Tjäna högre lön 2024 som familjerådgivare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för familjerådgivare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som familjerådgivare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för familjerådgivare har själv arbetat inom socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som familjerådgivare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för familjerådgivare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som familjerådgivare hos oss

Din lön som familjerådgivarekonsult på Medkomp ligger på mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som familjerådgivare

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrfamiljerådgivare?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrfamiljerådgivare via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp familjerådgivare-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – FAMILJERÅDGIVARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Socionom

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Familjerådgivares roll och utbildningsväg

Som familjerådgivare är din huvudroll att ge råd och handledning till människor som upplever kris eller problem i sina relationer. Din yrkesgrupp spelar en nyckelroll i att stödja klienter genom att erbjuda perspektiv och förslag som kan leda till förbättrade familjedynamiker och personliga relationer.

För att bli familjerådgivare krävs relevant utbildning. Du bör ha studerat på högskolenivå och ofta är en utbildning i psykologi, socialt arbete eller motsvarande önskvärd. Det är inte ovanligt att familjerådgivare även är utbildade psykoterapeuter, psykologer eller socialsekreterare, då dessa yrken ger en bra grund för att förstå komplexa relationer och individers beteende.

Dina arbetsuppgifter som familjerådgivare innefattar vanligtvis:

 • Individuell rådgivning: Att ge enskilda individer stöd genom samtal.
 • Parsamtal: Att bistå par med att arbeta igenom konflikter och kommunicera bättre.
 • Familjesamtal: Att hjälpa till att lösa familjespänningar och förbättra relationer inom familjen.

Förutom rådgivning kan du även vara involverad i utbildning och kursverksamhet för att informera och hjälpa människor med relationsproblem. Möjligheterna för karriärutveckling kan inkludera roller som skolkurator eller en ledande position inom socialtjänsten, där du kan ha stor påverkan på individ- och familjevälfärd.

Lönesättning för en familjerådgivare

För dig som är intresserad av en karriär som familjerådgivare eller för närvarande arbetar inom yrket, är det viktigt att förstå lönesättningen. Information om löner inom detta yrke varierar beroende på olika faktorer som region och sektor.

Statistik och genomsnittslöner

Lönestatistiken för familjerådgivare baseras på insamlad data och presenteras ofta i form av en genomsnittslön. SCB (Statistiska Centralbyrån) tillhandahåller officiell statistik som visar att medellönen för en familjerådgivare i Sverige ligger på ungefär 37 500 kr per månad före skatt. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna siffra kan variera mellan individer beroende på erfarenhet, kvalifikationer och andra faktorer.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

 • Regioner: Löner kan variera avsevärt mellan olika län och regioner i landet. Till exempel kan en familjerådgivare som arbetar i storstadsområden som Stockholm förvänta sig en högre lön jämfört med de som arbetar i mindre städer och landsbygdsområden.

 • Sektorer: När det gäller sektorerna kan familjerådgivare som arbetar inom den offentliga sektorn ha annorlunda lönevillkor jämfört med de inom den privata sektorn. Lönerna kan påverkas av de olika sektorernas ekonomi och konkurrens.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

När du mottagit din bruttolön görs avdrag för skatt och eventuellt andra poster som pensionsavgifter och inkomstförsäkring. Den kvarvarande summan, din nettolön, är den faktiska inkomsten du får disponera. Medellönen efter skatt för en familjerådgivare kommer därför att vara lägre än bruttolönen på 37 500 kr. Denna siffra varierar beroende på skattesatsen i din region och personliga omständigheter.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som familjerådgivare kommer dina anställningsvillkor och jobbmöjligheter att variera beroende på en rad olika faktorer, inklusive din utbildningsnivå och den sektor du väljer att arbeta inom.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kan hitta lediga jobb som familjerådgivare genom Arbetsförmedlingen och andra jobbsökningsplatser. Goda jobbutsikter finns i takt med att samhället ställer högre krav på kvalificerad rådgivning och individuellt stöd. Kuratorer inom familjerådgivning kan ha olika specialiseringar, vilket kan påverka tillgången på jobb.

 • Offentliga arbetsgivare:
  • Arbetsförmedlingen
  • Kommunala institutioner
 • Privata arbetsgivare:
  • Privata vårdgivare
  • Fackförbundens rådgivningstjänster

Offentlig sektor versus privat sektor

offentlig sektor är anställningsvillkoren ofta mer reglerade och transparenta, med tydligare karriärvägar och lönetrappor baserade på din SSYK-kod, ålder och utbildningsnivå. Lönespridningen mellan män och kvinnor är mindre i offentlig sektor jämfört med privat.

Privat sektor kan däremot erbjuda mer konkurrenskraftiga löner för vissa roller, särskilt om du har hög utbildningsnivå eller specialisering inom ett eftertraktat område. Konkurrensen om tjänsterna kan vara hårdare här, och löneskillnaden mellan män och kvinnor kan vara större.

 • Offentlig sektor:
  • Fördelar: Reglerade löner, pension och förmåner.
  • Nackdelar: Potentiellt lägre löner än i privat sektor.
 • Privat sektor:
  • Fördelar: Möjlighet till högre lön och mer flexibilitet.
  • Nackdelar: Större osäkerhet gällande jobbsäkerhet och -villkor.

Som kurator bör du väga dessa faktorer när du söker arbete. Överväg skillnaderna mellan offentligt och privat för att hitta en arbetsmiljö som passar dina professionella mål och personliga behov.

Bemanningsmöjligheter

Inom yrket som familjerådgivare innebär bemanningsmöjligheter att du kan välja att arbeta som konsult. Som konsult tenderar du att tjäna högre lön jämfört med fast anställda, tack vare en marknad som prissätter din flexibilitet och expertis. Därmed öppnar sig även dörrar för varierande uppdrag och arbetsmiljöer.

Arbeta som konsult ger dig ovanligt goda förutsättningar för arbetsfrihet och flexibilitet. Du har möjlighet att påverka ditt schema och välja uppdrag som passar dina preferenser och specialiseringar. Som tillhörande denna yrkesgrupp, kan du ofta förhandla fram bättre villkor; det inkluderar inte bara lönen utan även arbetstider och andra anställningsförmåner.

Som konsult har du friheten att:

 • Välja uppdrag efter geografisk placering och intresse.
 • Specialisera dig inom områden som är efterfrågade vilket kan leda till högre ersättning.
 • Byta uppdrag med jämna mellanrum, vilket ger ny erfarenhet och bredare nätverk.

Dessutom, om du skulle vilja fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område, ger många bemanningsföretag möjligheter till vidareutbildning och kompetenshöjning, vilket i sin tur kan leda till ytterligare uppdrag av högre kvalifikationsgrad och därav högre lön.

Notera att ditt val av bemanningsföretag kan spela stor roll i vilka möjligheter som öppnas för dig. Det är viktigt att välja ett företag som har ett starkt nätverk och som förstår familjerådgivarens yrkesgrupp och dess behov. För att hitta rätt bemanningspartner, överväg att:

 • Jämföra olika företags reputation och klientnätverk.
 • Skapa kontakt med andra familjerådgivare som arbetar som konsulter för att få ärliga omdömen.
 • Försäkra dig om att företaget ger stöd i karriärutveckling och uppföljning.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningsfamiljerådgivare mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som familjerådgivare börjar din karriärväg med grundläggande utbildning inom områden såsom psykologi, socialt arbete, eller annan beteendevetenskap. Utbildning är kärnstenen i din framtida karriär och avgörande för att få behörighet att arbeta inom familjerådgivningen.

Utbildning och Kompetensutveckling

 • Grundläggande akademisk utbildning inom relevanta beteendevetenskapliga områden
 • Fortsatta utbildningar kan vara specialiserade certifieringar eller kurser
 • Livslångt lärande är viktigt för att hålla sig uppdaterad med de senaste metoder och teorier

Karriärutveckling inom familjerådgivning kan inkludera rollen som koordinator för flera rådgivare, övergång till att leda utbildningar eller föreläsningar, samt möjligheten att skriva och publicera forskning. Du kan också välja att specialisera dig inom visst område, såsom konflikthantering eller relationsterapi, vilket kan leda till ökad efterfrågan på dina tjänster.

Jobbutsikter

 • Goda jobbutsikter tack vare en stark efterfrågan på kvalificerad expertis inom familjerådgivning
 • Möjligheter till karriärvägledning och mentorskap inom organisationer
 • Potentiellt för en diversifierad karriär, inklusive privatpraktik, offentlig sektor, och frivilligsektorn

Din karriär som familjerådgivare erbjuder en dynamisk miljö med många vägar för personlig och professionell tillväxt. Använd din utbildning som en stabil grund att bygga på och sträva efter att kontinuerligt utvecklas för att möta de skiftande behoven hos individer och familjer som du stöttar.

Vanliga frågor

När du funderar på en karriär som familjerådgivare har du säkert många frågor, inte minst när det gäller utbildning och lön. I det här avsnittet ger vi dig tydliga svar på några av de vanligaste frågorna som berör detta yrke.

Vilken utbildning krävs för att arbeta som familjerådgivare?

För att arbeta som familjerådgivare behöver du oftast en högskoleutbildning inom psykologi, socialt arbete eller motsvarande som ger dig kunskap och färdigheter för yrket.

Vilka arbetsmöjligheter finns det för familjerådgivare?

Som familjerådgivare kan du arbeta inom kommuner, landsting, privata företag eller bedriva egen verksamhet. Arbetsmarknaden är relativt bred med olika inriktningar inom familjerådgivning.

Vad kan man förvänta sig i lön som nyutexaminerad familjerådgivare?

Som nyutexaminerad familjerådgivare kan lönen variera, men det är vanligt med en ingångslön omkring 35 000 – 37 500 kr per månad före skatt enligt den aktuella lönestatistiken.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en familjerådgivare?

Erfarenhet är en viktig faktor för löneutvecklingen. Med tiden och ökad kompetens kan du förvänta dig en högre lön. Efter några års erfarenhet kan lönen vara högre än för en nyutexaminerad.

Vilka faktorer påverkar lönenivån för familjerådgivare inom kommunen?

Inom kommunen kan lönen för en familjerådgivare påverkas av faktorer som arbetsuppgifternas komplexitet, ansvarsnivå, lokala kollektivavtal och individuella förhandlingar.

Hur skiljer sig lönen mellan en privat och kommunal anställd familjerådgivare?

Lönen mellan privat och kommunalt anställda familjerådgivare kan variera. Privatanställda kan ibland ha högre löner beroende på arbetsgivarens ekonomi och lönestruktur jämfört med de generellt mer reglerade lönerna inom den kommunala sektorn.

Källhänvisningar

När du söker information om lönestatistik för familjerådgivare i Sverige hittar du pålitlig och aktuell data hos flera resursrika webbplatser. Nedan presenteras en lista över de källor som erbjuder insikter i ämnet, specifikt för år 2024.

Statistiska Centralbyrån (SCB) SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik för beslutsfattare, forskare och allmänheten. Se deras hemsida för uppdaterad information om löner.

Ratsit
https://www.ratsit.se

Yrkeskollen.se En webbplats där du kan hitta information om olika yrken inklusive medellöner baserat på uppgifter från flera källor.

Yrkeskollen.se
https://www.yrkeskollen.se

Allalöner.se Allalöner.se erbjuder en djupare insikt i lönestatistik, uppdelad på regioner, arbetsgivare, och ålderskategori.

Allalöner.se
https://www.allaloner.se

För en generell överblick av lönen för en familjerådgivare, samt vad som kan påverka lönenivåerna, kan dessa källor ge en bra bas för förståelse och ytterligare upplysning.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?