Tjäna högre lön 2024 som infektionsläkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för infektionsläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som infektionsläkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för infektionsläkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som infektionsläkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för infektionsläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som infektionsläkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000 kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som infektionsläkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – INFEKTIONSLÄKARE

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Infektionsläkares roll och utbildningsväg

Som infektionsläkare har du en specialiserad roll inom medicin där du fokuserar på att diagnosticera, behandla och förebygga infektionssjukdomar. Din expertis är avgörande vid utbrott av nya sjukdomar, i hantering av patienter med kroniska infektioner och vid utvärdering av antibiotikaresistens.

För att bli infektionsläkare börjar du din karriär med grundläggande läkarutbildning som tar dig igenom medicinsk teori och praktik. Efter avslutad utbildning och erhållande av din läkarexamen följer nästa steg som innebär att du arbetar som AT-läkare (allmäntjänstgöring) för att få din läkarlegitimation. Denna period är din första möjlighet att praktiskt tillämpa dina medicinska kunskaper under övervakning.

Med legitimationen i hand kan du börja din specialiseringstjänstgöring som ST-läkare. Här väljer du infektionsmedicin som ditt fokusområde. Tjänstgöringen är en intensiv och praktisk period där du samlar på dig djupgående kunskaper inom infektionsmedicin under flera år. Som ST-läkare får du också ansvar för att handleda och undervisa yngre kollegor.

Ett bordsschemat över hela processen ser ut så här:

Steg Beskrivning
Läkarutbildning Grundläggande medicinsk utbildning.
AT-tjänstgöring Allmäntjänstgöring för att erhålla läkarlegitimation.
ST-tjänstgöring Specialiseringstjänstgöring inom vald specialitet.
Infektionsläkare Fullt utbildad och specialiserad på infektionssjukdomar.

Genom din specialisering blir du expert på att tolka medicinska laboratorieresultat och bedöma behandlingsalternativ för komplexa infektionsfall. Det är en krävande men belönande karriärväg som kräver engagemang och en ständig vilja att lära sig om nya sjukdomar och behandlingsmetoder.

Lönesättning för en infektionsläkare

Som infektionsläkare varierar din lön beroende på faktorer som region, sektor, ålder och erfarenhet. Lönestatistiken ger dig en översikt av vad du kan förvänta dig i lön.

Statistik och genomsnittslöner

Din grundlön som infektionsläkare i Sverige ligger generellt i spannet 86 400 kr i genomsnitt per månad. Medellönen är baserad på statistiska data från Statistiska Centralbyrån (SCB) och kan skilja sig åt beroende på faktorer som ålder och kön. Lönespridning finns och påverkas av erfarenhet samt lönesamtalen med arbetsgivaren.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönen som infektionsläkare kan variera beroende på vilken region du arbetar i. Exempelvis kan löner i storstadsregioner som Stockholm vara högre än i andra delar av landet såsom Småland med öarna eller Sydsverige. Därutöver kan det finnas skillnader i lönen mellan privat och offentlig sektor. Det är viktigt att du tar hänsyn till dessa variabler vid löneförhandlingen med din arbetsgivare eller fackförbund.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Efter avdragen för skatt och andra avgifter kommer din nettolön som infektionsläkare att vara lägre än bruttolönen. En genomsnittlig månadslön på 86 400 kr kan exempelvis ge dig en nettolön omkring 51 028 kr efter skatt. Detta belopp kan variera beroende på din skattesats, som i sin tur påverkas av bland annat din kommun och region.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som infektionsläkare är dina anställningsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden påverkade av faktorer som arbetsgivarens sektor och tillgång på lediga jobb. Erfarenheten och antalet år som specialist är centrala för din framgång i att säkra attraktiva anställningsvillkor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en nyckelroll i att matcha arbetsgivare med kvalificerade arbetstagare inom sjukvården. För dig som infektionsläkare innebär det att en uppdaterad profil hos dem kan öka dina chanser att bli rekryterad till nya jobb. Med din specialisering finns det ofta listings för lediga jobb som är skräddarsydda för din kompetens.

Antalet anställda inom yrkesgruppen och efterfrågan på din expertis kan variera, men trenden visar på en generellt god arbetsmarknad för läkare, speciellt för de med specialistkompetens som din.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsvillkoren för infektionsläkare mellan offentlig sektor, som inkluderar statliga och kommunala anställningar, och privat sektor, kan skilja sig.

I offentlig sektor är:

 • Löner i regel kollektivavtalade.
 • Arbetsvillkor och förmåner ofta mer standardiserade.

Medan i privat sektor är:

 • Potentiellt högre lön beroende på arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar.
 • Flexibiliteten i anställningsvillkoren kan vara större.

Det är också värt att notera att den offentliga sektorns arbetsgivare traditionellt sett varit den dominerande för läkaryrket, men intresset för den privata sektorn ökar tack vare attraktiva löner och arbetsvillkor för erfarna specialister som dig.

Bemanningsmöjligheter

Som infektionsläkare har du tillgång till en mängd bemanningsmöjligheter som kan ge dig både högre lön och större arbetsfrihet. Detta gäller i synnerhet om du väljer att arbeta som konsult genom en bemanningsföretag.

Sjukhus och andra vårdinrättningar är i ständigt behov av infektionsläkare på grund av specialistkompetensen som krävs för att behandla infektionssjukdomar. Jobbmöjligheter kan variera; vissa kan erbjuda mer långvariga uppdrag, medan andra kan ha behov av kortare perioder.

I din roll som specialist är du attraktiv för flera yrkesgrupper inom sjukvården, inklusive rättspsykiatri och avdelningar där sjuksköterskor arbetar. Via Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag kan du hitta olika uppdrag som matchar dina specialistkunskaper och preferenser.

 • Jobb som konsult:
  • Flexibilitet: Välj när och var du vill arbeta.
  • Lön: Tjäna ofta mer än fast anställda genom högre konsultarvoden.
  • Variation: Erfarenheter från olika sjukhus och yrkesgrupper.

Bemanningsföretag kan också hjälpa dig att skräddarsy din karriär så att den passar din livsstil och professionella mål. Som konsult får du chansen att se och lära från olika verksamheter, vilket kan vara en fördel för din fortsatta karriärutveckling inom sjukvården.

Tänk på att det är viktigt att noggrant välja bemanningsföretag som kan erbjuda dig uppdrag som stämmer överens med dina yrkesmässiga ambitioner och som ser till ditt välbefinnande som arbetstagare.

Hos Medkomp tjänar du som infektionsläkare mellan 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som infektionsläkare har du flera vägar för karriärutveckling som kan leda till både specialisering och högre lön. Med vidareutbildning och erfarenhet inom subdiscipliner av infektionsmedicin, som tropikmedicin eller klinisk virologi, öppnar sig möjligheter till en fördjupad kunskapsbas och därmed större ansvar.

Specialisering inom ett särskilt område kan även göra dig attraktiv för ledande positioner. Att växa in i roller som avdelningschef eller klinikchef är inte ovanligt efter flera år av praktisk erfarenhet. Dessa positioner medför ofta administrativa uppgifter samt ansvar för handledning och utbildning av yngre läkare.

Karriärsteg Effekt på Lön
Specialsiering Högre lön
Befordran Högre lön
Överläkare Högre lön

Prognosen för framtidsutsikter inom infektionsmedicin är god med tanke på den ständiga utvecklingen av nya patogener och den globala utbredningen av infektionssjukdomar. En överläkare inom infektionsmedicin har även möjlighet till en högre lön med ytterligare ansvar och ofta omfattande forskningsarbete.

För att främja din karriär, se till att engagera dig i kontinuerlig utbildning och att bygga nätverk inom det medicinska fältet. Ditt engagemang och din vilja att utvecklas spelar stor roll för din framtida karriär och möjligheterna till befordran.

Källhänvisningar

När du söker information om lönen för Infektionsläkare är det av vikt att använda tillförlitliga källor. Nedan presenteras en lista över resurser som kan användas för att få en uppfattning om lönenivån för yrket Infektionsläkare i Sverige.

 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
  SCB erbjuder regelbunda rapporter om arbetsmarknad och inkomst. För specifik lönestatistik, besök SCB hemsida.

 • Fackförbund
  Relevant fackförbund för läkare kan ge specifik information om löner och avtal. Kontakta ditt fackförbund för specifika frågor och rapporter.

 • Utbildningsnivå
  Kom ihåg att lönen för en infektionsläkare kan variera beroende på utbildningsnivå. Högskolor och universitet kan tillhandahålla data om hur utbildningsnivån påverkar lönen.

 • Arbetsstatistik
  Offentliga myndigheter samt privata organisationer erbjuder arbetsstatistik som kan ge en indikation på arbetsefterfrågan och löneläget för infektionsläkare.

 • Forskningsrapporter
  Akademiska institutioner och forskningsorgan publicerar ofta rapporter som rör lönenivåer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Du är ansvarig för att validera och verifiera informationen från dessa källor för att säkerställa att de stämmer överens med din forskning och dagens datum.

Vanliga frågor

När du utforskar karriärmöjligheterna som infektionsläkare är det viktigt att känna till lönenivåer, hur erfarenheten påverkar lönen, och vilka övriga faktorer som kan påverka din inkomst.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en infektionsläkare i Sverige?

I Sverige är medellönen för en infektionsläkare ungefär 86 400 kronor per månad före skatt.

Hur påverkar erfarenheten lönen för en infektionsläkare?

Din erfarenhet som infektionsläkare är en avgörande faktor för din lön. Ju mer erfarenhet du har, desto högre kan du förvänta dig att din lön blir.

Vilken är skillnaden i lön mellan en ST-läkare och en specialist inom infektionssjukdomar?

Specialister inom infektionssjukdomar tjänar generellt mer än ST-läkare, då specialistkompetensen efterfrågas högre och återspeglas i lönen.

Hur varierar lönerna för infektionsläkare i olika regioner i Sverige?

Lönen för infektionsläkare kan variera beroende på i vilken region i Sverige du arbetar. Regionala löneskillnader är vanliga inom sjukvårdsyrken.

Vilka faktorer påverkar en infektionsläkares lön förutom erfarenhet och geografisk plats?

Andra faktorer som kan påverka din lön inkluderar arbetsplatsens storlek, typ av anställning och eventuell brist på specialistkompetens inom området.

Hur påverkar att arbeta på en vårdcentral jämfört med ett sjukhus lönen för en infektionsläkare?

Arbetsplatsen har betydelse för lönen. En infektionsläkare som arbetar på sjukhus kan ofta förvänta sig en högre lön jämfört med en vårdcentral, beroende på ansvar och komplexiteten i arbetsuppgifterna.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?