Tjäna högre lön 2024 som pediatriker hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för pediatriker är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som pediatriker med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för pediatriker har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som pediatriker med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för pediatriker är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som pediatriker hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som pediatriker

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – PEDIATRIKER

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Pediatrikers roll och utbildningsväg

Som pediatriker spelar du en central roll inom sjukvården där du specialiserar dig i barn- och ungdomsmedicin. Din huvudsakliga uppgift är att diagnostisera, behandla och följa upp olika typer av hälsotillstånd hos patienter från nyfödda upp till ungdomar.

Utbildningsnivå och legitimation:

 • Grundläggande medicinsk utbildning (5,5 år)
 • AT-läkare: Allmäntjänstgöring (18-24 månader), för att erhålla medicinsk legitimation
 • ST-läkare: Specialisttjänstgöring inom pediatri (minst 5 år)

Som legitimerad läkare arbetar du först som AT-läkare, vilket är ett breddstadium. Det innebär att du roterar mellan olika avdelningar för att få en omfattande klinisk erfarenhet. Efter godkänd allmäntjänstgöring kan du ansöka om att bli ST-läkare, dvs. specialistutbildad läkare.

I rollen som ST-läkare genomgår du fördjupad utbildning inom barnmedicin som leder till tjänst som specialistläkare. Efter ytterligare erfarenhet och kompetensutveckling kan du avancera till överläkare, där du tar på dig större ansvar, kanske inom forskning eller som avdelningschef.

Arbetsuppgifter:

 • Att ställa diagnoser
 • Utveckla behandlingsplaner
 • Ibland genomföra operationer
 • Upprätta vårdprogram
 • Uppföljning genom patientbesök eller konsultationer

Ditt arbete är viktigt för att säkerställa att unga patienter får rätt vård och hantering av sina medicinska behov under olika utvecklingsstadier.

Lönesättning för en pediatriker

När du undersöker vad en pediatriker tjänar är det viktigt att känna till statistik och genomsnittslöner, förstå löneskillnader beroende på region och sektor, samt vad som faktiskt blir kvar efter skatter och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Statistik från Ratsits lönekoll och Statistiska centralbyrån (SCB) visar att lönen för pediatriker kan variera. För 2023 rapporteras att den genomsnittliga månadslönen för kvinnliga pediatriker låg på 83 100 SEK, medan för män var den något högre, 83 300 SEK. Även andra källor, som Yrkeskollen.se, bekräftar denna snittlön. Det är en ökning från tidigare år, där medellöner rapporterades vara cirka 77 000 SEK för kvinnor och 81 500 SEK för män.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner som pediatriker kan skilja sig åt beroende på vilken region du arbetar i samt om du är anställd inom den offentliga eller privata sektorn. Exempelvis kan en pediatriker tjäna en högre lön i storstadsregioner jämfört med lönerna i glesbygder. Dessutom tenderar löner i den privata sektorn ofta att vara något högre än i den offentliga sektorn, men detta kan kompenseras av förmåner och trygghet som ges av offentliga anställningar.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din månadslön som pediatriker är bruttolönen före avdragen skatt. Nettolönen – det du faktiskt får ut efter skatt – beror på faktorer som din skattesats och eventuella avdrag. Om du tjänar den genomsnittliga bruttolönen på 83 100 SEK som kvinna eller 83 300 SEK som man, kan din nettomånadslön efter skatt i Sverige uppskattningsvis ligga mellan 52 000 SEK och 55 000 SEK beroende på din skattesats och region. Löneutvecklingen och skattesatserna varierar från år till år, så för att få den mest exakta uppskattningen bör du konsultera aktuell lönestatistik och skatteinformation.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Dina möjligheter till anställning som pediatriker i Sverige beror på en rad faktorer, inklusive arbetsmarknadens dynamik och sektorernas behov. Kom ihåg att konkurrensen kan variera beroende på geografisk placering och att dina arbetsvillkor skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen är en viktig resurs när du söker lediga tjänster som pediatriker. Här kan du få en överblick över arbetsmarknaden och aktuell konkurrens. Webbplatsen erbjuder tjänster som hjälper dig att matcha din profil med lediga anställningar inom både offentlig och privat sektor. Tillgången på jobb kan påverkas av nationella prognoser och arbetsmarknadstrender, så att vara uppdaterad är viktigt för din karriärutveckling.

 • Aktuella jobbannonser: Använd sökfunktionen för att finna tillgängliga pediatriktjänster.
 • Karriärrådgivning: Ta del av Arbetsförmedlingens tjänster för professionell utveckling.

Offentlig sektor versus privat sektor

Som pediatriker kommer du att märka skilda arbetsvillkor i offentlig jämfört med privat sektor. I den offentliga sektorn, där många pediatriker är anställda, kan arbetsvillkoren inkludera:

 • Tryggare anställningsförhållanden.
 • Fackliga överenskommelser som reglerar löner och arbetstider.

I den privata sektorn kan du möta annorlunda förhållanden, där anställningsvillkor och löner kan variera mer. Det är viktigt att överväga vilken sektor som bäst motsvarar dina personliga och professionella mål.

 • Fackförbund: Undersök vilket fackförbund som representerar pediatriker och vilken inkomstförsäkring de erbjuder.
 • Löneskillnader: Var medveten om löneskillnader mellan sektorerna och mellan olika arbetsgivare.

Bemanningsmöjligheter

Inom pediatrikens värld har du möjlighet att arbeta i olika bemanningskonstellationer. Som konsultpediatriker kan du ofta förhandla fram en högre lön jämfört med fasta anställningar. Din erfarenhet och specialkompetens är attraktiva på arbetsmarknaden och kan ge dig en fördel i konkurrensen om lediga tjänster.

Arbetsmarknad och Sektor

 • Offentlig sektor: Traditionella anställningar inom landsting och regioner dominerar.
 • Privat sektor: Ökande efterfrågan på konsultbaserade pediatriker, med oftast högre lönenivåer.

Regioner

 • Storstad: Högre efterfrågan och bättre bemanningsmöjligheter.
 • Landsbygd: Kan vara svårare att hitta lediga tjänster, men bemanningsbehovet kan tillfälligt vara högt.

Konkurrens och Arbetsförmedlingen

 • Stöd och Matchning: Använd Arbetsförmedlingens tjänster för att hitta lediga tjänster och rådgivning.
 • Nätverk: Att bygga ett starkt professionellt nätverk är nyckeln till att hitta unika bemanningsmöjligheter.

Arbetsfriheten är ofta större inom bemanningsarbete, där du kan ha möjlighet att påverka dina arbetstider och placeringar i större utsträckning än vad en traditionell anställning tillåter. Anpassa dina arbetsuppdrag efter egen preferens och dra nytta av varierade arbetsmiljöer och erfarenheter.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningspediatriker mellan 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som pediatriker har du en utbildningsnivå som legat till grund för din karriär; den har börjat med en lång och krävande läkarutbildning följt av specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomsmedicin. Din karriärutveckling från nyutexaminerad läkare till erfaren pediatriker innebär ett ständigt lärande, där du fortsätter att behärska nya teorier och metoder som förfinar din förmåga att behandla yngre patienter.

Prognosen för yrket som pediatriker är god. Med en ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård och en åldrande befolkning, är det förväntat att behovet av specialiserade läkare, inklusive pediatriker, kommer vara kvar eller till och med öka.

Som specialistläkare inom pediatrik har du möjlighet att vidareutveckla din karriär genom subspecialiseringar inom områden som neonatologi eller barnkardiologi. Denna djupare specialisering öppnar upp för högre kompetens och kan även leda till ökad löneutveckling.

Framtidsutsikterna för pediatriker ser ljusa ut. Du kan förvänta dig en stabil anställning med en mycket liten konkurrens om tjänsterna. Ditt yrke bidrar dessutom betydande till samhället, vilket ger en stor yrkesmässig tillfredsställelse. Arbete inom kommunal sektor kan ge vissa variationer i lönen jämfört med den privata sektorn, men kompetens och erfarenhet belönas ofta i båda.

Med din specialistkompetens kan du dessutom välja att bidra till medicinsk forskning, vilket inte bara kan förbättra behandlingsmetoder men också påverka din karriär positivt.

Vanliga frågor

När du funderar på en karriär som barnläkare är det naturligt att ha frågor om lönenivåer och vilka faktorer som kan påverka din inkomst.

Hur mycket tjänar en barnläkare i genomsnitt?

En barnläkare i Sverige tjänar i genomsnitt runt 86 400 SEK per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en siffra som kan variera beroende på flera olika faktorer.

Vilka faktorer påverkar en pediaters lön?

Din lön som pediatriker kan påverkas av erfarenhet, geografisk placering, tjänstens natur (klinik, forskning, administration), specialistkompetens och arbetsform (privat eller offentlig sektor).

Hur skiljer sig lönen för pediatriker i privat och offentlig sektor?

Löner i privat sektor kan ibland vara högre jämfört med offentlig sektor, men offentlig sektor erbjuder ofta förmåner som pension och trygghet som kan väga upp löneskillnaden.

Vilken inverkan har specialistutbildning på en barnläkares inkomst?

Efter avslutad specialistutbildning ökar ofta lönen för barnläkare, eftersom specialiserade kunskaper är efterfrågade och värderas högt inom hälso- och sjukvården.

Hur ser löneutvecklingen ut för pediatriker under deras karriär?

Löneutvecklingen för pediatriker visar i regel en uppåtgående trend över tid med förbättrad erfarenhet och fördjupad expertis. Förväntningar pekar på en fortsatt positiv löneutveckling.

Vilka är de ekonomiska fördelarna med att vara barnläkare jämfört med andra specialiseringar?

Som barnläkare kan du ha liknande eller ibland högre lönenivåer jämfört med vissa andra specialiseringar, särskilt om du arbetar på platser med hög efterfrågan på pediatrisk kunskap och kompetens.

Källhänvisningar

När du vill verifiera informationen om löner för pediatriker, kan du hänvisa till följande källor:

 • Ratsit

  • Artikel: Pediatriker lön | Lönestatistik för 2023
  • URL: http://www.ratsit.se
 • Yrkeskollen.se

  • Artikel: Vad tjänar en Pediatriker i lön 2024?
  • URL: http://www.yrkeskollen.se
 • Statsskuld

  • Artikel: Pediatriker Lön – Lönestatistik 2024
  • URL: http://www.statsskuld.se
 • Hur mycket tjänar

  • Artikel: Hur mycket tjänar en pediatriker? – Din guide till …
  • URL: http://www.hurmmyckettjanar.se

Dessa källor ger en översikt över genomsnittslönerna för pediatriker i Sverige, och kan hjälpa dig att få en uppfattning om förväntat löneläge inom yrket. Tänk på att lönerna kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?