Det här tjänar en radiolog i lön 2024

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för radiolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som radiolog med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för radiologer har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som radiolog med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för radiolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som radiolog hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som radiolog

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – RADIOLOG

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Radiologs roll och utbildningsväg

Som radiolog, eller specialistläkare inom radiologi, spelar du en viktig roll i vården. Du använder bildteknik såsom röntgen, CT (datortomografi), MR (magnetisk resonanstomografi), och ultraljud för att undersöka kroppens inre och ställa diagnoser.

Arbetsuppgifter

 • Analysera bilder: Tolka bilder och upptäcka avvikelser som kan indikera sjukdomar eller skador.
 • Samarbeta med andra läkare: Diskutera diagnoser och behandlingsplaner med kollegor.
 • Utföra interventioner: Vissa radiologer genomför även minimalt invasiva ingrepp med hjälp av bildstyrning.

Utbildningsväg

 1. Läkarutbildning: Första steget är en läkarutbildning som tar cirka fem och ett halvt år.
 2. Legitimation: Efter examen ansöker du om läkarelegitimation.
 3. Specialistutbildning: Nästa steg är att genomföra en AT-tjänstgöring (allmäntjänstgöring) i minst 18 månader, följt av ST-utbildning (specialisttjänstgöring) inom radiologi som tar omkring fem år.
 4. Fortsatt utbildning: Radiologer kan sedan fortsätta att specialisera sig inom specifika områden som interventionell radiologi eller pediatrisk radiologi.

Tekniker och metoder

 • Röntgen: Vanlig teknik för att undersöka ben och lungor.
 • CT: Används för att få detaljerade tvärsnittsbilder av kroppen.
 • MR: Ger detaljerade bilder av mjukvävnader som hjärna och muskler.
 • Ultraljud: Används ofta inom obstetrik och för att undersöka organ som lever och njurar.

Att bli radiolog kräver många års utbildning och praktik, men erbjuder en karriär fylld av spännande och viktiga arbetsuppgifter.

Lönesättning för en radiolog

Lönesättningen för radiologer kan variera beroende på olika faktorer som region, sektor och erfarenhet. Nedan går vi igenom viktiga aspekter för att förstå radiologens lön.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt olika källor som SCB och Ratsit är den genomsnittliga månadslönen för en radiolog i Sverige omkring 86 400 kr. Det finns dock variationer. Män tjänar i snitt 86 900 kr och kvinnor 85 900 kr, vilket visar att kvinnor tjänar cirka 99% av mäns löner.

För att ge en tydligare bild kan vi se en sammanställning av löner:

Kategori Snittlön per månad (kr)
Radiolog (män) 86 900
Radiolog (kvinnor) 85 900
Totalt 86 400

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för radiologer skiljer sig även mellan olika regioner och sektorer. I större städer som Stockholm är lönerna ofta högre jämfört med mindre regioner. Till exempel kan en radiolog i Stockholm tjäna uppåt 90 800 kr per månad, vilket är högre än genomsnittet.

Offentlig sektor har ofta lägre löner jämfört med privat sektor. I den privata sektorn är arbetsbelastningen högre men lönerna kan vara mer konkurrenskraftiga. Det är viktigt att överväga vilken sektor som bäst möter dina personliga och professionella behov.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din bruttolön (lön före skatt) är inte det samma som din nettolön (lön efter skatt och avdrag). Radiologer med en snittlön på 86 400 kr per månad har en olika skattekonsekvenser beroende på var de arbetar och bor.

I Sverige beräknas skatten progressivt. För en månadslön på 86 400 kr, kan din skatt vara omkring 30-32%, beroende på kommunalskatt och om du betalar statlig inkomstskatt. Det betyder att nettolönen kan vara omkring 58 000 – 60 000 kr per månad efter skatt.

Det är även viktigt att ta hänsyn till andra avdrag, som tjänstepension och fackavgifter, som ytterligare kan påverka din slutgiltiga lön.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som radiolog är det viktigt att känna till dina anställningsvillkor och förstå arbetsmarknaden som du är en del av. Här får du inblick i var du kan hitta jobb och skillnaderna mellan offentlig och privat sektor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Jobbmöjligheter som radiolog kan du hitta på olika plattformar. Arbetsförmedlingen är en startpunkt där många lediga jobb annonseras. Dessutom finns det privata jobbsajter som Yrkeskollen och Framtid.se.

Det är ofta konkurrens om de bästa positionerna, särskilt i storstäder. Därför är det viktigt att vara aktiv i ditt jobbsökande. Nätverkande och att delta i branschrelaterade konferenser kan också öka dina chanser att hitta en bra anställning.

Offentlig sektor versus privat sektor

Att jobba som radiolog inom offentlig sektor innebär ofta att du jobbar på sjukhus ägda av regioner. Där kan du förvänta dig en snittlön på cirka 86 400 kr i månaden. Vissa statistik visar att lönen kan vara något lägre jämfört med den privata sektorn men med förmåner som tjänstepension och mer stabila arbetstider.

Inom privat sektor kan lönerna variera mer. Du kan arbeta för privata kliniker eller företag med anställningsvillkor som kanske är mer flexibla. Snittlönen kan ligga runt 90 800 kr beroende på erfarenhet och läge. Skillnader i arbetsmiljö och anställningsförmåner är viktiga att överväga.

Bemanningsmöjligheter

Som radiolog har du flera bemanningsmöjligheter att överväga. Anställning kan ske inom både offentlig och privat sektor.

I den offentliga sektorn, arbetar du oftast inom sjukhus och vårdcentraler. Här kan du räkna med en stabil arbetsmiljö och fasta arbetstider.

I den privata sektorn finns kliniker och specialiserade radiologicenter. Här kan lönen vara högre jämfört med den offentliga sektorn.

Alternativt kan du arbeta som konsult. Som konsult har du större frihet att välja dina uppdrag och arbetsplatser. Lönen tenderar också att vara högre jämfört med fasta anställningar.

Hos Medkomp tjänar du som hyrradiolog/bemanningsradiolog mellan 30 000 – 50 000kr/veckan.

Fördelar med konsultarbete:

 • Högre lön
 • Flexibla arbetstider
 • Möjlighet att arbeta på olika platser

Jämförelse av sektorer:

Sektor Genomsnittlig Lön (kr/mån) Arbetsfrihet
Offentlig 86,400 Stabil och reglerad
Privat Varierar, generellt högre Något större frihet
Konsult Högre än offentlig och privat Störst frihet

Att välja din arbetssektor som radiolog beror på dina prioriteringar, vare sig det är högre lön, frihet i arbetslivet, eller stabil arbetsmiljö.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Att bli radiolog kräver lång utbildning. Du börjar med en läkarutbildning, följt av AT-tjänstgöring. Därefter specialiserar du dig inom radiologi under ST-tjänstgöringen.

Karriärutvecklingen för en radiolog är god. Som specialistläkare kan du arbeta inom både offentlig och privat sektor. Det finns möjligheter att vidareutbilda dig inom specifika områden som interventionell radiologi eller radiologisk forskning.

Prognoser visar att efterfrågan på radiologer kommer att öka. Detta beror delvis på att befolkningen åldras och tekniken inom området utvecklas. Radiologi är ett växande fält med mycket potential.

Det är också vanligt att radiologer samarbetar med andra läkare, särskilt kirurger. Till exempel kan du vara inblandad i metoder som guidar kirurgiska ingrepp med hjälp av bilddiagnostik.

Fakta om karriärutveckling som radiolog:

Utbildning Karriärutveckling Specialistläkare
Läkarutbildning ST-tjänstgöring inom radiologi Arbeta inom offentlig eller privat sektor
AT-tjänstgöring Fortbildning inom specialområden Möjlighet till akademisk forskning

Radiologi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö och det finns alltid något nytt att lära sig. Den tekniska utvecklingen innebär att du måste hålla dig uppdaterad med de senaste verktygen och metoderna i din praktik.

Källhänvisningar

När du undersöker löner för radiologer är det viktigt att använda pålitliga och uppdaterade källor. Här följer några källor som använts i den här artikeln:

Statistiska Centralbyrån (SCB)

SCB tillhandahåller omfattande lönestatistik och andra viktiga data för olika yrken, inklusive radiologer.

Regioner

Information om hur löner kan variera beroende på var du arbetar, t.ex. i Stockholm eller andra regioner i Sverige, är hämtad från diverse regioners lönestatistik.

Trovärdiga webbplatser

Flera webbplatser med specialisering inom lönestatistik förmedlar viktig information om radiologers löner. Här är några av de som användes:

Dessa källor ger insikter om lönespann och medellöner för både kvinnor och män inom radiologi. Använd dem för att få en klar bild av löneläget i Sverige.

Vanliga frågor

Här finner du svar på vanliga frågor om vad det innebär att arbeta som radiolog. Vi berör utbildning, arbetsuppgifter, behörighetskrav och karriärväg för radiologer i Sverige.

Vilken utbildning krävs för att arbeta som radiolog?

För att bli radiolog behöver du först en läkarexamen. Därefter krävs en specialistutbildning inom radiologi, vilket brukar ta cirka fem år.

Vilka arbetsuppgifter har en radiolog?

Som radiolog tolkar du medicinska bilder som röntgen och MR. Du samarbetar med andra läkare för att ställa diagnoser och planera behandlingar.

Vilka behörighetskrav gäller för utbildning inom radiologi?

Du måste ha en läkarexamen och genomföra allmäntjänstgöring (AT) för att bli legitimerad läkare. Efter detta kan man söka specialistutbildning inom radiologi.

Hur ser karriärvägen ut för att bli radiolog?

Karriärvägen börjar med en grundläggande läkarutbildning, följt av AT-tjänstgöring. Därefter följer en specialisttjänstgöring (ST) inom radiologi. Total utbildningstid är cirka elva år.

Vilken roll spelar en radiologi sjuksköterska inom medicinsk bildgivning?

En radiologi sjuksköterska assisterar vid bildtagning och ser till att patienten är i rätt position. De hanterar även teknisk utrustning och säkerställer bildkvalitet.

Vilka skillnader finns det mellan radiologer och radiologi tekniker?

Radiologer är läkare och ansvarar för att tolka bilder och ställa diagnoser. Radiologi tekniker, däremot, är specialister på att utföra själva bildtagningen och arbeta med den tekniska utrustningen.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?