Tjäna högre lön 2024 som barnmorska (BVC) hos ett bemanningsföretag

Ditt jobb är oerhört viktigt både för föräldrarna och barnet. För du är närvarande vid livets första skede. När du jobbar genom ett bemanningsföretag har du chansen att hjälpa ännu fler familjer. Du får erfarenhet av olika situationer och arbetsmiljöer. Detta kommer att vara till stor hjälp i ditt yrke samt ger dig själv stor tillfredsställelse.

Att jobba som barnmorska

När du jobbar som barnmorska får du vara med om mycket. Hela tiden gäller det att ställa om sig till nya situationer. För det mesta flyter allting på men ibland uppstår det något akut. Denna blandning av livsglädje och skicklighet är mycket tilltalande. Din roll som barnmorska är verkligen viktig och givande. Genom att jobba genom Medkomp kan du vidga dina vyer och samtidigt tjäna mer pengar.

Vad får en barnmorska i lön?

Hur mycket du tjänar som barnmorska beror naturligtvis på utbildning och erfarenhet. Vanligtvis brukar den ligga på runt 35 000 kronor. Men du kan vara säker på att den lön som du får när du jobbar med bemanning är bra mycket högre än vad kommun och landsting vanligtvis betalar. Det är inte ovanligt att komma upp i 50 000 kronor per månad. En bemanningsbarnmorskas lön ska återspegla den viktiga roll du spelar i födseln.

Processen med att hyra ut sig själv som barnmorska

De flesta av våra kunder är landsting och kommuner, men även vissa privata företag. Ofta så är deras behov större än tillgänglig personal. De vänder sig då till oss när de behöver en barnmorska för att de vet att vi har bra konsulter. Vårt jobb är att koppla samman dig med kunden.

När landsting och kommuner vill hyra in barnmorskor så sker det på upphandling. Vi tar hand om all den kontakten. Sedan presenterar vi dig med olika alternativ så att du kan välja det som passar dig bäst. Att hyra ut sig som barnmorska är därför lätt.

Fördelar med att välja bemanning för barnmorska

Många företag och administrationer väljer idag bemanning när de behöver personal. Det kostar mindre och de får kvalificerad personal. Därför är efterfrågan på bemanning barnmorska hög. Möjligheten att få jobba på olika, intressanta arbetsplatser är lockande för dig som barnmorska. Samtidigt så är bemanningsföretag barnmorska lön högre än när du är direkt anställd. Alla vinner därför på att använda sig av Medkomp.

Fördelar när du jobbar för Medkomp

Det finns flera sätt att besvara denna fråga. Allt fler barnmorskor väljer just Medkomp. Våra konsulter ökar för varje månad. En del av fördelarna är följande:

 • Engagerat och dynamiskt bemanningsföretag, där vi sätter människan i fokus. Du som konsult är viktig för oss och vi satsar helhjärtat på dig.
 • Du får bra kontakt och förståelse hos oss för din handledare är leg. sjuksköterska.
 • Du får bidrag för vidareutbildning och kurser.
 • Intressanta arbetsplatser med varierande uppgifter. Du väljer själv hur mycket du vill jobba.
 • Chefer som vet vad du pratar om. Din konsultchef är legitimerad sjuksköterska så de förstår dina utmaningar.
 • Allt sker enligt lagar och regler. Alla våra konsulter är försäkrade efter branschstandard.
 • Bättre lön än hos kommunen och ordentliga arbetsvillkor.

Dessa är bara några av de positiva aspekterna av att jobba tillsammans med Medkomp. Vi är intresserade av våra konsulter, och vill att du ska ha en framtid. Därför satsar vi på att du ska kunna få bra jobb som barnmorska nu. Men också att du ska kunna lära dig mer och kanske specialisera dig ytterligare. Vi kan hjälpa dig om du vill komma igång med egen verksamhet. För oss är nämligen alla personer viktiga, och vi vill att du satsar på dig själv.

Vanliga frågor och svar

 1. Vad vinner jag på att jobba med Medkomp?
 2. Vilka kvalifikationer krävs för att jobba med bemanning?
 3. Måste jag jobba heltid?
 4. Vad har jag för stöd om något händer på arbetsplatsen?
 5. Vilka möjligheter har jag som konsult hos Medkomp?
 6. Vad får jag för lön och arbetsvillkor med bemanning?
 7. Vilka journalsystem måste jag kunna för att jobba som barnmorska via Medkomp?

Vad vinner jag på att jobba med Medkomp?

Du kan få bra jobb som barnmorska med en högre lön än om du vore anställd direkt. Samtidigt har du chansen att pröva på olika arbetsplatser och vidga din erfarenhet. Många upplever att stressen med yrket minskar eftersom de slipper delta i arbetsplatsens möten och diskussioner. Istället kan du koncentrera dig på ditt arbete.

Vilka kvalifikationer krävs för att jobba med bemanning?

Alla våra barnmorskor måste vara legitimerade med en utbildning som är godkänd i Sverige. I övrigt ser vi på hur du är som person. Om du är intresserad av ditt yrke och har ett starkt engagemang kommer du att lyckas bättre. Vi ser också dina referenser samt gör en kontroll hos IVO och HOSP.

Måste jag jobba heltid?

Det är helt upp till dig hur mycket du vill jobba. Vare sig det är hel-eller deltid, alternativt bara vissa dagar i veckan. Du som är egenföretagare kan också välja hur mycket du vill jobba genom oss.

Vad har jag för stöd om något händer på arbetsplatsen?

Här kan du verkligen se hur Medkomp är ett annorlunda bemanningsföretag. Våra områdeschefer är utbildade inom just det yrket. Som sjuksköterska vet hen hur arbetsplatserna fungerar och kan vara till stöd för dig vid behov.

Vilka möjligheter har jag som konsult hos Medkomp?

Som konsult hos Medkomp så hittar du intressanta anställningar.

 • Du blir väl bemött med ett personligt intresse.
 • När du än vill kan du kontakta din konsultchef. Eftersom hen har erfarenhet av yrket så blir det lättare att förstå varandra.
 • Vi bryr oss verkligen om våra konsulter. När du jobbat ett år hos oss är du kvalificerad för vår utbildningspott, som för tiden ligger på 15 000 kronor.
 • Om du vill komma igång som egen företagare stödjer och vägleder vi dig.

Vad får jag för lön och arbetsvillkor med bemanning?

Din lön baseras på din erfarenhet och vilket jobb det gäller. Men den ligger hela tiden över medelvärdet eftersom du jobbar med bemanning. Vi lägger stor fokus på kontinuerlig utbildning och du kan hela tiden uppdatera dina kunskaper. Du har en egen kontaktperson som du alltid kan ta kontakt med.

Vilka journalsystem måste jag kunna för att jobba som barnmorska via Medkomp?

Det finns olika journalsystem runt om i landet. Om du har erfarenhet av ett eller flera är det alltid en fördel. Men det är inget krav att du ska kunna ett visst system.

INTRESSEANMÄLAN – BARNMORSKA

Exempel På Olika Arbetsroller Du Kan Välja Bland Som Barnmorska

Som barnmorska finns det flera arbetsroller och arbetsmiljöer att välja bland. Det ger dig möjlighet att anpassa din karriär efter dina intressen och förmågor. Här nedan följer några exempel på olika arbetsroller du kan välja bland som barnmorska:

Förlossningsavdelning: På en förlossningsavdelning arbetar du med att stödja och hjälpa kvinnor och deras partner under förlossningen. Du övervakar barnets och moderns hälsa, hanterar eventuella komplikationer och assisterar vid förlossningen. Det är en ansvarsfull och spännande arbetsroll där du får vara delaktig i en av de mest betydelsefulla händelserna i en människas liv.

Mödravård: Som barnmorska på en mödravårdsmottagning är din huvuduppgift att ge råd och stöd till gravida kvinnor och deras familjer. Du genomför regelbundna kontroller av kvinnan och barnets hälsa och utveckling, utför ultraljud och ger information om förlossningen och föräldraskapet.

Ungdomsmottagning: Om du arbetar på en ungdomsmottagning får du möjlighet att ge råd och stöd till ungdomar om sexualitet, preventivmedel, graviditet och reproduktiv hälsa. Du får en viktig roll i att förebygga oönskade graviditeter och spridning av sexuellt överförbara infektioner.

Fertilitetsmottagning: På en fertilitetsmottagning hjälper du par och enskilda personer att förstå och hantera infertilitetsproblem. Du får vara delaktig i utredningar av orsakerna till infertilitet, och ge stöd samt vägleda patienter genom fertilitetsbehandlingar som IVF och insemination.

Det finns även möjligheter att arbeta på andra typer av mottagningar, såsom inom ultraljudsdiagnostik, eller inom forskning och utbildning kopplat till barnmorskeyrket.

Valet av arbetsroll som barnmorska kan ha en viss påverkan på din lön och arbetsvillkor, vilket är viktigt att ha i åtanke när du väljer din inriktning.

Hur Olika Arbetsroller Påverkar Din Lön

När det kommer till lönen för en barnmorska i Sverige finns det flera faktorer som kan påverka hur mycket du tjänar. I den här delen av artikeln kommer vi att diskutera hur olika arbetsroller kan påverka din lön som barnmorska.

En av de största faktorerna som påverkar lönen för en barnmorska är din erfarenhetsnivå. Enligt lönello kan en barnmorska med 2-5 års erfarenhet förvänta sig en månadslön på cirka 38 500 kr, medan en barnmorska med 10-15 års erfarenhet tjänar i snitt 45 500 kr per månad. Det innebär att din erfarenhet direkt påverkar din lön som barnmorska.

Arbetsplatsen spelar även en viktig roll i löneutvecklingen. Arbetsplatser med hög efterfrågan på barnmorskor eller platser som har svårigheter att hitta kvalificerade barnmorskor kan erbjuda högre löner för att locka till sig personal. Dessutom kan lönerna variera beroende på geografisk plats och storleken på arbetsgivaren.

Utbildning är en annan viktig aspekt som kan påverka din lön som barnmorska. Om du har genomgått extra utbildning inom ditt yrkesområde eller om du innehar en högre akademisk examen kan detta resultera i en högre lön.

En annan faktor som kan påverka lönen för barnmorskor är fackliga medlemskap. Som medlem i Vårdförbundet kan du få tillgång till lönestatistik och löneförhandlingar som kan hjälpa dig att höja din lön som barnmorska. Mellan 2021 och 2022 ökade en barnmorskas lön med i snitt 5,8 % eller 2 300 kr i månaden enligt Vårdförbundet.

Slutligen kan din individuella prestation och ansvar på arbetsplatsen också påverka din lön. Om du visar dig vara en värdefull resurs och tar på dig extra ansvar kan det leda till högre löner.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som barnmorska i offentlig sektor?

När du börjar arbeta som barnmorska kan du förvänta dig en viss ingångslön. En nyutexaminerad barnmorska har i genomsnitt en ingångslön på 34 700 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att löner kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, arbetsplats och geografisk plats.

Efter att ha arbetat som barnmorska i 2-5 år kan du förvänta dig en månadslön på cirka 38 500 kronor. Med 10-15 års erfarenhet ökar lönen till i snitt 45 500 kronor per månad. Således finns det en rejäl skillnad i lön för detta yrke baserat på yrkeserfarenhet.

Lönen för en barnmorska kan även variera beroende på om du arbetar inom privat sektor eller offentlig sektor. Inom privat sektor tjänar en barnmorska 44 500 kr i månaden före skatt, medan medianlönen för en barnmorska ligger på 42 000 kr i månaden före skatt. Enligt Vårdförbundets statistik, som inkluderar grundlön och fasta tillägg, tjänar en barnmorska istället 39 325 kr i månaden.

Det är viktigt att noggrant överväga din karriärväg och arbetsplats för att bestämma vad som bäst passar dina behov och förväntningar. Med rätt planering och utbildning kan du nå dina mål som barnmorska och få en lön som återspeglar din erfarenhet, kompetens och bidrag till branschen.

Genomsnittlig Lön Som Barnmorska Baserad På Antal År I Yrket

När du börjar din karriär som barnmorska kan du förvänta dig en viss lönenivå. Lönen som barnmorska kan variera beroende på flera faktorer, såsom geografisk plats, sektor (privat eller offentlig) och åren i yrket. Här är en översikt över genomsnittslönerna för en barnmorska baserat på års erfarenhet:

 • Nyutexaminerad barnmorska: Enligt vissa källor ligger medellönen för en nyutexaminerad barnmorska i Sverige kring 38 800 SEK per månad. Det motsvarar en timlön på 235 kronor, baserat på en normal arbetsvecka på 40 timmar och årslönen är 466 000 SEK. Förvänta dig dock att börja på en något lägre nivå och öka din lön med fler år och erfarenheter i yrket.

 • Erfaren barnmorska: När du har några års erfarenhet som barnmorska kan du förvänta dig att din lön ökar. Enligt SCB ligger genomsnittslönen för en erfaren barnmorska på 43 300 SEK per månad. Medianlönen, som ger en mer representativ bild, ligger på 42 000 SEK per månad.

I privat sektor tjänar en barnmorska ungefär 44 500 SEK i månaden före skatt, och enligt Vårdförbundets statistik, som inkluderar grundlön och fasta tillägg, ligger lönen för en barnmorska på 39 325 SEK i månaden.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror är genomsnittliga och att faktiska löner kan variera beroende på individens prestation, arbetsplatsens och regionens lönenivåer, samt andra faktorer. Du bör undersöka den specifika lönenivån för ditt område och arbetsplats för att få en mer exakt uppfattning om den potentiella lönen för din karriär som barnmorska.

Jämförelse I Lön Mellan Norrbottens Län, Stockholms Län Och Skåne Lön

Det är viktigt att känna till att löneskillnader kan förekomma mellan olika regioner i Sverige. Här ska vi jämföra lönerna för barnmorskor i Norrbottens län, Stockholms län och Skåne län.

Norrbottens län
I de norra delarna av Sverige, specifikt Norrbottens län, kan lönerna för barnmorskor vara något lägre. Det är vanligt förekommande att löneskillnad noteras när man jämför samma yrke mellan norra och södra Sverige.

Stockholms län
Stockholms län har generellt högre löner för barnmorskor än i Norrbottens län. Det beror på att Stockholm är landets huvudstad och har en högre kostnadsnivå. Med det sagt, medellönen för en barnmorska i Sverige är 38 800 kr/månad under år 2023, med en timlön på 235 kronor.

Skåne län
Skåne län, som ligger i södra Sverige, har också högre löner för barnmorskor än Norrbottens län. Däremot kan löneskillnaderna vara mindre än mellan Norrbottens län och Stockholms län, så det är viktigt att undersöka specifikt för varje region.

Det är värt att betona att individuell löneutveckling också spelar en roll för att avgöra den faktiska lönen för en barnmorska i respektive region. Erfarenhet, kompetens och arbetsgivares löneutveckling är viktiga faktorer att ta i beaktande.

Vanliga Frågor Och Svar Om Barnmorskors Löner

Hur Skiljer Sig Svenska Fastanställningslöner Mot Andra Länders?

I Sverige ligger månadslönen för en barnmorska på snitt 45 600 kr, men detta kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats. Löner för barnmorskor i andra länder kan skilja sig mycket från svenska löner beroende på landets ekonomiska situation och arbetsmarknad. Att jämföra löner mellan länder kan vara komplext, och det kan därför vara mer relevant att fokusera på den löneutveckling och karriärsmöjligheter som finns i Sverige.

Går Det Specialistutbilda Sig Som Barnmorska Och På Så Sätt Höja Lönen?

Ja, det är möjligt att specialistutbilda sig som barnmorska för att öka din lön och förbättra dina karriärmöjligheter. Det finns olika inriktningar inom specialistutbildning, såsom neonatalvård och sexuell hälsa. Att ha en specialistutbildning gör att du kan arbeta inom specifika områden och ta på dig mer ansvarsfulla roller, vilket i sin tur kan leda till en högre lön.

Vilka Typer Av Tjänster Tjänar Mest?

Lönen för en barnmorska kan variera beroende på vilken typ av tjänst du har. Arbetsgivare kan erbjuda olika lönenivåer och förmåner för olika typer av tjänster, såsom heltidsanställningar, deltidsanställningar, och vikariatsuppdrag. Även tjänster inom det offentliga och inom privata företag kan erbjuda olika lönenivåer. För att maximera din lön, är det viktigt att du tar hänsyn till olika faktorer såsom arbetsbelastning och karriärmöjligheter.

Hur Påverkar Konsultande En Barnmorskas Lön?

Att arbeta som konsult inom barnmorskans yrkesområde kan påverka lönen på olika sätt. Som konsult kan du ha större frihet att förhandla din lönenivå och även välja vilka uppdrag du vill ta, vilket kan leda till en högre lön jämfört med en fastanställning. Hos Medkomp är vår utgångspunkt att du ska kunna tjäna betydligt bättre än du gjort med direktanställning hos kommun och landsting. 

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!