Tjäna högre lön 2024 som AT-läkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för AT-läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som läkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för läkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som läkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för AT-läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som AT-läkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 15 000 – 25 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som AT-läkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – AT-LÄKARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

AT-läkarens roll och utbildningsväg

Som AT-läkare, eller allmäntjänstgörande läkare, är du en viktig del av vården. Efter att ha genomgått läkarutbildningen, som varar i omkring 5-6 år beroende på lärosäte, står du inför nästa steg: tidsbegränsad allmäntjänstgöring, ofta kallad AT.

Under din AT-tjänstgöring får du en bred introduktion till läkararbetet genom praktisk erfarenhet. Du roterar mellan olika avdelningar och specialiteter för att skaffa dig kunskaper inom en rad områden inom läkarutbildningen.

Utbildningens Huvudpunkter:

 1. Läkarutbildning:

  • Grundläggande medicinska kunskaper
  • Praktiska färdigheter och patientkontakt
 2. AT-tjänstgöring:

  • Vanligen 18-24 månader
  • Rotation mellan olika medicinska discipliner
 3. Handledning:

  • Ständig handledning genom erfarna läkare
  • Regelbundna utbildningsmoment och bedömningar
 4. Arbetsuppgifter:

  • Ställa diagnoser
  • Utforma behandlingsplaner
  • Genomföra mindre ingrepp
 5. Legitimation:

  • Efter godkänd AT så erhålls läkarlegitimation
  • Möjlighet till att påbörja specialistutbildning

Din insats som AT-läkare innefattar en del av de mest grundläggande arbetsuppgifterna inom läkaryrket, som att lägga diagnoser och utveckla behandlingsplaner under övervakning. Efter fullföljd AT-tjänstgöring och erhållen legitimation kan du välja att antingen börja arbeta som legitimerad läkare eller fortsätta din resa mot en specialistkompetens.

Lönesättning för AT-läkare

I din roll som AT-läkare (allmäntjänstgörande läkare) i Sverige påverkas din lön av flera faktorer inklusive erfarenhet, region och arbetsgivarens sektor. Lönestatistik visar tydliga skillnader mellan olika regioner och sektorer, och även mellan könen.

Statistik och genomsnittslöner

Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterade att genomsnittslönen för specialistläkare var 86 400 kronor per månad under 2022. För AT-läkare varierar siffrorna, men de rapporteras ha en lägre genomsnittslön jämfört med specialistläkare. Kvinnor som AT-läkare tjänar i genomsnitt 36 600 kronor medan män tjänar något mer med en snittlön på 37 100 kronor.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner som AT-läkare påverkas av geografisk plats och arbetsgivarens sektor. Det rapporteras att lägst ingångslön för AT-läkare är 30 500 kronor per månad, medan den högsta rapporterade ingångslönen är 36 900 kronor per månad. I vissa fall, som på Ålands centralsjukhus, kan ingångslönen vara högre. Konkurrens på arbetsmarknaden och kostnadsnivåer i regioner som Stockholm kan påverka lönerna inom både offentlig och privat sektor.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska månadslön som AT-läkare kommer att vara lägre efter skatt och andra avdrag. Sverige har ett progressivt skattesystem vilket innebär att ju högre inkomst du har, desto högre procent skatt betalar du. Din nettoinkomst beror på personliga skattesatser och kan variera beroende på den region där du är bosatt och verksam. Arbetsgivare inom olika sektorer kan även erbjuda olika former av ersättning som påverkar den totala inkomsten.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Din karriär som AT-läkare inleds med anställningsvillkor som ofta styrs av kollektivavtal inom sjukvården. Arbetsmarknaden för AT-läkare varierar beroende på region och arbetsgivare.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kan finna lediga tjänster som AT-läkare genom Arbetsförmedlingen, sjukhusens egen rekrytering, samt olika bemanningsföretag. Jobbannonser publiceras ofta på arbetsgivares hemsidor och genom branschspecifika rekryteringskanaler.

 • Arbetsförmedlingen
 • Sjukhusens rekryteringssidor
 • Bemanningsföretag och rekryteringsföretag

AT-läkares arbetssituation

Som AT-läkare kommer dina arbetsuppgifter och arbetstider att variera mellan olika arbetsplatser som sjukhus, vårdcentraler och kliniker. Anställningen innebär rotation för att du ska få erfarenhet inom olika medicinska områden.

 • Varierande arbetsuppgifter och arbetstider
 • Rotation på sjukhusvårdcentralerkliniker

Karriärvägar och specialisering efter AT

Efter din AT-tjänstgöring är möjligheten till anställning som ST-läkare (specialistläkare) öppen, förutsatt att du uppfyller nödvändiga krav på erfarenhet och handledning. Specialiseringen leder till ökad specialistkompetens och kan leda till positioner som överläkare.

 • Väg till specialistläkare efter framgångsrik AT-tjänst
 • Vidareutveckling genom handledning och erfarenhetsuppbyggnad
 • Arbete som stafettläkare eller hyrläkare kan vara alternativ

Din anställningsresa är omfattande och ger viktiga erfarenheter för din framtida medicinska karriär.

Ytterligare ekonomiska aspekter för AT-läkare

När du färdigställt din AT-tjänstgöring öppnas nya möjligheter som kan påverka din ekonomi, som extrajobb genom bemanningstjänster. Detta kan innebära både en flexibel arbetsmiljö och potentiellt högre inkomst.

Möjligheter till extrajobb och bemanningstjänster

Som AT-läkare har du möjlighet att arbeta extra vid sidan om din ordinarie anställning. Det kan inkludera arbete som hyrläkare eller stafettläkare genom bemanningsföretag. Denna typ av arbete kan medföra en högre ersättning jämfört med en fast månadslön, eftersom bemanningsföretag ofta betalar per utfört arbetspass eller har avtal som innebär högre timlön.

Att arbeta som konsult eller vårdkonsult kan ge dig ytterligare flexibilitet i din karriär. Du kan välja att jobba genom eget bolag och fakturera för dina tjänster. Genom att vara egenföretagare har du möjlighet att påverka din ekonomi genom att ta på dig uppdrag som matchar din kompetens och dina ekonomiska förväntningar.

Förutom monetär ersättning kan bemanningstjänster erbjuda fördelar som fortbildning och kompetensutveckling, vilket är viktigt för din yrkesmässiga framtid. Inom många bemanningstjänster finns det också trygghet i form av försäkringar och andra förmåner som erbjuds.

Tänk på att sekundärarbeten och arbete genom bemanningsföretag bör regleras och godkännas i linje med eventuell huvudanställning och att det alltid är viktigt att förstå vilka kontrakt och villkor som gäller för din anställning eller uppdrag.

Hos Medkomp tjänar våra AT-läkare mellan 15.000 – 25.000 kr/veckan. 

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Karriären som AT-läkare är början på en yrkesbana där du har möjlighet att utvecklas till specialistläkare. Efter att du som AT-läkare har erhållit din fulla legitimation övergår du ofta till en ST-tjänst (Specialistläkartjänstgöring). Det här steget är avgörande för din framtida löneutveckling och karriärpotential.

Karriärsteg:

 1. AT-läkare: Första anställningen efter läkarutbildningen. Här läggs grunden för din kompetens och erfarenhet.

 2. Legitimerad läkare: Efter AT-tjänstgöring erhålls läkarlegitimation vilket öppnar dörren till mer avancerad praktik och ansvar.

 3. ST-läkare: Specialiseringstjänst som leder till titeln specialistläkare. Innefattar fördjupad kompetensutveckling och fortbildning.

 4. Specialistläkare: Fullföljd specialisering ökar dina arbetsmöjligheter samt potentialen för en högre livslön.

Framtidsutsikterna ser goda ut. Prognoser visar på ett fortsatt behov av specialistläkare vilket gör att investering i fördjupad kompetens och fortbildning är lönsam. Löneutvecklingen tenderar att stabilisera sig på en högre nivå i takt med att du avancerar i karriären.

Antalet lediga jobb varierar mellan olika regioner, men generellt har läkare goda möjligheter till anställning. Din löneutveckling är beroende av flera faktorer, såsom specialisering, arbetsplats och geografisk region.

Tips för karriärutveckling:

 • Aktiv kompetensutveckling: Sök kontinuerligt fortbildning för att hålla din kunskap aktuell.
 • Nätverkande: Bygg relationer inom yrket för att upptäcka möjligheter.
 • Flexibilitet: Var beredd på att flytta för att hitta de bästa specialistmöjligheterna.

Fokusera på din fortbildning och karriärplanering i denna fas, då det kommer att vara avgörande för din framtida yrkesmässiga och ekonomiska tillväxt.

Vanliga frågor

Dessa vanliga frågor hjälper dig att förstå lönestrukturen för AT-läkare och hur den utvecklas vidare i karriären.

Hur skiljer sig lönen mellan en AT-läkare och en BT-läkare?

Som AT-läkare, vilket står för allmäntjänstgörande läkare, får du en lönestartpunkt som ofta är lägre än den som gäller för BT-läkare, eller bastjänstgörande läkare. BT-läkare har genomgått AT och ytterligare tjänstgjort i sitt specialiserade område vilket reflekteras i deras lön.

Hur påverkas en underläkares lön efter att ha blivit legitimerad?

När du väl är legitimerad, oftast efter din AT-period, kan du förvänta dig en betydande ökning av din lön. Som legitimerad läkare ges du större ansvar och komplexa arbetsuppgifter, vilket återspeglas i en högre lönenivå.

Hur utvecklas lönen för en läkare över de första 10 åren i yrket?

Din lön som läkare ökar gradvis under de första 10 åren i yrket. Detta beror på erfarenhet, vidareutbildning och specialisering. Lönerna kan variera beroende på arbetsplats och specialitet.

Vilka läkarspecialiteter tenderar att ha de högsta lönerna?

Specialiteter som anestesiologi, kirurgi och psykiatri är kända för att ha något högre löner jämfört med andra områden. Läkare som är specialister inom dessa områden kan förvänta sig högre ersättning på grund av arbetets komplexitet och ansvarsgrad.

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn