Tjäna högre lön 2024 som operationssjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som operationssjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som operationssjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för operationssjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som operationssjuksköterska

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 70 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som operationssjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som operationssjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – OPERATIONSSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Operationssjuksköterska

Som operationssjuksköterska finns det flera inriktningar, arbetsroller och tjänster du kan välja bland.

En operationssjuksköterska är en specialist inom området omvårdnad och ansvarar för att erbjuda patienter högkvalitativ vård före, under och efter operationer. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kirurger, anestesisjuksköterskor och annan vårdpersonal för att säkerställa att alla aspekter av patientens säkerhet och välbefinnande upprätthålls.

Hygien och aseptik är kritiska delar av operationssjuksköterskans arbetsuppgifter. Du kommer att ha ansvar för att hantera och underhålla sterila och icke-sterila material, kontrollera och förbereda operationssalen samt övervaka sterilisering av teknisk apparatur.

Teknisk apparatur och medicintekniska apparaturer är en annan viktig del av operationssjuksköterskans arbetsliv. Du kommer att behärska en rad olika apparater som används under operationer, och du kommer att vara ansvarig för att upprätthålla och övervaka funktionen och användningen av dessa enheter i operationssalen.

Din utbildningsnivå som operationssjuksköterska måste vara förenlig med yrkets krav. Efter att ha genomfört en sjuksköterskeutbildning behöver du vidareutbilda dig på högskolenivå för att få behörighet att arbeta som operationssjuksköterska. Efter avslutad högskoleutbildning för specialistsjuksköterska med inriktning operation kommer du ha rätt att använda yrkestiteln operationssjuksköterska.

Utöver dessa grundläggande arbetsuppgifter, kan du som operationssjuksköterska även välja att inrikta dig på olika områden, beroende på dina intressen och erfarenheter. Till exempel kan du fokusera på:

 • Barn- och ungdomskirurgi
 • Kärlkirurgi och endoskopivård
 • Onkologi och palliativ vård
 • Traumatologi och akutvård
 • Ortodonti och kraniofacial kirurgi

Oavsett inriktning, som operationssjuksköterska kommer du att spela en central roll i att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet genom din kunskap, tekniska färdigheter och engagemang för utmärkt vård.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Operationssjuksköterska?

Det är viktigt att notera att lönen kan bli påverkad av den sektor där du är anställd. Till exempel rapporterar privatanställda tjänstemän att de i snitt har en lön på 45 500 kr, medan de som arbetar inom offentlig sektor kan ha lägre löner.

När det gäller kön är lönestatistiken relativt jämn mellan män och kvinnor i yrket som operationssjuksköterska. Kvinnor tjänar i snitt 43 000 kr, medan män har en genomsnittlig lön på 42 700 kr.

Det är viktigt att utveckla din kompetens för att öka din lön som operationssjuksköterska. Med erfarenhet på yrket kan din lön överstiga 50 000 kr. Du kan också överväga att vidareutbilda dig för att specialisera dig inom ett visst område, såsom att bli företagssköterska, vilket kan leda till ökad lönespridning.

Sammanfattningsvis kan ingångslönen för en operationssjuksköterska variera mycket beroende på faktorer som utbildning, kompetens och arbetsgivare, men det genomsnittliga intervallet är stort och ligger mellan 26 780 kr och 45 500 kr. Det är viktigt att utveckla din kompetens för att öka din lön över tid, och att undersöka lönestatistik i olika regioner i Sverige för att anpassa dina förväntningar.

Genomsnittlig Lön Som Operationssjuksköterska Baserad På Antal År I Yrket

En operationssjuksköterska i Sverige har en genomsnittlig månadslön på cirka 45 500 kr. Lönen varierar beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning och arbetsplats. För att ge dig en tydligare bild av lönestatistiken för operationssjuksköterskor baserat på antal år i yrket, kommer vi att bryta ner statistiken i ålderskategorier.

Färre än 5 år i yrket: Om du är nyutexaminerad eller har upp till 5 års erfarenhet som operationssjuksköterska ligger ditt genomsnittliga löneläge något lägre än genomsnittet för samtliga operationssjuksköterskor. Det är vanligt att lönen ökar med arbetslivserfarenhet, så med tiden kan du förvänta dig att din lön kommer att stiga.

5-9 år i yrket: Med 5 till 9 års erfarenhet som operationssjuksköterska kommer din löneutveckling förbättras. I den här ålderskategorin kan du förvänta dig att ha en lön som ligger närmare genomsnittet för yrket, och i vissa fall även över genomsnittet om du har stor kompetens och utbildning inom ditt fält.

10-15 år i yrket: Efter 10 till 15 år i yrket bör din löneutveckling vara ganska stabil. Med gedigen erfarenhet och kompetens kan du i detta skede ha en över genomsnittlig lön som operationssjuksköterska.

Över 15 år i yrket: Om du har över 15 års erfarenhet som operationssjuksköterska är du förmodligen en mycket kompetent och eftertraktad specialistsjuksköterska. I denna ålderskategori kan du förvänta dig en lön som överstiger genomsnittet för yrket, och i vissa fall ligger betydligt över genomsnittet.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror är genomsnittliga och att lönen kan variera kraftigt beroende på var du är anställd, din arbetsplats storlek och hur eftertraktad din kompetens är på arbetsmarknaden. Det är också värt att notera att löneutvecklingen kan påverkas av andra faktorer, som kollektivavtal och löneförhandlingar.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Län I Sverige

Som operationssjuksköterska kan din lön variera beroende på vilket län i Sverige du arbetar i. Lönestatistiken för operationssjuksköterskor inkluderar genomsnittslöner och lönespann över hela Sverige.

Enligt lönestatistik för 2023 varierar genomsnittslönen för operationssjuksköterskor mellan olika regioner. I Stockholm ligger de högsta lönerna på 76 800 kr, medan den i Region Gävleborg ligger på 56 600 kr. I Region Skåne är de högsta lönerna på ungefär 56 000 kr. Dessa siffror visar att lönen kan variera betydligt beroende på var du är anställd som operationssjuksköterska.

Här är en översikt över lönespannet för operationssjuksköterskor i några av de större länen i Sverige:

 • Västra Götalands län: 40 000 – 52 000 kr
 • Skåne län: 39 000 – 51 000 kr
 • Stockholms län: 45 000 – 76 800 kr

Om du förbereder dig för en löneförhandling eller lönesamtal kan det vara användbart att studera den aktuella lönestatistiken och jämförelserna mellan olika regioner. Detta kan ge dig en bra bild av vad du kan förvänta dig i lön som operationssjuksköterska, och vad som kan vara rimligt att begära i din löneförhandling. Att vara väl förberedd och väl insatt i lönestatistik och lönespann för ditt yrke kan stärka din position i löneförhandlingen och förbättra dina möjligheter att nå en överenskommelse om din lön.

Vanliga Frågor

Vilken Är Den Vanligaste Arbetsrollen För En Operationssjuksköterska?

En operationssjuksköterska arbetar vanligtvis på en operationsavdelning inom sjukhus eller kliniker. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att förbereda patienter inför operation, assistera kirurger och övrig operationspersonal under operationen samt att övervaka patientens tillstånd efter operationen.

Hur mycket tjänar operationssjuksköterskor i genomsnitt?

I Sverige ligger den genomsnittliga månadslönen för en operationssjuksköterska på cirka 45 500 kr. Det är dock viktigt att notera att lönen kan variera beroende på erfarenhet, geografiskt område och arbetsplats.

Hur påverkar arbetstider operationssjuksköterskans lön?

Operationssjuksköterskors lön kan påverkas av arbetstider. Om de arbetar på natten, helger eller andra obekväma tider kan lönen vara högre på grund av obekväma arbetstidsförhållanden och övertidsersättning.

Hur Påverkar Konsultande En Operationssjuksköterska Lön?

Om en operationssjuksköterska väljer att arbeta som konsult kan det påverka deras lön, eftersom konsulter vanligtvis fakturerar per timme och kan ha möjlighet att arbeta med flera uppdragsgivare. Detta gör att de potentiellt kan tjäna mer än en operationssjuksköterska i en fast anställning. På Medkomp tjänar en operationssjuksköterska vanligtvis mellan 45.000 och 70.000 kr. 

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Lönerna för operationssjuksköterskor kan variera mellan offentliga och privata sektorer. Den genomsnittliga månadslönen för en operationssjuksköterska inom kommunal sektor är 45 100 kr, medan den är 47 300 kr inom den privata sektorn. Det är alltså vanligt att lönen kan vara något högre inom den privata sektorn.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?