Tjäna högre lön 2024 som medicinsk sekreterare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för medicinska sekreterare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som medicinsk sekreterare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för medicinska sekreterare har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som medicinsk sekreterare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för medicinska sekreterare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Den här lönen kan du förvänta dig som medicinsk sekreterare hos oss

Din lön som medicinsk sekreterare på Medkomp ligger på mellan 30 000 sek och 40 000 sek/månad. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som medicinsk sekreterare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – MEDICINSK SEKRETERARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Medicinsk sekreterare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Medicinsk Sekreterare

Som medicinsk sekreterare har du möjlighet att välja bland flera olika inriktningar och arbetsroller. Du kan arbeta inom en rad yrken, både inom hälso- och sjukvård samt administration. Här är några exempel på olika yrkesroller och tjänster som du kan utforska som medicinsk sekreterare:

 • Sjukhusadministration: inom sjukhusadministration kan du arbeta i olika avdelningar, exempelvis inom medicinsk administration och journalskrivning.

 • Vårdcentraler: på vårdcentraler kan du ha en bredare arbetsroll som medicinsk sekreterare, och vara ansvarig för att boka patientbesök, hantera journalsystem, och kommunicera med både patienter och vårdpersonal.

 • Specialistmottagningar: som medicinsk sekreterare på en specialistmottagning kan du ansvara för patientadministration och journalskrivning gällande specifik specialistområde, såsom ortopedi, ögonklinik eller psykiatri.

 • Privata vårdgivare: du kan också arbeta som medicinsk sekreterare för privata vårdgivare, där du kan ansvara för administrationen av en viss specialist eller grupp av specialister.

Det är viktigt att tänka på att arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken typ av arbetsplats du väljer samt vilka eventuella specialområden som erbjuds där. Som medicinsk sekreterare kan du även få möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens genom att delta i utbildningar och fortbildningar inom ditt yrkesområde.

För att utforska och förstå dessa olika arbetsroller och inriktningar kan det vara klokt att söka information om de olika verksamheter som erbjuder jobb för medicinsk sekreterare, samt att prata med kollegor och arbetsgivare för att få en bättre inblick i vad de olika tjänsterna innebär.

Hur Olika Arbetsroller Och Tjänster Påverkar Din Lön

Lönen för en medicinsk sekreterare varierar beroende på flera faktorer. Det kan bland annat handla om arbetsuppgifter, sektor, yrkeserfarenhet och geografisk plats. I den här avsnittet går vi igenom några av de faktorer som påverkar lönen för en medicinsk sekreterare.

Enligt statistik ligger den genomsnittliga bruttolönen för en medicinsk sekreterare i Sverige på mellan 27 500 kr och 29 800 kr per månad inom offentlig sektor. Lönen kan dock variera beroende på i vilken region man arbetar. Medicinska sekreterare i Stockholm till exempel, har en högre medellön på cirka 30 682 kr per månad, medan de som arbetar i Värmland har en lägre snittlön på 27 500 kr per månad.

Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare kan variera och därmed också påverka lönen. Mer avancerade och specialiserade arbetsuppgifter som kräver högre kompetens kan leda till högre lön, medan grundläggande administrativa arbetsuppgifter kan resultera i en lägre lön.

En annan faktor som påverkar lönen är om man jobbar inom offentlig eller privat sektor. Generellt sett kan lönen vara något högre inom privat sektor, men det varierar mellan olika arbetsgivare och branscher.

Yrkeserfarenhet spelar också en stor roll i löneutvecklingen. Ju längre erfarenhet du har inom yrket, desto högre lön kan du förvänta dig. Det kan bero på att du utvecklar en bredare kompetens och blir mer värdefull för din arbetsgivare.

När det gäller löneskillnader mellan könen finns det en fördelning där kvinnor och män kan ha olika lönenivåer. I många yrken arbetar man för att minimera löneskillnaderna mellan könen, men det är viktigt att vara medveten om att ojämlikheter fortfarande kan finnas.

Sammanfattningsvis påverkas lönen för en medicinsk sekreterare av en rad olika faktorer, och det är viktigt att ha dessa i åtanke när du planerar din karriär inom yrket.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Medicinsk Sekreterare I Offentlig Sektor?

Som medicinsk sekreterare kan ingångslönen variera beroende på flera faktorer, som arbetsplatsens storlek och regionen där du arbetar. Ingångslönen för en medicinsk sekreterare ligger i genomsnitt på 21 560 kr per månad.

Den totala lönen för en medicinsk sekreterare kan variera mellan regioner. I Stockholm tjänar medicinska sekreterare bäst, där medellönen ligger på 30 682 kr per månad. I Värmland ligger snittlönen på 27 500 kr. För Sverige som helhet är medellönen för en medicinsk sekreterare cirka 28 900 kr i månaden.

Löneutvecklingen för medicinska sekreterare kan också variera. Som du skaffar dig mer erfarenhet och färdigheter inom yrket kan din månadslön förväntas öka. De högsta lönerna inom yrket kan överstiga 42 000 kr per månad.

Här är några punkter att tänka på när det gäller lönen för medicinska sekreterare:

 • Ingångslönen ligger i genomsnitt på 21 560 kr per månad.
 • Snittlön för Sverige som helhet är ca 28 900 kr i månaden.
 • Lönen är högre i Stockholm, med en medellön på 30 682 kr.
 • Lönen är lägre i Värmland, med en snittlön på 27 500 kr.
 • Med ökad erfarenhet och färdigheter kan lönen stiga till över 42 000 kr per månad.

Att förstå din potentiella löneutveckling och genomsnittslön för din yrkesgrupp kan hjälpa dig att planera din karriär som medicinsk sekreterare och förbereda dig för de ekonomiska förändringar som kan uppstå.

Jämförelse I Lön Mellan Norrbottens Län, Stockholms Län Och Skåne Lön

När det gäller lönen för en medicinsk sekreterare kan det finnas skillnader mellan olika regioner i Sverige. Vi ska jämföra löner mellan Norrbottens län, Stockholms län och Skåne län för att ge dig en översikt över dessa skillnader.

Stockholms län är snittlönen för en medicinsk sekreterare något högre jämfört med andra regioner i Sverige. Detta kan bero på att levnadskostnaderna är högre i Stockholm och att konkurrensen om arbetskraft är större. Här kan du förvänta dig en snittlön på omkring 34.050 kr för en medicinsk sekreterare.

Skåne län, som inkluderar städer som Malmö och Lund, har också konkurrenskraftiga löner för medicinska sekreterare. Snittlönen i denna region ligger nära Stockholms nivåer, med en genomsnittlig lön på omkring 33.000 kr. Det ger dig goda möjligheter att hitta arbete med en bra lön i regionen.

Till sist, i Norrbottens län ligger snittlönen för medicinska sekreterare något lägre än i de större städerna. Här kan du räkna med en snittlön på omkring 29.200 kr. Trots detta kan det finnas fördelar med att arbeta i Norrland, såsom lägre levnadskostnader och en annan livsstil jämfört med storstadslivet.

När det gäller löneskillnader mellan könen, är det viktigt att komma ihåg att löneskillnader kan finnas inom alla yrkesgrupper och regioner. Som medicinsk sekreterare bör du vara medveten om detta och arbeta för att främja jämställdhet och rättvisa för alla anställda.

För att sammanfatta: Lönen för en medicinsk sekreterare varierar beroende på region och erfarenhet. Var medveten om detta när du söker jobb och överväg både lönenivå och levnadskostnader i de olika regionerna.

Vanliga Frågor Och Svar Om Medicinska Sekreterares Löner

Går Det Specialistutbilda Sig Som Medicinsk Sekreterare Och På Så Sätt Höja Lönen?

Ja, du kan vidareutbilda dig inom specifika områden för att öka din kunskap och därmed möjligheten att höja din lön som medicinsk sekreterare. Det finns olika kurser och utbildningar som kan erbjuda specialistkunskaper inom exempelvis vårdadministration, medicinsk kodning, patientadministration med mera. Genom att skaffa dig en specialisering får du en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och kan bli mer attraktiv för arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor.

Vilket Typer Av Arbetsroller/Tjänster Tjänar Mest Inom Yrket Medicinsk Sekreterare?

Lönen som medicinsk sekreterare kan variera beroende på arbetsroll, arbetslivserfarenhet och arbetsgivare. Generellt sett kan det konstateras att medicinska sekreterare/vårdadministratörer i Stockholm har de högsta lönerna i landet, med en medellön på 30 682 kronor. Enligt yrkeskollen.se är den genomsnittliga lönen för en medicinsk sekreterare i Sverige 28 900 kronor i månaden.

Hur Påverkar Konsultande En Medicinsk Sekreterares Lön?

Att arbeta som konsult inom yrkesområdet medicinsk sekreterare kan påverka lönen positivt. Som konsult har du möjlighet att förhandla om din lön direkt med kunderna, och därmed kan du få bättre betalt än i en fast anställning. Hos Medkomp erbjuder vi våra medicinska sekretare mellan 30.000 – 40.000 kr i månadslön. 

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor kan variera beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, yrkeskategori och geografisk lokalisering. Fastän något generellt inte kan påstås, har vissa kommuner och myndigheter inom hälso- och sjukvården högre löner jämfört med den privata sektorn. Å andra sidan kan den privata sektorn erbjuda högre löner inom vissa yrkeskategorier och branscher. För att få en övergripande bild av löneskillnaden mellan offentlig och privat sektor, rekommenderas att undersöka de specifika yrkeskategorierna och arbetsgivarna som intresserar dig.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?