Tjäna högre lön 2024 som sjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som hyrsjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som sjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för sjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som Hyrsjuksköterska

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som hyrsjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Lönens uppbyggnad för sjuksköterskor

En sjuksköterskas lön i Sverige kan variera beroende på olika faktorer. I genomsnitt tjänar en sjuksköterska 39 500 kr i månadslön om man är anställd traditionellt. Lönen för en grundutbildad sjuksköterska, med erfarenhet, är cirka 39 300 kr för kvinnor och 40 300 kr för män, enligt SCB.

Arbetar du som konsult via Medkomp kan du förvänta dig en lön på mellan 45.000 och 60.000 kr. 

För att förstå lönens uppbyggnad kan det vara till hjälp att bryta ner lönen i några huvudfaktorer:

 1. Yrkeserfarenhet och utbildning: Generellt sett ökar lönen för sjuksköterskor med ökad yrkeserfarenhet och högre specialisering. Specialistsjuksköterskor kan tjäna mer än grundutbildade sjuksköterskor, och deras lön ökade med i snitt 5,3 % eller 2100 kronor i månaden mellan 2021 och 2022.

 2. Geografisk placering: Lönen för sjuksköterskor kan variera beroende på var du arbetar i landet. I vissa regioner kan sjuksköterskor tjäna mer än i andra regioner.

 3. Arbetsgivare: Lönen kan också variera beroende på vilken typ av arbetsgivare du arbetar hos, oavsett om det är inom offentlig sektor, privat sektor eller inom forskning och utbildning.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa faktorer kanske inte ger en komplett bild av lönans uppbyggnad, men de kan användas som en vägledning för att förstå hur din lön som sjuksköterska kan påverkas. Det kan också vara en bra idé att jämföra lönen för din befattning med löner för liknande befattningar.

Faktorer som påverkar lönen

När det gäller din lön som sjuksköterska i Sverige finns det flera faktorer som kan påverka hur mycket du tjänar. Här följer några av de vanligaste faktorerna som kan påverka din lön:

Erfarenhet: Ju mer erfarenhet du har som sjuksköterska, desto högre kan din lön vara. Både praktisk erfarenhet och eventuella vidareutbildningar kan spela roll i lönenivån.

Sektor: Din lönenivå som sjuksköterska kan även påverkas av om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. I offentlig sektor är medianlönen för sjuksköterskor 36 100 kr/månad och i privat sektor är medianlönen 41 800 kr/månad.

Region: Lönerna för sjuksköterskor kan variera mellan olika regioner i Sverige. Vissa regioner kan erbjuda högre löner än andra, beroende på efterfrågan och arbetsmarknadsförhållanden.

Arbetsplats: Typ av arbetsplats kan också påverka lönen för en sjuksköterska. Sjuksköterskor som arbetar inom specialiserade enheter eller på större sjukhus kan ibland tjäna mer än sina kollegor som arbetar inom andra områden eller mindre vårdinrättningar.

Arbetstid: Om du väljer att arbeta natt- eller helgpass, kan dessa skift ofta innebära högre löneersättning än dagpass. Detta kan vara en faktor när du planerar dina arbetstider och önskad inkomst.

Sammanfattningsvis påverkas lönen för en sjuksköterska i Sverige av flera faktorer, såsom erfarenhet, sektor, region, arbetsplats och arbetstid. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer när du funderar på din framtida karriär och inkomst som sjuksköterska.

Genomsnittlig lön för sjuksköterskor i Sverige, när du inte är anställd på bemanningsföretag

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige låg på 41 100 kronor år 2022. 

När det gäller medellönen ligger den på 32 800 kr brutto per månad (393 600 kr per år). Det är dock viktigt att förstå att detta är ett genomsnitt och att den individuella lönen kan variera mycket. En sjuksköterska kan förvänta sig en ingångslön på 25 300 kr, och de högsta lönerna kan överstiga 70 000 kr.

Mellan åren 2021 och 2022 ökade en sjuksköterskas lön med i snitt 5,2 % eller 1 800 kronor i månaden. På samma sätt ökade specialistsjuksköterskors lön med i snitt 5,3 % eller 2 100 kronor i månaden. Det är viktigt för en sjuksköterskas löneutveckling att kunna göra lönekarriär under hela yrkeslivet.

Medianlönen för en heltidsanställd sjuksköterska år 2023 är 37 400 kr/månad. Den varierar dock beroende på om du jobbar inom privat eller offentlig sektor. I offentlig sektor ligger medianlönen för sjuksköterskor på 36 100 kr/månad, medan den i privat sektor är 41 800 kr/månad.

Gör din jämförelse per region

En viktig aspekt att ta i beaktande när det gäller sjuksköterskas löner är att de kan variera beroende på regionen de arbetar i. I Sverige finns det betydande skillnader mellan olika regioners lönenivåer för sjuksköterskor, vilket kan bero på flera faktorer, såsom kostnadsnivå, arbetsmarknadens situation och delvis politiska beslut.

För att få en tydligare bild av de regionala skillnaderna i sjuksköterskors löner är det nödvändigt att jämföra lönen för sjuksköterskor som arbetar i olika delar av landet. En sådan jämförelse kan göras genom att analysera statistik från olika regioner samt att ta i beaktande de senaste löneförändringarna.

Vanliga frågor och svar om sjuksköterskors löner

Vad är ingångslönen för en sjuksköterska?

Ingångslönen för en sjuksköterska i Sverige ligger i genomsnitt på 25 300 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på flera faktorer, som geografisk plats, erfarenhet och arbetsgivare.

Hur påverkar nattarbete en sjuksköterskas lön?

Nattarbete kan påverka en sjuksköterskas lön genom att de ofta får en högre timlön eller tillägg för obekväm arbetstid. Detta kan bidra till en högre total lön, men det är också viktigt att tänka på hur arbetstider och arbetsbelastning kan påverka hälsan och välmåendet.

Vad tjänar en specialistsjuksköterska?

Specialistsjuksköterskor i Sverige tjänar generellt mer än grundutbildade sjuksköterskor. Mellan 2021 och 2022 ökade en specialistsjuksköterskas lön med i snitt 5,3 % eller 2 100 kronor i månaden.

Hur skiljer sig lönen mellan kommun och primärvård?

Löneskillnaden mellan kommun och primärvård kan variera beroende på faktorer som arbetsuppdelning och arbetsplatsens storlek. Generellt kan lönenivån vara högre inom primärvården, men det är viktigt att jämföra specifika arbetsgivare och situationer för att få en mer exakt bild.

Vilka typer av sjuksköterskor tjänar mest?

Sjuksköterskor inom vissa specialområden, som exempelvis intensivvård och operationssjuksköterskor, kan ha högre löner än andra sjuksköterskeyrken. Det beror på deras specialkompetenser och den högre arbetsbelastningen som ofta följer med dessa roller.

 

Källor:

https://www.vardforbundet.se/sidor-for/sjukskoterska/vad-tjanar-en-sjukskoterska/

https://www.scb.se/lonestatistik/Sjukskoterska/

https://www.bemlo.se/blog/lon-2020/

https://www.ratsit.se/lonestatistik/sjukskoterska-lon

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?