Lön som personlig assistent 2024 – Skillnaden mellan bemanning och tillsvidareanställning

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för fysioterapeuter är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för personlig assistent är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som personlig assistent hos oss

Din lön som personlig assistent på Medkomp ligger på mellan 30 000 sek och 40 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Fördelar för dig som personlig assistent med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för personliga assistenter har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som personlig assistent med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som personlig assistent

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – PERSONLIG ASSISTENT

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Personlig assistent

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Personlig assistents roll och utbildningsväg

Som personlig assistent har du en väsentlig roll i att stödja personer med olika former av funktionsnedsättning. Ditt arbete möjliggör för brukarna att leva ett rikare och mer självständigt liv. Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens individuella behov och kan inkludera allt från personlig hygien och hushållssysslor till hjälp med fritidsaktiviteter och deltagande i samhällslivet.

Arbetsuppgifter:

 • Personlig vård
 • Hushållsarbeten
 • Stöd i sociala sammanhang
 • Assistans med fritidsaktiviteter

Kärnan i din roll är att utöva empati och tålamod, samtidigt som du ständigt upprätthåller brukarens integritet och respekterar deras självbestämmanderätt. Din förmåga att anpassa dig efter brukarens behov, både fysiska och emotionella, är avgörande.

En specifik formell utbildning är oftast inte obligatorisk för rollen som personlig assistent, men det finns utbildningar och kurser som kan förbereda dig för de utmaningar jobbet medför. Kunskaper inom omvårdnad, psykologi och grundläggande sjukvård kan vara fördelaktiga.

Utbildning kan inkludera:

 • Omvårdnadsprogrammet på gymnasial nivå
 • Kurs i LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Utbildningar i HLR och första hjälpen

En stor del av kunskapen som personlig assistent sker på plats genom erfarenhet och handledning från erfarna kollegor samt genom kontinuerlig dialog med brukare och anhöriga. Detta ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom praktisk erfarenhet kombinerat med teoretisk kunskap.

Lönesättning för en personlig assistent

Som personlig assistent ligger din lön baserad på en kombination av branschstandarder, regionalt läge, och den sektor du arbetar inom.

Statistik och genomsnittslöner

Din månadslön som personlig assistent i Sverige kan variera. Enligt statistik för 2024 uppgår genomsnittslönen till cirka 29 900 SEK för kvinnor och 29 000 SEK för män. Medellönerna speglar en samling av siffror från olika källor, där Statistiska centralbyrån (SCB) ofta står för officiella lönestatistik.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön kan skilja sig kraftigt beroende på arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom den kommunala, privata eller offentliga sektorn. Exempelvis rapporterar vissa källor att månadslönen inom den kommunala sektorn ligger på cirka 30 800 SEK, medan den inom den privata sektorn är runt 28 700 SEK. Det är inte ovanligt att den högsta lönen för yrket finns inom den statliga sektorn.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som personlig assistent beräknas efter avdrag för skatt och eventuella avgifter kopplade till kollektivavtal och ob-tillägg. Lönen före avdrag kallas bruttolön. För att beräkna din nettolön kan du använda diverse kalkylatorer online som tar hänsyn till din individuella skattesats och arbetsplatsens lokala avtal.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som personlig assistent i Sverige varierar anställningsvillkoren och arbetsmarknaden beroende på sektor samt om du är anställd av ett bemanningsföretag, inom den offentliga eller privata sektorn. Din arbetsplats och de arbetsuppgifter som omfattar mat, service, omsorg, och hygien kommer att definieras av dessa villkor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

När du söker arbete som personlig assistent kan du använda dig av Arbetsförmedlingen, som listar lediga jobb inom både offentlig och privat sektor. Även bemanningsföretag samt brukarkooperativ kan vara värdefulla källor för att hitta anställning. Du bör vara uppmärksam på vilka krav som ställs gällande ålderarbetslivserfarenhet, och utbildning. Möjligheten till arbete varierar, men det finns ofta tjänster att fylla på grund av ett kontinuerligt behov inom omsorgssektorn.

Offentlig sektor versus privat sektor

Anställningsvillkoren skiljer sig mellan offentlig och privat sektor. I den kommunala sektorn är du ofta täckt av kollektivavtal som reglerar lön, arbetstider, samt jour- och beredskap. I privat sektor kan villkoren variera mer, där vissa arbetsgivare erbjuder mer konkurrenskraftiga löner för att locka till sig kvalificerad personal. Som anställd i privat sektor bör du förvänta dig att förhandla om dina anställningsvillkor, som kan omfatta alltifrån respekt och hygien till fördelning av arbetsuppgifter.

Bemanningsmöjligheter

När du överväger arbete som personlig assistent genom bemanningsföretag, finns det flera aspekter att ha i åtanke. Bemanningsföretag erbjuder en flexibel arbetsform där du som konsult kan uppleva varierande arbetsmiljöer och möta nya utmaningar regelbundet. En av de största fördelarna är ofta en högre lönenivå jämfört med traditionell anställning i offentliga sektorn. Anställningsvillkoren hos bemanningsföretag kan skilja sig från dem inom den kommunala sektorn, och dessa bör granskas noggrant.

Löneskillnader: Som anställd av ett bemanningsföretag kan du förvänta dig:

 • Generellt högre lön än kommunalt anställda kollegor.
 • Möjlig utrymme för löneförhandling baserat på din erfarenhet och kompetens.

Anställningsvillkor och Flexibilitet:

 • Arbetstider är ofta mer flexibla, vilket gör att du kan anpassa jobbet efter dina önskemål och behov.
 • Du kan få möjlighet att arbeta med en variation av klienter, vilket berikar din erfarenhetsbank.

Det är viktigt att du sätter dig in i de anställningsvillkor som erbjuds och att du förstår hur de skiljer sig från en fast anställning. Med rätt information i ryggen kan du navigera bland bemanningsmöjligheterna för att finna en roll som matchar just dina karriärsmål och personliga önskemål.

Hos Medkomp tjänar du som personlig assistent mellan 30 000 – 40 000 sek.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som personlig assistent kan din karriärutveckling ta olika vägar beroende på utbildningsnivå, erfarenhet samt personliga intressen och ambitioner. Utbildning spelar en viktig roll och genom att bygga på din kunskapsbas med relevanta utbildningar, såsom vård och omsorg eller specialiserade kurser inom funktionshinderområdet, kan du vässa din profil inom yrket.

Din erfarenhet som personlig assistent är grundläggande för din livslön och framtidsutsikter. Med tiden kan du ta på dig mer ansvar, övergå till en koordinerande roll eller bli arbetsledare. Det finns även möjligheter att specialisera sig ytterligare inom vissa områden av personlig assistans eller att gå vidare till att arbeta inom andra yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Fritidsintressen som relaterar till ditt arbete kan också berika din karriär. Engagemang i föreningsliv eller ytterligare utbildning inom ett särskilt område kan både höja din attraktivitet på arbetsmarknaden och generera tillfredsställelse i din yrkesroll.

 • Framtidsutsikter:
  • Ökad efterfrågan på personliga assistenter
  • Potentiell karriärväg mot ledande eller samordnande positioner
  • Möjligheter till specialisering

Karriärutveckling inom personlig assistans erbjuder stor variation och möjlighet till personlig tillväxt. En tydlig karriärväg och proaktiv inställning till livslångt lärande kan föra dig vidare mot nya spännande möjligheter inom yrket.

Vanliga frågor

I denna sektion kommer du få svar på några av de vanligaste frågorna rörande lönesättningen för personliga assistenter i Sverige.

Hur varierar lönen för personliga assistenter med och utan erfarenhet?

Lönerna för personliga assistenter kan variera baserat på erfarenhet. Nybörjare och de med begränsad erfarenhet tenderar att ha lägre löner medan de med flerårig erfarenhet ofta kan förvänta sig högre ersättning.

Vilka faktorer påverkar lönen för personliga assistenter som arbetar dag- och dygnspass?

Arbetstidens förläggning, till exempel om du arbetar dagtid eller dygnspass, kan påverka din lön som personlig assistent. Oregelbundna arbetstider, såsom kvällar och helger, kan ofta medföra ob-tillägg.

Hur påverkas lönen för en personlig assistent av olika arbetsgivare som exempelvis Kommunal eller Humana?

Din lön som personlig assistent kan skilja sig beroende på om du är anställd av kommunen, av privata företag såsom Humana, eller om du jobbar hos en enskild arbetsgivare. Varje sektor har sina egna avtal och lönestrukturer.

Vad kan man förvänta sig för timlön som personlig assistent?

Timlönen för personliga assistenter varierar, men den genomsnittliga timlönen ligger omkring 157 SEK för år 2023. Detta belopp kan dock variera beroende på arbetsgivare och region.

Hur beräknas lönen efter skatt för en personlig assistent?

Lönen efter skatt beräknas genom att dra av skatter och avgifter från bruttolönen. Exempelvis kunde en personlig assistent få ut cirka 19 434 SEK efter skatt år 2024, men denna siffra är beroende av bland annat skattesatsen i din kommun och dina personliga avdrag.

På vilket sätt påverkar obekväm arbetstid, såsom nattarbete, lönen för personliga assistenter?

Arbetar du obekväma arbetstider som personlig assistent, inklusive nattarbete, kan detta resultera i högre lön genom olika former av tillägg. Tilläggen regleras av kollektivavtal och kan variera mellan olika arbetsgivare.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för personliga assistenter kan du ta del av följande källor:

 • Yrkeskollen.se
  Artikeln “Vad tjänar en Personlig assistent i lön 2024?” ger information om genomsnittliga löner för yrket.
  URL: https://yrkeskollen.se

 • Assistanskoll
  “Guide om personliga assistenters löner” innehåller uppdaterade siffror på löner inom både den kommunala och privata sektorn.
  URL: https://assistanskoll.se

 • Indeed.com Sverige
  Sidan “Vad tjänar en personlig assistent i Sverige?” tar upp faktorer som påverkar lönen för en personlig assistent. URL: https://se.indeed.com

 • Ratsit
  Lönestatistik för personliga assistenter för år 2023, med information om lägsta löner. URL: https://ratsit.se

Dessa källor erbjuder en grund för att förstå lönestrukturen för personliga assistenter i Sverige. Notera att löner kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och region. Informationen som presenteras i dessa källor kan användas för att få en uppskattning av genomsnittliga löner inom yrket.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?