Tjäna högre lön 2024 som stafettsjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som hyrstafettsjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som stafettsjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för stafettsjuksköterska har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som stafettsjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för stafettsjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som hyrstafettsjuksköterska

Din lön som hyrstafettsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som hyrstafettsjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrstafettsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrstafettsjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrstafettsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som stafettsjuksköterska  möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – STAFETTSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Stafettsjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som stafettsjuksköterska har du en flexibel och omväxlande roll i sjukvården. Du bemannar vårdinrättningar under personalkriser, sjukskrivningar eller andra tillfälliga behov. Ditt arbete skapar kontinuitet inom vården och du bidrar med vital kompetens till olika verksamheter.

Din grundutbildning är detsamma som för alla sjuksköterskor, vilket innebär en legitimerad sjuksköterskeexamen. Denna utbildning är en högskoleutbildning som oftast varar i tre år. Efter din grundutbildning kan du direkt välja att arbeta som stafettsjuksköterska, men du har även möjlighet att vidareutveckla din kompetens genom specialist- eller vidareutbildningar inom olika områden av vården.

Specialiteter och kompetens
 • Specialitet: Inriktning mot särskilda medicinska områden som t.ex. intensivvård, operation, eller psykiatri.
 • Vidareutbildning: Kurser som erbjuder fördjupning inom utvalda specialiteter eller nya kompetensområden.
 • Coachning: Möjlighet att få stöd och utveckla ditt professionella agerande inom olika vårdsituationer.

Som stafettsjuksköterska har du möjlighet att ta på dig mer ansvar och utöka din erfarenhet genom att arbeta inom en mångfald av vårdsammanhang, vilket kan inkludera akutsjukvård, långtidsvård eller hemsjukvård. Ditt yrke som stafettsjuksköterska är mer än en tjänst, det är en unik väg där du utvecklar din förmåga att snabbt anpassa dig till nya miljöer och kollegor samtidigt som du bidrar med din värdefulla kunskap och erfarenhet.

Lönesättning för en stafettsjuksköterska

Som stafettsjuksköterska kan din lön ofta vara högre jämfört med en som är anställd direkt av en kommun eller region. Det är viktigt att förstå de faktorer som påverkar din lön och hur den kan variera.

Statistik och genomsnittslöner

Statistiken visar att en stafettsjuksköterska utan specialistutbildning tenderar att tjäna omkring 55 400 kr per månad. Jämför detta med medianlönen för en heltidsanställd sjuksköterska år 2023, som var ungefär 37 400 kr/månad.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner kan skilja sig avsevärt mellan olika regioner och sektorer. I stad som Stockholm kan lönen vara högre jämfört med mindre regioner som Västernorrland eller Västra Götaland. Specialisering och sektor, såsom offentlig mot privat, spelar också roll. Vanligtvis har sjuksköterskor anställda inom den privata sektorn högre medianlön.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska inkomst som stafettsjuksköterska innebär en bruttolön från vilken skatt och eventuella andra avdrag som tjänstepension skall räknas bort. Om du fakturerar genom eget företag måste du även räkna med kostnader relaterade till detta. Således är din nettolön det belopp du har tillgängligt efter dessa avdrag.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som stafettsjuksköterska påverkar ditt val av anställningsform och sektor betydligt din arbetsmiljö och anställningsvillkor. Din flexibilitet i arbetet och den trygghet du önskar är centrala faktorer som måste övervägas.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Som anställd eller konsultsjuksköterska har du tillgång till olika databaser och sökfunktioner via bemanningsföretag som specialiserar sig på att förmedla positioner inom vården. Dessa företag fungerar som en bro mellan dig och potentiella arbetsgivare, där du kan hitta lediga jobb som passar dina kompetenser och behov. Det är viktigt att noga granska vilka avtal som erbjuds, så att de matchar dina förväntningar på flexibilitet och trygghet.

 • Databas/Sökfunktion: Nyckelverktyg för att hitta lediga stafettjobb.
 • Avtal: Kontrollera anställningsvillkor och försäkringar.

Offentlig sektor versus privat sektor

Valet mellan offentlig och privat sektor innebär skillnader i anställningsvillkor. I offentlig sektor kan du ofta räkna med mer stabilitet och förmåner knutna till anställningen, medan den privata sektorn kan erbjuda högre lön och mer varierade uppdrag. Om du väljer att arbeta i eget bolag som stafettsjuksköterska, har du högre grad av kontroll över dina uppdrag, men också ett större ansvar för din egen trygghet och försäkring.

 • Offentlig sektor: Stabilitet och säkra avtal.
 • Privat sektor: Potential för högre inkomst och varierade uppdrag.
 • Eget bolag: Total flexibilitet men större personligt ansvar.

Bemanningsmöjligheter

Som bemanningssjuksköterska, även känd som hyrsjuksköterska, har du friheten att påverka din arbetsmiljö och -volym på ett sätt som traditionella anställningar sällan erbjuder. Bemanningsföretag ger dig möjligheten att arbeta på olika platser, vilket innebär att du kan uppleva stor variation i ditt arbetsliv. Denna flexibilitet kan leda till att du får uppleva olika vårdområden och arbetsmiljöer, vilket bidrar till både professionell utveckling och personlig tillfredsställelse.

Ett skifte som bemanningssjuksköterska ger ofta möjlighet till bättre ersättning jämfört med en fast tjänst. Ditt arvode som konsult beror på olika faktorer som kompetens, erfarenhet och den region där du väljer att arbeta.

Frihet är en signifikant fördel med att arbeta som stafettsjuksköterska. Du kan välja uppdrag som passar din livssituation och behov, och du har möjlighet att arbeta dygnet runt om du så önskar. Detta ger dig en unik chans att balansera arbete och fritid. Dessutom innebär rollen som stafettsjuksköterska att du har kontroll över din egen tjänstgöringsgrad och takten på din karriär.

Fördelar med bemanning
– Högre ersättning
– Arbetsflexibilitet
– Variation i arbetsuppgifter
– Möjlighet att arbeta i olika regioner
– Egen kontroll över arbetsvolym

Som stafettsjuksköterska via ett bemanningsföretag blir du en del av en dynamisk arbetsmarknad där du kan maximera din inkomst samtidigt som du behåller kontrollen över din professionella utveckling och arbetsmiljö.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

När du som stafettsjuksköterska ser framåt i din karriär, är det viktigt att känna till att erfarenheten du samlar på dig är värdefull. Varje uppdrag bidrar till din professionella utveckling och berikar ditt CV, vilket kan öka dina framtida anställningsmöjligheter. Jobbets natur erbjuder en chans att ständigt lära och stöta på nya utmaningar, vilket nog kan anses vara en meriterande fördel inom hälsovården.

Löneförhandling: När du utvecklas i din karriär, blir du bättre rustad för att föra lönesamtal. Dina erfarenheter och den breda kompetens du förvärvat lägger grunden för en stark position i dessa dialoger.

Lista för en framgångsrik förhandling av lön:

 • Förberedelse: Samla information om marknadslönen för stafettsjuksköterskor.
 • Erfarenhet: Framhäv din unika erfarenhet och hur den tillför värde.
 • Dialog: Var öppen och ärlig i ditt lönesamtal.
 • Löneutveckling: Sätt tydliga mål för hur du vill att din lön ska utvecklas.

Om du finner det utmanande att föra dessa samtal på egen hand, överväg att investera i lönecoachning. En coach kan erbjuda dig strategier och tips för att framför allt stärka din position och självförtroende inför en förhandling.

Kom ihåg att kontinuerlig utbildning och att söka varierande uppdrag inte bara bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling men också till en stärkt förhandlingsposition. Din förmåga att förhandla effektivt kan ha stor inverkan på din framtida inkomst som stafettsjuksköterska.

Källhänvisningar

När du vill fördjupa dig i vad en stafettsjuksköterska tjänar och vilka faktorer som påverkar lönen, är det viktigt att använda pålitliga källor. Nedan presenteras en lista av referenser som har använts för att sammanställa informationen i denna artikel. Dessa källor erbjuder insikter i ämnen såsom lönenivåer för olika yrkesgrupper inom vården, balansen mellan arbete och fritid samt den frihet och flexibilitet som yrkesrollen kan innebära.

 • Statistikmyndigheten SCB
  Genomsnittslöner för grundutbildade sjuksköterskor och hur dessa varierar beroende på region och sektor kan du hitta via Statistikmyndigheten SCB.
  URL: https://www.scb.se

 • Vårdförbundet
  För information om löneutveckling och möjligheten till lönekarriär över tid, besök Vårdförbundets officiella webbplats.
  URL: https://www.vardforbundet.se

 • Yrkesrelaterade artiklar om stafettsjuksköterskor och deras arbetsvillkor kan också ge insikter om det personliga värdet samt den kontaktperson som kan erbjudas genom bemanningsföretag.
  URL: https://www.sjuksyrra.se

Dessa källor är viktiga för att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning om yrket och dess fördelar, inklusive den personlig kontaktperson som kan vara till hjälp i din yrkesutövning. Använd dem för att förstå vad andra sjuksköterskor i ditt yrkesfält tjänar och hur du kan navigera i din karriär för att uppnå önskad livsstil och balans mellan arbete och fritid.

Vanliga frågor

I denna sektion får du svar på vanliga frågor om löner för sjuksköterskor. Här jämförs inkomstar mellan nyutexaminerade, konsultsjuksköterskor och andra anställningsformer.

Vilken lön kan en nyutexaminerad sjuksköterska förvänta sig?

Som nyutexaminerad sjuksköterska kan du förvänta dig en ingångslön på omkring 30 000 kr per månad, vilket kan variera utifrån arbetsplats och region.

Vad ligger snittlönen på för en sjuksköterska inom äldreboende?

En sjuksköterska inom äldreboende tjänar i genomsnitt 33 000 kr per månad, men lönen kan påverkas av ansvar och lokala avtal.

Hur skiljer sig lönen mellan en konsultsjuksköterska och en fast anställd sjuksköterska?

En konsultsjuksköterska, ofta refererad till som stafettsjuksköterska, tjänar vanligtvis mer än en fast anställd. En stafettsjuksköterska kan tjäna omkring 55 400 kr per månad, med möjlighet till högre inkomst vid uppdrag på platser med stor efterfrågan.

Vilken ersättning får man som timanställd sjuksköterska?

Som timanställd sjuksköterska får du ofta en timlön som kan variera starkt beroende på arbetsplatsen, din erfarenhet och branschens efterfrågan.

Vad är löneskillnaden mellan sjuksköterskor i kommun och hemsjukvården?

Löneskillnaden mellan sjuksköterskor anställda av kommunen och de som arbetar inom hemsjukvården är inte konstant och kan variera. Faktorer som geografisk plats, personlig erfarenhet och specifika arbetsförhållanden spelar in.

Hur påverkar olika utbildningar lönen för sjuksköterskor?

Specialistutbildningar kan markant påverka lönen för sjuksköterskor. En specialistsjuksköterska kan till exempel tjäna en genomsnittlig månadslön på omkring 62 400 kr, vilket är en högre inkomst jämfört med en sjuksköterska utan specialistkompetens.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?