Det här tjänar en intensivvårdssjuksköterska i lön 2024

Som intensivvårdssjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som intensivvårdssjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för intensivvårdssjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som intensivvårdssjuksköterska

Din lön som intensivvårdssjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som intensivvårdssjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som intensivvårdssjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Intensivvårdssjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som intensivvårdssjuksköterska har du en specialiserad och avgörande roll inom hälso- och sjukvården. Du arbetar vanligtvis på en intensivvårdsavdelning, där du hanterar omvårdnad av kritiskt sjuka patienter. Dina arbetsuppgifter är komplexa och kräver hög kompetens i såväl tekniska som medicinska och omvårdnadsmässiga aspekter.

För att bli intensivvårdssjuksköterska krävs att du först är legitimerad sjuksköterska, vilket innebär att du har genomgått en grundutbildning på högskolenivå. Efter att ha erhållit din legitimation följer:

 1. Ett par års klinisk erfarenhet som sjuksköterska.
 2. Specialistutbildning i intensivvård.

Denna specialistutbildning är en vidareutbildning för dig som sjuksköterska och kan variera i längd beroende på lärosäte, men den omfattar vanligtvis 60 högskolepoäng (ett år på heltid). Efter avslutad specialistutbildning och godkända praktiska moment, är du kvalificerad att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Utbildningens innehåll täcker bland annat:

 • Avancerad omvårdnad av kritiskt sjuka
 • Medicinsk teknik och övervakning
 • Farmakologi och dess tillämpning inom intensivvård
 • Etik och lagstiftning inom intensivvårdsarbete

Som intensivvårdssjuksköterska blir du en oumbärlig del av vårdteamet, där ditt ansvar inte enbart omfattar patientens akuta behov utan även kommunikation med anhöriga och andra teammedlemmar för att säkerställa en helhetsbetonad patientvård.

Lönesättning för en intensivvårdssjuksköterska

Som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att du har en uppfattning om lönenivån inom yrket, hur löner varierar mellan olika regioner och sektorer samt vad detta innebär för din inkomst efter skatt.

Statistik och genomsnittslöner

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och andra relevanta källor visar att genomsnittslönen för en intensivvårdssjuksköterska i Sverige ligger på omkring 44 600 till 46 800 SEK i månaden 2024. Det är viktigt att notera att:

 • Medellönen för män är omkring 47 000 SEK
 • Medellönen för kvinnor är likvärdig, omkring 46 800 SEK

Din erfarenhet och kompetensnivå kan påverka var du hamnar inom denna löneskala.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för intensivvårdssjuksköterskor skiljer sig åt både mellan olika regioner i landet och mellan offentliga och privata sektorer. Här är några punkter att tänka på:

 • De regionala löneskillnaderna kan vara betydande, där till exempel storstadsregioner ofta erbjuder högre löner.
 • Anställda inom privat sektor kan ha olika lönevillkor jämfört med dem i offentlig sektor.
 • Privatanställda tjänstemän kan ibland ha högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

När du ska beräkna din faktiska nettolön, det vill säga vad du får ut efter skatt och andra avdrag, är det några viktiga faktorer att ha i åtanke:

 • Skattesatsen varierar beroende på din bostadsort och din totala inkomst.
 • Din bruttolön är vad du tjänar före avdrag, medan nettolönen är vad som faktiskt sätts in på ditt konto.

En approximativ löneprognos för 2024 indikerar att en intensivvårdssjuksköterskas nettolön kan landa omkring 49 400 SEK före skatt.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som intensivvårdssjuksköterska kommer din anställningssituation och arbetsmarknadsutsikter att varieras beroende på sektorn du väljer att arbeta i och din specialisering. Även andra faktorer som erfarenhetsnivå och geografisk region påverkar din arbetsmiljö samt tillgång till lediga jobb.

Arbetsförmedling och lediga jobb

I Sverige erbjuder Arbetsförmedlingen en omfattande tjänst för att matcha sjuksköterskor med lediga positioner inom hela vårdsektorn. Jobbannonser för intensivvårdssjuksköterskor finns regelbundet tillgängliga, och möjligheterna varierar mellan olika specialiseringar som geriatriksjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, ambulanssjuksköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och barnmorska. Sektionen i privat och offentlig sektor har båda ett behov av specialiserad kompetens, vilket innebär att du som nyexaminerad eller erfaren specialistsjuksköterska kan välja mellan en mängd olika arbetstillfällen.

 • Privat Sektor: Ofta mer flexibla anställningsvillkor och möjlighet till löneförhandling.
 • Offentlig Sektor: Stabila arbetsförhållanden och tydliga karriärvägar. Generellt sett kan du finna fler lediga jobb inom den offentliga sektorn, där vårdarbete ofta är centraliserat.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsvillkoren i offentlig sektor jämfört med privat sektor kan skilja sig åt. I de flesta fall erbjuder den offentliga sektorn, såsom landsting och kommuner, tryggare anställningsförhållanden och förmåner så som pensionssparande. Medan den privata sektorn kan erbjuda högre löner och mer flexibla arbetstider, är det också vanligare med mer individuellt anpassade anställningsavtal.

 • Offentlig Sektor: Standardiserade arbetsvillkor styrt av kollektivavtal och Vårdförbundet.
 • Privat Sektor: Individuella löner och möjlighet till skräddarsydda arbetsvillkor.

Du som arbetsökande har möjlighet att jämföra arbetsvillkor och löner mellan de olika sektorerna, vilket kan vara avgörande för din framtida karriär och arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är övergripande likartade, men arbetsmiljön och patientgrupperna kan varieras stort.

Bemanningsmöjligheter

Som intensivvårdssjuksköterska står du inför ett varierat arbetsmarknadsläge där bemanningsmöjligheterna spelar en signifikant roll. När du arbetar som konsult genom en bemanningsbyrå har du möjligheten att erhålla en högre lön än de genomsnittliga fasta positionerna inom regioner och kommuner. Denna löneskillnad kompenserar för den osäkerhet som kan följa med kortare kontrakt och projektbaserat arbete.

 • Vårdförbundet bistår med vägledning och stöd i avtal och löneförhandlingar, viktigt att beakta för att säkerställa rättvisa villkor.
 • Arbetsplatser genom bemanningsfirmor erbjuder dig som sjuksköterska en ökad geografisk och tidsmässig flexibilitet, vilket kan vara attraktivt om du söker arbetsfrihet.

I jobbannonser angående bemanning kan du ofta se tydliga indikationer på löneintervall och arbetsvillkor. Håll utkik efter dessa detaljer för att göra välgrundade val:

 1. Lön: Vanligtvis högre som bemanningskonsult.
 2. Arbetsvillkor: Ofta mer flexibla timmar och placeringar.
 3. Arbetsplats: Möjligheten att prova olika arbetsmiljöer.

Det är viktigt att noga överväga vilka bemanningsmöjligheter som matchar dina professionella och personliga mål. Fördelarna med att vara bemanningskonsult inkluderar utöver lönen även den variation och de nya erfarenheter som kan tillkomma genom en bredare arbetsmiljö. Ta dig tid att undersöka vilka bemanningsbyråer som har goda relationer med regioner och arbetsplatser och som kvalitetssäkrar sina uppdrag.

Hos Medkomp tjänar du som intensivvårdssjuksköterska mellan 45 000 sek och 75 000 sek.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som intensivvårdssjuksköterska är din karriärutveckling ofta kopplad till din erfarenhet och de tilläggskompetenser du skaffar dig under yrkeslivet. Med större arbetslivserfarenhet kan du förvänta dig att axla mer ansvar, kanske som avdelningsledare eller som specialist inom ett visst område inom intensivvården. Det finns även möjligheter för coachning och mentorroll för yngre kollegor, vilket kan utgöra en viktig del av din karriärutveckling.

En ökande befolkningstillväxt och en åldrande befolkning i Sverige pekar på en stadig efterfrågan på kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive intensivvårdssjuksköterskor. Din kompetens är värdefull, och ditt stöd till patienter i kritiska tillstånd är en oumbärlig tillgång för sjukvården. Förväntningarna är att karriärmöjligheterna inom detta yrke kommer att fortsätta att vara goda.

Yrket erbjuder flera vägar för karriärutveckling, inklusive möjlighet till vidareutbildningar och specialiseringar. Följande punkter är exempel på karriärvägar för dig som intensivvårdssjuksköterska:

 • Specialiseringar: Inriktning mot specifika medicinska områden som kardiologi eller neonatalvård.
 • Ledarskapsroller: Positioner som vårdchef eller avdelningsledare.
 • Akademi: Möjlighet att undervisa eller forska inom området.
 • Internationella uppdrag: Arbeta med internationella organisationer som erbjuder medicinsk hjälp.

Framtidsprognosen för intensivvårdssjuksköterskor är fördelaktig, tack vare den ökande efterfrågan på avancerad sjukvård. Detta innebär att dina framtidsutsikter ser ljusa ut, både när det gäller anställningsmöjligheter och potentiell inkomsttillväxt.

Vanliga frågor

Som intensivvårdssjuksköterska är din lön påverkad av flera faktorer. Här svarar vi på några vanliga frågor kring vad som påverkar lönen inom detta yrke.

Vilka faktorer påverkar lönen för en intensivvårdssjuksköterska?

Din lön som intensivvårdssjuksköterska påverkas av din erfarenhet, utbildningsnivå och vilken arbetsgivare du har. Även geografisk placering och dina förhandlingsfärdigheter spelar stor roll.

Hur skiljer sig lönen för intensivvårdssjuksköterskor mellan olika regioner i Sverige?

Lönen varierar mellan olika regioner i Sverige. Storstadregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö kan ofta erbjuda högre löner än mindre orter och städer på grund av den högre kostnaden för livet och konkurrensen om arbetskraft.

Vad kan en intensivvårdssjuksköterska förvänta sig i lön med ökad erfarenhet och vidareutbildning?

Med ökad erfarenhet och ytterligare specialiseringar kan du förvänta dig en högre lön. Forskningskvalifikationer och avancerad klinisk kompetens kan resultera i löneökningar.

Hur påverkar arbetstiderna lönen för en intensivvårdssjuksköterska?

Arbetstider kan påverka din lön, till exempel kan obekväma arbetstider som helger och nätter ge ersättning i form av ob-tillägg, vilket höjer din totala månadsinkomst.

Hur påverkar specialisering inom intensivvård lönen för en sjuksköterska?

Specialisering inom intensivvård kan leda till en högre lön jämfört med en allmänsjuksköterska. Din expertis och förmåga att hantera kritiska vårdscenarion värderas högt.

På vilka sätt kan en intensivvårdssjuksköterska förhandla om sin lön?

Du kan förhandla om din lön genom att visa på din erfarenhet, vidareutbildning och de resultat du uppnått i ditt arbete. Se till att du är välinformerad om genomsnittslöner och löneläget i din region för att stärka din förhandlingsposition.

Källhänvisningar

När du letar efter information om löner för intensivvårdssjuksköterskor är det viktigt att använda pålitliga och uppdaterade källor. Nedan listar vi de källor som använts för att sammanställa den information som presenteras i artikeln om lönetrender och genomsnittlig lön för intensivvårdssjuksköterskor.

 • Allalöner.se

  • URL: Inget URL tillgängligt
  • Denna källa tillhandahåller information om medianlönen för intensivvårdssjuksköterskor.
 • Ratsit

  • URL: Inget URL tillgängligt
  • Ratsit erbjuder en överblick av vad intensivvårdssjuksköterskor i genomsnitt tjänar i Sverige.
 • SCB (Statistiska centralbyrån)

  • URL: Inget URL tillgängligt
  • Lönestatistik från SCB ger en statistiskt säkerställd bild av lönenivåerna för yrket.
 • Yrkeskollen.se

  • URL: Inget URL tillgängligt
  • Yrkeskollen.se presenterar lönestatistik för en stor mängd yrken, inklusive intensivvårdssjuksköterskor.

Varje URL ger tillgång till den webbplats där du kan hitta mer detaljerad och specifik information kring lön för intensivvårdssjuksköterskor. Dessa källor har valts ut för att de ger en representativ och aktuell bild av löneläget i Sverige.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?