potential att förhandla om din lön utifrån efterfrågan och din egen erfarenhet.

Varför välja bemanningsvägen?

 • Förbättrad förtjänstpotential: Många kirurger upplever att de kan förhandla till sig en högre lön genom att arbeta via bemanningsföretag jämfört med fasta anställningar i offentlig sektor.
 • Flexibla tjänstgöringsmöjligheter: Du kan välja uppdrag som passar din livssituation och karriärmål, oavsett om det handlar om kortare eller längre uppdrag på olika sjukhus och kliniker.
 • Varierad arbetsmiljö: Varje nytt uppdrag ger dig en möjlighet att utvecklas professionellt och ett bredare nätverk inom sjukvårdssektorn.

Att tänka på: Innan du engagerar dig i bemanningsarbete, är det väsentligt att utforska olika bemanningsföretag och deras villkor. Detta inkluderar:

 • Ersättningsmodeller
 • Arbetsförhållanden
 • Uppdragslängd och placering

Att navigera i bemanningsvärlden kräver en förståelse för marknaden och kontraktens finstilta. Med rätt bemanningspartner kan du dock uppnå en balans som motsvarar dina professionella ambitioner och personliga behov.

Hos Medkomp tjänar våra kirurger mellan 30.000 – 50.000 kr/veckan. 

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som kirurg är din karriärutveckling ofta nära sammankopplad med både specialisering och erfarenhet. Som nyexaminerad läkare börjar du din bana genom att tjänstgöra som AT-läkare, varefter möjligheten att specialisera sig öppnar sig.

Specialiseringstiden varierar, men innebär som regel ytterligare fem till sex års erfarenhet. Under denna tid kan du välja att fokusera på ett specifikt område inom kirurgin, såsom hjärtkirurgi eller plastikkirurgi. Specialister i vårdsektorn, så som du själv, tenderar att ha en högre löneutveckling över tid.

En erfaren kirurg har ofta möjlighet till bättre lönevillkor, men även större ansvar och eventuellt ledande positioner. Med åren kan du välja att arbeta med utbildning av yngre kollegor eller forskning inom ditt expertområde.

Fördelningen av kirurger i vården är inte jämn geografiskt eller mellan offentliga och privata sektorer, vilket kan påverka jobbutsikter och lönesättning. Anställda inom den offentliga sektorn har ofta en annan lönestruktur jämfört med den privata.

Framtidsutsikterna ser goda ut för dig som kirurg. Enligt Arbetsförmedlingen och SCB är prognosen för behovet av kirurger positiv, detta på grund av en åldrande befolkning och ständiga framsteg inom medicinen.

För en kirurg är det viktigt att upprätthålla kontinuerlig fortbildning för att stanna relevant i yrket. Detta innebär delaktighet i den medicinska utvecklingen och uppdatering av kunskaper, vilket kan vara en fördel för din karriärutveckling.

Vanliga frågor

Denna sektion avser att ge dig konkreta svar på de vanligaste frågorna om kirurgers löner i Sverige.

Vilka faktorer påverkar en kirurgs lön i Sverige?

Din lön som kirurg i Sverige kan variera avsevärt beroende på faktorer såsom yrkesspecialisering, geografisk placering, erfarenhet och arbetsgivarens sektor.

Vad tjänar en kirurg efter skatt?

En genomsnittlig kirurglön ligger omkring 83 200 kronor före skatt, vilket ger cirka 52 100 kronor efter skatt. Ditt exakta belopp kan dock skilja sig beroende på din skattesats och andra avdrag.

Vilka specialiseringar inom kirurgi leder till högre inkomster?

Specialiseringar såsom hjärtkirurgi eller neurokirurgi (hjärnkirurgi) tenderar att leda till högre löner jämfört med generell kirurgi, främst på grund av den högre komplexiteten och kraven i dessa subdiscipliner.

Vad är löneskillnaden mellan en allmän kirurg och en hjärnkirurg?

Generellt har hjärnkirurger högre löner än allmänna kirurger, med tanke på specialiseringsgraden och ansvarsomfånget inom neurokirurgi. Specifika siffror varierar baserat på erfarenhet och arbetsplatser.

Hur påverkar arbetserfarenhet och karriärsnivå lönen för en kirurg?

Arbetserfarenhet och avancerad karriärsnivå är avsevärda faktorer i en kirurgs löneutveckling. Med tiden och ökande kompetens kan du förvänta dig högre löner och avancemangsmöjligheter.

Vad ingår i en kirurgs arbete och ansvarsområden?

Som kirurg ansvarar du för att genomföra operationer, diagnostisera tillstånd och övervaka patienters återhämtning. Rollen innebär även administration, forskning och möjligen undervisning beroende på position.

Källor/referenser

I arbetet med att sammanställa information om löner för kirurger har följande källor använts:

 • Ratsit

  • Titel: Kirurg lön | Lönestatistik för 2023
 • Yrkeskollen.se

  • Titel: Vad tjänar en Kirurg i lön 2024?
 • Statsskuld

  • Titel: Kirurg Lön – Lönestatistik 2024
 • Sveriges officiella statistik (SCB)

  • Kommentar: Statistiskt säkerställd data användes för att ge en prognos på lönen för 2024.

Dessa källor har erbjudit insikt i snittlöner och löneskillnader mellan kommunal och privat sektor samt mellan kön. Genom att jämföra och analysera uppgifterna ovan, har en uppfattning om löneläget för kirurger i Sverige kunnat skapas.

Observera att löner kan variera baserat på faktorer som erfarenhet, specialitet inom kirurgi, arbetsplatsens geografiska läge och arbetsgivarens sektor (privat eller offentlig).

Om du vill fördjupa dina kunskaper ytterligare eller verifiera informationen bör du besöka de ovannämnda webbplatserna direkt.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?