Tjäna högre lön 2024 som specialistsjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som specialistsjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som specialistsjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för specialistsjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som specialistsjuksköterska

Din lön som specialistsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som specialistsjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som specialistsjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska har du möjlighet att välja bland olika inriktningar och arbetsroller. Dessa roller kan variera beroende på din specialistkompetens och utbildningsnivå. Några exempel på inriktningar och arbetsroller som en specialistsjuksköterska kan välja mellan inkluderar:

 • Operationssjuksköterska: I denna roll arbetar du med att förbereda och assistera vid operationer. Du ansvarar för att se till att all nödvändig utrustning finns tillgänglig och att patienten känner sig trygg och väl omhändertagen.

 • Röntgensjuksköterska: Här arbetar du med att göra röntgenundersökningar av patienter och assistera läkare i att tolka och diagnostisera sjukdomar och skador baserat på röntgenbilder. Du ansvarar också för patientens säkerhet och välbefinnande under undersökningen.

 • Anestesisjuksköterska: Som anestesisjuksköterska är ditt ansvar att förbereda och administrera anestesi till patienter inför operationer och andra medicinska ingrepp. Du övervakar patientens vitala funktioner och säkerställer deras komfort under hela processen.

 • Distriktssjuksköterska: I rollen som distriktssjuksköterska arbetar du inom primärvården och ger vård och behandling till patienter i deras hem eller på vårdcentraler. Du ansvarar för att bedöma och uppföljning patientens behov och fungerar som en länk mellan patienten och andra vårdinstanser.

 • Barnsjuksköterska: Som barnsjuksköterska arbetar du med att ge vård till barn och ungdomar. Dina arbetsuppgifter kan innefatta allt från att utföra medicinska åtgärder, bedöma och behandla sjukdomstillstånd och fungera som ett stöd för barnet och dess familj.

Ingångslönen för en specialistsjuksköterska varierar beroende på inriktning och arbetsplats. Generellt sett kan du förvänta dig att tjäna en högre lön jämfört med en sjuksköterska utan specialistkompetens. Det är viktigt att notera att lönenivån även kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och region.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Fastanställd Specialistsjuksköterska?

Som specialistsjuksköterska kan du förvänta dig en högre ingångslön än för en allmänsjuksköterska. Ingångslönen varierar dock beroende på din specialisering och vilken region du arbetar i.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är den genomsnittliga månadslönen för specialistsjuksköterskor 41 600 kr. För att ge dig en bättre uppfattning om hur lönen kan variera, låt oss titta på några exempel från olika delar av yrket:

 • Röntgensjuksköterskor, som är en annan specialisering inom specialistsjuksköterska, har en genomsnittlig lön på cirka 33 000 kr per månad när de är anställda via regionen.
 • Om vi jämför med löner inom den kommunala sektorn och den privata sektorn, ligger medellönen för en specialistsjuksköterska på 42 100 kr inom den kommunala sektorn och 42 500 kr inom den privata sektorn.

Det är även viktigt att notera att löneutvecklingen för specialistsjuksköterskor historiskt sett har varit i genomsnitt 3,15% per år. Det innebär att du kan förvänta dig en uppskattad lönehöjning om 1 305 SEK för år 2023.

Kvinnor utgör generellt en stor del av arbetskraften inom specialistsjuksköterskeyrket. Därför är det viktigt att också ta hänsyn till löneskillnader mellan kvinnor och män. Även om statistik för detta kan vara svårare att hitta, är det viktigt att ha detta i åtanke när du överväger din ingångslön som specialistsjuksköterska.

Slutligen, kom ihåg att din individuella lön beror på faktorer som erfarenhet, arbetsplats, region och förhandlingsförmåga. Det är alltid bra att vara medveten om medellönen för din yrkesroll, men samtidigt arbeta för att förhandla fram en lön som passar dina kvalifikationer och erfarenhet.

Genomsnittlig Lön Som Specialistsjuksköterska Baserad På Antal År I Yrket

När du vill förstå lönen för en specialistsjuksköterska bör du ta hänsyn till flera faktorer, inklusive kompetens, erfarenhet och antal år i yrket. Generellt sett tenderar medellön att öka ju mer erfarenhet och specialisering du har inom yrket.

För en genomsnittlig specialistsjuksköterska ligger månadslönen på cirka 42 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 42 100 kr och inom den privata sektorn 42 500 kr. Det nationella snittet för en specialistsjuksköterska inom bemanning ligger på mellan cirka 40 000 – 60 000 kr i månaden. I jämförelse tjänar en allmänsjuksköterska inom bemanning 406 kr per timme, vilket innebär en skillnad på cirka 8 000 kr per månad.

Hos Medkomp kan du i regel förvänta dig en lön mellan 40.000 – 75.000 kr. 

När du tittar på genomsnittslönen bör du också vara medveten om att den kan variera beroende på din erfarenhet och hur många år du har arbetat inom yrket. Exempelvis tjänar en specialistsjuksköterska med flera års erfarenhet vanligtvis mer än en nyutexaminerad specialistsjuksköterska. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med branschens lönestatistik för att förstå hur lönen förändras över tid och hur det påverkar din egen löneutveckling som specialistsjuksköterska.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Län I Sverige

Det är viktigt att känna till att lönen för en specialistsjuksköterska kan variera betydligt mellan olika regioner och arbetsgivare i Sverige. Din lön kan påverkas av många faktorer, såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, och var du arbetar geografiskt.

Enligt lönestatistik från SCB och andra källor kan genomsnittslönen för en specialistsjuksköterska vara omkring 36 000 kr per månad för de som är anställda av en region. Dock kan bemanningssköterskor tjäna flera tusenlappar mer. Vårdförbundet uppger att medellönen för en specialistsjuksköterska 2021 i regionala verksamheter var 39 891 kr i månaden.

Lönerna skiljer sig i olika regioner där vissa regioner har högre löner än andra. I storstadsregioner som Stockholm kan lönen vara något högre än i mindre städer och landsbygdsområden.

Här är en översikt över genomsnittslöner i några olika län:

 • Stockholm: 42 800 kr
 • Göteborg: 40 600 kr
 • Malmö: 39 400 kr
 • Uppsala: 38 950 kr
 • Västerås: 38 500 kr

För att få en bättre förståelse av löneläget inom ditt yrke och region kan du undersöka lönestatistik från SCB, Vårdförbundet och andra relevanta källor. Detta hjälper dig att förhandla om din egen lön och att fatta välgrundade beslut om var du vill arbeta och hur du vill utvecklas inom ditt yrkesområde.

Vanliga Frågor Och Svar Om Specialistsjuksköterskors Löner

Vilka Är De Vanligaste Inriktningarna För Specialistsjuksköterskor?

Det finns flera inriktningar för sjuksköterskor att specialisera sig inom, och några av de vanligaste inkluderar anestesi, intensivvård, psykiatri, röntgen och distriktssjuksköterska. Varje specialisering kräver ytterligare utbildning och praktik utöver den grundläggande sjuksköterskeutbildningen.

Vilka Inriktningar Tjänar Man Mest Inom Som Specialistutbildad Sjuksköterska?

Lönen varierar mellan olika specialiseringar, men generellt sett tjänar specialistsjuksköterskor inom anestesi, intensivvård och röntgen mer än de inom andra områden.

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Lönerna för specialistsjuksköterskor kan variera beroende på om du är anställd av en offentlig eller en privat arbetsgivare. Generellt sett är lönerna inom den offentliga sektorn något lägre än inom den privata. Men, det är viktigt att notera att löner inom samma sektor kan skilja sig åt beroende på region, arbetsplatsens storlek och din egen erfarenhet.

Löneskillnaderna mellan offentlig och privat sektor kan också bero på arbetsbelastning, konkurrenskraftiga förmåner och skillnader i löneförhandlingar. För att få en bättre uppfattning om löneskillnaderna är det bra att jämföra offerter från olika arbetsgivare och bemanningsbolag, samt att konsultera vårdförbundet och SCB för mer lönestatistik per inriktning.

Hur Påverkar Konsultande En Specialistsjuksköterskas Lön?

Om du arbetar som konsult, vilket kan innebära att du är anställd som hyrsjuksköterska eller frilanssjuksköterska genom ett bemanningsföretag, kan du förvänta dig att tjäna mer än en fast anställd specialistsjuksköterska. Det nationella snittet på en lön för specialistsjuksköterska inom bemanning ligger på mellan cirka 40 000-60 000 SEK per månad, vilket motsvarar upp mot 720 000 SEK per år. Konsultande sjuksköterskor kan också ha möjlighet att fakturera genom eget bolag, vilket kan påverka lönen ytterligare. Hos Medkomp tjänar en specialistsjuksköterska i regel mellan 40.000 – 75.000 kr/månaden. 

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?