Tjäna högre lön 2024 som socialsekreterare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som socialsekreterare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för socionomer har själv arbetat inom socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som socionom med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som socialsekreterare hos oss

Din lön som socionomkonsult på Medkomp ligger på mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som socialsekreterare

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsocionom?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrsocionom via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp socionom-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SOCIALSEKRETERARE/SOCIONOM

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Socionom

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Socialsekreterares Lön i Sverige

När du överväger en karriär som socialsekreterare i Sverige, är det viktigt att förstå vilken lön du kan förvänta dig. Lönen för socialsekreterare varierar beroende på flera faktorer såsom arbetsplats, erfarenhet, utbildningsnivå och geografisk placering.

I genomsnitt tjänade en socialsekreterare i Sverige runt 36 800 till 37 500 kronor per månad under 2023 enligt de senaste lönestatistikerna. Detta speglar en heltidsanställning och kan översättas till en årslön på upp till 406 800 kronor. Det är relevant att nämna att dessa siffror är genomsnittliga, och enskilda löner kan variera betydligt.

Den offentliga sektorn är en vanlig arbetsgivare för socialsekreterare, men även den privata sektorn anställer inom detta yrke. Som socialsekreterare i Sverige kan din månadslön även påverkas av ditt kön och din ålder, med trender som visar skillnader i lönesättning.

Här är en kort sammanfattning av genomsnittliga månadslöner:

Plats Genomsnittlig månadslön (SEK)
Sverige (genomsnitt) 36 800 – 37 500
Dals-Ed (högsta tillgängliga i statistiken just nu) 44 844

Kom ihåg att dessa siffror är genomsnittliga löner och din erfarenhet och arbetsplats kan leda till avvikelser från dessa belopp. Det är givande att känna till lönesituationen inom yrket för att kunna navigera och förhandla din lön med tillförsikt.

Genomsnittlig och Median Lön för Socialsekreterare

I din roll som socialsekreterare i Sverige varierar lönen utifrån faktorer som erfarenhet, utbildningsnivå och arbetssektor. Denna sektion ger dig en översikt över den genomsnittliga och median lönen för ditt yrke.

Statistik från SCB och Lönestatistik

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger medianlönen för en socialsekreterare på 36 200 kr per månad. Ratsit anger att den genomsnittliga månadslönen för en socialsekreterare är 37 500 kr. Dessa siffror ger dig en indikation på vad du kan förvänta dig i lön relativt andra kollegor i yrket.

Lön efter Utbildningsnivå

Din utbildningsnivå kan ha en direkt påverkan på din månadslön som socialsekreterare. Lönestatistik visar att yrkesverksamma med högre utbildningsnivå ofta har möjlighet till högre löner. Det är dock viktigt att notera att erfarenhet och kompetens inom ditt specifika område spelar en betydande roll för löneutvecklingen.

Skillnader i Lön efter Sektor

Det finns en uppenbar skillnad i lönen för socialsekreterare beroende på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. För dig som arbetar inom offentlig sektor motsvarar en genomsnittlig månadslön 33 800 kr, medan den för den privata sektorn kan variera mer. Det är viktigt för dig att överväga vilken sektor som bäst möter dina förväntningar på arbetsmiljö, arbetsvillkor och löneutveckling.

Löneutveckling och Prognoser

När du överväger en karriär som socialsekreterare är det viktigt att förstå hur lönen kan utvecklas över tid och vad framtiden kan innebära för din potentiella inkomst.

Ingångslön och Löneutveckling över Tid

Som nyutexaminerad socialsekreterare kan din ingångslön variera beroende på arbetsgivare och region. Historiskt har löneutvecklingen för socialsekreterare tenderat att följa inflation och andra ekonomiska faktorer som påverkar den offentliga sektorns budget. Löneutvecklingen över tid är därför en kompensation både för din erfarenhet och för de ekonomiska förutsättningarna i samhället.

Framtidsutsikter och Löneprognoser

Dina framtidsutsikter som socialsekreterare ser generellt sett positiva ut, med en stabilt ökande efterfrågan på grund av ett kontinuerligt behov av sociala tjänster. När det gäller löneprognoser indikerar aktuella siffror att den genomsnittliga lönen för socialsekreterare är cirka 37 500 kronor i månaden. Detta kan dock skifta baserat på faktorer som geografisk placering och erfarenhetsnivå. Förväntningarna är att lönen fortsätter att stegvis öka.

Regionala Skillnader i Lön

När du utforskar löner för socialsekreterare, är det viktigt att tänka på att dessa kan variera utifrån plats. Lönenivåerna för socialsekreterare skiljer sig ofta beroende på vilket län eller kommun du befinner dig i, samt om det är stads- eller landsbygdsområden.

Lön efter Län och Kommuner

Löner kan variera signifikant mellan olika län och kommuner. Detaljerad lönestatistik för socialsekreterare i specifika län eller kommuner kan ge en bättre indikation på de förväntade inkomstnivåerna i just ditt närområde. Detta inkluderar faktorer såsom skattesatser som kan påverka nettolönen du tar hem.

Skillnader Mellan Städer och Regioner

Inom olika städer och regioner kan man också se skillnader i lönenivåer för socialsekreterare. I större städer där levnadskostnaderna ofta är högre kan lönerna vara proportionellt högre för att spegla dessa kostnader. Det är dock viktigt att väga lönerna mot kostnaderna för livet i just den stad eller region för att få en rättvis bild av den ekonomiska situationen.

Anställningsformens inverkan på Lönen

Anställningsformen du väljer kan ha en direkt påverkan på din månadslön som socialsekreterare. I Sverige finns det olika anställningsformer där lönen kan variera beroende på om du är tillsvidareanställd eller arbetar genom bemanningsföretag.

Tillsvidareanställning kontra Bemanningsanställning

Tillsvidareanställning, ofta känd som en fast anställning, associeras med stabilitet och långsiktig säkerhet. Som tillsvidareanställd har du vanligtvis tillgång till ett mer omfattande förmånspaket, inklusive pensionssparande, sjukförsäkring och betald semester. Lönesättningen följer ofta kollektivavtal och riktmärken satta inom den offentliga sektorn.

Å andra sidan kan bemanningsanställning, där du tekniskt sett är anställd av ett bemanningsföretag, resultera i en högre månadslön. Detta eftersom bemanningsföretag anpassar sin ersättning för att kompensera för brist på långsiktig jobbsäkerhet och förmåner. Lönen för bemanningsanställda socialsekreterare blir ofta högre för att spegla denna kompromiss.

Skillnader i Lön för Konsultarbeten

Som konsult fungerar du oftare inom en specifik nisch och tillhandahåller expertis för en begränsad tid. Denna flexibilitet och specialisering kan leda till än större löneskillnader. Konsulter är typiskt sett inte knutna till traditionella anställningsstrukturer och kan förhandla om sina löner baserat på erfarenhet och den efterfrågan som finns för deras kompetens.

Ersättningen som konsult kan variera väsentligt och är ofta betydligt högre än för både tillsvidareanställda och bemanningsanställda, tack vare den höga expertis som krävs och den flexibla naturen av konsultuppdrag.

Hos Medkomp erbjuder vi socialsekretare mellan 50.000 – 70.000 kr/månaden

Arbetsmarknaden för Socialsekreterare

I Sverige finns det en stabil efterfrågan på socialsekreterare. Din möjlighet att få jobb som socialsekreterare beror på ditt kunnande och hur arbetsmarknaden ser ut i den region du söker arbete.

Lediga Jobb och Efterfrågan

Som socialsekreterare har du tillgång till lediga jobb över hela landet. Jobbannonser publiceras regelbundet på kommunernas webbplatser samt på plattformar såsom Arbetsförmedlingen. Det är vanligt att du kan hitta flera jobbannonser inom olika specialområden för socialsekreterare, vilket speglar en bred efterfrågan på din expertis.

Arbetslöshet och Jobbtrygghet

Arbetslösheten bland socialsekreterare är generellt låg, vilket bidrar till en hög jobbtrygghet. Tack vare den kontinuerliga efterfrågan på kvalificerade socialsekreterare, är din chans att behålla eller finna ett nytt jobb god, förutsatt att du har relevant utbildning och erfarenhet.

Källhänvisningar

För att ge dig en tydligare bild av socialsekreterarnas löneläge i Sverige har information samlats från en mängd olika källor. Dessa källor erbjuder aktuell statistik och löneuppgifter vilket säkerställer att du får tillgång till pålitlig och relevant information.

Nedan finner du en lista över specifika webbadresser till de resurser som använts:

 • Ratsit

  • https://www.ratsit.se/

  På Ratsit hittas lönestatistik för socialsekreterare, inklusive genomsnittliga månadslöner och löneskillnader baserade på arbetsplats och andra demografiska faktorer.

 • Vision

  • https://www.vision.se/

  Vision tillhandahåller information om löner från sina egna lönetabeller, där du kan se medellöner för socialsekreterare och regionsspecifika lönestatistik för yrkesgruppen.

 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)

  • https://skr.se/

  SKR presenterar den genomsnittliga månadslönen för socialsekreterare, samt tim- och årslön baserat på en heltidsanställning för året 2023.

 • Allalöner.se

  • https://www.allaloner.se/

  Allalöner.se erbjuder insikt i ingångslöner för socialsekreterare och hur dessa kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats.

 • Yrkeskollen.se

  • https://www.yrkeskollen.se/

  Yrkeskollen.se ger en djupare inblick i löneläget för privatanställda tjänstemän inom socialsekreteraryrket och jämför även medellöner mellan olika yrkesgrupper och regioner.

Tänk på att lönestatistiken kan variera och det är klokt att se dessa siffror som en utgångspunkt för en mer detaljerad undersökning.

Vanliga frågor

I detta avsnitt hittar du svar på vanliga frågor om löner för socialsekreterare i Sverige.

Vilka faktorer påverkar lönen för en socialsekreterare i Sverige?

Din lön som socialsekreterare kan påverkas av flera faktorer såsom erfarenhet, utbildning, arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Hur skiljer sig lönen för socialsekreterare mellan olika svenska kommuner?

Lönen för socialsekreterare varierar mellan olika kommuner i Sverige. Olika kommuners ekonomiska situation och lokala löneavtal spelar en stor roll för lönesättningen.

Vilket löneintervall kan en socialsekreterare förvänta sig i Stockholm?

I Stockholm kan du som socialsekreterare förvänta dig ett löneintervall som ofta är högre än i mindre städer och landsbygdskommuner, ofta på grund av regionens högre levnadskostnader och konkurrens om arbetstagarna.

Vilket ansvar innebär en tjänst som förste socialsekreterare och hur avspeglas det i lönen?

Som förste socialsekreterare bär du ett större ansvar som kan inkludera ledning av personal och komplexa fall vilket brukar avspeglas i en högre lön jämfört med en vanlig socialsekreterares lön.

Vad kan påverka ökningen av en socialsekreterares lön över tid i Sverige?

Lön för en socialsekreterare kan öka med tiden genom erfarenhets- och kompetensutveckling, avancemang i karriären eller genom att byta arbetsgivare till en som betalar bättre. Reglerade löneökningar genom kollektivavtal påverkar också löneutvecklingen.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?