Tjäna högre lön 2024 som ambulanssjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som ambulanssjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som ambulanssjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för ambulanssjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som ambulanssjuksköterska

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 65 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som ambulanssjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som ambulanssjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – AMBULANSSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Hur din arbetsroll är formad som ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska är ditt huvudsakliga ansvarsområde att ge akutsjukvård och omvårdnad under transport av patienter. Du arbetar ofta i team med en ambulanssjukvårdare eller en annan sjuksköterska och måste vara beredd på att snabbt kunna handla i oförutsägbara situationer. Din arbetsdag kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Bedömning och Prioritering: Du behöver snabbt kunna bedöma patientens tillstånd för att prioritera nödvändiga insatser. Genom att använda din medicinska expertis som grund avgör du vilket vårdbehov som är mest akut.

 • Omvårdnad och Behandling: Du utför direkt omvårdnad samt medicinsk behandling vid akuta tillstånd. Detta inkluderar att administrera läkemedel, utföra hjärt-lungräddning och andra livräddande insatser.

 • Kommunikation: En väsentlig del av din roll är kommunikation. Detta innebär att förmedla viktig information till patienten, till kollegor och övrig vårdpersonal på sjukhuset.

 • Dokumentation: Allt arbete dokumenteras noggrant. Du ansvarar för att upprätta korrekta rapporter om patientens tillstånd och de åtgärder som utförts.

 • Utbildning och Övning: För att behålla din yrkeskompetens fordras kontinuerlig fortbildning och deltagande i övningar.

Arbetet som ambulanssjuksköterska innebär även oregelbundna arbetstider såsom kvällar, nätter och helger. Du bör ha en god fysisk och psykisk styrka då yrket är fysiskt och psykiskt krävande. Det ställs höga krav på att du kan hantera stress, arbeta i team, och har en god förmåga att fatta snabba och säkra beslut.

Hur erfarenhet påverkar din lön

Erfarenhet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar lönen för ambulanssjuksköterskor. Som nyexaminerad har du en startlön, men din inkomst ökar gradvis med åren. I takt med att du samlar på dig erfarenhet, ökar dina kompetenser som värderas högt inom sjukvården.

Åldersgrupper och genomsnittslön:

 • 25-34 år: Din lön som ambulanssjuksköterska ligger i genomsnitt omkring 38 000 SEK per månad.
 • 35-44 år: För denna åldersgrupp kan lönen stiga till 40 200 SEK.
 • 55-64 år: I slutet av din yrkeskarriär kan lönen nå upp till 44 400 SEK per månad.

Det är viktigt att notera att löneskillnader även kan bero på kön. Män tenderar att tjäna omkring tusenlappen mer än kvinnor, trots att löneutvecklingen är liknande genom karriären.

Var alltid medveten om att regionala skillnader samt individuell utbildning och specialisering också kan påverka din lön. Arbete i större städer som Stockholm kan till exempel innebära en högre lön jämfört med mindre orter. Aktiv fortlöpande kompetensutveckling kan föra med sig ytterligare lönefördelar.

Vilken lön kan man förvänta sig som fast anställd ambulanssjuksköterska i kommun/offentlig sektor? Och hur ändras den över tid?

Som ambulanssjuksköterska inom kommunal eller offentlig sektor kan du förvänta dig en månadslön som varierar beroende på erfarenhet, geografisk placering och eventuella tillägg. År 2022 låg medellönen för ambulanssjuksköterskor i den kommunala sektorn på cirka 45 200 kr i månaden.

Löneutveckling över tid:

 • Nyexaminerad: I början av din karriär ligger lönen ofta i det lägre spannet.
 • Med erfarenhet: Efter några års erfarenhet kan en högre lön förväntas tack vare löneutveckling och kompetenstillägg.
 • Specialisering: Ytterligare specialiseringar och fördjupade kunskaper kan påverka lönen positivt.

Det är också viktigt att notera att lönen kan öka med tiden genom kollektivavtalsförhandlade lönehöjningar och individuella prestationer. Tillägg för obekväm arbetstid såsom natt och helger samt eventuell jourtillägg påverkar den totala månadslönen:

Lönesättningen är vanligtvis individuell och du har möjlighet att förhandla om din lön vid anställningen och vid lönesamtal. För att bibehålla en konkurrenskraftig lön över tid är det fördelaktigt att regelbundet utvärdera din erfarenhet och kompetensnivå i relation till arbetsmarknadens förändringar och lönenivåer.

Vilken lön kan man förvänta sig som ambulanssjuksköterska via bemanning?

Som ambulanssjuksköterska anställd genom bemanningsföretag har du potential att tjäna en högre lön jämfört med kollegor anställda direkt via kommun eller landsting. Detta beror på tillgängligheten för flexibla arbetstider och ibland mer krävande arbetsförhållanden som bemanningsföretagen kompenserar för.

Grundlön:
Din grundlön kommer från bemanningsföretaget och kan variera beroende på:

 • Regionens avtal
 • Din erfarenhet och kompetensnivå

Tillägg:
Utöver din grundlön kan du få olika tillägg för obekväma arbetstider såsom:

 • Kvällsarbete
 • Nattarbete
 • Helgarbete

Förmåner:

 • Vissa bemanningsföretag erbjuder garantilön och extra sjukförsäkringar som kan påverka din lön positivt.
 • Möjlighet till högre lön vid jourarbete.

Löneintervall:
Enligt Jobted.se kan du förvänta dig en genomsnittlig månadslön på cirka 40 370 kr brutto. Ingångslönerna startar vid ungefär 25 620 kr och de högsta lönerna kan överstiga 55 000 kr.

Kom ihåg att din faktiska lön beror på olika faktorer såsom arbetsgivarens budget, din erfarenhetsnivå samt regionens specifika behov och kostnadsläge.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

Ambulanssjuksköterskors löner varierar beroende på vilket län eller region de arbetar i. Lönesättningen inom den offentliga sektorn påverkas av faktorer såsom erfarenhet, utbildningsnivå och lokala avtal.

I storstadsregionerna som Stockholm, Göteborg och Malmö kan lönen vara högre på grund av det ökade ansvarsområdet och den högre kostnadsnivån för levnad. Där kan du förvänta dig en lön som ofta ligger i det övre spannet jämfört med övriga delar av landet.

 • Stockholm: Löner tenderar att vara högre.
 • Göteborg: Liknande som Stockholm, med konkurrenskraftiga löner.
 • Malmö: Jämförbart med de andra storstäderna.

I mindre städer och lantliga områden kan lönerna vara lägre, men detta kan balanseras med en lägre kostnad för boende och levnad.

För att få en mer detaljerad bild av löneskillnaderna i olika regioner kan du använda verktyg som Statistikmyndigheten SCB som erbjuder lönestatistik beroende på olika parametrar inom den offentliga sektorn.

Observera att lönestatistik kan ändras över tid och påverkas av förhandlingar samt lokal arbetsmarknadsutveckling. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom att konsultera regelbundna lönerapporter eller fackliga representanter inom din region för den senaste informationen.

Vanliga frågor och svar om ambulanssjuksköterskors löner

När du utforskar löneutsikterna som ambulanssjuksköterska är det viktigt att känna till de faktorer som påverkar din potentiella inkomst. I denna sektion får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Vilka faktorer påverkar en ambulanssjuksköterskas lön?

Din lön som ambulanssjuksköterska påverkas av flera faktorer inklusive din erfarenhet, specialistkompetenser, geografisk placering samt vilken typ av anställningsavtal eller överenskommelse du har. Extra kvalifikationer eller vidareutbildning inom akutsjukvård kan även bidra till en högre lön.

Hur påverkar konsultande/bemanning en ambulanssjuksköterskas lön?

Att arbeta som konsult eller via bemanningsföretag kan innebära en högre månadslön jämfört med fasta anställningar. Det beror delvis på att du kan ha möjlighet att ta uppdrag som erbjuder högre ersättning eller som inkluderar ersättning för obekväma arbetstider.

Hur stor skillnad är det på löner mellan anställning i offentlig sektor och privat sektor?

Lönerna kan variera mellan den offentliga och den privata sektorn, där den privata sektorn ibland erbjuder högre löner. Denna skillnad är dock beroende på arbetsplatsens geografiska läge och de avtal som förhandlats fram med arbetsgivaren.

Hur mycket mer tjänar man som ambulanssjuksköterska via bemanning?

Att arbeta via bemanning kan ge en lönehöjning som varierar, men enligt vissa källor kan det innebära en löneökning på upp till en viss procent jämfört med en fast anställning. Exakt hur stor ökningen blir beror på de avtal och villkor som råder inom bemanningsföretaget.

Hos Medkomp tjänar en ambulanssjuksköterska mellan 45.000 – 65.000 kronor. 

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn

Källhänvisning

I framtagandet av artikeln om löner för ambulanssjuksköterskor har fakta och statistik sammanställts från flera pålitliga källor. Källorna nedan är utvalda för att ge dig en noggrann översikt av nuvarande lönestatistik inom yrket.

För att få en fullständig förståelse av lönesituationen för ambulanssjuksköterskor har följande webbplatser använts:

 • Ratsit: Ger en överblick av lönen för ambulanssjuksköterskor i Sverige.

  • Specifik URL: https://www.ratsit.se
 • Yrkeskollen.se: Innehåller detaljerad information om medellöner för ambulanssjuksköterskor.

  • Specifik URL: https://www.yrkeskollen.se
 • Allalöner.se: Erbjuder uppdaterad lönestatistik för ambulanssjuksköterskor.

  • Specifik URL: https://www.allaloner.se
 • Sveriges officiella statistik: När extern data behöver kompletteras används ibland Statistiska centralbyrån (SCB) som referens för lönestatistik.

  • Specifik URL: https://www.scb.se

Använd dessa källor för att fördjupa din förståelse av lönestrukturen och bidra till en mer komplett bild av ambulanssjuksköterskans ekonomiska villkor i Sverige.