Tjäna högre lön 2024 som fysioterapeut hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för fysioterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som fysioterapeut med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för fysioterapeut har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som fysioterapeut med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för fysioterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som fysioterapeut hos oss

Din lön som fysioterapeut på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 55 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som fysioterapeut

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – FYSIOTERAPEUT

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Fysioterapeut

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Fysioterapeut

Som fysioterapeut kan du välja mellan en mängd olika inriktningar och arbetsroller baserat på dina intressen och färdigheter. Här är några exempel:

 • Primärvård: Du kan arbeta på vårdcentraler eller rehabmottagningar där du hjälper patienter med diverse besvär som smärta, rörelsebegränsningar och funktionsnedsättning.

 • Sjukhus: Inom sjukhus kan du välja att arbeta inom specifika avdelningar som exempelvis ortopedi, neurologi, rehabilitering och intensivvård. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att diagnosticera, behandla och följa upp med patienter som genomgår medicinska behandlingar.

 • Äldreomsorg: Som fysioterapeut inom äldreomsorgen kan du arbeta på äldreboenden eller i hemtjänst och hjälpa äldre personer med att bibehålla eller förbättra deras funktion och självständighet.

 • Företagshälsa: Inom företagshälsa kan du samarbeta med olika företag för att bidra till att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för deras anställda. Din tjänst kan innebära att genomföra arbetsplatsergonomi, skadeförebyggande program och stödja personalen med olika rehabiliteringsinsatser.

 • Idrott: Som fysioterapeut med inriktning mot idrott kan du arbeta med idrottslag, föreningar eller som privatpraktiserande. Dina arbetsuppgifter kan inkludera att förebygga skador, optimera prestationer och rehabilitera idrottare efter skador.

För att bli fysioterapeut måste du genomgå en treårig universitetsutbildning i fysioterapi, som leder till en kandidatexamen. Efter din utbildning kan du välja att specialisera dig vidare inom något specifikt område genom att gå kurser och delta i fortbildning. Det finns många möjligheter och inriktningar att välja mellan som en fysioterapeut, och du kan forma din karriär baserat på dina intressen och passioner.

Hur Olika Arbetsroller Och Tjänster Påverkar Din Lön

Lönen för en fysioterapeut kan variera stort beroende på flera faktorer såsom arbetsroller, arbetsgivare, sektor och arbetsplatsens geografiska läge. Här är några aspekter att tänka på när det gäller löneutveckling och hur din lön kan påverkas av dessa faktorer:

 • Arbetsroller: Arbetsrollen du har, som fysioterapeut, påverkar din lön eftersom olika roller inom yrket kan kräva olika kompetensnivåer och erfarenhet. Därför kommer en mer erfaren fysioterapeut eller en specialist att kunna förhandla fram en högre lön jämfört med en nyutexaminerad kollega. Det är viktigt att ha en tydlig bild av din arbetsroll och dess ansvarsområden då det ger dig en insikt i vilka kompetensnivåer och erfarenhet som krävs för att kunna förhandla fram en lön som matchar dessa krav.

 • Sektor: Löneskillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn kan påverka din lön som fysioterapeut. I Sverige kan generellt sett offentlig sektor erbjuda något lägre löner jämfört med privat sektor. Däremot erbjuds ofta mer stabila anställningsvillkor inom offentlig sektor och möjligheter till kompetensutveckling.

 • Arbetsgivare: Vissa arbetsgivare betalar bättre än andra, och det kan bero på deras ekonomiska situation och marknadsandel. Att vara anställd av en stor och etablerad organisation kan innebära högre lön jämfört med en mindre eller nystartad verksamhet. Exempel på arbetsgivare med högre löner för fysioterapeuter är Västra Götalandsregionen, Västerås kommun och Östersunds kommun.

 • Geografiskt läge: Lönerna för fysioterapeuter kan variera beroende på var i Sverige du arbetar. I vissa städer och regioner kan lönen vara högre än i andra. Till exempel har Göteborg, Västerås och Östersund rapporterat högre löner för fysioterapeuter jämfört med andra platser.

Som fysioterapeut är det viktigt att vara medveten om dessa faktorer och hur de kan påverka din löneutveckling. Att ha översikt över aktuell lönestatistik och förstå hur dina arbetsuppgifter, sektor, arbetsgivare och geografiska läge påverkar din lön kan hjälpa dig att göra mer informerade beslut om ditt yrkesliv och förbättra din förhandlingsposition vid lönesamtal eller jobbansökningar.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Direktanställd Fysioterapeut?

När du börjar din karriär som fysioterapeut kommer du märka att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats och region. Enligt lönestatistik ligger ingångslönen för en fysioterapeut ofta i 10 percentilen, vilket innebär att 10% av fysioterapeuterna tjänar mindre än detta belopp och 90% tjänar mer. I detta fall är ingångslönen ungefär 28 900 kr. Det här är siffror som inte tar hänsyn till konsultande fysioterapeuter. 

Den genomsnittliga lönen för en fysioterapeut ligger på omkring 33 500 kronor per månad före skatt. För nyutexaminerade fysioterapeuter år 2019 var medianlönen 27 000 kronor per månad. Detta innebär att lönen som fysioterapeut kan vara lägre i början av din karriär, men det finns goda möjligheter att öka din lön över tid.

Löner för fysioterapeuter är ofta individuella och differentierade, vilket innebär att de bygger på din kompetens, prestation och ansvar. Kollektivavtal mellan Fysioterapeuterna och arbetsgivarna inkluderar en lönebildningsprocess där löneöversyn och lönerevision ingår. Detta gör att lönerna kan förändras under hela året, och att din lön påverkas av hur väl du presterar och vilket ansvar du har i ditt arbete.

Som fysioterapeut är det viktigt att vara medveten om att din löneutveckling kan påverkas av både din arbetsplats och din yrkeskompetens. Att förbättra din kompetens, prestera väl och ta större ansvar i ditt arbete kan hjälpa dig att öka din lön över tid.

Genomsnittlig Lön Som Fysioterapeut Baserad På Antal År I Yrket

När du som fysioterapeut börjar i yrket, påverkas din lön av flera faktorer, bland annat din ålder och tidigare erfarenhet. Det är användbart att känna till den genomsnittliga lönen för fysioterapeuter baserat på antal år i yrket.

I början av din karriär som fysioterapeut, kan du förvänta dig en lägre lön jämfört med dem som har fler år av erfarenhet. Lönen hos nyutexaminerade fysioterapeuter varierar, men det är inte ovanligt att lönen ligger runt 34 500 kr per månad i genomsnitt, enligt lönestatistik från yrkeskollen.se.

Efter några års erfarenhet i yrket, kan din lön öka i takt med din kompetens och erfarenhet. Enligt fysioterapeuternas lönestatistik, kan den genomsnittliga lönen för en fysioterapeut med några års erfarenhet ligga på ungefär 35 700 kr per månad.

Det är även viktigt att notera att lönen för fysioterapeuter kan variera beroende på var i landet du arbetar. Till exempel, enligt Allalöner.se, kan en fysioterapeut inom Västra Götalandsregionen tjäna upp till 58 900 kr per månad, medan en fysioterapeut i Västerås kan ha en lön på cirka 42 000 kr per månad.

Sammanfattningsvis kan din lön som fysioterapeut påverkas av flera faktorer, såsom ålder, erfarenhet och arbetsplatsens geografiska läge. Jämför löner inom olika regioner och arbetsgivare för att få en utförligare bild över vilken lön du kan förvänta dig med din erfarenhetsnivå.

Jämförelse I Lön Mellan Norrbottens Län, Stockholms Län Och Skåne Län

Som fysioterapeut kan din lön variera beroende på var i Sverige du arbetar. Här jämförs löner för fysioterapeuter mellan Norrbottens län, Stockholms län och Skåne län.

Norrbottens län, som ligger i Övre Norrland, kan lönen för fysioterapeuter vara lägre än i andra regioner på grund av skillnader i efterfrågan och arbetsmarknad. Trots detta kan du fortfarande ha en konkurrenskraftig lön i denna region jämfört med andra yrken.

Stockholms län är en av de mest eftersökta regionerna för fysioterapeuter, och det kan vara möjligt att lönen här är högre än i mer avlägsna områden alla andra regioner som Sydsverige, Västsverige, Östra Mellansverige, Mellersta Norrland och Småland med öarna. Stockholm är Sveriges största stad, vilket innebär att det finns fler möjligheter till arbete och högre löner, men också en högre kostnad för att leva och högre skatt.

Skåne län är en annan populär region för fysioterapeuter inom alla regioner som Göteborg, Norra Mellansverige och även små städer. Lönenivån här kan vara något lägre än i Stockholms län, men fortfarande högre än i Norrbottens län. Denna region är känd för sin mångfald och kan erbjuda fysioterapeuter en mängd olika arbetsmöjligheter.

För att sammanfatta, jämförelsen mellan löner för fysioterapeuter i Norrbottens län, Stockholms län och Skåne län visar att lönen kan variera beroende på var i Sverige du arbetar. Det är viktigt att överväga faktorer som arbetsmöjligheter, levnadskostnader och skatt när du bestämmer dig för var du vill bo och arbeta som fysioterapeut.

Vanliga Frågor Och Svar Om Fysioterapeuters Löner

Går Det Specialistutbilda Sig Som Fysioterapeut Och På Så Sätt Höja Lönen?

Ja, det går att specialistutbilda sig som fysioterapeut för att höja lönen. Specialistutbildningar ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett visst område och bli en expert inom ditt yrkesfält. Detta kan leda till ökad löneutveckling, eftersom arbetsgivare ofta värderar specialistkunskaper högre.

Vilka Typer Av Arbetsroller/Tjänster Tjänar Mest Inom Yrket Fysioterapeut?

Lönen för en fysioterapeut kan variera beroende på arbetsroll och arbetsgivare. Generellt kan man säga att fysioterapeuter med mer ansvarsfulla positioner, såsom chefer och specialister, tenderar att ha högre löner. Det är dock viktigt att göra en löneförhandling när du söker en ny tjänst för att säkerställa att du får en lön som motsvarar dina kvalifikationer och erfarenheter.

Hur Påverkar Konsultande En Fysioterapeuts Lön?

Att arbeta som konsultande fysioterapeut kan innebära att erbjuda dina tjänster till olika arbetsgivare, snarare än att vara fast anställd hos en enda arbetsgivare. Denna arbetsform kan möjliggöra högre löner än traditionellt anställda, eftersom du som konsult kan debitera högre timpriser och ha mer flexibilitet i ditt arbete. Hos Medkomp får våra fysioterapeuter vanligtvis en lön mellan 45.000 – 55.000 kr. 

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Löneskillnaderna mellan offentlig och privat sektor kan variera inom yrket fysioterapeut. I Sverige ligger genomsnittslönen för en fysioterapeut på cirka 35 700 kr i månaden. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att löner kan variera beroende på faktorer som yrkeserfarenhet, geografisk placering, samt om man arbetar inom offentlig eller privat sektor. Lönestatistik visar att det kan finnas löneskillnader mellan dessa sektorer, men det är viktigt att alltid vara förberedd inför lönesamtal och löneförhandlingar oavsett arbetsgivare.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?