Tjäna högre lön 2024 som barnläkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för barnläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som barnläkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för barnläkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som barnläkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för barnläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som barnläkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000 kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som barnläkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – BARNLÄKARE

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Barnläkares roll och utbildningsväg

Som barnläkare spelar du en nyckelroll i att vårda och behandla barn från nyfödda upp till ungdomsåren. Arbetsuppgifterna för en barnläkare inbegriper allt från förebyggande hälsovård till diagnos och behandling av sjukdomar.

Din väg för att bli barnläkare börjar med en eftergymnasial utbildning på universitetsnivå. Utbildningen till grundläkare är följande:

 • Grundutbildning: En högskoleutbildning inom medicin som varar i 6 år.
 • AT-tjänstgöring: Efter avslutad grundutbildning följer en Allmäntjänstgöring (AT) på 18-24 månader för att få en läkarlegitimation.
 • Specialistutbildning: Som färdig legitimerad läkare påbörjas sedan specialistutbildningen för att bli barnläkare, vilken omfattar minst 5 år.

Specialiseringsprocessen inbegriper praktisk klinisk tjänstgöring samt teoretiska kurser. Hela utbildningsvägen, från start på högskolan till färdig specialistläkare i pediatrik, tar därmed minst 11-12 år att genomföra.

Utbildningar såsom yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, militära utbildningar eller polisutbildning leder inte till yrket som barnläkare, utan det är en specifik högskoleutbildning inom medicin som krävs.

Din strävan är att uppnå nivå av expertis där du kan erbjuda omsorg och stöd inte bara till de unga patienterna men även deras familjer. Det är en ansvarsfull position som kräver både omfattande kunskap och förmågan att hantera känslomässiga situationer med omsorg och professionalism.

Lönesättning för en barnläkare

När du överväger en karriär som barnläkare är det viktigt att känna till lönesättningen, inte bara i termer av genomsnittslöner, utan också hur dessa löner kan variera över olika regioner och sektorer samt vad som blir kvar efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittslönen för en barnläkare i Sverige ligger på cirka 86 400 kr per månad, medan andra källor rapporterar en genomsnittlig bruttolön på omkring 79 200 kr. Statistiken visar på en löneutveckling över tid och kan skilja sig något beroende på vilken datakälla, som Statistiska centralbyrån (SCB), du tittar på.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner varierar beroende på faktorer som region och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Inom privata sektorn kan lönen vara högre, men detta medför ofta andra anställningsvillkor jämfört med offentlig sektor. Geografisk placering kan också påverka lönenivån. Arbete i storstadsregioner kan innebära högre löner än i glesbygdsområden, delvis på grund av skillnader i efterfrågan och levnadskostnader.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Det du får kvar i nettolön varierar även det. Om du skulle ha en bruttolön på 67 333 kr kan din nettolön efter skatt och avdrag hamna på omkring 42 403 kr (2024). Skatten som dras varierar beroende på var du bor och vilken kommunalskatt som tas ut. Det kan även vara lämpligt att överväga en inkomstförsäkring, som kan ge upp till 80% av lönen vid arbetslöshet.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som barnläkare är dina anställningsvillkor och din position på arbetsmarknaden starkt influerade av sektorn du väljer att arbeta inom. Arbetsuppgifterna som barnläkare kan variera något mellan den offentliga och privata sektorn, men i grunden handlar det om vård och behandling av barn.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Inom yrket som barnläkare kan du hitta lediga tjänster via flera kanaler. Arbetsförmedlingen, branschspecifika rekryteringssajter och direktkontakt med sjukhus eller vårdcentraler är vanliga vägar för att söka jobb. Den offentliga sektorn, som framförallt består av landsting och regioner, publicerar ofta lediga tjänster på sina webbplatser. Läget på arbetsmarknaden och prognosen för barnläkare visar på en fortsatt stabil efterfrågan.

 • Arbetsförmedlingen: Webbplats för allmän jobbsökning.
 • Sjukhusens karriärsidor: Information om lediga tjänster.

Offentlig sektor versus privat sektor

Offentlig sektor: Som barnläkare i offentlig sektor kommer du huvudsakligen att vara anställd hos landsting och regioner. Lönen regleras ofta genom kollektivavtal, och det kan finnas fler möjligheter till subventionerad fortbildning jämfört med den privata sektorn.

 • Arbetsgivare: Landsting, Regioner
 • Arbetsuppgifter: Patientvård, forskning, undervisning
 • Lön: Kollektivavtalsreglerad

Privat sektor: Arbetar du däremot inom den privata sektorn kan arbetsvillkoren skilja sig. Här kan det finnas större flexibilitet i lönesättningen och potentiellt högre inkomstmöjligheter, beroende på arbetsgivare och arbetsplatsens läge.

 • Arbetsgivare: Privata mottagningar, Läkemedelsföretag
 • Arbetsuppgifter: Patientvård, eventuellt arbete med försäkringsärenden
 • Lön: Avtalas individuellt

I din karriär som barnläkare är det viktigt att du undersöker och jämför de olika anställningsvillkoren och arbetsmarknadsläget i varje sektor för att hitta den arbetsplats som bäst passar dina yrkesmässiga önskemål och personliga behov.

Bemanningsmöjligheter

När du utforskar karriär inom barnmedicin, kan det vara värt att överväga anställning via bemanningsföretag. Att arbeta som konsult kan erbjuda dig högre lön jämfört med fast anställning inom offentliga sektorn. Bemanningsföretag betalar ofta en konkurrenskraftig medellön, något som kan vara attraktivt för dig som söker ekonomisk fördel.

 • Medellön: Som bemanningskonsult kan du ofta uppnå en lön som överstiger den för motsvarande fasta tjänster.
 • Flexibilitet: Att välja konsultarbete ger dig även större frihet att välja placering och arbetsperioder, vilket kan underlätta en balanserad livsstil.

Faktorer som påverkar lönen som barnläkarebemanningskonsult:

 1. Erfarenhet och Kompetens: Ju mer erfarenhet och specialkompetens du har, desto högre kan din lön bli.
 2. Arbetsmarknad och Efterfrågan: Varierande efterfrågan på barnläkare i olika regioner kan påverka lönenivåerna.

Att tänka på: Om du väljer att jobba som bemanningskonsult bör du ha i åtanke att lönevillkor kan skilja sig från anställning till anställning, vilket gör det viktigt att noggrant gå igenom varje kontrakt. Du bör också överväga fördelar som pension, semester och andra anställningsvillkor som kan påverka det totala värdet av ett uppdrag.

I slutändan kan bemanningsmöjligheter erbjuda en väg till att förbättra din lönesituation samtidigt som du njuter av friheten att styra över din karriär.

Hos Medkomp tjänar du som barnläkare mellan 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som barnläkare har du möjlighet att se en positiv löneutveckling över tid, vilket ofta korrelerar med din erfarenhet och utbildningsnivå. Genom att fortsätta din utbildning och specialisera dig ytterligare kan du bli en specialistläkare inom pediatrik, vilket kan bidra till högre lön och bättre anställningsvillkor.

Utbildningsnivå

Din karriär börjar med en gedigen grundutbildning i form av läkarprogrammet följt av AT-tjänstgöring. Därefter fortsätter du med ST-tjänst (SpecialistTjänstgöring) inom pediatrik. Ju högre utbildningsnivå du uppnår, desto större blir dina möjligheter till en yrkesmässig framgång.

 • Grundutbildning: Läkarprogrammet
 • AT-tjänstgöring (Allmän Tjänstgöring)
 • ST-tjänstgöring (Specialist Tjänstgöring)

Löneutveckling

Som nyutexaminerad barnläkare börjar du oftast med en lägre ingångslön som successivt ökar. Erfarenhet, kompetensutveckling och ansvarsnivå påverkar din löneutveckling positivt.

Prognos

Prognosen för barnläkare är god. Både efterfrågan på kompetensen och möjligheterna till karriärutveckling inom sjukvården tyder på en stark arbetsmarknad.

Specialistläkare

Som färdig specialistläkare inom pediatrik ökar dina chanser för en bättre tjänst där du kan ta på dig mer ansvar, vilket i sin tur kan leda till en högre lön.

Denna yrkesgrupp har en stabil framtidsutsikt med god potential för både personlig och professionell utveckling.

Källhänvisningar

I din efterforskning om löner för barnläkare har flera pålitliga källor använts för att ge en bred och ärlig bild av löneläget under 2024. Statistiska centralbyrån (SCB) är en auktoritativ källa som erbjuder officiell lönestatistik för olika yrken, inklusive barnläkare. SCB data har varit fundamentala för att förse dig med statistiskt säkerställd information.

I tabellen nedan finner du en lista över de exakta URL till de källor som bidragit med relevant information om barnläkares löner:

Källa URL
Ratsit Fel: URL saknas
Framtid.se Fel: URL saknas
Yrkeskollen.se Fel: URL saknas
Lönestatistik 2024 Fel: URL saknas
Ange din lön som barnläkare Fel: URL saknas

Observera att viss information kan ha hämtats från platser där URL inte kunde anges. I de fallen bör man söka efter den senaste lönestatistiken, exempelvis genom att besöka hemsidan direkt eller genom att utföra en noggrann sökning för att hitta den mest uppdaterade lönestatistiken tillgänglig för barnläkare.

Du uppmuntras att konsultera de olika källorna för en fördjupad förståelse av löneskillnaderna inom yrket, och hur externa faktorer såsom erfarenhet, geografisk placering och arbetsgivare kan påverka din månadslön.

Vanliga frågor

Denna sektion riktar sig till dig som är nyfiken på barnläkarens värld, deras utbildningsväg och ekonomiska förhållanden. Här finner du specifika fakta som kan vägleda dig genom de vanligaste frågorna gällande yrket.

Vilka utbildningssteg krävs för att bli barnläkare?

För att kvalificera dig som barnläkare krävs en fullständig läkarutbildning samt specialistutbildning i pediatrik. Det innebär totalt upp till 11–12 år av universitetsstudier och praktisk tjänstgöring.

Vilka arbetsuppgifter har en barnläkare?

Som barnläkare diagnostiserar och behandlar du sjukdomar hos barn och ungdomar, från nyfödda upp till 18 år. Dina arbetsuppgifter inkluderar patientmottagning, medicinska bedömningar och ofta samarbete med andra specialister.

Hur påverkar skatter barnläkarens lön i handen?

Skatteavdraget från din bruttolön beror på bostadsort och den individuella skattesatsen. Ditt nettolön som barnläkare kommer att vara din bruttolön minus skatt och eventuella övriga avdrag.

Hur mycket kan en specialist inom pediatrik förvänta sig i lön?

Som specialist inom pediatrik kan du förvänta dig en månadslön som varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och ansvarsområden. Lönen kan ligga mellan 79 000 och 90 000 kronor brutto per månad baserat på aktuell lönestatistik från 2024.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en barnläkare i Sverige?

Genomsnittslönen för en barnläkare i Sverige ligger omkring 83 200 till 86 400 kronor per månad för år 2024. Dessa siffror kan variera beroende på källor och uppdateras regelbundet.

Vilka är behörighetskraven för att arbeta som barnläkare?

Behörighetskraven för att arbeta som barnläkare inkluderar en godkänd läkarexamen från ett svenskt universitet eller motsvarande utländsk examen, samt svenskt specialistkompetens i pediatrik. Du måste också ha behörighet från Socialstyrelsen att verka som läkare i Sverige.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?