Tjäna högre lön 2024 som psykolog hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för psykolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som psykolog med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för psykologer har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som psykolog med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för psykolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som psykolog hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som psykolog

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – PSYKOLOG

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Psykolog

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Psykologs roll och utbildningsväg

Som psykolog har du ett viktigt ansvar att diagnostiserabehandla och hålla samtalsbehandlingar för individer med psykologiska problem. För att bli psykolog krävs en omfattande utbildning. Din utbildningsresa börjar på universitetsnivå.

Utbildningen till psykolog i Sverige omfattar normalt fem års heltidsstudier på universitet och leder till en psykologexamen. Utbildningen inkluderar kurser i bland annat klinisk psykologineuropsykologi och arbets- och organisationspsykologi. Efter avslutad utbildning är nästa steg att erhålla legitimation från Socialstyrelsen, vilket är en förutsättning för att självständigt få arbeta som psykolog.

En psykolog kan sedan välja att fördjupa sig genom specialistutbildning, som kräver ytterligare fem års yrkeserfarenhet. Specialistutbildningar finns inom flera områden såsom psykoterapineuropsykologi, och organisationspsykologi.

Specialisering Erfarenhet Efter Grundexamen Exempel på Inriktningar
Specialistpsykolog 5 år Neuropsykologi, Psykoterapi, Bemanning
Psykokonsult Varierande Organisationspsykologi, Klinisk psykologi

Du som neuropsykolog sysslar med bedömning av och behandling för hjärnrelaterade skador och sjukdomstillstånd. Som specialist får du mer fördjupade kunskaper i hur du ska hjälpa personer med dessa behov.

I din roll kan du även verka som psykologkonsult inom bemanning eller bedriva egen praktik. Kom ihåg att yrkeserfarenhet är betydande för att kunna utvecklas inom yrket och för att potentiellt uppnå en högre lön. Dina möjligheter till specialisering och avancerade ansvarsområden ökar med erfarenheten du samlar på dig.

Lönesättning för en psykolog

Som psykolog i Sverige är det viktigt för dig att förstå hur din lön bestäms och vad som påverkar den. I den här sektionen går vi igenom faktorer som genomsnittslöner, regionala löneskillnader och hur mycket av lönen du får behålla efter skatt och avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

År 2023 varierade genomsnittslönen för psykologer i Sverige, med siffror som pekar på ett snitt mellan 42 800 kr och 43 900 kr i månadslön. För att ge dig en klarare bild av vad detta innebär kan vi se att motsvarande årslön hamnar på ungefär 516 000 kr. Det här sätter psykologers löner i ett konkurrenskraftigt läge jämfört med andra akademikeryrken som specialister och sjuksköterskor.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

 • Privat sektor: Generellt sett kan man som psykolog i den privata sektorn förvänta sig högre löner jämfört med den offentliga. Denna löneskillnad är delvis på grund av löneutrymme för förhandling samt skillnader i bemanningsbehov.

 • Offentlig sektor: Som anställd psykolog inom den offentliga sektorn kan lönen vara lägre, men andra förmåner som arbetsvillkor kan väga upp skillnaden.

 • Geografisk region: Din lön som psykolog kan också variera beroende på var i landet du arbetar. Storstadsområden tenderar att erbjuda högre löner än mindre städer och landsbygdsområden.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din bruttolön som psykolog är inte detsamma som nettolönen, det vill säga den lön du tar hem efter skatt. Skattesatsen är progressiv och beror på flera faktorer inklusive din inkomst och din geografiska region. Generellt kan du förvänta dig att en del av din bruttolön går till skatt, vilket gör att din nettolön blir lägre. Nettolönen är den summa pengar du faktiskt har att röra dig med efter alla avdrag. Du kan använda denna nettolön för att planera din ekonomi, spara och investera.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som psykolog har du flera aspekter att överväga när det gäller din anställning och arbetsmarknaden. Faktorer som anställningsform, offentlig eller privat sektor, och geografisk placering påverkar din arbetsmiljö och arbetsuppgifter.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i att matcha psykologer med lediga jobb över hela landet. Prognoser tyder på att efterfrågan på psykologer är stabil, med goda chanser till anställning inom både offentlig och privat sektor. Listor över lediga jobb är ofta tillgängliga via:

 • Arbetsförmedlingens hemsida
 • Fackförbunds sajter
 • Jobbsajter med specialisering på hälso- och sjukvårdssektorn

Offentlig sektor versus privat sektor

Som psykolog i den offentliga sektorn erbjuds du ofta:

 • Flera olika anställningsformer
 • Arbetsmiljöer som kan inkludera sjukhus, vårdcentraler och skolor
 • Vanligtvis mer reglerade arbetstider och potentiellt arbete under obekväma arbetstider

I den privata sektorn kan du förväntas:

 • Möta högre konkurrens om anställning
 • Fungera som psykologkonsult eller som egen företagare
 • Arbeta i varierande arbetsmiljöer, från privata mottagningar till företagshälsovård

Löneskillnaderna mellan sektorerna och beroende på geografisk plats är något att tänka på som individ. En anställd psykolog i den privata sektorn har ofta en högre medellön jämfört med den offentliga sektorn, men detta kan kompenseras av fördelar såsom anställningstrygghet i den offentliga sektorn. Lönerna kan också variera från län till län på grund av olika levnadskostnader och lokala avtal.

Bemanningsmöjligheter

Som psykolog kan du upptäcka att bemanningsföretag erbjuder attraktiva alternativ till traditionell anställning. Dessa företag kan vara ett sätt för dig att hitta lediga jobb som matchar både dina karriärmål och personliga preferenser.

Fördelar med bemanningsföretag:

 • Bättre ersättning: Generellt kan du som konsultpsykolog genom bemanningsföretag tjäna en högre lön jämfört med fast anställda.
 • Arbetsfrihet: Du har större frihet att välja uppdrag och kan därmed skapa en mer flexibel arbetsvardag som passar din livsstil.

Finna uppdrag:

 • Arbetsförmedlingen: En resurs där man kan finna lediga tjänster inom psykologbranschen.
 • Direktkontakt: Ta direktkontakt med bemanningsföretag som är specialiserade på hälso- och sjukvård.

Partnerskap med bemanningsföretag:

När du ingår partnerskap med bemanningsföretag, får du tillgång till ett bredare nätverk och kan därmed snabbt hitta uppdrag som motsvarar det rådande behovet på marknaden. De erbjuder stöd i form av att förhandla om din lön och villkor för att tillgodose dina önskemål.

Inriktning på terapi:

Om du har en inriktning på till exempel KBT eller annan specialiserad terapi, kan bemanningsföretag hjälpa dig att anpassa dina uppdrag efter dessa kompetensområden, så att du får ut det mesta av din expertis.

För att maximera dina möjligheter, håll dig uppdaterad om marknadstrender och var aktiv i ditt nätverkande för att identifiera de mest gynnsamma uppdragen.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningspsykolog mellan 30 000 – 50 000kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykolog har du möjlighet till en karriär med goda utvecklingsmöjligheter. Din utbildning lägger grunden för din yrkesverksamhet och ger dig kompetensen att hjälpa människor. Med tiden kan du välja att fördjupa dina kunskaper genom specialisering inom specifika områden såsom neuropsykologi, psykoterapi eller barn- och ungdomspsykologi.

Specialisering kan leda till högre ansvar och enligt vissa lönestatistik har psykologer med specialistutbildning möjlighet att tjäna mer.

Karriärstegen inom psykologyrket innefattar även möjligheten till ledarskap. Du kanske avancerar till befattningar som enhetschef eller verksamhetschef, där du kommer att hantera övergripande administrativa uppgifter och personalledning.

Utvecklingsmöjligheter:

 • Professionell utveckling: Löpande fortbildningar och kurser.
 • Specialisering: Fördjupa dina kunskaper inom ett intresseområde.
 • Ledarskapsroller: Ta steget in i ledande positioner.

I din roll som psykolog är det viktigt att ha en vilja att ständigt lära och utvecklas för att kunna möta de förändrade kraven i samhället och inom yrket. Din förmåga att anpassa dig och utveckla din kompetens kommer att vara avgörande för din framtida karriär och de möjligheter som presenterar sig.

Vanliga frågor

Din karriär och löneutveckling som psykolog kan påverkas av flera faktorer. Här belyser vi några av de vanligaste frågorna kring psykologers löner.

Vad är den genomsnittliga lönen för en nyutexaminerad psykolog?

När du precis har examinerats från din utbildning och är ny på arbetsmarknaden, kan du förvänta dig en ingångslön som oftast ligger runt 36 000 SEK per månad.

Vilken är lönsskillnaden mellan en specialistpsykolog och en psykolog utan specialistkompetens?

En specialistpsykolog tenderar att tjäna mer jämfört med en psykolog utan specialistkompetens. Löneskillnaden kan variera beroende på arbetsplats och geografiskt område.

Hur påverkar arbetsplatsens karaktär (offentlig kontra privat sektor) lönen för en psykolog?

Psykologer inom den privata sektorn kan ibland ha en högre lön än de inom den offentliga sektorn. Till exempel, en psykolog i privat sektor hade en månadslön på upp till 51 200 SEK under 2021.

Vilka faktorer spelar in på en psykologs löneutveckling över tid?

Din löneutveckling som psykolog kan påverkas av faktorer såsom yrkeserfarenhet, vidareutbildning, specifikation inom psykologin och prestation.

Hur mycket kan en psykolog förvänta sig att tjäna under sin praktiktid (PTP)?

Under din praktiktid (PTP), som är en del av din yrkesutbildning, kan din lön vara lägre än för en legitimerad psykolog. Detaljerad löneinformation för PTP-perioden varierar och bör undersökas specifikt för varje region och inriktning.

Inom vilka områden är lönen för psykologer som högst?

Löner för psykologer kan variera stort beroende på inriktning. Vissa områden, som organisatorisk psykologi eller vissa specialiserade kliniska fält, kan erbjuda högre löner.

Källhänvisningar

När du utforskar information om en psykologs lön i Sverige är det viktigt att hänvisa till pålitliga källor. I artikeln har följande källor använts för att sammanställa data om psykologers löner:

 • Ratsit ger data om den genomsnittliga månadslönen för en psykolog i Sverige. Kolla in källan för mer detaljerad information:

  • https://www.ratsit.se
 • SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, erbjuder information om den beräknade livslönen för psykologer jämfört med andra yrkesgrupper:

  • https://www.saco.se
 • Lönello erbjuder en plattform där du kan få information om den genomsnittliga månads-, tim- och årslönen för psykologer:

  • https://www.lonello.se
 • Agila belyser skillnader i månadslönen för psykologer baserat på arbetssektorn:

  • https://www.agila.se
 • Allalöner.se ger detaljer om ingångslöner för nyutexaminerade psykologer och information om genomsnittslöner:

  • https://www.allaloner.se

För en fördjupad förståelse av lönestatistiken för psykologer rekommenderas du att läsa informationen som finns på dessa webbplatser. Dessa källor ger olika perspektiv och kompletterande data som tillsammans ger en mer nyanserad bild av psykologers löner i Sverige.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?