Tjäna högre lön 2024 som onkolog hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för onkolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som onkolog med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för onkolog har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som onkolog med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för onkolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som onkolog hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som onkolog

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – ONKOLOG

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Onkologs roll och utbildningsväg

Som onkolog kommer du att arbeta som specialistläkare med fokus på diagnoser, utveckling av behandlingsplaner och genomförande av behandlingar av cancersjukdomar. Du kommer att möta patienter i olika skeden av sjukdom, och det är din kunskap som bidrar till att anpassa behandlingsmetoder såsom strålbehandling, immunoterapi och vid behov kirurgi.

För att bli onkolog börjar du din väg med en grundutbildning i medicin, vilken typiskt varar i 5,5 år och leder till en läkarexamen. Efter att ha avslutat din läkarexamen krävs ytterligare utbildning under en allmäntjänstgöring (AT), följt av en fördjupad specialisttjänstgöring (ST) inom onkologi vilken tar ytterligare 5 år. Under din ST erhåller du praktisk erfarenhet under övervakning av erfarna onkologer och lär dig att fastställa diagnoser samt utforma och genomföra behandlingsplaner.

 • Utbildningens steg:
  • Läkarexamen (5,5 år)
  • Allmäntjänstgöring (18-24 månader)
  • Specialisttjänstgöring, ST (5 år)

Under din specialistutbildning är det viktigt att samarbeta med andra vårdprofessioner såsom kirurger, patologer och sjuksköterskor för att erbjuda patientcentrerad vård.

För att praktisera som onkolog krävs en legitimation från Socialstyrelsen, vilken erhålls efter avslutad specialisttjänstgöring. Denna legitimation intygar att du har den kunskap och kompetens som krävs för att säkert och effektivt utöva yrket som onkolog.

Lönesättning för en onkolog

Som onkolog varierar din lön beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Här följer en fördjupning i de löneförhållanden som är relevanta för dig som onkolog.

Statistik och genomsnittslöner

Den genomsnittliga månadslönen för en onkolog i Sverige uppgår till 86 400 SEK enligt data från Ratsit. Statistiska Centralbyrån (SCB) visar på en liknande siffra med en uppskattad bruttolön på 79 200 SEK. Lönestatistik kan även inkludera timlöner för onkologer som arbetar på timbasis, med ett genomsnitt på 498 SEK/timme. Lönefördelningen påverkas av kön, ålder och erfarenhet, där yrkesmässig uppdelning såsom överläkare tenderar att visa på högre löner inom denna specialistgrupp.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för onkologer kan variera beroende på i vilken region du är anställd. Skillnader mellan offentlig sektor och privat sektor kan också vara betydande. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn, dock kan detta kompenseras av olika förmåner som ofta erbjuds inom den offentliga sektorn. Det är väsentligt att du som onkolog utforskar möjligheterna i olika regioner och sektorer för att få en bredare bild av det löneutrymme som finns.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som onkolog är månadslönen efter avdrag för skatt och eventuella inkomstförsäkringar. För en månadslön på 86 400 SEK kan din nettolön variera kraftigt beroende på skattesats i din kommun och om du har ytterligare inkomstbeskattning eller försäkringar. Det är därför viktigt att du förstår din unika skattesituation för en korrekt uppskattning av din inkomst efter skatt.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Inom onkologi är arbetsmarknaden och anställningsvillkoren starkt kopplade till både efterfrågan och den viktiga roll du spelar i hälso- och sjukvården. Arbetsvillkoren som en onkolog omfattar inte enbart lönesamtal och avtal med arbetsgivaren utan också saker som arbetstid, ansvar för cancerpatienter och samarbete med sjuksköterskor, inklusive onkologisjuksköterskor och ögonsjuksköterskor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Din väg till anställning som onkolog kan inledas via Arbetsförmedlingen, där lediga jobb regelbundet listas. Konkurrensen för dessa tjänster kan variera men med högskolekompetens och specialisering inom onkologi ökar chanserna till anställning. Fackförbunden inom vården kan också vara till hjälp för att finna arbetsmöjligheter och för att stödja i lönesamtal.

 • Lediga tjänster: Regelbundet uppdaterad databas via Arbetsförmedlingen och särskilda arbetsgivarplattformar
 • Nätverk och kontakter: Viktiga för att finna lediga positioner och få information om olika arbetsplatser

Offentlig sektor versus privat sektor

Som onkolog har du möjlighet att välja mellan anställning inom offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor är arbetsvillkoren och lönen ofta reglerade genom kollektivavtal, medan privata sektorn kan erbjuda andra förmåner och ibland högre lön men med en potentiellt högre arbetsbelastning. Antalet anställda och resurser varierar beroende på arbetsgivare, vilket kan påverka arbetsuppgifter och graden av medicinskt ansvar.

 • Offentlig sektor:
  • Vanligtvis fast arbetstid och reglerade anställningsvillkor
  • Tillgång till fler tjänster och stöd via fackförbund
 • Privat sektor:
  • Tendens till högre lön men varierande arbetsförhållanden
  • Ofta större flexibilitet i arbetsuppgifter och ansvar

I din karriär som onkolog är det viktigt att du förstår dessa skillnader för att kunna göra informerade val om din arbetsmiljö och framtid.

Bemanningsmöjligheter

Som onkolog har du potential att tjäna bättre och njuta av ökad arbetsfrihet genom att välja bemanningsmöjligheter. Arbetsmarknaden för onkologer har visat sig flexibel och presenterar alternativ till traditionell anställning.

Anställningsvillkor:

 • Som konsult kan du ofta förhandla fram bättre lönevillkor jämfört med fast anställning.
 • Konsultarbete kan innebära tillgång till ett bredare utbud av uppdrag och arbetsplatser, vilket kan berika din yrkeserfarenhet.
 • Du har möjlighet att välja uppgifter som matchar dina personliga intressen och karriärmål.

Arbetsmarknad:

 • Efterfrågan på onkologer är stabil, och med den rätta erfarenheten finns det goda chanser att hitta bemanningsuppdrag.
 • Att arbeta som konsult kan göra det enklare att byta arbetsmiljö och utveckla ett bredare professionellt nätverk.

Prognos:

 • Trender tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad för onkologer, där bemanningsuppdrag erbjuder både attraktiva löner och möjligheter till flexibilitet i arbetslivet.
 • Det ökade behovet av specialistkompetens inom onkologi kan leda till en ökning av möjligheter för konsultbaserade tjänster.

Tips för dig som överväger bemanningsmöjligheter:

 1. Utforska olika bemanningsföretag och deras erbjudanden.
 2. Tänk på att avtal om konsultuppdrag bör inkludera tydliga villkor om arbetsbelastning, arvoden och avbokningspolicyer.
 3. Överväg att söka rådgivning från branschkollegor eller en karriärrådgivare för att optimera dina val.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

När du som onkolog har avslutat din grundläggande medicinska utbildning samt genomgått specialistutbildning i onkologi, står du inför flera möjligheter till karriärutveckling. Din utbildningsnivå och erfarenhet spelar en avgörande roll i din fortsatta karriärväg.

 • Specialisering: Efter att ha blivit legitimerad onkolog kan du välja att ytterligare specialisera dig inom ett specifikt område, såsom hematologi eller strålbehandling.
 • Forskningsmöjligheter: Akademiska positioner inom klinisk forskning kan vara tillgängliga för dig, och ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom onkologin.

Framtidsutsikterna för onkologer anses vara positiva. Med en ökande incidens av cancerdiagnoser globalt, finns det ett växande behov av onkologiska specialister. Även teknologiska framsteg inom medicin förväntas skapa nya behandlingsmetoder, där din expertis kommer att vara efterfrågad.

 • Arbetsmarknaden: Det råder i regel en hög efterfrågan på onkologer, vilket öppnar upp för möjligheter att arbeta på olika kliniker och sjukhus, såväl nationellt som internationellt.
 • Ledarskapsroller: Med erfarenhet finns även potential att ta sig an ledande roller, som exempelvis överläkare eller klinikchef.

Det är viktigt att du som onkolog håller dig uppdaterad om senaste forskningen och behandlingsmetoderna för att kunna erbjuda den bästa möjliga vård till dina patienter och fortsätta framåt i din karriär.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningsonkolog mellan 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Vanliga frågor

I din karriär som onkolog är det viktigt att förstå de olika faktorer som påverkar din lön.

Vilka faktorer påverkar en onkologs lön?

Din lön som onkolog kan påverkas av faktorer såsom utbildningsnivå, specialiseringar, arbetslivserfarenhet och arbetsplatsens storlek och typ.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en onkolog?

Generellt sett, med mer erfarenhet kommer ofta en högre lön återspeglande din expertis och färdigheter du ackumulerat över åren.

Vilken inverkan har arbetsplatsens geografiska läge på en onkologs inkomst?

Geografiskt läge kan påverka lönen på grund av skillnader i kostnad för levnad och löneavtal. Ofta kan lönerna vara högre i storstadsområden jämfört med mindre städer.

Hur jämför lönen för onkologer med andra specialister inom medicin?

Som onkolog kan din lön variera jämfört med andra specialistläkare inom medicin, och det beror på efterfrågan samt komplexiteten i den vård du tillhandahåller.

Vad kan en onkolog förvänta sig i löneutveckling över tid?

Löneutvecklingen för en onkolog är positiv, och med åren kan du förvänta dig gradvisa löneökningar baserat på din erfarenhet och kompetensutveckling.

På vilka sätt kan en onkolog öka sin inkomst?

Ytterligare kompetensutveckling, att ta på dig chefspositioner eller att arbeta i privat sektor kan vara vägar till en högre inkomst som onkolog.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för onkologer är det av största vikt att använda pålitliga källor. Information som presenteras i den här artikeln bygger på data som är hämtad från diverse trovärdiga webbplatser. Nedan finner du en förteckning över källor som använts för att sammanställa uppgifter om lönesituationen för onkologer i Sverige år 2024. Du kan besöka dessa sidor för att djupare studera och verifiera informationen:

Observera att lönestatistik och information om arbetsmarknaden kan förändras över tid. Därför är det klokt att regelbundet kontrollera dessa källor för de senaste uppdateringarna. Genom att nyttja Ratsits lönekoll har du möjlighet att få en överblick över lönenivåer baserat på uppgifter från en omfattande databas. Informationen om utbildning på framtid.se kan ge dig en klarare bild av den bakgrund och kompetens som krävs för att arbeta som onkolog samt hur detta påverkar lönesättningen.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?