Tjäna högre lön 2024 som arbetsterapeut hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för arbetsterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som arbetsterapeut med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för arbetsterapeuter har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som arbetsterapeut med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för arbetsterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som arbetsterapeut hos oss

Din lön som arbetsterapeut på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 55 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som arbetsterapeut

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – ARBETSTERAPEUT

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Arbetsterapeut

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut har du flera olika möjligheter att välja bland inom både offentlig och privat sektor, beroende på dina personliga intressen och kompetenser. Här följer några exempel på olika arbetsroller och tjänster du kan välja bland:

 • Inom äldre- och funktionshinderomsorgen: Som arbetsterapeut kan du arbeta inom äldreomsorgen, där du stödjer äldre personer att bibehålla och förbättra deras aktivitetsförmåga, och funktionshinderomsorgen, där du hjälper personer med funktionsnedsättningar att leva ett så självständigt och inkluderande liv som möjligt.

 • Inom sjukhus och vårdcentraler: Du kan arbeta inom sjukhus och vårdcentraler, där du ingår i ett team av specialister för att utvärdera och optimera patienters aktivitetsförmåga efter en skada eller sjukdom. Där kan du även få möjligheten att genomföra rehabiliteringsinsatser och tränar patienter när det gäller användning av hjälpmedel.

 • Inom den kommunala sektorn: Arbetsuppgifter som arbetsterapeut inom kommundelar av offentlig sektor kan innefatta att utvärdera behov av hjälpmedel och anpassningar i hemmet samt att samarbeta med andra instanser för att säkerställa att det finns en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

 • Inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Här kan du som arbetsterapeut ge stöd till individer som försöker återgå till arbetslivet efter en funktionsnedsättning, arbeta med arbetsutprovning och anpassning, samt ge råd och vägledning i frågor som rör arbetsliv och hälsa.

 • Inom skolans värld: Du kan arbeta som skolarbetsterapeut, där du stöttar barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att förbättra deras förmåga att delta i skolaktiviteter och maximera deras lärande och skolgång.

 • Inom den privata sektorn: Att arbeta som arbetsterapeut inom privata företag kan innebära att du hjälper anställda att anpassa sin arbetsmiljö, tränar dem i ergonomi och hjälper dem att förebygga arbetsrelaterade skador.

Oavsett vilken arbetsroll och sektor du väljer att arbeta inom som arbetsterapeut kommer du att spela en viktig roll i att förbättra människors livskvalitet och möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hur Olika Arbetsroller Och Tjänster Påverkar Din Lön

Som arbetsterapeut kan din lön variera beroende på flera faktorer, bland annat vilken sektor du arbetar inom och vilka arbetsuppgifter du utför. Nedan följer några exempel på hur dessa faktorer kan påverka din månadslön som arbetsterapeut.

 • Sektor: Lönen för en arbetsterapeut kan skilja sig åt mellan offentlig och privat verksamhet. I genomsnitt tjänar en arbetsterapeut i Sverige 35 400 kr i månadslön, men detta kan variera beroende på sektorn.

 • Arbetsuppgifter: Beroende på vilka arbetsuppgifter du utför som arbetsterapeut kan din lön påverkas. Mer erfarna arbetsterapeuter med bred kunskap och kompetens inom sitt yrke tenderar att ha högre löner än nyexaminerade. En nyexaminerad arbetsterapeut tjänar ofta runt 28 500 kr per månad, medan en person med tio års erfarenhet kan förvänta sig en lön på cirka 32 200 kr per månad.

 • Geografisk plats: Var du arbetar som arbetsterapeut kan också påverka din lön. Löner kan variera mellan olika regioner och städer, beroende på kostnadsnivån och efterfrågan på yrket inom det geografiska området.

 • Skatter och avgifter: Din bruttolön som arbetsterapeut kommer att påverkas av skatter och avgifter. Det är viktigt att vara medveten om dessa när du jämför löner, eftersom de kan ha en betydande inverkan på vad du får i nettolön.

När du söker efter jobb som arbetsterapeut är det viktigt att inte bara fokusera på lönen, utan också på de andra förmånerna och möjligheterna för yrkesutveckling som erbjuds. Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer kan du göra mer informerade beslut om din karriär och hitta en arbetsplats som bäst möter dina behov och intressen.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Arbetsterapeut?

När du börjar din karriär som arbetsterapeut är det viktigt att ha en uppfattning om den förväntade ingångslönen. Ingångslönen för en arbetsterapeut kan variera beroende på var i Sverige du arbetar samt din utbildningsnivå och tidigare erfarenheter.

Enligt lönestatistik kan en nyutexaminerad arbetsterapeut förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 18 300 kr i månaden. Detta är en grundläggande nivå som kan förväntas för personer utan tidigare erfarenhet inom yrket.

Det är viktigt att notera att lönen kan öka över tid när du utvecklas i din profession och får mer erfarenhet. Till exempel kan medellönen för en arbetsterapeut uppgå till 34 200 kr brutto per månad (410 400 kr per år), vilket är något lägre än den nationella medellönen i Sverige.

När du har samlat på dig mer yrkeserfarenhet och kunskap inom fältet kan dina löneutsikter förbättras ytterligare. De högsta lönerna för arbetsterapeuter kan överstiga 45 000 kr per månad.

Det är också viktigt att komma ihåg att dessa siffror är genomsnittliga och att det finns flera faktorer som kan påverka din löneutveckling, såsom arbetsmarknaden, den geografiska regionen och dina individuella förhandlingar. Att vara väl informerad och proaktiv när det gäller löneförväntningar kan hjälpa dig att positionera dig för en framgångsrik och lönsam karriär som arbetsterapeut.

Genomsnittlig Lön Som Arbetsterapeut Baserad På Antal År I Yrket

När det gäller lön som arbetsterapeut kan den variera beroende på olika faktorer, såsom arbetslivserfarenhet, plats och sektor. I denna avsnitt kommer vi att fokusera på hur lönen som arbetsterapeut påverkas av antalet år du har arbetat i yrket.

Som en arbetsterapeut i början av din karriär, kan du förvänta dig en lägre lön jämfört med mer erfarna kollegor. Baserat på sökresultaten är den lägsta lönen för arbetsterapeuter 28 200 kr, medan medellönen för 2023 ligger runt 36 200 kr per månad.

Efter några år av arbetslivserfarenhet inom yrket kommer din lön som arbetsterapeut att öka. För de med några års erfarenhet kan lönen stiga upp till nästan 40 000 kr. För de som har mer än 10 års erfarenhet kan lönen blir än högre, beroende på arbetsgivare, prestation och ansvar.

Sektorn där du arbetar som arbetsterapeut har också stor inverkan på din lön. Enligt sökresultaten är det statsanställda arbetsterapeuter som tjänar mest i genomsnitt, med en lön på cirka 36 100 kr per månad.

Här är några faktorer att överväga när du tänker på lön som arbetsterapeut:

 • Nivån av arbetslivserfarenhet du har inom yrket
 • Om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn
 • Geografisk belägenhet av ditt arbete
 • Eventuella specialkompetenser eller färdigheter du har som kan öka ditt värde för arbetsgivaren

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror är genomsnittliga löner och kan variera beroende på den unika situationen för din arbetsplats och din egen erfarenhet.

Som konsult på ett bemanningsföretag som Medkomp kan du förvänta dig väsentligt högre löner än så. 

Jämförelse I Lön Mellan Norrbottens Län, Stockholms Län Och Skåne Lön

Som arbetsterapeut kan din lön variera beroende på var i Sverige du arbetar. Här kommer vi att jämföra löner för arbetsterapeuter mellan tre olika län: Norrbottens län, Stockholms län och Skåne län.

Norrbottens län, som ligger i norra Sverige, kan lönen som arbetsterapeut variera mellan olika kommuner. Dock ligger medellönen för arbetsterapeuter i denna region på en nivå något under genomsnittet för hela landet. Detta kan bero på att det är en glesbefolkad region med färre arbetsgivare och konkurrens.

Stockholms län utgör Sveriges huvudstad och ekonomiska centrum, och här kan en arbetsterapeut förvänta sig en högre lön än i Norrbottens län. Medellönen för arbetsterapeuter i Stockholms län ligger över genomsnittet för Sverige och kan variera beroende på vilken kommun eller stad man arbetar i. Generellt sett erbjuder Stockholmsområdet fler jobbmöjligheter och konkurrensen är större inom denna yrkesgrupp.

När det gäller Skåne län, belägen i södra Sverige, kan arbetsterapeuter förvänta sig en lön som ligger någonstans mellan Norrbottens och Stockholms län. Medellönen i Skåne län är relativt nära genomsnittslönen för hela landet, men kan variera beroende på vilken stad eller kommun man arbetar i. Skåne är en region med blandad arbetsmarknad beroende på närhet till både storstad som Malmö och landsbygd.

Sammanfattningsvis påverkas en arbetsterapeuts lön av var i Sverige man arbetar. Norrbotten, Stockholm och Skåne representerar olika lönemöjligheter och arbetsmarknadsförhållanden. För att få en mer exakt inblick i vad som gäller för just ditt område, rekommenderas det att göra en egen sökning och jämförelse baserat på faktiska lönestatistik för din specifika stad eller kommun.

Frågor och svar om arbetsterapeuters löner inom offentlig sektor

Hur Skiljer Sig Svenska Fastanställningslöner Mot Andra Länders som arbetsterapeut?

I Sverige tjänar en arbetsterapeut i snitt 35 400 kr i månadslön, med kvinnor som tjänar i snitt 35 500 kr och män som tjänar 34 200 kr. Löner för arbetsterapeuter i andra länder kan variera beroende på landets ekonomi, kostnader för levnad och efterfrågan på arbetsterapeuter. Det är viktigt att forska på lönenivåer för arbetsterapeuter i det land som du är intresserad av att jobba i för att få en korrekt bild av löneskillnader.

Går Det Specialistutbilda Sig Som Arbetsterapeut Och På Så Sätt Höja Lönen?

Ja, det finns möjligheter att specialistutbilda sig som arbetsterapeut och därmed potentiellt höja din lön. Ett exempel är att gå en masterutbildning inom arbetsterapi som kan ge dig en fördjupad kunskap och förståelse för yrket, vilket kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden och öka din löneförhandlingssituation.

Vilket Typer Av Arbetsroller/Tjänster Tjänar Mest Inom Yrket Arbetsterapeut?

Arbetsterapeuters löner kan variera beroende på vilken typ av arbetsroll eller tjänst de arbetar inom. Arbetsroller som innefattar mer ansvar, ledarskap eller specialistkunskaper kan ofta leda till högre löner. Det kan därför vara lönsamt att söka arbetsroller inom yrket som kräver mer erfarenhet eller specialisering för att maximera din inkomst som arbetsterapeut.

Hur Påverkar Konsultande En Arbetsterapeuts Lön?

Att arbeta som konsult inom arbetsterapi kan påverka din lön på olika sätt. Som konsult har du ofta större möjlighet att förhandla om din lön, samt att arbeta med olika uppdrag och klienter vilket kan öka din kunskap och erfarenhet inom yrket. Denna erfarenhet kan i sin tur göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ge dig möjlighet att förhandla om högre löner. Vi på Medkomp erbjuder arbetsterapeuter en lön på mellan 45.000 – 55.000 kr/månaden

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?