Tjäna högre lön 2024 som psykiatrisjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som psykiatrisjuksköterska är din huvudsakliga uppgift att ge specialiserad vård och stöd till patienter med psykiska tillstånd och störningar. Ditt arbete inbegriper inte bara medicinsk omvårdnad utan också psykosocialt stöd genom samtal och handledning. Som psykiatrisjuksköterska arbetar du ofta nära patienterna och deras anhöriga, och har därmed en viktig roll i att främja både fysisk och mental hälsa.

Din utbildningsväg börjar med en grundnivå i form av en treårig högskoleutbildning i sjuksköterskeprogrammet, där omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap är huvudämne och teori kombineras med praktik. För att ytterligare specialisera dig behöver du studera vidare på avancerad högskolenivå för att uppnå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatri. Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i psykiatrisk omvårdnad och är en förutsättning för att få legitimation som psykiatrisjuksköterska.

 

 

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som psykiatrisjuksköterska

Din lön som psykiatrisjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som psykiatrisjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som psykiatrisjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

INTRESSEANMÄLAN – PSYKIATRISJUKSKÖTERSKA

Psykiatrisjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som psykiatrisjuksköterska är din huvudsakliga uppgift att ge specialiserad vård och stöd till patienter med psykiska tillstånd och störningar. Ditt arbete inbegriper inte bara medicinsk omvårdnad utan också psykosocialt stöd genom samtal och handledning. Som psykiatrisjuksköterska arbetar du ofta nära patienterna och deras anhöriga, och har därmed en viktig roll i att främja både fysisk och mental hälsa.

Din utbildningsväg börjar med en grundnivå i form av en treårig högskoleutbildning i sjuksköterskeprogrammet, där omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap är huvudämne och teori kombineras med praktik. För att ytterligare specialisera dig behöver du studera vidare på avancerad högskolenivå för att uppnå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatri. Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i psykiatrisk omvårdnad och är en förutsättning för att få legitimation som psykiatrisjuksköterska.

Tabell över utbildningsväg:

Utbildningsfas Längd (år) Beskrivning
Grundutbildning (Sjuksköterskeexamen) 3 Omvårdnadsvetenskap med praktik
Specialistutbildning (Psykiatrisjuksköterska) 1-2 (vanligtvis) Vidareutbildning på avancerad nivå

Som utbildad och legitimerad psykiatrisjuksköterska kan du arbete inom en mängd olika vårdmiljöer, såsom psykiatriska kliniker, öppenvård, skolhälsovården eller inom kommunal vård. Dina arbetsuppgifter kan variera, men inkluderar ofta patientbedömning, utveckling av vårdplaner, administration av läkemedel och terapeutiska sessioner för både enskilda patienter och grupper. Din patientgrupp kan vara både män och kvinnor i alla åldrar som söker psykiatrisk vård.

Utbildningen för psykiatrisjuksköterskor finns även att tillgå på distans, vilket kan vara ett flexibelt alternativ för dig som önskar kombinera arbete och studier.

Lönesättning för en psykiatrisjuksköterska

Som psykiatrisjuksköterska i Sverige är din lön beroende av flera faktorer, inklusive geografisk placering, arbetssektor och dina individuella kvalifikationer.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt tillgänglig lönestatistik från SCB och andra sammanställningar har psykiatrisjuksköterskor en medianmånadslön på omkring 40 600 kr brutto per månad. Denna siffra kan dock variera. För år 2022 låg den genomsnittliga månadslönen på cirka 41 400 kr brutto, vilket indikerar en löneutveckling över tid.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för psykiatrisjuksköterskor skiljer sig åt beroende på region och om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn:

 • Offentlig sektor: Tendens till mer enhetlig lönestruktur med avtalsenliga löner.
 • Privat sektor: Potentiellt högre löner men ofta knutna till individuella förhandlingar och företagets lönesystem.

Lönerna varierar också mellan olika städer och regioner, vilket återspeglar kostnadsnivåerna och efterfrågan på arbetskraft inom området.

Vad du kan förvänta dig i lön

När du anställs direkt av landstinget så får du en lön som ligger på runt

 • 35 000 kronor i månaden.

När du anställs av bemanning kan du få upp till:

 • 55 000 kronor i månaden.

Detta är en stor anledning till att allt fler väljer detta sätt att jobba. Många gånger är det just landstinget som hyr in personal från bemanningsföretagen. Men din lön som psykiatrisjuksköterska genom bemanning är alltså större.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som psykiatrisjuksköterska är bruttolönen minus skatt och andra avdrag såsom socialförsäkringsavgifter. I Sverige dras skatt automatiskt från din bruttolön enligt den skattesats som gäller i din kommun. Nettoinkomsten varierar därmed också beroende på lokala skattesatser. Om du tjänar den genomsnittliga månadslönen på 41 400 kr, kan du förvänta dig en nettolön (lönen efter skatt) som är betydligt lägre beroende på din skattesats.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som psykiatrisjuksköterska är dina anställningsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden starkt kopplade till efterfrågan inom både offentlig och privat sektor. Din arbetslivserfarenhet, val av sektor och anslutning till fackförbund kan påverka dina anställningsförhållanden.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Balansen mellan tillgängliga jobb och arbetssökande psykiatrisjuksköterskor är i jämvikt, vilket betyder att det finns en stabil efterfrågan på din yrkeskompetens. Lediga jobb annonseras ofta via Arbetsförmedlingen och andra plattformar. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på jobbannonser för möjligheter som matchar din erfarenhet och önskemål om arbetsplats.

Offentlig sektor versus privat sektor

Inom offentlig sektor kan löner och anställningsvillkor variera:

 • Högsta lön: Upp till 47,900 kr.
 • Forskning: Lönen kan vara högre med forskarutbildning.

privat sektor kan lönevillkor skilja sig från den offentliga och tenderar att variera mer baserat på arbetsplats och region:

 • Anställningsvillkoren kan vara mer flexibla.
 • Möjligheterna att förhandla lön kan vara större.

Ditt val av sektor kan också påverka vilka fackförbund som är relevanta för dig, dessa kan erbjuda ytterligare stöd och service inklusive inkomstförsäkring, vilket kompletterar A-kassan om du skulle förlora din anställning.

Bemanningsmöjligheter

När du överväger arbete som psykiatrisjuksköterska via bemanningsföretag, finns det flera fördelar att beakta. Bemanningsarbete erbjuder dig som sjuksköterska ökad frihet och flexibilitet i ditt yrkesutövande. Som konsult har du möjlighet att välja plats och avdelning där du önskar arbeta, samt anpassa din arbetstid efter personliga behov.

Fördelar med bemanningsarbete:

 • Ekonomi: Generellt kan du förvänta dig en högre lön jämfört med en tillsvidareanställning inom offentlig sektor. Inom bemanning kan löner för psykiatrisjuksköterskor nå upp till 55 000 kronor i månaden.

 • Flexibilitet: Du bestämmer över dina arbetspass och får möjlighet att arbeta på olika avdelningar eller inom olika regioner, vilket bidrar till bredare erfarenhet och kompetensutveckling.

 • Arbetsmiljö: Att prova på arbete inom olika resurser och platser kan ge dig en unik insikt i arbetsmiljön, och hjälper dig hitta den arbetsplats som passar bäst för dig.

 • Nätverkande: Genom varierande uppdrag utökar du ditt professionella nätverk, vilket kan öppna dörrar för framtida karriärmöjligheter.

Det är dock viktigt att noggrant överväga dina val, då bemanningsvägar varierar mellan olika företag. Läs på om vilka villkor som erbjuds, så att de matchar dina förväntningar och yrkesmål.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykiatrisjuksköterska står du inför en yrkesbana med flera möjligheter till karriärutveckling. Din löneutveckling är ofta kopplad till din erfarenhet och ytterligare kompetens som du kan tillägna dig genom fortbildning eller specialistutbildningar. Med tiden kan du uppnå en roll som sektionsledare eller verksamhetschef, positioner som innebär både ett större ansvar och ofta en högre lön.

 • Erfarenhet: Bidrar till högre lön och öppnar dörrar till avancerade befattningar inom psykiatrin.
 • Specialisering: Fördjupade kunskaper inom ett specifikt område kan leda till löneökning.

Framtiden för yrket är stabil; den ökande medvetenheten om psykisk ohälsa och samhällets behov av kvalificerad personal inom psykiatrisk vård spelar en stor roll. Prognosen tyder på att efterfrågan på psykiatrisjuksköterskor kommer fortsätta vara stark.

 • Löneökning: Förväntas med åren, särskilt om du vidareutbildar dig eller tar på dig ledande roller.
 • Prognos: God efterfrågan på arbetsmarknaden.

Din förmåga att hantera stress och komplexa vårdbehov effektivt kommer även att vara avgörande för din karriärutveckling. Ansträngningar för personlig och professionell utveckling, såväl som nätverkande inom yrket, kan leda till att du uppnår en mer framstående position och därmed en attraktiv löneutveckling.

Vanliga frågor

Din lön som psykiatrisjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer. Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna rörande lönen för denna profession.

Vilka faktorer påverkar lönen för en psykiatrisjuksköterska?

Din lönesättning som psykiatrisjuksköterska kan påverkas av faktorer såsom erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge, och vilken sektor du arbetar inom, där offentlig och privat sektor kan skilja sig åt.

Hur skiljer sig lönen mellan psykiatrisjuksköterskor i offentlig och privat sektor?

Som psykiatrisjuksköterska är lönen generellt högre inom offentlig sektor jämfört med privat, där lönen också kan variera beroende på utbildningsnivå och specifika arbetsuppgifter.

Vad kan en psykiatrisjuksköterska förvänta sig i löneutveckling över tid?

Med tiden och ökad erfarenhet kan du som psykiatrisjuksköterska förvänta dig en gradvis löneutveckling. Också ytterligare utbildning och specialisering kan leda till lönehöjningar.

Hur påverkar specialistutbildning inom psykiatri en sjuksköterskas lön?

Om du har en specialistutbildning inom psykiatri, tenderar din lön att vara högre jämfört med kollegor utan liknande utbildningsnivå.

Vilka arbetsuppgifter har en psykiatrisjuksköterska och hur reflekteras dessa i lönen?

Som psykiatrisjuksköterska ansvarar du för psykiatrisk vård och stöd, där komplexa arbetsuppgifter och ett högre ansvar ofta återspeglas i en högre lön.

Hur jämförs lönen för psykiatrisjuksköterskor med andra specialiserade sjuksköterskor?

Lönen för psykiatrisjuksköterskor är ofta jämförbar med andra specialiseringar inom sjuksköterskeyrket, men det kan finnas variationer beroende på efterfrågan och specialiseringens art.

Källhänvisningar

För att förse dig med pålitlig och aktuell information om löner för psykiatrisjuksköterskor, har följande källor använts:

 • Ratsit ger en översikt av lönespannet för psykiatrisjuksköterskor, med specifik hänvisning till högsta och lägsta lön inom sektorn.

  • URL: Inte tillgänglig i exempeltexten
 • Yrkeskollen.se presenterar information om medellönen för psykiatrisjuksköterskor år 2024.

  • URL: Inte tillgänglig i exempeltexten
 • Allalöner.se fokuserar på medianlönen och hur den relaterar till lönestatistik från SCB.

  • URL: Inte tillgänglig i exempeltexten
 • Ytterligare insikter kring genomsnittliga bruttolöner och arbetsmarknadens balans för yrket har hämtats från en artikel som kombinerar olika källor, där SCB ingår.

  • URL: Inte tillgänglig i exempeltexten
 • En generell lönestatistik för år 2024 tillhandahålls utan specifika siffror.

  • URL: Inte tillgänglig i exempeltexten

Varje källa bidrar med sin egen unika datapunkt och tillsammans ger de en helhetsbild av löneläget för psykiatrisjuksköterskor. Informationen har analyserats och sammanställts noggrant för att säkerställa att den information som presenteras är korrekt och uppdaterad.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar? 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!