Tjäna högre lön 2024 som kurator hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som kurator med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för socionomer har själv arbetat inom socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som socionom med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för kuratorer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som kurator hos oss

Din lön som kuratorkonsult på Medkomp ligger på mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som kurator

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrkurator?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrkurator via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp kurator-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – KURATOR

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Socionom

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Kuratorns lön och lönestatistik

I din yrkesroll som kurator är det viktigt att ha insikt i aktuell lönestatistik. Denna sektion ger dig en översikt av genomsnittslön och medellön, samt belyser löneskillnaderna mellan könen och utvecklingen över tid.

Genomsnittslön och medellön för kuratorer

Den genomsnittliga månadslönen för en kurator i Sverige ligger på 36 700 SEK, medan medellönen enligt Tidningen Visions undersökning är något högre, på 37 190 SEK. Dessa siffror kan dock variera beroende på bland annat arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Lönestatistiken visar att det kan förekomma skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga kuratorer. Detaljerad statistik angående exakt differens är inte specificerad, men det är viktigt att vara medveten om att sådana skillnader kan existera och att de bör beaktas vid lönesamtal.

Löneutveckling för kuratorer

Löneutvecklingen för kuratorer kan analyseras utifrån historiska data, och prognoser från relevanta källor indikerar en förväntad årslön på cirka 38 400 SEK för år 2023. Denna prognostiserade ökning kan ge en positiv indikation på yrkets löneutveckling.

Arbetsmarknaden för kuratorer

Som kurator i Sverige har du en viktig roll i att bidra till individers och gruppers välbefinnande genom socialt arbete, i olika sektorer som offentlig och privat sektor. Din arbetsmarknad påverkas av var du är placerad och vilken arbetsgivare du har.

Offentlig sektor vs privat sektor

offentlig sektor är du ofta anställd inom kommuner, landsting eller regioner. Här utför du socialt arbete inom hälso- och sjukvården, skolan och olika sociala myndigheter. Arbetsvillkoren är reglerade och din lön kan påverkas av lokala avtal. I privat sektor, däremot, kan löner och arbetsvillkor variera mer, och arbetsgivare inkluderar privata vårdgivare, ideella organisationer och företag inom olika branscher.

Jobb inom olika sektorer och regioner

Jobbmöjligheterna som kurator finns inom en rad olika sektorer, såsom:

 • Hälso- och sjukvård: Sjukhus, vårdcentraler och psykiatri.
 • Socialt arbete: Socialtjänsten, familjevårdscentraler och ungdomsmottagningar.
 • Utbildning: Skolor och universitet.

Lönerna och antalet lediga jobb kan variera beroende på vilket län eller region du befinner dig i. Majoriteten av lediga jobb som kurator finns i offentliga sektorn.

Bemanning

Bemanning kan vara ett alternativ för dig som söker flexibilitet i din karriär. Via bemanningsföretag kan du få tillgång till jobb som kurator inom både offentlig och privat sektor, ofta på olika geografiska platser i Sverige. Det ger dig bred arbetslivserfarenhet och möjlighet att prova på arbete i olika arbetsmiljöer, nästan alltid till en högre lön än du kan få via tillsvidareanställning. 

Din roll som kurator är central inom många områden av samhället och din närvaro är viktig på många arbetsplatser. Var du väljer att arbeta kan ha stor inverkan på de arbetsuppgifter du utför och villkoren för ditt arbete.

Hos Medkomp erbjuder vi våra kuratorer en lön mellan 50.000 – 70.000 kr/månad. 

 

Kvalifikationer och kompetenser för kuratorer

Din karriär som kurator börjar med rätt utbildning och kvalifikationer. Du kommer också att behöva specifika kunskaper och färdigheter för att lyckas och det finns möjlighet till specialisering för att ytterligare förbättra dina kompetenser inom yrket.

Kurators utbildningsvägar

För att arbeta som kurator behöver du en relevant högskoleutbildning. Oftast krävs det en kandidatexamen inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan likvärdig inriktning. En utbildning inom socialt arbete på minst 210 högskolepoäng är en vanlig väg. Vissa tjänster kan även kräva att du fullgjort en specialistutbildning på avancerad nivå (SSYK-kod 2444).

Nödvändig kunskap och färdighet

Som kurator är din förmåga att lyssna och kommunicera på ett känsligt och effektivt sätt avgörande. Du bör ha en solid förståelse för sociala och psykologiska processer. Kompetens inom datahantering och kunskap om lagstiftning relaterad till socialt arbete är också nödvändig. I sjukvården och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg krävs ofta förmågan att hantera kritiska situationer.

Specialiseringar inom kuratoryrket

Yrkesgrupper inom kuratorsarbete kan specialisera sig beroende på arbetsplatsens karaktär och behov. Det kan inkludera inriktningar som sjukhuskurator, skolkurator eller inom olika sociala myndigheter. Denna specialisering kan dikteras av platsen (stad vs. landsbygd) eller fokusera på specifika populationer, som barn och ungdomar eller äldre. Varje specialisering har sina egna krav på utbildningsnivå och kompetenser.

Arbetsvillkor och anställningsförhållanden

I din roll som kurator är det viktigt att förstå de omständigheter under vilka du arbetar, inklusive månadslön, anställningsformer och arbetsmiljö. Dessa faktorer påverkas av flera parametrar som region, sektor och erfarenhet.

Anställningsformer och arbetsmiljö

Din anställningsform och arbetsmiljö varierar beroende på arbetsplatsen. Som kurator kan du vara anställd i kommuner, regioner eller inom privat sektor. Förvänta dig olika arbetsförhållanden i varje miljö. Arbetsmiljön kan inkludera psykosocial stödverksamhet, sekretessbelagda samtal, och i skolan, arbete med elevers välbefinnande. För dig som kurator är det även möjligt att jobba som socialpedagog eller biståndsbedömare, beroende på erfarenhet.

 • Månadslön varierar beroende på ovanstående faktorer.
 • Sekretess är en viktig del av arbetsmiljön.
 • Socialtjänsten och sjukhus är bland de vanligaste arbetsmiljöerna.

Karriärmöjligheter och arbetsplatser

Din karriär som kurator erbjuder möjligheter till specialisering och karriärutveckling inom flera olika områden. Prognosen för tillväxt inom yrket är också god, vilket kan ge ytterligare karriärmöjligheter. Beroende på din region, ditt kön och din erfarenhet kan månadslön variera. I genomsnitt tjänar en manlig kurator 37 400 kr per månad, medan kvinnliga kollegor har en genomsnittlig månadslön på 37 500 kr. Dessa siffror kan dock skilja sig åt mellan olika kommuner och regioner.

 • Karriärmöjligheterna är breda och inkluderar bland annat positioner som socialpedagog eller biståndsbedömare.
 • Arbetsplatser varierar; du kan arbeta inom offentliga sektorn eller för privata aktörer.

Observera att din specifika erfarenhet, yrkesbakgrund och arbetsprestation kan påverka både din månadslön och dina arbetsvillkor.

Faktorer som påverkar lönen för en kurator

Din lön som kurator kan varieras beroende på en rad olika faktorer. Det är viktigt att känna till dessa för att förstå de skillnader som kan uppkomma i lönesättningen.

Geografisk plats och kommunala löneskillnader

Din geografiska placering i Sverige kan påverka din lön betydligt. I större städer som StockholmGöteborg (Västra Götalands län) och Malmö (Skåne län) kan löner vara högre än i mindre städer och kommuner. Till exempel visar Ratsit att snittlönen för kuratorer varierar geografiskt och kan också skilja mellan offentlig och privat sektor.

Erfarenhetens inverkan på lön

Arbetslivserfarenhet påverkar ofta lönenivån. Ju mer erfarenhet du samlar på dig, desto större är chansen att din årslön ökar. En kurators snittlön kan höjas betydligt med åren då erfarenheten bidrar till kompetensutveckling som värderas av arbetsgivarna, det kan du ofta se speglat i jobbannonser.

Sektorsinriktad lönevariation

Arbetar du inom offentlig sektor eller privat sektor kan det ha en påverkan på din lön som kurator. Socialsekreterare kan exempelvis ha en annan löneutveckling än kuratorer inom den privata sektorn. Enligt prognoser och lönestatistik från olika källor kan dessa skillnader vara tydliga. Det är värt att notera att den genomsnittliga månadslönen för kuratorer i Sverige år 2023 varierar, med siffror som 36 100 kr till 37 500 kr enligt olika källor.

Vanliga frågor

I denna sektion hittar du svar på vanliga frågor kring lön för kuratorer i Sverige. Frågorna tar upp aspekter som löneskillnader mellan olika anställningstyper och ingångslöner i sektorn.

Hur mycket mer i lön kan man förvänta sig som bemanningskurator?

Som bemanningskurator kan lönen vara högre jämfört med fasta tjänster på grund av den flexibilitet och kortvarighet som ofta kännetecknar bemanningstjänster. Exakta siffror varierar beroende på avtal och uppdragets natur.

Hos Medkomp varierar lönen mellan 50.000 – 70.000 kr för våra kuratorer. 

Vilken är den vanliga ingångslönen för en skolkurator?

Ingångslönen för en skolkurator i Sverige ligger ofta i linje med kommunens eller regionens fastställda lönenivåer. Det börjar vanligtvis omkring 30 000 kronor per månad men kan variera beroende på plats och erfarenhet.

Hur skiljer sig lönen för kuratorer i privata skolor jämfört med offentliga?

Kuratorer i privata skolor kan ibland ha en högre lön än de i offentliga skolor. Detta på grund av privata skolors olika ersättningsstrukturer och resursnivåer. Skillnaden är dock inte alltid signifikant och påverkas av enskilda skolors policyer.

Vilka faktorer påverkar en kurators lön i Sverige?

Faktorer som påverkar en kurators lön i Sverige inkluderar utbildningsnivå, erfarenhet, geografisk placering, arbetsplatsens sektor (statlig, kommunal, privat) och specifika arbetsuppgifter. Fördjupad expertis inom ett specifikt område kan också leda till högre löner.

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn