Tjäna högre lön 2024 som röntgensjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som röntgensjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som röntgensjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för röntgensjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som röntgensjuksköterska

Din lön som röntgensjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som röntgensjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som röntgensjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Röntgensjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som röntgensjuksköterska spelar du en viktig roll inom vården då du ansvarar för att genomföra röntgenundersökningar. Dessa undersökningar är essentiella för att diagnostisera och följa upp olika sjukdomstillstånd. Ditt arbete innefattar hantering och tolkning av avancerad medicinteknisk apparatur samt att säkerställa att patienter känner sig trygga under procedurerna.

Utbildning
För att arbeta som röntgensjuksköterska krävs det att du har genomgått en yrkesspecifik högskoleutbildning. Du börjar din utbildningsresa med ett sjuksköterskeprogram, som vanligtvis är på 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier). Därefter fortsätter du med en påbyggnadsutbildning i röntgensjukvård. Det specifika röntgensjuksköterskeprogrammet omfattar 60 till 90 högskolepoäng och ger fördjupade kunskaper inom radiologiska undersökningar. Som utexaminerad får du en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen, vilket är en förutsättning för att få verka inom yrket.

Utbildningsnivå Beskrivning
Sjuksköterskeprogram 180 hp, 3 års studier, leder till sjuksköterskeexamen
Röntgensjuksköterskeprogram 60-90 hp, påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen

Dina uppgifter varierar men inkluderar främst att utföra och analysera röntgenundersökningar, administrera kontrastmedel, samt att bistå vid mer komplexa procedurer som kräver bildstyrning.

Det är genom din utbildning och praktiska erfarenhet som du utvecklar de kompetenser som krävs för att möta de höga krav som ställs på dagens sjuksköterskor inom diagnostisk radiologi.

Lönesättning för en röntgensjuksköterska

Lönen för en röntgensjuksköterska bestäms av flera faktorer, däribland erfarenhet och arbetsplats. Statistik visar på månatliga löneskillnader mellan olika sektorer och regioner.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) hade röntgensjuksköterskor år 2023 en medellön på 36 400 kronor i månaden före skatt. Denna siffra speglar genomsnittet av löner oavsett sektor, ålder och kön.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner kan variera beroende på i vilken region man är anställd och om man arbetar inom privat eller offentlig sektor. Sådana löneskillnader kan bero på skillnader i levnadskostnader samt efterfrågan och utbud av kompetens inom olika områden. Vårdförbundet kan hjälpa sina medlemmar med löneförhandlingar, vilket kan leda till löneökningar.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Den faktiska månadslönen efter skatt och avdrag, din nettoinkomst, beror på individuell skattesats och kan variera mellan olika kommuner och städer. En bruttolön på 39 500 kronor kan efter skatt bli en nettolön på cirka 30 000 till 33 000 kronor, beroende på var du bor och din skattesats.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som röntgensjuksköterska är ditt yrkesliv och karriärutveckling beroende av både nuvarande anställningsvillkor och arbetsmarknadens dynamik. Möjligheter till anställning och bemanningsföretagens roll spelar en stor roll i bristyrken som röntgensjuksköterskor, där prognosen visar på en fortsatt efterfrågan.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en central roll i matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande röntgensjuksköterskor. Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är i balans, vilket innebär att antalet jobbannonser ligger i linje med antalet arbetssökande. Det gör det möjligt för dig att finna anställningar genom olika kanaler, inklusive direktansökningar till sjukhus och kliniker samt via rekrytering hos bemanningsföretag. Bemanningsföretagen kan även ge dig tillgång till en bredd av tillfälliga positioner och vikariat, som kan passa för dig som söker flexibilitet i ditt yrkesliv.

Offentlig sektor versus privat sektor

Inom den offentliga sektorn, som innefattar sjukhus och offentligt drivna vårdcentraler, är lönen för röntgensjuksköterskor ofta reglerad via kollektivavtal, som kan innebära förmåner såsom reglerad arbetstid och semester. Privat sektor kan däremot erbjuda andra fördelar, såsom möjligen högre löner och bonusar, beroende på företagets lönestruktur och lönespridning. Arbetsgivare i den privata sektorn inkluderar privata sjukhus, kliniker och forskningsanläggningar. Samtidigt kan karriärmöjligheter och bemanningsmöjligheter variera mellan sektorerna, något som kan vara bra att ha i åtanke när du överväger din nästa karriärsteg.

Bemanningsmöjligheter

Som röntgensjuksköterska har du goda möjligheter att arbeta via bemanningsföretag. Med anställning hos ett bemanningsföretag är det ofta möjligt att förhandla om din lön, vilket kan leda till en bättre inkomst jämfört med en fast tjänst.

Fördelar med att arbeta genom bemanningsföretag:

 • Flexibilitet i arbetstid och placering
 • Möjlighet till högre lön
 • Varierande arbetsuppgifter och miljöer
 • Lönecoachning för att optimera din förhandlingsposition

I Sverige råder det en brist på röntgensjuksköterskor vilket öppnar för ökade bemanningsmöjligheter. Den här yrkesgruppen har ofta tillgång till ett brett urval av lediga jobb både inom landet och internationellt.

Tänk på att:

 • Utforska olika bemanningsföretag och jämför villkor
 • Bedöm bemanning som en väg till en mer variabel arbetslivserfarenhet
 • Sök aktivt efter lönecoachning som erbjuds av vissa fackförbund och företag

Att verka som konsult genom ett bemanningsföretag kan öka din arbetsfrihet och inkomstpotentiale. Var dock medveten om att det också kan innebära mindre trygghet än en fast anställning, så överväg alla aspekter innan du fattar ditt beslut.

Hos Medkomp tjänar du som röntgensjuksköterska mellan 45 000 sek och 75 000 sek.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som röntgensjuksköterska har du möjlighet till kontinuerlig karriärutveckling genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom områden som magnetkamera eller ultraljudsundersökningar. Tekniska förbättringar inom medicinsk bildgivning skapar löpande behov av uppdaterad kompetens och yrkesskicklighet. Detta öppnar upp för en dynamisk yrkesutveckling där du får arbeta med tekniskt avancerad utrustning.

Yrkesgruppen är eftertraktad och antalet lediga jobb förväntas vara stabilt. Du har möjlighet att också arbeta via bemanningsföretag, vilket kan ge erfarenheter från olika arbetsplatser och avdelningar.

 • Prognos: Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor ser generellt sett positiv ut. Med teknologiska framsteg och en åldrande befolkning är din kompetens attraktiv inom sjukvården.
 • Yrkesliv: Ditt yrkesliv som röntgensjuksköterska kan diversifieras genom att exempelvis utbilda dig inom särskilda tekniker eller ta ledande positioner.

Biomedicinska analytiker och barnmorskor är andra yrkesgrupper inom vården som kan ge perspektiv på din egen karriärväg.

Utbildningen och erfarenheten du förvärvar kan också leda till arbetsroller med högre ansvar. Med din kunskap om röntgenteknik och patientomvårdnad är du väl positionerad för en yrkesmässig utveckling i takt med vårdfältets eftersläpande behov.

Vanliga frågor

I din karriär som röntgensjuksköterska kan du stöta på en rad olika faktorer som påverkar din lön. Här följer några av de vanligaste frågorna kring lönesättning inom ditt yrke.

Vilka faktorer påverkar en röntgensjuksköterskas lön?

Din lön som röntgensjuksköterska kan påverkas av flera faktorer, inklusive utbildningsnivå, arbetserfarenhet, arbetsgivarens sektor (offentlig eller privat), ansvarsnivå och eventuella specialkompetenser.

Hur skiljer sig lönen för en röntgensjuksköterska beroende på erfarenhet och geografiskt område?

Erfarenhet spelar en stor roll för din lön. En nyexaminerad röntgensjuksköterska tenderar att ha en lägre ingångslön jämfört med kollegor som har flera års erfarenhet. Geografiska skillnader förekommer också; löner kan variera beroende på regioner och orters kostnadsläge samt tillgången på röntgensjuksköterskor.

Vad är löneskillnaden mellan en nyexaminerad och en erfaren röntgensjuksköterska?

En nyexaminerad röntgensjuksköterska har ofta en lägre lön jämfört med en mer erfaren kollega, där lönen ökar med tiden och yrkeserfarenhet.

På vilket sätt kan specialisering påverka en röntgensjuksköterskas lön?

Specialisering inom ett specifikt område såsom magnetresonanstomografi (MRT) eller interventionell radiologi kan leda till en högre lön, då specialkompetens ofta är eftertraktad och kan reflekteras i lönesättningen.

Hur ser löneutvecklingen ut för röntgensjuksköterskor över tid?

Löneutvecklingen kan variera, men generellt ses en positiv trend där löner stiger i takt med erfarenhetsökning och avancemang i karriären. Kollektivavtal och löneöversyner bidrar också till regelbunden uppdatering av lönerna.

Vilka karriärmöjligheter finns för röntgensjuksköterskor och hur kan dessa påverka lönen?

Karriärmöjligheter som ledande befattningar, forskning, undervisning eller avancerad klinisk praktik kan öka din lön. Ambitioner om att utvecklas professionellt och ta på sig mer ansvar ger ofta avtryck i lönekuvertet.

Källhänvisningar

I samband med informationssökningen om röntgensjuksköterskors löner har följande källor använts för att samla relevant och aktuell data:

 • Vårdförbundet – Här finner du information om löneutvecklingen för röntgensjuksköterskor samt tips på hur man kan påverka sin lön.

  • URL: <URL till Vårdförbundets relevanta sida>
 • Bemlo – Webbsidan ger tillgång till genomsnittslöner för röntgensjuksköterskor, baserat på rapporterade lönedata.

  • URL: <URL till Bemlos lönestatistik>
 • Sveriges Officiella Statistik – För aktuell och officiell lönestatistik över sjukvårdspersonal kan denna källa nyttjas.

  • URL: <URL till relevant statistiksida>
 • Ratsit – På Ratsit hittar du en översikt över medellöner för röntgensjuksköterskor och hur lönen varierar i olika sektorer.

  • URL: <URL till Ratsits lönestatistik>
 • Yrkeskollen.se – Denna sida erbjuder en jämförelse av löner mellan kön inom yrket som röntgensjuksköterska.

  • URL: <URL till Yrkeskollens information om lönestatistik>

Vid användning av dessa källor, var noga med att kontrollera datumet för den senast tillgängliga informationen för att säkerställa att lönestatistiken är den mest aktuella. Verifiera också informationen med flera källor för att få en mer heltäckande bild.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?