Tjäna högre lön 2024 som kardiolog hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för kardiolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som kardiolog med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för kardiolog har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som kardiolog med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för kardiolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som kardiolog hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som kardiolog

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – KARDIOLOG

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Kardiologens roll och utbildningsväg

Som kardiolog kommer du att ha en mycket viktig funktion inom sjukvården, då du specialiserar dig på hjärtats funktion samt sjukdomar relaterade till hjärtat och blodkärlen. Din arbetsdag kommer att innehålla diagnoser av hjärtrelaterade åkommor, utformning av behandlingsplaner, och ibland genomförande av operationer. Du kommer också att använda dig av en mängd olika metoder för att utvärdera patienters hälsa, såsom EKG, ultraljud, och stressprov.

För att bli kardiolog krävs det en fördjupad högskolekompetens. Din utbildningsresa påbörjas med en grundutbildning till läkare, vilket innebär:

 • Grundläggande 5,5-årig läkarutbildning
 • Därefter 18-24 månaders allmäntjänstgöring (AT)

Efter avslutad AT-tjänstgöring och erhållande av läkarlegitimation kan du specialisera dig vidare. Specialisering till kardiolog innebär ytterligare 5 år som ST-läkare, där du får specialistläkartjänstgöring (ST) inom kardiologi.

Här följer några nyckelsteg i utbildningsprocessen:

 1. Fullfölj din läkarutbildning och AT-tjänstgöring.
 2. Erhåll din legitimation som läkare.
 3. Påbörja din ST-tjänstgöring med inriktning mot kardiologi.

Som färdig kardiolog kan din lön variera beroende på arbetsplats och erfarenhet. Du har även möjlighet att avancera i karriären till positioner som överläkare eller inom andra specialiseringar som obducent. Utbildningsnivå och erfarenhetsår är avgörande för din lön samt din förmåga att hantera komplexa medicinska situationer och att leda ett team.

Ditt arbete kommer att ha en betydande inverkan på patienternas livskvalitet, vilket gör rollen som kardiolog både ansvarsfull och givande.

Lönesättning för en kardiolog

Som kardiolog är din månadslön en reflektion av din specialisering och kompetens inom medicin. Lönen kan påverkas av flera faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge och den sektor du är anställd i.

Statistik och genomsnittslöner som tillsvidareanställd i offentlig sektor

Enligt lönestatistik sammanställd av Statistiska centralbyrån (SCB), hade kardiologer i Sverige en genomsnittlig bruttolön på 86 400 SEK per månad under 2023. Data visar även att medianlönen för yrkesgruppen, vilket representerar mitten av lönespridningen, ger en bra indikation på vad de flesta kardiologer kan förvänta sig i lön. Vidare är lönespridningen sådan att den 10 percentilen ofta är betydligt lägre än medellönen, medan 90 percentilen kan visa på betydligt högre löner.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

I Sverige kan löner för kardiologer variera beroende på region. Exempelvis kan löner i östra Mellansverige skilja sig från de i norra Mellansverige. Även sektorstillhörighet påverkar lönerna; de som arbetar inom den privata sektorn kan ha en annan lönenivå jämfört med de inom den offentliga sektorn. Denna skillnad kan delvis förklaras av arbetsmarknadens dynamik och den avtalsstruktur som råder i de olika sektorerna.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska inkomst som kardiolog kommer att vara din nettolön, det vill säga vad som återstår efter att skatter och andra avdrag har gjorts från din bruttolön. Skatten varierar beroende på faktorer som din bostadsort och din totala inkomst. Det är viktigt att du som läkare förstår dessa avdrag och hur de påverkar din slutgiltiga inkomst. Genom att känna till dina avräkningar kan du få en klar uppfattning om din välfärd och ekonomiska situation.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Din karriär som kardiolog kommer att påverkas av de anställningsvillkor och arbetsmarknad som råder inom yrket. Dessa aspekter påverkar såväl din potentiella lön som tillgängliga jobbmöjligheter, oavsett ifall du arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Genom Arbetsförmedlingen kan du hitta lediga jobb inom kardiologi. Läget på arbetsmarknaden är dynamiskt, och det rapporteras ofta många tillgängliga tjänster inom detta yrke, vilket indikerar en god arbetsmarknad för kardiologer. Jobbannonserna speglar en bred variation av arbetsuppgifter och sektorer där din expertis som specialistläkare efterfrågas.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsvillkoren mellan offentlig sektor och privat sektor kan variera. Offentlig anställning innebär vanligtvis en större stabilitet och reglerade arbetstider, medan den privata sektorn kan erbjuda högre lön med andra former av anställningsförmåner. Löneskillnader mellan dessa sektorer är dock något som kan förekomma. Prognoser tyder på att lönen som kardiolog kan förbättras, men det är viktigt att notera att dessa uppskattningar kan fluktuera och baseras på historisk löneutveckling.

Vid valet mellan sektorerna bör du väga in fördelar som arbetsförhållanden, arbetstider och möjligheter för yrkesutveckling, samt hur dessa faktorer matchar dina personliga och professionella mål.

Bemanningsmöjligheter

Som kardiolog har du en rad bemanningsmöjligheter som kan påverka din lön och karriärutveckling. Du står inför val av anställningssektor; du kan antingen arbeta inom den offentliga eller privata sektorn. Lönen mellan dessa sektorer kan variera, och ofta är lönepotentialen högre inom privata bemanningsföretag.

Bemanningsföretag spelar en viktig roll på arbetsmarknaden för läkare, inklusive specialistläkare som kardiologer. Dessa företag erbjuder ersättning som kan reflektera både din erfarenhet och den tillfälliga karaktären av vissa uppdrag. Användningen av bemanningsföretag kan erbjuda dig flexibilitet i din arbetsmiljö och möjligheter till högre inkomst under specifika perioder.

Listan nedan markerar nyckelpunkter du bör överväga som kardiolog i bemanningssammanhang:

 • Sektorval: Välj mellan offentlig eller privat sektor.
 • Erfarenhetsnivå: Din lön som kardiolog kan öka med mer erfarenhet du har.
 • Arbetsarrangemang: Korta uppdrag kan ibland erbjuda en högre lönenivå.
 • Geografisk plats: Beroende på region kan lönen och efterfrågan variera.

Som specialistläkare är det viktigt att förstå dessa bemanningsmöjligheter och hur de kan påverka din lön och karriär. Att undersöka olika bemanningsföretag och uppdrag kan vara nyckeln till att hitta den position som bäst passar dina yrkesmässiga och finansiella behov.

Hos Medkomp tjänar en kardiolog uppskattningsvis mellan 30 000 – 50 000kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som kardiolog har du ett yrke som ständigt utvecklas. Din karriärutveckling är dynamisk, med möjligheter inom både kliniskt arbete och forskning. Tidig specialisering inom ett visst hjärtsjukdomsområde, såsom sjukdomar relaterade till diabetes, kan förbättra dina framtidsutsikter. En fortsatt expansion inom utvecklingen av läkemedel ger dig också möjlighet att bidra till framsteg inom kardiologin.

Inom forskning kan du som läkare bidra till nya behandlingsmetoder och bättre förståelse för hjärtsjukdomar. Är du intresserad av mer ledande roller, kan karriärsteg som klinikchef eller medicinsk chef vara inom räckhåll. Positioner inom akademin, som lektor eller professor i kardiologi, är ytterligare steg på karriärstegen.

Din löneutveckling som specialistläkare visas i följande tabell som reflekterar genomsnittliga löner:

År efter specialistexamen Genomsnittslön
0-5 år 81,000 kr
5-10 år 88,000 kr
Över 10 år 95,000+ kr

*Observera att löneskillnader kan uppstå baserat på sektor, region och erfarenhet.

Ditt arbete som kardiolog är viktigt i kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar, en av de ledande dödsorsakerna globalt. Med en ständigt ökande efterfrågan på specialistläkare inom kardiologi ser dina framtidsutsikter ljusa ut.

Vanliga frågor

I denna sektion får du värdefull information om de faktorer som påverkar kardiologers löner i Sverige och de aspekter som kan påverka din inkomst baserat på erfarenhet, specialisering och arbetsplats.

Vilka faktorer påverkar en kardiologs lön i Sverige?

Din lön som kardiolog i Sverige kan påverkas av faktorer såsom erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge, och typ av anställning – offentlig eller privat. Kön kan också påverka lönen, då det finns en viss löneskillnad mellan manliga och kvinnliga kardiologer.

Hur skiljer sig lönen mellan en kardiolog och en hjärtkirurg?

Lönen för en hjärtkirurg är ofta högre i jämförelse med en kardiolog eftersom det kräver ytterligare specialisering och utbildning. Hjärtkirurger utför komplexa kirurgiska ingrepp som kan återspeglas i deras lönesättning.

Vad kan en kardiolog förvänta sig i lön efter erfarenhet och specialisering?

I början av din karriär som kardiolog kan du förvänta dig en lägre lön som gradvis ökar med erfarenhet och ytterligare specialisering. Lönerna i Sverige tenderar att öka med antalet år du har tjänstgjort och din förmåga att hantera mer komplicerade fall.

Vilka kardiologiska sub-specialiseringar tenderar att ge högre löner?

Specialiseringar inom områden som elektrofysiologi och interventionell kardiologi är ofta mer lukrativa och kan leda till en högre lön jämfört med andra sub-specialiseringar inom kardiologi.

Hur påverkar arbetsplatsen, till exempel ett universitetssjukhus som Karolinska, en kardiologs lön?

Arbete vid ett universitetssjukhus som Karolinska kan påverka din lön positivt. Dessa institutioner kan erbjuda högre löner på grund av krav på forskning och undervisning utöver den kliniska tjänsten.

Är det skillnad i lön för kardiologer med privat vs offentlig verksamhet?

Ja, det finns skillnader i lön för kardiologer som arbetar i privat sektor jämfört med de i offentlig tjänst. Kardiologer i privat sektor kan ofta förhandla fram högre löner baserat på patientvolym, tjänster de erbjuder och deras individuella rykte.

Källor/referenser

När du undersöker lönen för kardiologer är det viktigt att ha tillförlitliga och aktuella källor. Nedan hittar du en lista över referenser som använts för att samla information om kardiologers löner i Sverige.

 • Ratsit: Ger information om lönespannet för kardiologer, inklusive den högsta rapporterade lönen inom kommunal sektor.

 • Yrkeskollen.se: Presenterar statistik för år 2024 där genomsnittslönerna för kvinnliga och manliga kardiologer framgår.

 • Hur mycket tjänar – Din guide till …: Erbjuder en överblick av månadslöner före skatt för kardiologer i Sverige, samt löneskillnader baserat på kön, sektor och region.

  • URL: Ej tillgänglig
 • Statsskuld: Tillhandahåller lönestatistik och ger en bild av den genomsnittliga bruttolönen för en kardiolog.

  • URL: Ej tillgänglig
 • Framtid.se: Inkluderar en sammanvägning av olika källor, som SCB, för att ge en uppskattad genomsnittlig bruttolön för yrket.

För att säkerställa att löneinformationen är korrekt och uppdaterad bör du alltid dubbelkolla med de angivna referenserna. Observera att URL till de ovannämnda källorna inte är tillgängliga här. Du kan hitta dessa genom en enkel webbsökning baserad på titlarna eller genom att kontakta de angivna organisationerna direkt.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?