Tjäna högre lön 2024 som psykiatriker hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för psykiatriker är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som psykiatriker med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för psykiatriker har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som psykiatriker med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för psykiatriker är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som psykiatriker hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som psykiatriker

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – PSYKIATRIKER

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Psykiatrikerns roll och utbildningsväg

Som psykiatriker är du specialistläkare med inriktning på att diagnosticera, behandla och förebygga psykiska sjukdomar och störningar. Du har en viktig roll i samhället och arbetar med patienter av alla åldrar, från ungdomar till äldre, och kan ha specifik inriktning såsom geriatrisk psykiatri eller rättspsykiatri.

Utbildningsväg till att bli psykiatriker:

 1. Gymnasial utbildning

  • Fullfölja naturvetenskapsprogrammet eller motsvarande, fokus på kurser i biologi, kemi och matematik.
 2. Högskolestudier

  • Avlägga en läkarutbildning vid ett universitet, vilket normalt tar 5,5 år att fullborda.
 3. Legitimation och AT-tjänst

  • Erhåll din läkarlegitimation efter godkänd allmäntjänstgöring (AT), som vanligtvis varar i 18-24 månader.
 4. Specialisering

  • Gå vidare med fördjupad specialistutbildning inom psykiatri, detta tar ytterligare minst 5 år.

När du är klar med din specialisering och blivit legitimerad psykiatriker, har du möjligheten att arbeta inom olika områden, från offentlig sjukvård till privat sektor. Förutom att vara en läkare som förskriver mediciner, kan du också genomgå kompletterande utbildningar för att arbeta som psykoterapeut, vilket skiljer sig från yrkesrollen som psykolog.

Att bli psykiatriker är en lång och utmanande process, men som läkare inom detta fält spelar du en avgörande roll för patienternas välmående och livskvalitet.

Lönestatistik för en psykiatriker som tillsvidareanställd i offentlig sektor

Som psykiatriker varierar din lön beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, arbetsställe och region. I denna sektion kommer du att få en översikt av lönestatistik, löneskillnader mellan olika sektorer och regioner samt hur din inkomst ser ut efter skatter och avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Lönestatistiken i Sverige visar att genomsnittslönen för psykiatriker skiljer sig något mellan könen. För kvinnliga psykiatriker ligger genomsnittslönen på omkring 83 100 SEK per månad medan manliga psykiatriker tjänar i snitt omkring 83 300 SEK. En sammanvägning av olika källor, inklusive Statistiska centralbyrån (SCB), pekar på en bruttolön omkring 79 200 SEK. Förväntningen är en ökning och löneutvecklingen indikerar ett genomsnitt på cirka 90 800 SEK för 2024.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för psykiatriker varierar mellan olika regioner och sektorer. I den offentliga sektorn finns det ofta en större transparens med kollektivavtal som bestämmer lönenivåerna, medan den privata sektorn kan erbjuda högre löner beroende på individuell förhandling och marknadsvärde. Som psykiatriker kan du därför uppleva löneskillnader baserat på var i landet du arbetar, med lite högre löner i storstadsregioner jämfört med landsbygd.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Som anställd läkare i Sverige blir din nettolön efter skatt och andra avdrag lägre än din bruttolön. Skattesatserna varierar beroende på din geografi och inkomstnivå. För att få en uppfattning om din faktiska inkomst är det viktigt att du förstår hur mycket som dras från din bruttolön i skatt och vilka andra avdrag som kan påverka din nettolön. Preciserade skattetabeller och kalkylatorer kan ge dig en mer exakt bild av din nettolön som psykiatriker.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som psykiatriker har du olika anställningsvillkor att överväga och arbetsmarknaden varierar beroende på om du väljer att arbeta inom offentlig eller privat sektor. Din erfarenhet, specialisering och arbetsplatsens geografiska läge kan alla påverka dina arbetsförhållanden och karriärmöjligheter.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en vital roll i matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande psykiatriker. Prognosen för yrkesgruppen indikerar en god balans mellan lediga jobb och tillgängliga yrkesutövare, vilket innebär att konkurrensen om positionerna är måttlig. Det är viktigt att du regelbundet håller dig uppdaterad genom Arbetsförmedlingens kanaler för att få information om nya möjligheter och trender inom yrket.

Offentlig sektor versus privat sektor

offentlig sektor, som inkluderar statlig och kommunal sektor, är anställningsvillkoren ofta mer standardiserade och det finns en tydlig struktur för avancemang och löneutveckling. Till exempel, en psykiatriker inom offentlig sektor kan förvänta sig förmåner som tjänstepension och facklig tillhörighet.

Inom privat sektor kan arbetsvillkoren variera mer beroende på arbetsgivarens storlek och inriktning. Möjligheten att förhandla om löner och anställningsvillkor kan vara större här, vilket potentiellt kan leda till högre löner än i offentlig sektor. Dock är konkurrensen ofta tuffare inom den privata sektorn, och det kan vara mer osäkert med tanke på anställningstrygghet.

Bemanningsmöjligheter

När du överväger arbete inom psykiatri kan möjligheten till att arbeta som konsult vara ett attraktivt alternativ. I rollen som konsult inom psykiatrien erbjuds du ofta en högre lön jämfört med fasta anställningar, vilket är en faktor att beakta.

Privat sektor: Den privata sektorn kan erbjuda dig större flexibilitet och arbetsfrihet. Som konsult har du möjlighet att välja uppdrag som bäst överensstämmer med dina professionella mål och livsstil.

Offentlig sektor: Även inom den offentliga sektorn finns det chanser för bemanning, men villkoren kan skilja sig från de i den privata sektorn. Anställningstrygghet och tillgång till olika resurser kan vara vad som lockar i den offentliga sektorn.

Fördelar med konsultarbete:

 • Högre Lön: Som psykiatriker kan du förhandla om din lön baserat på uppdragens karaktär och din erfarenhet.
 • Flexibilitet: Du får chansen att skapa en personlig balans mellan arbete och fritid.
 • Olika Erfarenheter: Arbetet ger dig tillgång till en mångfald av arbetsmiljöer och patientfall.

Genom att väga in dessa aspekter i ditt karriärval, kan du fatta ett informerat beslut som speglar dina yrkesmässiga och personliga ambitioner.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykiatriker har du en läkarutbildning kompletterad med en specialistutbildning inom psykiatri. Din karriär inleds ofta med en AT-tjänst (allmäntjänstgöring), följt av ST-tjänst (specialisttjänstgöring) i psykiatri.

Karriärstege:

 1. AT-läkare: Efter avslutad läkarutbildning.
 2. ST-läkare: Specialiseringstjänst i psykiatri.
 3. Specialistläkare: Fullständig behörighet som psykiatriker.
 4. Överläkare: Eventuell karriärutveckling för erfarna specialistläkare.

Din karriärväg kan utvecklas mot positioner som överläkare eller inom forskning och undervisning. Sådana avancemang kräver ytterligare erfarenhet och ibland ytterligare kvalifikationer.

Arbetsmarknaden för psykiatriker balanseras mellan tillgång och efterfrågan, men det finns goda möjligheter till anställning inom både privat och offentlig sektor. Prognosen för framtiden pekar på en fortsatt efterfrågan på psykiatriker, mycket tack vare en ökad medvetenhet kring psykisk hälsa.

Framtidsutsikter:

 • Arbetsmarknad: En balanserad arbetsmarknad med jämn efterfrågan.
 • Löneprognos: En förväntad månadslön omkring 90 800 SEK under 2024.

Kom ihåg att regelbunden kompetensutveckling är viktig i ditt yrke, för att hålla dig uppdaterad med de senaste behandlingsmetoderna och forskningen inom psykiatri.

Vanliga frågor

Nedan finner du svar på vanliga frågor rörande löneförhållanden för psykiatriker, ett ämne av intresse för både nuvarande och blivande specialister inom området.

Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för en psykiatriker efter avslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning och erhållen legitimation kan du som psykiatriker förvänta dig en genomsnittlig ingångslön på ungefär 79 200 kr brutto i månaden. Din startlön beror dock på olika faktorer som geografisk placering och arbetsgivarens inriktning.

Hur påverkar erfarenhet och karriärutveckling lönerna inom psykiatrin?

Din erfarenhet som psykiatriker har stor inverkan på löneutveckling. Ju fler år i yrket, desto högre förväntas din lön bli. Karriärsteg som att bli överläkare eller att ta på dig klinikledande uppgifter bidrar också till högre löner.

Vad kan man förvänta sig i lön som överläkare inom psykiatri?

Som överläkare inom psykiatrin ökar din lön betydligt jämfört med ingångslönen. Det är inte ovanligt att löner för överläkare inom psykiatrien ligger på 100 000 kr eller mer per månad, beroende på ansvarsområdet och arbetsplatsen.

Hur skiljer sig lönen för en psykiatriker jämfört med andra specialiteter inom läkarprofessionen?

Psykiaikers lön ligger generellt inom samma spann som för andra specialistläkare, men kan variera beroende på efterfrågan och det specifika medicinska området. Vissa specialiteter kan dra in högre löner baserat på brist och komplexitet i arbetsuppgifterna.

Vilka faktorer påverkar variationen i psykiatrikers löner inom olika regioner och inrättningar?

Lönen som psykiatriker skiftar baserat på region, arbetsplatsens natur (offentlig eller privat), och tjänstens innehåll. I storstadsregioner kan lönerna vara högre på grund av högre levnadskostnader och konkurrens, medan mindre städer och landsbygd kan ha andra förmåner för att locka specialister.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?