Tjäna högre lön 2024 som skolkurator hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som skolkurator med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för socionomer har själv arbetat inom socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som socionom med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för skolkuratorer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som skolkurator hos oss

Din lön som skolkuratorkonsult på Medkomp ligger på mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som skolkurator

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrskolkurator?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrskolkurator via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp skolkurator-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SKOLKURATOR

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Socionom

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Skolkuratorns lön och lönestatistik som fast anställd i offentlig sektor


I din roll som skolkurator är det viktigt att ha koll på vad som gäller för löner inom yrket. Du bör vara medveten om medellönerna, hur de skiljer sig mellan könen samt hur löneutvecklingen kan se ut över tid.

Genomsnittslön och medellön för skolkuratorer


Den genomsnittliga månadslönen för en skolkurator ligger på ungefär 37 900 kr brutto per månad. Medellönen avspeglar den centrala tendensen i lönedatan och är ett genomgående mått som hjälper till att förstå löneläget.

Medellön: 37 900 kr
Medianlön: Värde ej tillgängligt från de angivna källorna
Lägstalön: 35 600 kr
Högstalön: 39 000 kr


Löneskillnader mellan män och kvinnor


I statistiken framgår det att det finns löneskillnader mellan könen inom skolkuratoryrket. Kvinnor i genomsnitt tjänar 36 600 kr, medan mäns genomsnittslön är aningen lägre på 36 500 kr per månad.

Kvinnors snittlön: 36 600 kr
Mäns snittlön: 36 500 kr


Löneutveckling för kuratorer


Löneutvecklingen för kuratorer varierar beroende på geografiska och marknadsmässiga faktorer. Det finns inga specifika uppgifter om löneökningstakten från den givna datan. Uppgifter från myndigheter som Statistiska centralbyrån (SCB) kan ge en mer detaljerad bild av löneutvecklingen för yrkesgruppen över tid.

Arbetsmarknaden för skolkuratorer


I din roll som skolkurator är ditt arbetsfält dynamiskt och beroende av faktorer som sektor, region och bemanning. Förståelsen av dessa faktorer är avgörande för att navigera på arbetsmarknaden.

Offentlig sektor vs privat sektor


Du kommer att upptäcka att lönerna skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor. I offentlig sektor, vanligtvis inom skolor och kommuner, är löner och anställningsvillkor ofta reglerade genom kollektivavtal, vilket ger en viss lönetransparens och stabilitet. Å andra sidan kan privat sektor, som inkluderar privata skolor och ideella organisationer, erbjuda konkurrenskraftiga löner som ibland överstiger de i den offentliga sektorn. Det är vanligt att möjligheter kopplat till utveckling och arbetsuppgifter kan variera mellan dessa sektorer.

Jobb inom olika sektorer och regioner


Inom Sverige varierar efterfrågan på skolkuratorer beroende på länet eller regionen du befinner dig i. Majoriteten av jobben finns inom hälso- och sjukvården, vården samt inom skola och socialt arbete. Som utbildad skolkurator har du chansen att arbeta över hela landet, men tätast bemanning kan ses i större städer och tätbefolkade län, där skolor och vårdfaciliteter är mer koncentrerade.

Bemanning


Bemanning är ett område inom arbetsmarknaden där du kan uppleva flexibilitet och ofta högre löner, men med mindre anställningstrygghet jämfört med fasta positioner. Bemanningsföretag kan erbjuda dig tillfälliga eller längre uppdrag, vilket kan vara en fördel om du söker efter lediga jobb och är villig att arbeta på olika platser. Denna flexibilitet kan ge dig värdefull arbetslivserfarenhet och chans till ett bredare arbetsgivarnätverk.

Kvalifikationer och kompetenser för skolkuratorer


Som skolkurator är din expertis av yttersta vikt för att stödja elevers välbefinnande och framgång i skolan. Din utbildning och kunskap måste vara omfattande, och förmågan att specialisera sig kan ytterligare öka din kompetens inom viktiga områden.

Kurators utbildningsvägar


För att bli skolkurator krävs det att du har genomgått en relevant högskoleutbildning. Normalt sett är detta en socionomexamen på grundnivå, som är en kandidatexamen på 210 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning ska du ha grundläggande kunskap inom psykosocialt arbete och förståelse för hur detta appliceras inom utbildningsområdet. För att arbeta i en skola kan det även krävas att du har en viss mängd verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket ger dig praktisk erfarenhet.

Nödvändig kunskap och färdighet


Skolkuratorer måste inneha kunskap om barn och ungas utveckling och förstå de psykosociala faktorer som kan påverka ett barns skolgång. Du bör vara skicklig i att handleda, genomföra utredningar och ha förmågan att samverka med andra yrkesgrupper inom skolan och sjukvården. Även kunskap om lagar och bestämmelser som styr skolans värld är av stor vikt.

 

Specialiseringar inom kuratoryrket


Inom kuratoryrket kan du specialisera dig för att möta olika behov hos eleverna. Specialisering kan ske genom ytterligare eftergymnasiala studier eller fördjupad kompetens inom vissa områden, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk eller andra sociala problematiker. Varje stad kan ha olika data och krav för specialiseringar, så det är viktigt att du håller dig informerad om de lokala behoven och utbildningsnivåerna.

 

Arbetsvillkor och anställningsförhållanden


Som skolkurator spelar arbetsvillkoren och anställningsförhållandena en stor roll i din yrkesvardag. De påverkar din månadslön, arbetsmiljö och de möjligheter som erbjuds för karriärutveckling.

Anställningsformer och arbetsmiljö


Din anställningsform kan variera mellan fast, tidsbegränsad eller vikariat. Fast anställning innebär större trygghet och ofta bättre förmåner. I rollen som skolkurator arbetar du ofta inom den kommunala sektorn eller i vissa fall regioner, vilket också kan inkludera stödarbete på sjukhus. Arbetsmiljön präglas av mångfacetterade psykosociala arbetsuppgifter där sekretess spelar en viktig roll. Du verkar i skolmiljöer där stöd till elever för deras välbefinnande är i centrum.

Anställningsform: Fast, Tidsbegränsad, Vikariat
Arbetsmiljö: Kommunal sektor, Regioner, Sjukhus
Sektorer: Socialtjänsten, Skolan
Viktiga aspekter: Psykosocialt arbete, Sekretess


Karriärmöjligheter och arbetsplatser


Dina karriärmöjligheter som skolkurator sträcker sig från att stärka din position inom den nuvarande arbetsplatsen till nya roller som socialpedagog eller biståndsbedömare. Arbetsplatserna varierar från kommunnivå till sjukhus, och prognosen för arbetsmarknaden är i balans med efterfrågan för din yrkesroll. Men, det är viktigt att komma ihåg att erfarenhet kan påverka din månadslön och att det kan förekomma löneskillnader mellan män och kvinnor samt mellan olika kommuner och regioner.

Karriärvägar: Socialpedagog, Biståndsbedömare
Arbetsmarknaden: Balans mellan utbud och efterfrågan
Påverkande faktorer: Erfarenhet, Sektor, Geografisk plats
Löneskillnader: Kön, Kommun- och regionsspecifika


Som skolkurator kan du även vara privatanställd. I så fall kan dina arbetsvillkor och anställningsförhållanden skilja sig från de inom den offentliga sektorn.

Faktorer som påverkar lönen för en skolkurator


Din lön som skolkurator kan variera beroende på flera faktorer. Nedan utforskar vi hur geografisk plats, erfarenhet och sektorstillhörighet kan påverka din månadslön.

Geografisk plats och kommunala löneskillnader


Skåne län och Gävleborgs län kan erbjuda skolkuratorer olika löneförutsättningar.
Större städer såsom Stockholm tenderar att erbjuda högre löner jämfört med mindre orter.
Rätsit och Statsskuld indikerar att lönerna kan variera i olika regioner; Västra Götalands län anges ofta ha högre löner än andra delar av Sverige.
Erfarenhetens inverkan på lön
Nyutexaminerade skolkuratorer kan förvänta sig en lägre ingångslön än de med flera års arbetslivserfarenhet.
Prognosen visar att med ökande erfarenhet kan din årslön växa och potentiellt överskrida genomsnittet.
Sektorsinriktad lönevariation
Skolkuratorer som arbetar inom offentliga sektorn jämfört med privata sektorn kan uppleva löneskillnader.
Socialsekreterare och andra kuratorer inom olika sektorer kan ha löneskillnader trots liknande arbetsuppdrag, enligt jobbannonser och lönestatistik.


Vanliga frågor


I denna sektion finner du svar på vanliga frågor om lönestrukturen för skolkuratorer i Sverige. Denna information är avsedd att ge dig en översikt av lönesituationen i detta yrke.

Hur mycket mer i lön kan man förvänta sig som bemanningskurator?


Som bemanningskurator har du möjlighet att se en variation i lön jämfört med en fast anställd skolkurator. Beroende på uppdrag och region kan lönen vara högre. Hos Medkomp får våra skolkurator en lön på mellan 50.000 – 70.000 kr/månaden. 

Vilken är den vanliga ingångslönen för en skolkurator?


Den vanliga ingångslönen för en skolkurator ligger omkring 25 800 kr brutto per månad. Denna siffra kan variera beroende på faktorer som placering och utbildningsnivå.

Hur skiljer sig lönen för skolkuratorer i privata skolor jämfört med offentliga?


Löner för skolkuratorer i privata skolor kan skilja sig från de i offentliga skolor beroende på den enskilda skolans budget och dess prioriteter. Statsbidragen och andra ekonomiska faktorer kan också spela in i lönesättningen.

Vilka faktorer påverkar en skolkurators lön i Sverige?


En skolkurators lön i Sverige påverkas av olika faktorer såsom utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, geografisk placering och arbetsgivarens sektor, till exempel om det är en privat eller offentlig skola. Ytterligare utbildningar och specialkompetens kan också påverka lönen positivt.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar? 

Källhänvisningar


I din efterforskning om löner för skolkuratorer har flera källor använts för att ge en bred och aktuell överblick. Nedan listas de källor som bidragit till informationen i artikeln:

Ratsit: Rapporterar om en manlig skolkurator inom regionsektorn med forskarutbildning som tjänar 46 200 kr samt en kvinnlig skolkurator med en lön på 44 200 kr. https://www.ratsit.se

Yrkeskollen.se: Ger statistik för år 2024 där det genomsnittliga löneintervallet för skolkuratorer redovisas, med kvinnor i snitt tjänande 36 600 kr och män 36 500 kr. https://www.yrkeskollen.se

Framtid.se: Presenterar en genomsnittlig bruttolön för skolkuratorer på 33 200 kr, vilken är baserad på en sammanvägning av olika källor inklusive SCB. https://www.framtid.se

Statsskuld: Tillhandahåller lönestatistik där läsaren kan få information om bland annat medellön, medianlön, lägstalön och högstalön för skolkuratorer. https://www.statsskuld.se

Dina insikter i lönenivåerna för skolkuratorer stärks genom denna information vilket ger en grund för en mer nyanserad förståelse av ämnet.