Tjäna högre lön 2024 som distriktssköterska hos ett bemanningsföretag

Som distriktssköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som distriktssköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för distriktssköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som distriktssköterska

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 70 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som distriktssköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som distriktssköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – DISTRIKTSSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel på olika arbetsroller du kan välja bland som distriktssköterska

Som distriktssköterska har du en mängd olika arbetsroller att välja mellan. Din avancerade kompetens ger dig möjlighet att specialisera dig och ta ansvar inom olika områden av vården.

 • Primärvården: Här är du ofta första kontaktpunkten för patienter. Du arbetar med sjukdomsförebyggande arbete, hälso- och sjukvårdsrådgivning samt uppföljning av kroniskt sjuka.
 • Barnhälsovård: I denna roll arbetar du med barns hälsa, genomför hälsokontroller och vaccinationer, samt stöttar föräldrar i deras barns utveckling.
 • Äldrevård: Som distriktssköterska inom äldrevården fokuserar du på vård och omsorg för den äldre populationen, ofta i särskilda boenden eller i hemmet.
 • Hemsjukvård: Du genomför hembesök för att ge behandling eller vård i patientens hemmiljö, vilket kräver god förmåga att arbeta självständigt.
 • Företagshälsovård: Inom denna sektor fokuserar du på hälsofrämjande arbete, rehabilitering och förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar i olika verksamheter.

Varje roll kräver specifika kunskaper och färdigheter, och du som distriktssköterska kan finna en arbetsroll som passar just dina intressen och yrkesmässiga ambitioner.

Hur olika arbetsroller påverkar din lön

När det gäller din lön som distriktssköterska, kan arbetsrollen ha en avsevärd påverkan. Din erfarenhet, specialisering och ansvarsområden är några faktorer som direkt kan reflektera din månadslön.

Erfarenhet:
Nyutexaminerade distriktssköterskor kan förvänta sig en lägre startlön, som sedan gradvis ökar med erfarenhet och ytterligare kompetenser.

Specialisering:
Har du vidareutbildat dig inom ett specifikt medicinskt område kan det ge utrymme för högre lön. Exempelvis kan en distriktssköterska med specialisering inom diabetesvård eller astma och allergi ha en lönefördel.

Ansvarsområden:
De arbetsuppgifter och det ansvar du har kan också påverka lönenivån. En koordinerande roll eller arbete som innefattar arbetsledning kan resultera i ett lönepåslag.

Exempel på löneskillnader baserade på arbetsroll:

Arbetsroll Estimerad lönespann
Grundutbildad distriktssköterska 38 000 – 42 000 kr
Specialiserad distriktssköterska 42 000 – 46 000 kr
Distriktssköterska med ledaransvar 45 000 – 50 000 kr

Observera att dessa siffror är ungefärliga och faktiska löner kan variera beroende på flera faktorer såsom arbetsgivare, geografiskt läge och arbetsmarknadens efterfrågan.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som fast anställd distriktssköterska i kommun/offentlig sektor?

Som nyutexaminerad distriktssköterska i den kommunala sektorn eller annan offentlig verksamhet, finns det riktlinjer för ingångslöner baserat på kollektivavtal och marknadsnormer. Din lön som början kan variera beroende på vilken region eller kommun du anställs inom, samt fackliga överenskommelser som reglerar lägsta lönenivåerna.

I allmänhet kan du som nyutexaminerad distriktssköterska förvänta dig en ingångslön i intervallet:

Region/Sector Ingångslön (SEK/månad före skatt)
Kommunal sektor Cirka 34 000 – 36 000
Offentlig sektor (Övriga) Varierar, men ofta inom samma intervall

Observera att dessa siffror är riktlinjer och kan påverkas av individuella förhandlingar, den exakta arbetsplatsens ekonomiska situation och löneutrymmet. Med erfarenhet, tilläggsutbildning och vidare specialisering kan din lön öka.

Det är viktigt att du förbereder dig inför löneförhandlingar genom att:

 • Forska om lokal lönestatistik för din arbetsplats.
 • Utvärdera din utbildning och erfarenheter.
 • Beakta rådande lönelägen för liknande tjänster i regionen.

Förväntningar på startlöner bör grunda sig på fakta och en realistisk syn på arbetsmarknadsförhållandena. Tänk på att ingångslönen är en startpunkt och du har möjlighet att påverka din lön genom kompetensutveckling och yrkeserfarenhet.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som distriktssköterska via bemanning?

När du startar din karriär som distriktssköterska genom en bemanningsorganisation, är det viktigt att vara medveten om de ekonomiska aspekterna, bland annat vilken ingångslön du kan förvänta dig. Ingångslönen för en nyutexaminerad distriktssköterska via bemanning skiljer sig något från en anställning direkt hos en vårdinrättning och är oftast högre. 

Ingångslönen kan variera beroende på faktorer som inkluderar men inte begränsas till geografisk placering, bemanningsföretagets policy och efterfrågan på arbetskraft. I genomsnitt ligger ingångslönerna för distriktssköterskor som arbetar genom bemanningsföretag:

 • Vanlig ingångslön för nyexaminerad distriktssköterska: mellan 34 000 SEK och 36 000 SEK

Dessa siffror är ungefärliga och bör användas som en indikation på vad du kan förvänta dig. Det är också vanligt att bemanningsföretag erbjuder andra förmåner och ersättningar som kan påverka din totala kompensation. 

På Medkomp erbjuder vi våra distriktssköterskor mellan 45.000 – 70.000 kr/månad. 

Genomsnittlig lön som fast anställd distriktssköterska i offentlig sektor – baserad på antal år i yrket

Som fast anställd distriktssköterska i offentlig sektor kan din lön påverkas av hur många år du har arbetat inom yrket. Lönerna varierar beroende på erfarenhet och placering inom offentliga institutioner såsom landsting och kommuner.

Nyanställda: Som nyutexaminerad distriktssköterska, med mindre än två års erfarenhet, kan du förvänta dig en ingångslön som ofta ligger på den lägre delen av löneskalan.

3-5 år: Efter några år i yrket kan du se en ökning i din månadslön som reflekterar din växande erfarenhet och kompetens.

Mer än 5 år: Med över fem års erfarenhet, speciellt om du innehar specialkompetenser eller har vidareutbildning, kan du förvänta dig ytterligare löneutveckling.

Här är ett exempel på hur lönen kan progressera med åren:

 • 0-2 år i yrket: ~ 32 000 – 35 000 SEK
 • 3-5 år i yrket: ~ 36 000 – 39 000 SEK
 • 5 år och mer: upp till 42 000 SEK eller högre

Det är viktigt att notera att denna tabell är en grov uppskattning och att individuell lönesättning kan påverkas av andra faktorer som tjänstgöringsort och arbetsgivarens lönekapacitet. Regelbundna lönesamtal och en aktiv dialog med din arbetsgivare är central för en god löneutveckling.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

Som distriktssköterska varierar din lön beroende på vilket län eller region du arbetar i. I offentlig sektor finns det en tendens att lönen är reglerad genom kollektivavtal, vilket ger en grund för lönesättningen. Dock kan det finnas lokala avtal och tillägg som påverkar löneskillnader mellan olika landsting och regioner.

 • Norra Sverige: I glesbefolkade områden kan lönen vara högre för att locka till sig personal.
 • Större städer: Områden med högre levnadskostnader, som Stockholm, kan också ha högre löner för att kompensera för detta.

Nedan är några exempel på lönesnitt för distriktssköterskor i offentlig sektor, baserat på olika regioner:

Region Lönesnitt (SEK/månad)
Stockholm 45,000
Västra Götalands län 43,500
Skåne 42,000
Norrbotten 44,500

Dessa siffror är genomsnittliga och din personliga erfarenhet, kompetens och ytterligare utbildningar kan påverka din lön. Det är också vanligt att lönerna revideras årligen, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad om löneutvecklingen i din region.

Vanliga frågor och svar om distriktssköterskors löner

Vad är medellönen för en distriktssköterska i Sverige 2023?
Medellönen för en distriktssköterska i Sverige är 41 000 kr per månad.

Hur mycket kan lönen variera för distriktssköterskor?
Din lön som distriktssköterska kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och geografisk placering.

Är löneutvecklingen för distriktssköterskor positiv?
Ja, löneutvecklingen har historiskt sett legat på runt 3,21% årligen.

Vad kan påverka en distriktssköterskas lön?

 • Erfarenhet: Mer erfarenhet kan leda till högre lön.
 • Arbetsgivare: Vart du arbetar (landsting, kommun, privat sektor) kan påverka din lön.
 • Geografiskt område: Var i landet du arbetar kan påverka din lön på grund av olika kostnadslägen.

Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

 • Bruttolön är lönen före avdrag för skatter och avgifter.
 • Nettolön är den lön du får utbetald efter alla avdrag.

Kan tillägg och ersättningar påverka min lön som distriktssköterska?
Ja, olika former av tillägg såsom obekväm arbetstid eller särskild kompetens kan höja din totala månadslön.

Vanliga frågor om en distriktssköterskas lön

När du överväger en karriär som distriktssköterska är det viktigt att förstå hur lönen påverkas av olika arbetsgivare och erfarenhetsnivåer. Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna om löner för distriktssköterskor.

Vad kan en distriktssköterska förvänta sig att tjäna när de arbetar för ett bemanningsföretag?

Lönen för distriktssköterskor som arbetar genom bemanningsföretag kan variera beroende på region och företagets avtal. Generellt sett kan bemanningserfarenheten erbjuda konkurrenskraftiga löner, ofta jämförbara eller ibland högre än fasta tjänster inom den offentliga sektorn.

Hur stor skillnad är det på löner mellan fast anställning i offentlig sektor, och bemanning i privat sektor?

Skillnaden i löner mellan fast anställda distriktssköterskor inom den offentliga sektorn och de som arbetar inom bemanning kan variera. Offentlig sektor erbjuder ofta mer förutsägbar löneutveckling, medan bemanning i den privata sektorn kan erbjuda högre löner för specifika uppdrag eller under bristperioder.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en distriktssköterska på en vårdcentral?

Den genomsnittliga månadslönen för en distriktssköterska på en vårdcentral ligger runt 41 000 till 42 500 kr, men detta kan variera beroende på arbetsplatsens lokalisering och den individuella sköterskans erfarenhet och utbildning.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en distriktssköterska?

Erfarenhet har en betydande inverkan på en distriktssköterskas lön. Lönen ökar ofta med antal år i yrket, och särskilt kvalificerade eller specialistutbildade sköterskor kan förvänta sig högre löner.

Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår i en distriktssköterskas yrkesroll?

En distriktssköterskas arbetsuppgifter inkluderar patientbedömning, vårdplanering, och att utföra olika medicinska behandlingar och procedurer. De har även ofta ett administrativt ansvar och en roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom samhället.

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn