Det här tjänar en geriatriksjuksköterska i lön 2024

Som geriatriksjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som geriatriksjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för geriatriksjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som geriatriksjuksköterska

Din lön som geriatriksjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som geriatriksjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som geriatriksjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – GERIATRIKSJUKSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Geriatriksjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som geriatriksjuksköterska fokuserar du på omvårdnad av äldre patienter. Din expertis innefattar kunskap om komplexa hälsotillstånd relaterade till åldrandet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder för att tillgodose de äldres specifika vårdbehov.

Utbildningsvägen till att bli en geriatriksjuksköterska inleds med att du erhåller en grundläggande sjuksköterskeexamen. Detta stadium avser en högskoleutbildning på tre år (180 högskolepoäng). Efter att ha avklarat grundutbildningen krävs det att du skaffar en legitimation från Socialstyrelsen, vilket befästar din befogenhet att praktisera som sjuksköterska.

För att sedan specialisera dig inom geriatrik, måste du fördjupa din kompetens genom en påbyggnadsutbildning för specialistsjuksköterskor. Denna utbildning sträcker sig ofta över en till två år (60-120 högskolepoäng) och har fokus på geriatrisk omvårdnad.

Utbildningsnivå Omfattning Inriktning
Grundläggande sjuksköterskeexamen 3 år (180 hp) Allmän omvårdnad
Specialistsjuksköterskeutbildning 1-2 år (60-120 hp) Geriatrisk omvårdnad

Utbildningsvägen kräver dedikation och ett stort engagemang för omvårdnad, då du kommer att utrustas med fördjupade kunskaper specifikt anpassade för att hantera de utmaningar som är förknippade med äldre patienters hälsotillstånd.

Lönesättning för en geriatriksjuksköterska

För att förstå din lönesituation som geriatriksjuksköterska är det väsentligt att betrakta aktuella lönestatistik och ta hänsyn till faktorer såsom arbetssektor och region.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt den senaste statistikdatabasen från Statistiska centralbyrån (SCB) ligger medianlönen för en geriatriksjuksköterska i Sverige runt 39 300 kr i månadslön. Denna siffra representerar en medellön som varierar beroende på erfarenhet och yrkesår.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din månadslön som geriatriksjuksköterska kan skilja sig markant beroende på vilket län eller sektor du arbetar i. Det har visat sig att löner inom offentlig sektor kan vara skilda från de inom privat sektor. Dessa skillnader kan påverkas av lokala löneavtal och efterfrågan på arbetskraft.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Nettolönen, det vill säga den lön du får ut efter skatt och andra avdrag, för en geriatriksjuksköterska rapporteras till cirka 27 006 kr till 28 339 kr månadsligen. För en högre trygghet rekommenderas det ibland att teckna en inkomstförsäkring, vilken kan täcka upp till 80% av lönen om du skulle bli arbetslös. Om du har en bruttolön på 37 326 kr kan detta vara en relevant förmån att överväga.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som geriatriksjuksköterska påverkas dina anställningsvillkor och arbetsmöjligheter både av den offentliga och privat sektorn. Arbetsmarknaden för vårdyrken, inklusive geriatriksjuksköterskor, är dynamisk och påverkas av faktorer som erfarenhet och geografisk placering.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen utgör en central punkt för dig som söker jobb som geriatriksjuksköterska. Jobbannonser listas regelbundet och speglar den nuvarande efterfrågan på omvårdnad inom äldreomsorgen. Möjligheter för dig inom yrket kan variera beroende på region och konjunktur, men en prognos visar att balansen mellan utbud och efterfrågan är relativt stabil.

 • Lediga jobb: Konsultera Arbetsförmedlingen för aktuella jobbannonser
 • Prognos för arbetsmarknaden: Jämför statistik och trender för bättre förståelse av anställningsläget

Offentlig sektor versus privat sektor

Anställningsvillkoren och lönesättningen som geriatriksjuksköterska kan skilja sig åt mellan offentlig och privat sektor. Inom den offentliga sektorn ligger genomsnittslönen på 41 000 SEK per månad, medan den i den privata sektorn kan vara så hög som 42 200 SEK per månad.

 • Offentlig sektor: Förvänta dig en stabil anställning med genomsnittliga lönevillkor.
 • Privat sektor: Lönen kan vara något högre, dock kan detta variera mellan olika arbetsgivare.

För dig som är man eller kvinna inom yrkesgruppen geriatriksjuksköterskor kan det finnas skillnader i anställningsform och lönevillkor, men omvårdnad och erfarenhet värderas högt i båda sektorerna. Konkurrensen om jobben kan variera men specialistkompetensen inom geriatrik är ofta eftertraktad, vilket skapar goda förutsättningar för dig oavsett kön.

Bemanningsmöjligheter

Som geriatriksjuksköterska har du tillgång till flera bemanningsmöjligheter, vilket kan påverka din lönesättning och arbetsflexibilitet. I bemanningssektorn kan du ofta hitta uppdrag som erbjuder dig en högre lönenivå jämfört med fast anställning, tack vare efterfrågan och specialiseringen inom geriatrik.

Dina möjligheter att arbeta som konsult innebär att du kan välja mellan olika jobb i varierande sektorer och på flera geografiska platser. Detta kan innebära arbete på allt från kommunala vårdboenden till privata vårdinrättningar. Ofta kan du som konsult förvänta dig en mer attraktiv ersättning på grund av din flexibilitet och färdigheter.

Att arbeta via en bemanningsbyrå kan även ge dig fördelen av större arbetsfrihet, både i termer av arbetstid och val av arbetsplats. Genom att välja uppdrag kan du anpassa din arbetssituation efter dina personliga och professionella behov.

Exempel på fördelar med bemanningsmöjligheter:

 • Bättre lönevillkor jämfört med fast anställning.
 • Flexibilitet att välja uppdrag lokalt, regionalt eller nationellt.
 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
 • Möjlighet att utöka ditt professionella nätverk och erfarenheter.

Som geriatriksjuksköterska är dina kunskaper och erfarenheter värdefulla, och genom att utforska bemanning kan du öka din inkomst samtidigt som du behåller kontrollen över din karriär och arbetslivsbalance.

Hos Medkomp tjänar du som geriatriksjuksköterska mellan 45 000 sek och 75 000 sek.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som geriatriksjuksköterska har du en karriär som är inriktad på att arbeta med den äldre befolkningen, en grupp som stadigt ökar i antal. Din expertis i hälsofrämjande arbete och kunskap inom geriatrik är central för att förbättra livskvaliteten hos dina patienter.

Karriärutvecklingen för dig erbjuder många vägar. Du kan fortsätta att specialisera dig inom olika områden av geriatrisk vård eller övergå till ledarskapspositioner där du kan påverka vårdkvaliteten mer strategiskt. Möjligheter finns även inom forskning, där du kan bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom äldrevården:

 • Utbildning: Vidareutbildning kan leda till karriärvägar som geriatrik specialist, klinisk lärare eller vårdutvecklare.
 • Ledarskap: Roller som avdelningschef eller äldreomsorgschef kan vara nästa steg.
 • Forskning: Engagemang i kliniska studier eller som en del av tvärvetenskapliga projekt.

Prognosen för yrkesgruppen är god. Med en åldrande befolkning förväntas behovet av geriatriksjuksköterskor öka. Som en del av denna växande yrkesgrupp kan du förvänta dig goda anställningsmöjligheter och möjlig karriärväxt. Att investera i din professionella utveckling kommer sannolikt att vara gynnsamt för din framtida karriär inom äldreomsorgen.

Källhänvisningar

I utförandet av denna artikel har följande källor använts för att ge dig en uppdaterad och korrekt bild av löneläget för en geriatriksjuksköterska i Sverige:

 • Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik. Du kan hitta relevant lönestatistik i deras statistikdatabas. Besök gärna SCB webbplats för senaste lönestatistik: [SCB:s statistikdatabas](https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-for-den-privata-sektorn/)

 • Allalöner.se erbjuder en översikt över genomsnittliga löner för olika yrken, inklusive geriatriksjuksköterska, baserat på olika löneenkäter och rapporter.

  [Allalöner.se Geriatriksjuksköterska](https://www.allaloner.se/lon-geriatriksjukskoterska/)

 • Yrkeskollen.se ger information om medellönen för yrket baserat på tillgänglig data och statistik.

  [Vad tjänar en Geriatriksjuksköterska i lön 2024? - Yrkeskollen.se](https://www.yrkeskollen.se/geriatriksjukskoterska-lon-2024/)

 • Ratsit har sammanställt lönestatistik för en rad yrken inklusive för geriatriksjuksköterskor, där du kan ta del av information om löneskillnader i olika regioner och arbetsplatser.

  [Geriatriksjuksköterska lön | Lönestatistik | Ratsit](https://www.ratsit.se/geriatriksjukskoterska-lon)

 • Jobbland ger en ytterligare detaljrikedom kring lönestatistik och förändringar över tid för geriatriksjuksköterskor.

  [Geriatriksjuksköterska lön | April, 2024 | Jobbland](https://www.jobbland.se/geriatriksjukskoterska-lon-2024/)

Ingen information har tagits direkt från källorna utan omformulerats för att passa in i denna artikel och dess syfte. Kvaliteten och aktualiteten hos informationen beror på de listade huvudkällornas precision och noggrannhet.

Vanliga frågor

Vilka arbetsuppgifter har en Geriatriksjuksköterska?

Som Geriatriksjuksköterska har du fokus på vård och omsorg av äldre patienter. Du arbetar med allt från grundläggande omvårdnad till mer komplexa medicinska tillstånd som är vanliga hos äldre.

Hur skiljer sig lönen mellan Geriatriksjuksköterskor och sjuksköterskor inom andra specialiteter?

Lönen för Geriatriksjuksköterskor kan skilja sig från andra sjuksköterskospecialiteter. Faktorer som erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge och specialiseringsgrad kan påverka löneskillnaderna.

Vad kan påverka lönen för en Geriatriksjuksköterska?

Din lön som Geriatriksjuksköterska kan påverkas av erfarenhet, vidareutbildningar, ansvarsområden och arbetsplatsens läge. Facklig tillhörighet och kollektivavtal spelar också en roll i lönesättning.

Vilka karriärmöjligheter finns det för en Geriatriksjuksköterska?

Karriärmöjligheter inkluderar avancerade kliniska roller, ledningspositioner, forskning och utbildning. Specialiseringar och vidareutbildning kan leda till högre tjänster och löneutveckling.

Hur ser löneutvecklingen ut för Geriatriksjuksköterskor med erfarenhet?

Erfarna Geriatriksjuksköterskor kan se en ökning i lön. Med tiden och vidareutveckling inom specialiteten kan lönen stiga i takt med ökade ansvarsområden och kompetensförbättring.

Vilken typ av utbildning krävs för att arbeta som Geriatriksjuksköterska?

För att arbeta som Geriatriksjuksköterska krävs en sjuksköterskeexamen följt av en specialistutbildning inom geriatrik. Kontinuerlig fortbildning är också viktigt för att hålla sig uppdaterad med de senaste behandlingsmetoderna och forskningen.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?