Tjäna högre lön 2024 som anestesisjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som anestesisjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar med Medkomp

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för sjuksköterskor har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som anestesisjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Detta är ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön får du som anestesisjuksköterska

Din lön som anestesisjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar

Vilka fördelar finns det med att jobba som anestesisjuksköterska?
Det finns flera fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?
Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

INTRESSEANMÄLAN – SJUKSKÖTERSKA

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Anestesisjuksköterska

Som anestesisjuksköterska har du möjlighet att arbeta inom olika inriktningar och arbetsroller. Dessa roller kan innebära arbetsuppgifter kopplade till anestesi, operation, intensivvård och smärtlindring inom olika typer av vårdenheter.

En av inriktningarna du kan välja att arbeta inom är som narkossjuksköterska. Som narkossjuksköterska ansvarar du för att planera, förbereda och utföra narkos under operationer. Arbetsplatsen för denna roll är vanligtvis på en operationsavdelning, och du kommer att arbeta nära anestesiläkare, operations- och intensivvårdssjuksköterskor.

Ett annat yrke du kan överväga inom anestesispecialiseringen är att bli en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. I denna roll kommer du att arbeta på intensivvårdsavdelningar (IVA), där du ansvarar för att övervaka och sköta patienter som är i behov av särskilt intensiv vård. Din uppgift som specialistsjuksköterska inom detta område är att övervaka patientens vitala funktioner, administrera medicinering och samarbeta med andra vårdteam för att säkerställa bästa möjliga vård för patienten.

Dessutom kan du inom anestesispecialiseringen också välja att fokusera på smärtlindring och smärtbehandling. Som sjuksköterska inom detta område kommer du att arbeta på smärtmottagningar, där din uppgift är att utvärdera och behandla patienter med kroniska smärttillstånd. Du kommer att samarbeta med läkare och andra sjukvårdspersonal för att utforma individuella behandlingsplaner baserade på patientens behov.

Sammanfattningsvis kan du som anestesisjuksköterska välja mellan flera olika inriktningar och arbetsroller, beroende på dina intressen och karriärmål. Oavsett vilken roll du väljer kommer din kompetens inom anestesi och sjukvård att vara efterfrågad och uppskattad av både patienter och vårdteam.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Anestesisjuksköterska?

Som nyexaminerad anestesisjuksköterska kan du förvänta dig en ingångslön på cirka 35 700 kr. Detta belopp motsvarar 10 percentilen och är en grundlön att utgå ifrån när du börjar din karriär. Det är givetvis viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer såsom geografisk placering, arbetsgivare och erfarenhet.

En genomsnittlig ingångslön för en anestesisjuksköterska i åldern 25-34 år är 36 500 kronor. Detta är en något högre siffra än den tidigare nämnda ingångslönen, men återigen är det viktigt att komma ihåg att variationer kan förekomma.

En annan faktor som kan påverka din lön som anestesisjuksköterska är om du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn. Löner i den privata sektorn tenderar att vara något högre, men det kan också innebära mindre trygghet i anställningen och eventuellt färre förmåner.

Det är också värt att ha i åtanke att lönen för anestesisjuksköterskor kommer att antagligen öka med tiden och yrkeserfarenhet. Flera källor indikerar att medellönen för en anestesisjuksköterska ligger runt 43 100 kr i månaden, med högre löner för mer erfarna anestesisjuksköterskor.

I sammanfattning kan en nyexaminerad anestesisjuksköterska förvänta sig en ingångslön på cirka 35 700 kr, med genomsnittliga löner för erfarna anestesisjuksköterskor som ligger på runt 43 100 kr. Dessa siffror kan variera beroende på olika faktorer, men ger dig en grundläggande förståelse för lönenivåerna inom yrket.

Genomsnittlig Lön Som Anestesisjuksköterska Baserad På Antal År I Yrket (Offentlig sektor som fast anställd)

När du börjar din karriär som anestesisjuksköterska kan du förvänta dig en genomsnittlig ingångslön på cirka 31 870 kr. Denna siffra kan variera beroende på faktorer som geografisk plats, arbetsgivare och din specifika utbildningsnivå.

Efter några år av arbetslivserfarenhet kommer din genomsnittslön som anestesisjuksköterska att öka. Medellönen för yrket ligger på cirka 43 100 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att lönen för anestesisjuksköterskor kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats.

Här är några lönespann som är relevanta för anestesisjuksköterskor, baserade på antal år i yrket:

 • Nyutexaminerad (0-2 år erfarenhet): 31 870 – 40 000 kr

 • Mellan 2-5 år erfarenhet: 40 000 – 45 000 kr

 • Mellan 5-10 år erfarenhet: 45 000 – 55 000 kr

 • Över 10 år erfarenhet: 55 000 kr och uppåt

Observera att dessa siffror är ungefärliga och baserade på information från flera källor. Lönerna inom yrket kan variera mycket beroende på din specifika situation och kvalifikationer. Det är också viktigt att vara medveten om att din arbetsgivare kan erbjuda ytterligare förmåner och ersättningar utöver din grundlön, t.ex. övertidsersättningar och andra tillägg.

Det är också värt att notera att lön som anestesisjuksköterska skiljer sig mellan könen. Kvinnor har en medellön på 43 400 kronor i yrket, medan männens genomsnittliga månadslön är 42 500 kronor. Löneskillnader mellan könen beror på flera faktorer, såsom arbetslivserfarenhet och yrkesroller.

Sammanfattningsvis kommer din lön som anestesisjuksköterska att variera beroende på din erfarenhet, utbildningsnivå och arbetsgivare. Genom att fokusera på att utveckla dina färdigheter och bredda din erfarenhet kan du förvänta dig att din genomsnittslön kommer att öka över tid.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Län I Sverige

När det gäller lönen för en anestesisjuksköterska varierar dessa beroende på region och landsting i Sverige. Det är viktigt att bekanta sig med dessa variationer för att få en bättre förståelse av löneskillnaderna inom yrkeskategorin.

Enligt lönestatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) kan vi se att det föreligger skillnader i lönenivåer mellan olika län. Till exempel kan en anestesisjuksköterska som arbetar i Stockholm förvänta sig en högre lön jämfört med en anestesisjuksköterska som arbetar i mindre regioner eller mer avlägsna områden.

I tabellen nedan presenteras exempel på hur lönen för en anestesisjuksköterska kan variera mellan olika län:

Län Medellön
Stockholm 45 500 kr
Skåne 43 200 kr
Västra Götaland 42 700 kr
Norrbotten 41 800 kr

Det är viktigt att notera att dessa siffror endast är exempel och att lönen kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsgivare och specifika arbetsuppgifter.

Förutom regionala skillnader i lön spelar även anställningsform och arbetsgivare en roll. Vissa anställningsformer kan innebära en högre lön, såsom tidsbegränsade anställningar eller konsultanställningar. Dessutom kan lönen variera beroende på om en anestesisjuksköterska är anställd av en privat eller offentlig arbetsgivare.

Kortfattat innebär det att lönen för en anestesisjuksköterska kan variera avsevärt beroende på var i Sverige man arbetar och under vilka omständigheter. För att få en bättre förståelse av löneskillnaderna inom yrket bör du ta hänsyn till de olika faktorer som påverkar lönenivån, såsom region, erfarenhet och arbetsgivare.

Vanliga Frågor Och Svar Om Anestesisjuksköterskors Löner

Hur mycket tjänar en anestesisjuksköterska i offentlig sektor – som fast anställd?

En anestesisjuksköterska i Sverige tjänar i snitt 45 100 kr i månadslön. Medianlönen för en anestesisjuksköterska är 42 600 kr. Medellön för anestesisjuksköterskor är 43 100 kr i månaden.

Påverkas lönen av arbetsplatsen?

Ja, beroende på var en anestesisjuksköterska arbetar kan lönen skilja sig åt. Lönen kan variera mellan den privata sektorn, offentliga sektorn och bemanningsföretag.

Hur påverkar utbildning och erfarenhet lön?

Lön och löneutveckling påverkas ofta av både utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Mer erfarna anestesisjuksköterskor med specialkompetens inom intensivvård eller anestesi kan förvänta sig högre löner.

Vilken roll spelar fackförbund och kollektivavtal i lönesättningen?

Fackförbund och kollektivavtal spelar en viktig roll i lönesättningen för sjuksköterskor, inklusive anestesisjuksköterskor. Genom att vara medlem i ett fackförbund kan du få stöd och hjälp inför löneförhandlinga. Det kan också hjälpa dig att säkerställa att dina anställningsvillkor är i enlighet med de lagar och regler som gäller inom vården.

Finns det några tips för att förbättra sin lön som anestesisjuksköterska?

För att förbättra din lön som anestesisjuksköterska kan det vara bra att utöka din kompetens inom ditt område, exempelvis genom vidareutbildning eller att skaffa specialisering inom intensivvård eller anestesi. Det rekommenderas också att du förbereder dig inför lönesamtal med din arbetsgivare. Sätt upp realistiska mål för din löneutveckling och använd lönestatistik för att visa hur dina kollegor i samma bransch och erfarenhetsnivå ligger till.

Vilken Är Den Vanligaste Arbetsrollen För En Anestesisjuksköterska?

Som anestesisjuksköterska är din huvudsakliga arbetsroll att assistera och stödja patienter och kirurger i samband med kirurgiska ingrepp och andra medicinska procedurer som kräver anestesi. Du spelar en avgörande roll i att säkerställa patientens säkerhet och välbefinnande både före, under och efter ingreppet genom att övervaka och bedöma patientens andning och cirkulation, och assistera vid bedömning av patientens behov av sövning eller lokalbedövning.

Som anestesisjuksköterska är du en specialist inom anestesi, vilket innebär att du har en hög kompetens och utbildning inom detta område. Det krävs att du är en legitimerad sjuksköterska innan du kan specialisera dig inom anestesi, och ditt arbete kan vara inom akutsjukvård, intensivvård eller andra liknande områden. Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på vilken avdelning du arbetar på och vilka medicinska ingrepp som utförs.

Anestesisjuksköterskor samarbetar ofta nära med intensivvårdssjuksköterskor och kirurger, och de delar vissa liknande arbetsuppgifter. Båda yrkesrollerna fokuserar på att övervaka och bedöma patienters vitala funktioner som andning och cirkulation, men anestesisjuksköterskans arbetsroll är mer specifikt inriktad på att säkerställa att patienten är korrekt bedövad och att detta påverkar dem på ett säkert och kontrollerat sätt under hela ingreppet.

På arbetsplatsen är det viktigt för anestesisjuksköterskor att följa strikta riktlinjer och protokoll samt att ha god kommunikation och samarbetsförmåga med övrig vårdpersonal. Din förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut, kombinerat med dina specialkunskaper inom anestesi, kommer att vara avgörande för att säkerställa patienternas välbefinnande under deras vårdtillfällen.

Hur Påverkar Konsultande En Anastesisjuksköterskas Lön?

Som anestesisjuksköterska är din lön påverkad av flera faktorer, inklusive din erfarenhet, utbildning, kompetens och arbetsplats. Om du är engagerad i ett bemanningsföretag som konsult, kan detta också ha en betydande inverkan på din lön som specialistsjuksköterska.

När du arbetar som konsult, får du oftast en högre lön än en fast anställd specialistsjuksköterska. Konsultsjuksköterskors löner varierar men det vi ser på Medkomp är att lönen brukar ligga på mellan 45 000 och 60 000 kronor i månaden beroende på kompetens och arbetsplats. Som anestesisjuksköterska och specialistsjuksköterska, befinner du dig i en gynnsam position för att dra nytta av möjligheterna inom vårdbemanning.

Arbetet som konsult kan innebära att du blir placerad på olika arbetsplatser, såsom sjukhus, kliniker eller andra vårdinrättningar. Detta kan ge dig möjlighet att utveckla dina färdigheter ytterligare och utöka din erfarenhet, vilket i sin tur kan öka ditt marknadsvärde och resultera i en högre lön.

Det är dock viktigt att vara medveten om att konsultarbetet inom vårdbemanning också kan innebära vissa utmaningar. Du måste vara beredd att anpassa dig till olika arbetsmiljöer samt hitta balans mellan fasta och rörliga scheman. 

I slutändan påverkar konsultandet ditt arbete som anestesisjuksköterska på flera sätt. Det kan ge dig en högre lön, men det är viktigt att tänka på såväl fördelar som nackdelar för att göra det bästa valet för din karriär och din framtid inom vården.

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Som anestesisjuksköterska kan du arbeta inom både offentlig och privat sektor. Det innebär att du kan vara anställd av staten, landstinget eller kommunen i offentliga sektorn, eller privata företag och kliniker inom den privata sektorn.

Löneskillnaderna mellan offentlig och privat sektor kan variera beroende på vilken arbetsplats du väljer. I denna del kommer vi att jämföra lönenivåerna för en anestesisjuksköterska mellan de två sektorerna.

Enligt Yrkeskollen.se ligger medellönen för en anestesisjuksköterska på 43 100 kronor i månaden. Det är viktigt att notera att detta är en medellön och att den faktiska lönen kan variera beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och region.

När det gäller löneskillnader mellan offentlig och privat sektor, är det svårt att ge en exakt siffra då löner kan variera beroende på arbetsgivare och anställningsvillkor. Löneskillnader är dock kända för att existera mellan sektorerna inom andra yrkeskategorier.

Det är också värt att tänka på att lönen inte är den enda faktorn att beakta när du väljer mellan offentlig och privat sektor. Arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjligheter till karriärutveckling kan också vara viktiga faktorer att ta hänsyn till när du gör ditt val.

För att få en bättre uppfattning om vilka löner som erbjuds i offentlig och privat sektor för anestesisjuksköterskor rekommenderar vi att du aktivt söker och jämför anställningserbjudanden och lönenivåer i ditt regionalt område. Detta kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilken sektor som passar dig bäst.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar? 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se