Lön som boendestödjare 2023 – Skillnaden mellan bemanning och tillsvidareanställning

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för fysioterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för boendestödjare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som boendestödjare hos oss

Din lön som boendestödjare på Medkomp ligger på mellan 30 000 sek och 40 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Fördelar för dig som boendestödjare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för boendestödjare har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som boendestödjare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som boendestödjare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – BOENDESTÖDJARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Undersköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

 

Vilken utbildningsbakgrund bör du ha som boendestödjare

När du siktar på att bli boendestödjare är det viktigt att ha rätt utbildningsbakgrund som matchar arbetsgivarnas förväntningar och de krav som ställs i jobbannonser. Din utbildning hjälper dig att förstå de unika behoven hos de individer du stödjer och att tillhandahålla högkvalitativ vård och omsorg.

Utbildning på gymnasienivå:

 • Vård- och omsorgsprogrammet

Eftergymnasial utbildning:

 • Yrkeshögskolor kan erbjuda specifika program riktade mot arbete inom LSS-boenden.
 • Högskoleutbildning såsom socionom eller beteendevetare är mer eftertraktad, eftersom de ger en djupare teoretisk förståelse för yrket.

Yrkeserfarenhet:

 • Praktisk erfarenhet från exempelvis vårdyrken kan vara meriterande.

Utöver formell utbildning är personliga egenskaper som empati, tålamod och förmågan att skapa förtroende fundamentala. Det är också viktigt att du som boendestödjare har en vilja att kontinuerligt uppdatera din kunskap och förmågor för att möta den snabba utvecklingen inom vården.

Utbildningsnivån varierar, och det finns en mångfald av vägar som kan leda till arbete som boendestödjare. Att ha en utbildningsgrund som undersköterska är vanligt, men jobbannonser visar att arbetsgivare också värderar andra relevanta utbildningar och erfarenheter. Därför är det viktigt att du undersöker de specifika kraven som gäller för de tjänster du är intresserad av.

Vilka olika arbetsroller finns att välja bland som boendestödjare?

Som boendestödjare kan ni välja att arbeta i flera olika roller, beroende på arbetsplats och de behov som finns där. Arbetsrollerna kan variera stort inom såväl offentlig som privat sektor. Här är några av de vanligaste rollerna:

Offentlig Sektor:

 • Boendestödjare: Er huvudsakliga uppgift är att stötta och vägleda personer i deras boende, främjande deras självständighet och livskvalitet.
 • Boendehandledare: Ni fokuserar mer på att handleda och organisera aktiviteter som underlättar för personer i deras dagliga liv.

Privat Sektor:

 • Boendeassistent: Arbetet liknar det som boendestödjare, men ni kan ha anställning hos privata vård- och omsorgsföretag.
 • Skötare: Inom psykiatrin eller andra specialiserade vårdinrättningar kan rollen som skötare innebära mer direkt vård och omsorg.

Både i offentlig och privat sektor kan ni även stöta på titlar som:

 • Vårdare: En mer generell term för yrken inom vård och omsorg, där ni arbetar nära individen för att understödja dess dagliga behov.
 • Arbetshandledare: Om ni arbetar med arbetsorienterad rehabilitering eller sysselsättning kan denna titel vara relevant.
 • Behandlingsassistent: Särskilt inom psykiatrisk vård kan ni arbeta med behandlingsinriktat stöd.

När ni letar efter lediga jobb, undersöka jobbannonser noggrant, då olika arbetsgivare kan ha olika beteckningar för liknande roller. Det är viktigt att ni förstår arbetsbeskrivningen och vilka uppgifter som förväntas av er i varje unik roll.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som boendestödjare via tillsvidareanställning i offentlig sektor?

När du startar din karriär som boendestödjare är det viktigt att ha en uppfattning om den förväntade ingångslönen. Denna lön är den du kan räkna med i början av din anställning innan vidare erfarenhet och kompetensutveckling. Statistik som presenteras i olika lönerapporter pekar på att en genomsnittlig ingångslön för en boendestödjare ligger runt 20 310 kr brutto i månaden.

Faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge och vilken sektor du arbetar inom – offentlig eller privat – kan påverka din lön. Det har rapporterats att boendestödjare inom offentliga sektorn ofta får en något högre månadslön jämfört med de i den privata sektorn. Detta kan vara runt 2 % mer enligt SCB statistik.

För att ge dig en bredare bild kan vi titta på följande uppgifter:

 • Lägsta uppmätta ingångslönen: Från sökresultaten ligger den på cirka 20 310 kr.
 • Typiska ingångslöner: De varierar men tangerar ofta omkring 25 900 kr för män och 27 000 kr för kvinnor per månad.

Observera att vissa kommuner kan erbjuda en högre startlön, medan andra kan ligga under dessa siffror. Det är användbart att hålla dig uppdaterad med den senaste lönestatistiken och att undersöka särskilda löneförhållanden för boendestödjare i den kommun där du söker anställning.

Hur utvecklas lönen över tid som boendestödjare?

Löneutvecklingen för dig som arbetar som boendestödjare beror till stor del på din erfarenhet, de arbetsuppgifter du utför, och i vilken sektor du är anställd. Inom den offentliga sektorn följer löneutvecklingen ofta kollektivavtalade steg, medan den privata sektorn kan erbjuda både högre och lägre löner beroende på arbetsgivarens policy och företagets ekonomiska situation.

Initialt kan du förvänta dig en lön i linje med ingångslöner för branschen, som graduellt ökar i takt med att din arbetslivserfarenhet växer. Det är inte ovanligt att löneökningar sker årligen, i samband med lönesamtal eller efter prestation.

Erfarenhet Genomsnittlig månadslön
0 – 2 år 25 000 – 28 000 kr
3 – 5 år 28 000 – 30 000 kr
5+ år 30 000 kr och uppåt

Med mer erfarenhet kan du även få tillgång till specialiserade utbildningar och därmed kvalificera dig för högre ansvar och positioner som kan resultera i ytterligare löneökningar.

Det är viktigt att du förstår att löneutvecklingen även kan påverkas av var i landet du arbetar, efterfrågan på boendestödjare och hur löneutvecklingen ser ut inom kommuner och regioner jämfört med privata aktörer. Det kan vara givande att regelbundet se över din lönesituation för att säkerställa att din kompensation är i linje med marknadens och din erfarenhetsnivå.

Genomsnittlig lön som boendestödjare baserad på antal år i yrket

Som boendestödjare påverkas din lön av flera faktorer, däribland din erfarenhet och antal år i yrket. Medellönen i denna sektor är föremål för förändringar baserat på dessa erfarenhetsnivåer. I enlighet med lönestatistik från SCB och andra källor, här är en uppskattning av hur din lön kan utvecklas över tid:

 • 0-2 år: I början av din karriär, efter att du fullgjort din utbildning och tillträder din första tjänst som boendestödjare, kan du förvänta dig en ingångslön som ligger något under genomsnittet för yrket.

 • 3-5 år: Efter några års erfarenhet ser man ofta en ökning i lön jämfört med ingångslönen. Din kunskap och förmåga att självständigt hantera de uppgifter som rollen kräver börjar återspeglas i din lön.

 • 5-10 år: Med en mer betydande erfarenhet och möjligen tilläggsutbildningar eller specialiseringar kan du uppnå en lön som ligger över genomsnittet för boendestödjare.

 • Över 10 år: Som en veteran inom yrket kan du ha avancerat till högre positioner eller specialiserade områden som reflekterar sig i en lön i det övre lönespannet.

För en mer exakt uppskattning av lön som boendestödjare baserat på erfarenhet, är det värt att konsultera aktuell lönestatistik och göra regelbundna jämförelser över tid, då detta kan variera beroende på arbetsplats och geografisk region.

Jämförelse i lön mellan olika regioner/län i Sverige

Som boendestödjare varierar din lön beroende på vilket län eller region i Sverige du arbetar i. Lönestatistiken visar på en variation där faktorer som geografisk placering kan spela en stor roll. Nedan följer en översikt över hur lönen som boendestödjare skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

I en sammanställning av lönestatistik kan du se att medellönen för en boendestödjare skiftar. Genomsnittslöner presenterade i olika källor pekar på att en boendestödjare har en snittlön omkring 28 000 – 31 200 kronor. Just denna siffra varierar mellan olika kommuner och stad.

För att ge en mer detaljerad bild:

 • Regioner med högre snittlön:
  • Större städer och deras närliggande kommuner tenderar att ha högre löner, med exempel som regionen kring Stockholm.
 • Regioner med lägre snittlön:
  • Mindre kommuner och mer avlägsna områden kan ha något lägre löner.

Det är viktigt att du som blivande eller verksam boendestödjare undersöker den specifika lönestatistiken för din aktuella eller önskade arbetsplats. Statistik kan till exempel finnas tillgänglig via organisationer som Vision eller publika databaser som Ratsit och SCB.

Tänk på att dessa siffror är generella genomsnitt och individuella löner kan påverkas av andra faktorer såsom erfarenhet, individuella löneförhandlingar och arbetsgivarens policy.

Hur skiljer sig lönen mellan bemanning och tillsvidareanställning?

Som boendestödjare kan din lön variera beroende på om du arbetar via en bemanningsbyrå eller om du är direktanställd med en tillsvidareanställning. Generellt sett tenderar lönen att vara högre inom bemanningssektorn på grund av osäkerheten och den flexibilitet som bemanningsanställningar innebär.

Lönestatistik och löneskillnader:

 • Bemanningsanställda: Har ofta en högre grundlön p.g.a projektanställning och att det konkurreras om kvalificerad personal. 
 • Tillsvidareanställda: Lönen är vanligtvis lägre, men kompenseras till viss del av arbetsgivarens förmåner såsom pension, semester och sjuklön.

Anställda inom den offentliga och privata sektorn:

 • Offentlig sektor: Anställningsvillkor och löner för boendestödjare är ofta reglerade av kollektivavtal, vilket ger mindre variation i lönen.
 • Privat sektor: Större variation i lön, där bemanningsföretag konkurrerar med högre lönerbjudanden för att attrahera kvalificerad personal.

När du jämför löner för boendestödjare är det viktigt att tänka på att löneskillnader inte bara påverkas av anställningsformen utan även av kön, erfarenhet och geografisk plats. Män och kvinnor kan uppleva olika lönevillkor, och det kan vara skillnader mellan arbetsgivare i olika delar av landet. Vid en jämförelse är det viktigt att se till hela lönebilden, inklusive eventuella extratillägg och förmåner.

Vanliga frågor

I denna sektion får du svar på vanliga frågor som rör lönen för boendestödjare.

Hur mycket bättre lön får du inom bemanning som boendestödjare?

Inom bemanningssektorn kan lönen som boendestödjare vara högre jämfört med fasta anställningar. På Medkomp erbjuder vi våra boendestödjare en lön på mellan 30.000 – 40.000 kr/månad. 

Hur skiljer sig lönerna mellan offentlig och privat sektor?

Löner som boendestödjare i privat sektor kan skilja sig från de i offentlig sektor. En boendestödjare inom offentlig sektor har enligt viss rapportering en lägre lönenivå jämfört med privat sektor, där lönepotentialen kan vara högre.

Vilken utbildning krävs för att arbeta som boendestödjare?

För att arbeta som boendestödjare krävs ofta en utbildning inom socialt arbete, exempelvis en yrkeshögskoleutbildning eller liknande. Utbildningen ger kunskaper som är relevanta för yrket och arbetsuppgifterna.

Vilka arbetsuppgifter ingår i rollen som boendestödjare?

Som boendestödjare stödjer du personer i deras boendemiljö och är delaktig i den dagliga omsorgen. Dina arbetsuppgifter kan innefatta allt från personlig omvårdnad till att hjälpa till med administrativa uppgifter.

Hur skiljer sig lönen mellan utbildade och outbildade boendestödjare?

Utbildade boendestödjare tenderar att ha en högre lön än de utan relevant utbildning. Utbildning kan ge en starkare ställning i löneförhandlingar och öppna upp för kvalificerade arbetsuppgifter och karriärmöjligheter.

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn