Det här tjänar en infektionssjuksköterska i lön 2024

Som infektionssjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som infektionssjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för infektionssjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som infektionssjuksköterska

Din lön som infektionssjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som infektionssjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som infektionssjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – INFEKTIONSSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Infektionssjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som infektionssjuksköterska spelar du en kritisk roll inom vårdsystemet med fokus på infektionssjukdomar. Du kommer att arbeta med att förebygga, diagnosticera och behandla infektionssjukdomar. Detta inkluderar en omfattande förståelse för mikroorganismer, infektionsmekanismer, och hur immunförsvaret fungerar.

Utbildningsvägen till att bli en infektionssjuksköterska bygger på en grund av högskolekompetens. Som grundutbildade sjuksköterskor har ni genomfört en sjuksköterskeexamen, vilket innebär en treårig högskoleutbildning. Efter erhållande av sjuksköterskeexamen, krävs det att du ansöker om och erhåller en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna praktisera som sjuksköterska professionellt i Sverige.

För att specialisera dig till infektionssjuksköterska, behöver du ytterligare specialistutbildning inom området för infektionssjukdomar. Denna vidareutbildning kan du påbörja efter att ha arbetat som legitimerad sjuksköterska och ger dig fördjupade kunskaper i bland annat:

 • Epidemiologi
 • Läkemedelshantering specifikt för infektionsmedicin
 • Hygienarbete
 • Patientutbildning relaterad till infektionssjukdomar

Den utvidgade kompetensen som infektionssjuksköterska möjliggör för dig att möta de höga kraven som yrket ställer och att tillhandahålla kvalificerad vård.

Lönesättning för en infektionssjuksköterska

När du överväger karriär som infektionssjuksköterska är det viktigt att förstå lönestrukturen, hur den varierar över olika regioner och sektorer samt vad du kan förvänta dig i nettolön efter skatt.

Statistik och genomsnittslöner

Lönestatistik för infektionssjuksköterskor i Sverige visar att den genomsnittliga bruttolönen för dessa yrkesutövare ligger på ungefär 41 100 SEK/månad. Denna siffra kan variera baserat på erfarenhet, kompetensnivå och yrkesanciennitet. SCB (Statistiska centralbyrån) erbjuder en databas som kan tillhandahålla detaljerad lönestatistik, inklusive lönespridning från 10 till 90 percentilen.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för infektionssjuksköterskor kan skilja sig markant mellan olika regioner som Stockholm, Västsverige, Sydsverige och Östra Mellansverige. Även skillnader mellan privat och offentlig sektor kan påverka lönenivåerna. Det kan finnas anmärkningsvärda löneskillnader beroende på om du är anställd inom kommun, landsting eller hos privata vårdgivare.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Nettolönen, det vill säga din inkomst efter skatt, är vad en infektionssjuksköterska faktiskt får utbetalt. För en lön på 41 100 SEK kan detta exempelvis vara runt 26 796 SEK efter skatt, enligt en källa från år 2023. Skattesatser och avdrag varierar beroende på din region och personliga förhållanden som kan inkludera avdrag för tjänstepension och fackföreningsavgifter.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som infektionssjuksköterska är dina möjligheter på arbetsmarknaden och de anställningsvillkor som erbjuds dig av stor vikt. De sektorer du kan arbeta inom skiljer sig och det finns särskilda faktorer att tänka på vid val av arbetsgivare.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen är en viktig resurs för dig som söker lediga jobb som infektionssjuksköterska. De erbjuder tjänster och verktyg som kan hjälpa dig att matcha din utbildningsnivå och kompetens med tillgängliga positioner. Inom konkurrensen om jobben kan det vara fördelaktigt att ha en hög utbildningsnivå och specialiserade kompetenser, vilket kan öka dina chanser till anställning.

Prognosen för lediga jobb varierar, men med en sund prognos för hälsosektorn kan du förvänta dig ett antal lediga tjänster som speglar det ständigt ökande behovet av sjukvårdspersonal.

Offentlig sektor versus privat sektor

Anställningsvillkoren skiljer sig ofta mellan offentlig sektor och privat sektor. Den offentliga sektorn innefattar arbetsgivare inom den statliga sektorn samt den kommunala sektorn, där du kan njuta av stabilitet och förmåner såsom pension och utbildningsmöjligheter. Inom den privata sektorn kan privatanställda och privatanställda tjänstemän möta olika arbetsvillkor, där lönen ibland kan vara högre, men där andra förmåner och anställningstrygghet kan variera.

Att jämföra de olika sektorerna är viktigt för att hitta den anställning som bäst matchar din personliga situation och karriär ambitioner.

Bemanningsmöjligheter

Som infektionssjuksköterska har du chansen att arbeta genom bemanningsföretag, vilket ofta kan innebära en högre lön jämfört med fasta anställningar. Anledningen till detta är att bemanningsföretag ibland kan erbjuda bättre ersättning för din flexibilitet och tillgänglighet.

Arbetsuppgifter inom bemanning skiljer sig inte åt markant från de i en traditionell anställning. Du kommer att utföra vanliga uppgifter såsom att bedöma och behandla patienter med infektionssjukdomar, arbeta som vårdkoordinator och hantera uppgifter som rör vårdplatser. Skillnaden ligger i arbetsmiljön, som kan variera från uppdrag till uppdrag, och kan inkludera vårdcentraler eller sjukhus.

Arbetar du som infektionssjuksköterska genom ett bemanningsföretag ges du ofta en ökad arbetsfrihet. Du har möjligheten att välja mellan olika uppdrag och kan styra över din egen arbetstid i högre grad. Detta kan vara fördelaktigt för dig som önskar variation i arbetsmiljön eller vill ha möjlighet att arbeta i olika delar av landet.

Konsultarbete kan också vara en möjlighet till professionell utveckling då du utsätts för en mängd olika arbetskulturer och praxis. Rollen som vårdplatskoordinator kan ingå i dina arbetsuppgifter, där du ansvarar för effektiv fördelning och koordinering av vårdplatser vilket är en kritisk funktion i många vårdenheter.

Bemanningsföretag erbjuder dig som infektionssjuksköterska flexibiliteten att anpassa ditt arbete efter dina personliga och professionella behov.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningsinfektionssjuksköterska mellan 45 000 sek och 75 000 sek/månad.

Vanliga frågor

När du söker information om löner för infektionssjuksköterskor är det viktigt att förstå de olika faktorer som kan påverka lönenivåer, som erfarenhet, utbildningsnivå och andra särskilda kompetenser som kan krävas i detta yrke.

Hur skiljer sig lönen för en infektionssjuksköterska jämfört med andra sjuksköterskespecialiteter?

Lönen för infektionssjuksköterskor kan variera jämfört med andra specialiteter inom sjuksköterskeyrket. En infektionssjuksköterskas lönenivå reflekterar oftast deras specialiserade kunskap och ansvar inom infektionssjukvård.

Vilket löneintervall kan en infektionssjuksköterska förvänta sig i Sverige?

En infektionssjuksköterska i Sverige kan förvänta sig en månadslön som varierar, men utifrån tillgänglig statistik från 2021 och 2022, ligger snittlönen oftast mellan 39 500 kr och 41 100 kr i månaden före skatt.

Är erfarenhet eller utbildningsnivå avgörande för en infektionssjuksköterskas lön?

Erfarenhet samt vidareutbildning kan vara avgörande för lönenivån. En infektionssjuksköterska med flera års erfarenhet och eventuellt specialistkompetens kan förvänta sig en högre lön än en som är ny i yrket.

Vilka faktorer påverkar en infektionssjuksköterskas lön?

Faktorer som påverkar en infektionssjuksköterskas lön inkluderar erfarenhet, utbildningsnivå, arbetsplatsens geografiska läge samt arbetsgivarens storlek och verksamhetstyp.

Hur har infektionssjuksköterskors löner utvecklats över tid i Sverige?

Löneutvecklingen för infektionssjuksköterskor i Sverige tenderar att följa de allmänna löneutvecklingarna inom sjukvårdssektorn. Med regelbundna uppdateringar av lönestatistik kan man se trender över tid.

Vilka möjligheter finns för en infektionssjuksköterska att påverka sin lön?

Möjligheter för en infektionssjuksköterska att påverka sin lön inkluderar kompetensutveckling, att ta på sig mer ansvar, specialisering inom ett expertområde och förhandling vid anställningstillfället eller vid lönesamtal.

Källhänvisningar

För att ge dig en detaljerad inblick i lönestatistiken för infektionssjuksköterskor har informationen noggrant samlats från tillförlitliga källor. Nedan finner du en lista över de webbplatser som använts för att sammanställa uppgifter om löner för infektionssjuksköterskor i Sverige år 2024.

 • Yrkeskollen.se

  • Medellönen för infektionssjuksköterskor rapporteras vara 39 500 SEK per månad.
 • Ratsit

  • Här anges att den högsta lönen för en infektionssjuksköterska inom privat sektor är 49 800 SEK.
  • Den lägsta lönen inom regionsektorn för en infektionssjuksköterska noteras som 32 800 SEK.

Dessa referenser har gett en överblick av lönespannet för yrket och varierar beroende på arbetssektor och geografisk placering. Informationen har använts för att ge dig en uppfattning om vad du som infektionssjuksköterska kan förvänta dig i lön. Notera att lönerna kan variera beroende på erfarenhet, kompetens, arbetsgivare och andra omständigheter unika för just ditt anställningsfall.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?