Tjäna högre lön 2024 som ST-läkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för ST-läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som ST-läkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för ST-läkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som ST-läkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för ST-läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som ST-läkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som ST-läkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – ST-LÄKARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

ST-läkarens roll och utbildningsväg

Som ST-läkare är du en specialisttjänstgörande läkare, vilket innebär att du befinner dig på en avancerad nivå i din utbildningsresa inom medicinen. För att nå denna punkt har du redan genomgått ett omfattande läkarprogrammet, som sträcker sig över fem och ett halvt år, och en påföljande allmäntjänstgöring (AT) där du som läkare øver de grundläggande färdigheterna.

Utbildningsväg

 1. Grundutbildning: Cirka 5.5 års läkarprogrammet.
 2. AT-tjänstgöring: Minst 18 månaders arbete och praktisk erfarenhet.
 3. Legitimation: Efter AT får du din läkarlegitimation, vilket är ett måste.

Efter att ha erhållit din legitimation kan du starta din specialiseringstjänstgöring som ST-läkare. Under ST-utbildningen, som varar minst 5 år, arbetar du som läkare samtidigt som du fortbildar dig inom ditt valda specialområde. Utbildningsnivån är hög och innehållet styrs av Socialstyrelsens riktlinjer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar patientvård under handledning, samt teoretiska och praktiska kurser. Under denna tid är du en vital del av hälso- och sjukvårdsteamet och bidrar med värdefull kompetens samtidigt som du utvecklar din specialitet.

Denna resa är viktig, inte bara för din professionella utveckling utan också för att säkerställa att patienterna mottar högkvalitativ vård från välutbildade specialiserade läkare. Din slutgiltiga målsättning är att bli specialistläkare, en expert inom ditt valda medicinska fält.

Lönesättning för ST-läkare

Som ST-läkare i Sverige är din lön påverkad av flera faktorer såsom region, sektor och erfarenhet. I denna sektion får du en översikt över lönestatistik, regionala skillnader samt vad du kan förvänta dig efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner som tillsvidareanställd i offentlig sektor

Lönestatistiken visar att medianlönen för en ST-läkare ligger på 50 200 SEK per månad, medan genomsnittslönen varierar beroende på källa och kan uppskattas till ungefär 53 000 SEK per månad. Genomsnittslöner ger en bra indikation, men medianlön hjälper till att sudda ut effekten av extremt höga eller låga löner.

Kön Genomsnittslön
Kvinnor 51 500 SEK
Män 52 400 SEK

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

I Sverige varierar löner för ST-läkare baserat på geografisk plats och arbetsgivarens sektor. Inom den kommunala sektorn är den genomsnittliga lönen 52 600 SEK, och inom den privata sektorn något högre med 54 700 SEK per månad. Dessa siffror kan ge dig en vägledning när du jämför erbjudanden från olika arbetsgivare.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din bruttolön är vad du avtalat om innan skatt och andra avdrag. Nettolönen, eller det du faktiskt får ut efter skatt, varierar beroende på din skattesats som påverkas av bland annat din bostadsort och inkomstnivå. För att uppskatta din nettolön från den angivna bruttolönen kan du använda verktyg som SCB statistikdatabas eller andra lönekalkylatorer som tar hänsyn till aktuell skattetabell.

Observera att dessa siffror är baserade på de senaste tillgängliga uppgifterna och kan fluktuera med tiden. Det är också viktigt att tänka på att olika ersättningar och tillägg kan komma att påverka din totala inkomst bortom den typiska månadslönen.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som ST-läkare möter du en arbetsmarknad och anställningsvillkor som är dynamiska och som kräver anpassningsförmåga. Din uppgift blir att balansera patientarbete med den specialiseringstid som leder framåt i din karriär.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en central roll i att koppla samman lediga tjänster för ST-läkare med lämpliga kandidater. Det är vanligt att jobbannonser publiceras på flera plattformar för att nå en bred skara sökande. Som ST-läkare hittar du lediga tjänster inom både offentliga och privata sektorn, med varierande arbetsvillkor.

ST-läkares arbetssituation

Din vardag som ST-läkare innefattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter inklusive patientmöten, diagnoser och utformning av behandlingsplaner. Arbetsbördan och patientflödet kan variera beroende på arbetsplatsen och är ofta intensiv. Att skapa en balans mellan kliniskt arbete och specialisering är en viktig del av din utveckling.

Karriärvägar efter ST

Efter fullgjord specialisering öppnar sig nya karriärvägar där du som specialistläkare har möjlighet till ytterligare karriärutveckling. Prognosen för arbetsmarknaden ser god ut och med din specialistkompetens kan du ofta välja bland ett brett utbud av tjänster, både i Sverige och internationellt. Arbetsvillkor och ansvarsområden kommer att förändras och breddas när du når nya nivåer inom läkararbetet.

Bemanningsmöjligheter

Som ST-läkare har du alternativet att arbeta genom bemanningsföretag, vilket erbjuder dig som konsult vissa fördelar. Genom denna anställningsform kan du som hyrläkare erfara en högre timlön jämfört med fasta anställningar inom den offentliga sektorn.

Ekonomi och Livslön: Då bemanningsföretag konkurrerar om att attrahera och behålla kvalificerade läkare, är det vanligt att de erbjuder en högre timlön. Detta kan påverka din livslön positivt, särskilt om du tar uppdrag med god geografisk placering och efterfrågan.

Flexibilitet och Fördelar: Att arbeta som bemanningsläkare innebär ofta större flexibilitet i arbetslivet. Du får möjlighet att själv välja var och när du vill arbeta, vilket kan passa dig som ser värde i frihet och oberoende.

 • Geografisk placering: Du har möjlighet att välja uppdrag baserade på önskad arbetsort.
 • Anställningsvillkor: Förhandlingar om anställningsvillkor sker ofta individuellt med bemanningsföretaget.

Att tänka på: Det är dock viktigt att vara medveten om att anställningstryggheten kan vara lägre, och vissa förmåner som erbjuds av traditionella arbetsgivare kanske inte gäller. Därför är det klokt att samråda med fackförbund för att försäkra sig om rimliga arbetsvillkor och tjänster.

För privatanställda tjänstemän kan bemanningsvägen vara en alternativ karriärväg som erbjuder en möjlighet till både ökad ekonomi och yrkesmässig flexibilitet.

Hos Medkomp tjänar våra ST-läkare mellan 30.000 – 50.000 kr/veckan. 

Karriärutveckling och framtidsutsikter

När du inleder din karriär som ST-läkare (specialisttjänstgörande läkare) är ditt huvudsakliga mål att fullfölja en specialisering. Denna process varierar i tid beroende på specialitet men ger väsentliga kompetenshöjningar. Din potential som specialistläkare inom olika fält – såsom kirurgi eller psykiatri – representerar en betydande karriärmöjlighet och en framtida löneutveckling. På vägen mot att bli specialist genomgår du fördjupad utbildning och ackumulerar erfarenhet som är avgörande för din yrkesutveckling.

Din framtidsprognos ser stark ut i takt med regionala och nationella behov av medicinsk expertis. Utvecklingen inom vården öppnar ständigt upp för nya subspecialiseringar, och din flexibilitet i karriärvalet bidrar positivt till både din framtidsprognos och möjlighet till karriärförflyttning. Utöver din individuella utveckling, bidrar faktorer som arbetsplats och geografisk placering till din löneutveckling och framtidsutsikter.

Som ST-läkare är det viktigt att du är medveten om de karriärsteg som finns framför dig:

 • Första åren: Grundläggande klinisk erfarenhet och inledning av din specialisering.
 • Under specialisering: Progressivt ansvar och förbättrade färdigheter i takt med utbildningen.
 • Efter certifiering: Möjlighet till ytterligare sub-specialisering eller en ledande position inom ditt område.

Karriärvägen för ST-läkare är tydligt förankrad i professionalitet och livslångt lärande, vilket leder till att du kontinuerligt kan förbättra din expertis och därmed stärka din position på arbetsmarknaden.

Vanliga frågor

I denna sektion får du svar på vanliga frågor som rör lönen för en ST-läkare, där olika faktorer som erfarenhet och geografisk placering tas upp.

Vilka faktorer påverkar lönen för en ST-läkare?

Din lön som ST-läkare kan påverkas av flera faktorer, såsom arbetsplatsens art (offentlig eller privat), din erfarenhet, eventuella specialistkompetenser, och var i landet du arbetar.

Hur skiljer sig lönen mellan allmänspecialister och andra specialistläkare?

Lönen för specialistläkare inom allmänmedicin kan skilja sig från andra specialistområden. Exempelvis kan efterfrågan på specifika specialiteter påverka lönenivån.

Vad kan en nyexaminerad läkare förvänta sig i lön under sin ST-tjänstgöring?

Som nyexaminerad läkare i början av din ST-tjänstgöring ligger lönen generellt lägre jämfört med de som har fler års erfarenhet. Lönestatistik från 2023 indikerar en genomsnittlig månadslön på cirka 51 900 SEK för en ST-läkare.

Hur utvecklas lönen för en ST-läkare med ökad erfarenhet?

Med ökad erfarenhet som ST-läkare kan du förvänta dig en högre lön. Genomslagslönen ökar succesivt med antalet tjänstgöringsår samt när ytterligare specialkompetenser förvärvas.

På vilket sätt påverkar arbetsplatsen en ST-läkares lön?

Typen av arbetsplats, såsom offentlig sektor eller privata vårdinstitutioner, spelar en roll för lönesättningen. Det kan förekomma löneskillnader baserade på arbetsplatsens policy och ekonomiska förhållanden.

Vilka löneskillnader finns det mellan ST-läkare i olika landsdelar?

Geografisk placering kan ha betydelse för en ST-läkares lön. Städerna och regioner där kostnaderna för livsuppehället är högre tenderar ibland att ha högre löner för att spegla dessa kostnader.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?