Tjäna högre lön 2024 som allmänläkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för allmänläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som allmänläkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för allmänläkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som allmänläkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för allmänläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som allmänläkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som allmänläkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – ALLMÄNLÄKARE

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Allmänläkares roll och utbildningsväg

Som allmänläkare spelar du en avgörande roll inom sjukvården. Du är ofta första kontakten för patienter och hanterar en bred palett av sjukdomstillstånd. Din förmåga att identifiera och hantera ett brett spektrum av hälsoproblem är fundamentet för primärvården.

Utbildningsvägen till att bli en allmänläkare är lång och krävande. Först krävs en läkarutbildning på universitetsnivå som sträcker sig över minst fem och ett halvt år. Efter examen genomgår du en praktiskt inriktad period, kallad AT (allmäntjänstgöring), som varar i cirka 18–24 månader och leder till en läkarlegitimation.

Med legitimation i handen kan du arbeta som läkare, men för att bli specialistläkare inom till exempel allmänmedicin krävs ytterligare fortbildning och praktik. Detta sker under ST (specialisttjänstgöring), vilken innebär fördjupning inom det valda området och kan variera i längd men oftast omfattar fem år. Specialiseringen syftar till att utveckla specialistkompetens genom både teoretiska och praktiska kunskaper.

Som nyexaminerad läkare är det viktigt för dig att överväga vilken inriktning och specialistutbildning som passar dina intressen och karriärmål. Efter avslutad ST-tjänstgöring ansöker du om specialistkompetens, vilket är din biljett för att kunna titulera dig som specialistläkare.

För att bibehålla en hög utbildningsnivå och kompetens krävs kontinuerlig fortbildning och uppdatering inom det medicinska fältet, vilket är en förutsättning för en framgångsrik karriär som allmänläkare.

Lönesättning för en allmänläkare

När du utforskar lönesättningen för allmänläkare i Sverige finns det flera faktorer att ta hänsyn till, inklusive geografisk placering och anställningssektor.

Statistik och genomsnittslöner

I Sverige är medianlönen för en allmänläkare en viktig indikator på yrkets lönenivåer. Baseras på aktuell lönestatistik är medellönen för en legitimerad läkare 42 000 kronor per månad och för en specialist inom allmänmedicin, kan den vara upp till 83 200 kronor per månad. Dessa siffror representerar bruttolöner, innan skatt och andra avdrag.

Erfarenhetsnivå Medellön (Brutto per månad)
Nyutexaminerad läkare 34 700 kr
Legitimerad läkare 42 000 kr
Specialistläkare 78 700 kr till 86 400 kr

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna skiljer sig åt beroende på om du är anställd inom den offentliga eller privata sektorn. Generellt sett finns det också regionala skillnader, där löner kan variera baserat på tillgång och efterfrågan samt levnadskostnader. Arbetsgivare i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö kan erbjuda högre löner jämfört med mer avlägsna regioner.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön, eller lön efter skatt, beror på både din bruttolön och den skattetabell som är aktuell för din region. Skatten som dras varierar beroende på inkomst och var du bor, men det är viktigt att vara medveten om att nettolönen är den summa pengar du faktiskt har tillgänglig för din privata ekonomi.

Observera att könsfördelningen kan påverka lönestatistiken, med potentiella löneskillnader mellan män och kvinnor. Din erfarenhet spelar också en roll; ju mer erfarenhet du har, desto högre lön kan du ofta förvänta dig.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som allmänläkare möter du en bred arbetsmarknad med varierande anställningsvillkor, beroende på arbetsgivare och specialistområde, vilket påverkar både arbetsuppgifter och förmåner. Din valda sektor, offentlig eller privat, har betydelse för såväl anställningsvillkor som lediga jobb.

Arbetsförmedling och lediga jobb

För att hitta lediga jobb som allmänläkare kan du använda tjänster som Arbetsförmedlingen eller sjukvårdsrelaterade jobbportaler. Jobb inom allmänmedicin annonseras regelbundet, och tillgången på positioner kan variera beroende på geografisk region och efterfrågan på specialistområden such som rättspsykiatri. Sveriges Läkarförbund erbjuder också en plattform för jobbmatchning och vägledning.

 • Arbetsförmedlingens webbplats: Reguljära uppdateringar av lediga tjänster
 • Specialiserade jobbportaler: Fokus på sjukvårdssektorn
 • Sveriges Läkarförbund: Karriärstöd och nätverksmöjligheter

Offentlig sektor versus privat sektor

Valet mellan offentlig och privat sektor kan ha inverkan på dina anställningsvillkor som allmänläkare. Den offentliga sektorn erbjuder ofta mer förutsägbara arbetsförhållanden och förmåner som tjänstepension, medan den privata sektorn kan erbjuda högre löner och möjligheter för individuell förhandling kring villkor.

 • Offentlig sektor:
  • Fasta arbetsvillkor
  • Ofta definierade lönetrappor
  • Regelbunden arbetstid
 • Privat sektor:
  • Potentiell för löneförhandling
  • Flexibla arbetsuppgifter
  • Möjliga bonusar eller vinstdelningssystem

I din roll som allmänläkare är det viktigt att noggrant överväga vilken sektor som bäst motsvarar dina karriärförväntningar och individuella arbetslivsbalans. Arbetsplatser i både offentliga och privata sektorn söker kontinuerligt kvalificerade läkare för att bemöta hälsovårdens behov.

Bemanningsmöjligheter

Som allmänläkare erbjuder bemanningsföretagen attraktiva alternativ med potential till högre ersättning jämfört med traditionell anställning. Genom att arbeta som hyrläkare får du möjligheten till större flexibilitet när det gäller arbetstid och placeringsort.

För- och nackdelar med att vara hyrläkare:

 • Fördelar

  • Högre ersättning: En betydande rationell anledning till att välja bemanningsvägen är det ekonomiska uppsvinget.
  • Flexibilitet: Du kan oftare välja när och var du vill arbeta, vilket tillåter en mer flexibel livsstil.
  • Variation: Möjligheten till att arbeta i olika miljöer och med varierande patientgrupper.
 • Nackdelar

  • Ostadig arbetsrytm: Tillfälliga placeringar kan innebära perioder av oregelbundet arbete.
  • Minskad långsiktig stabilitet: Till skillnad från fast anställda kan bemanningsläkare ha mindre långsiktiga garantier.
Typ av arbete Ersättning
Bemanningsläkare Högre timlön; kan variera

När du kontaktar ett bemanningsföretag, erbjuds du kontrakt där ersättningsnivåer och arbetsförhållanden detaljeras. Ditt specifika kontrakt kan inkludera:

 • En timlön som vanligtvis överstiger det som erbjuds av traditionella anställningar.
 • Skräddarsydda arbetsscheman anpassade efter dina behov och önskemål.

Tänk på att anmäla ditt intresse för bemanningsmöjligheter och diskutera alla faktorer såsom ersättning och flexibilitet för att hitta det uppdrag som passar dig bäst.

Hos Medkomp tjänar du som allmänläkare mellan 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som allmänläkare har du goda möjligheter till karriärutveckling inom hälso- och sjukvårdssystemet. Din karriärväg kan ta flera riktningar beroende på personliga intressen och kompetensutveckling. Du kan välja att fördjupa dig i kliniskt arbete, ta administrativa roller, eller till och med gå in i medicinsk forskning.

Kompetensutveckling

 • Regelbunden vidareutbildning
 • Deltagande i workshops och konferenser
 • Möjligheter till subspecialiseringar

Administration och ledarskap

Som allmänläkare kan du utvecklas till att bli överläkare med ansvar för en hel avdelning eller verksamhet. I den rollen förvaltar du inte bara patientvård utan även arbetsplanering och personalledning.

Forskning

Om du har ett intresse för medicinsk forskning, kan du bidra med viktig kunskap som förbättrar allmänläkarens praktik. Akademiska karriärer kan också leda till att du blir expert inom ditt fält och influerar framtidens sjukvård.

Din karriär som läkare är inte begränsad. Genom kontinuerlig utveckling av din kompetens håller du din karriär dynamisk och anpassningsbar för framtiden. Med en stark grund i allmänmedicin öppnas dörrar till en mängd olika roller inom sjukvården och läkarprofessionen.

Källhänvisningar

När du som läsare vill fördjupa din förståelse av allmänläkares lönenivåer i Sverige eller verifiera informationen som presenterats, hänvisas här till de källor som har använts i artikeln:

 • Bemlo

  • Titel: Vad tjänar en läkare 2023 och hur höjer du lönen?
  • URL: Källa ej angiven i sökresultaten
 • Statistiska centralbyrån (SCB)

  • Titel: Hur mycket tjänar en läkare?
  • Datum: 2023-06-26
  • URL: Källa ej angiven i sökresultaten
 • Allalöner.se

  • Titel: Lön Läkare (2024) | Vad tjänar andra?
  • URL: Källa ej angiven i sökresultaten
 • Docia

  • Titel: Lön som läkare 2023 – Det här kan du tjäna
  • URL: Källa ej angiven i sökresultaten
 • medelloner.com

  • Titel: Hur mycket pengar får en läkare?
  • URL: Källa ej angiven i sökresultaten

Notera att webbadresser till de angivna källorna inte har tillhandahållits i sökresultaten. För djupare insikter, rekommenderas det att du utför en sökning med titlarna som angivits för att hitta den fullständiga källinformationen.

Det är viktigt att komma ihåg att legitimerade läkare i Sverige erhåller sin legitimation från Socialstyrelsen efter avslutad utbildning och nödvändig praktik, vilket är en förutsättning för att praktisera och erbjuda behandling till patienter inom olika specialiteter som rättspsykiatri, neuroradiologi eller klinisk patologi. Din månadslön som allmänläkare påverkas av din situation, expertis inom ditt intresseanmälan och eventuella tilläggsroller som konsultläkare, vilket kan spegla sig i din genomsnittslön eller potentiella livslön.

Vanliga frågor

I denna sektion ger vi svar på de vanligaste frågorna gällande löner för allmänläkare i Sverige.

Vad är den genomsnittliga lönen för en nyexaminerad läkare?

Som nyexaminerad läkare i Sverige kan du förvänta dig en ingångslön som varierar mellan 35 000 och 40 000 kr per månad.

Vad kan en dubbelspecialist inom läkarprofessionen förvänta sig i lön?

Du som är dubbelspecialist har ofta en högre lön tack vare din expertis inom två specialområden, men specifika siffror beror på många faktorer som efterfrågan och arbetsplats.

Hur ser löneutvecklingen ut för en allmänläkare under karriären?

Din lön som allmänläkare kommer sannolikt att öka med erfarenhet och vidareutbildning. En specialistläkare inom allmänmedicin kan tjäna mellan 50 000 och 55 000 kr per månad efter några års erfarenhet.

Vad tjänar en specialistläkare inom allmänmedicin?

Som specialistläkare inom allmänmedicin i Sverige kan du förvänta dig en genomsnittlig månadslön uppåt 86 400 kr år 2022.

Hur påverkas en allmänläkares lön av arbetet på en vårdcentral jämfört med sjukhus?

Arbetar du som allmänläkare på en vårdcentral kan det finnas löneskillnader jämfört med arbete på ett sjukhus, där lönen ofta kan vara högre beroende på arbetsbelastning och tjänstgöringstider.

Vilka faktorer bidrar mest till löneskillnader bland läkare i Sverige?

Löneskillnader bland läkare i Sverige påverkas främst av specialisering, erfarenhet, arbetssektor (offentlig eller privat) och geografisk placering.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?