Tjäna högre lön 2024 som specialistläkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för specialistläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som specialistläkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för specialistläkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som specialistläkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för specialistläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som specialistläkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som specialistläkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SPECIALISTLÄKARE

 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Specialistläkarens roll och utbildningsväg

Som specialistläkare är du expert inom ett specifikt medicinskt område. Du ansvarar för att diagnostisera och behandla komplexa sjukdomar som kräver avancerad medicinsk kunskap. Arbetsuppgifterna innefattar att tillämpa teorier och metoder för att förbättra patientvården.

För att bli specialistläkare påbörjar du din resa genom att fullfölja en läkarutbildning på universitet. Efter sex år erhåller du din läkarexamen, vilket är första steget mot din legitimation. Därefter genomgår du en AT-tjänst (Allmäntjänstgöring) som varar i 18 månader, vilket ger dig bred erfarenhet och förbereder dig inför specialiseringen.

När du har slutfört din AT-tjänst och fått din legitimation, fortsätter du som ST-läkare (Specialisttjänstgöring). ST-perioden varar vanligtvis i 5 år och inkluderar såväl kliniskt arbete som kurser och ofta en forskningskomponent. Det är under denna period du utvecklar din kompetens inom vald specialisering.

En fördjupning kan ske via forskarutbildning som kan leda till en doktorsexamen, och i vissa fall fortsättning som forskare inom medicin.

Utbildningsstegen i punktform:

 1. Fullfölj en läkarutbildning (ca 6 år)
 2. Genomför AT-tjänst (18 månader) för att erhålla legitimation
 3. Arbeta som ST-läkare och fördjupa kunskaper inom vald specialisering (vanligtvis 5 år)
 4. Eventuell fördjupning genom forskarutbildning

Ditt arbete som specialistläkare är centralt för sjukvården, med en stark grund i både praktisk erfarenhet och vetenskaplig kunskap.

Lönesättning för en specialistläkare

Din lön som specialistläkare i Sverige kommer att variera beroende på faktorer som region, arbetsplats, erfarenhet och kön. Information som presenteras här grundar sig på officiell lönestatistik och bör ge dig en klarare bild av inkomstläget för yrket.

Statistik och genomsnittslöner

Medellön: I Sverige ligger den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare runt 86 400 SEK, med vissa källor som rapporterar en medianlön på cirka 83 300 SEK per månad. Dessa siffror kan dock skilja sig åt baserat på åldersgrupper och kön, där löneutveckling ofta korrelerar med ökad yrkeserfarenhet.

 • Genomsnittslön per månad: 86 400 SEK
 • Medianlön per månad: 83 300 SEK
 • Lönestatistik från SCB och andra statistikdatabaser kan ge mer detaljerad information.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Skillnader i lön för specialistläkare kan observeras inte bara geografiskt utan också mellan olika arbetssektorer. Om du arbetar i offentlig sektor kan din lön skilja sig från den i den privata sektorn. Löneskillnaderna mellan regioner kan bero på lokala avtal, efterfrågan på specialistkompetens och levnadskostnader.

 • Offentlig sektor vs. Privat sektor: Lönerna kan variera
 • Löner i olika regioner: Variation beroende på efterfrågan och levnadskostnader

Inkomst efter skatt och andra avdrag

När du som specialistläkare får din månadslön är det viktigt att känna till skillnaden mellan bruttolön och nettolön. Efter skatt och andra avdrag kommer din faktiska handpenningsinkomst, eller nettolön, att vara lägre än din bruttolön. Ekonomisk planering krävs för att hantera din personliga ekonomi och förstå din verkliga inkomstnivå.

 • Bruttolön per månad: Innan avdrag
 • Nettolön per månad: Efter skatt och andra avdrag

Denna lön kan du förvänta dig som specialistläkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som specialistläkare kommer anställningsvillkor och arbetsmarknadsutsikterna att variera beroende på vilken sektor du väljer att arbeta i. Det är viktigt att överväga vilken typ av arbetsgivare och arbetsplats som bäst matchar dina karriärmål och personliga värderingar.

Arbetsförmedling och lediga jobb

I Sverige presenteras lediga jobb inom sjukvård ofta via Arbetsförmedlingen eller specialiserade rekryteringsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Yrkeskategorin för specialistläkare i den svenska yrkesklassifikationen (SSYK) innefattar olika yrkestitlar och specialiseringar, vilket ger en bred arbetsmarknad. För att hitta lediga positioner bör du regelbundet övervaka jobbannonser, och ha i åtanke att framgångsrik förhandling om anställningsvillkor ofta underlättas av att vara medlem i ett fackförbund.

Offentlig sektor versus privat sektor

Anställning inom offentlig sektor karaktäriseras av stabilitet och oftast förmåner såsom tjänstepension, medan privat sektor kan erbjuda högre löner och ibland mer flexibla arbetsvillkor. Arbetsuppgifterna varierar vanligen inte markant mellan de två sektorerna, men arbetsmiljön och arbetskulturen kan skilja sig åt. Som specialistläkare har du möjligheten att välja mellan arbetsgivare som landsting, privata vårdgivare eller internationella organisationer, där både man och kvinna har lika tillgång till arbetsmöjligheter inom professionen. Arbetsmarknaden för specialistläkare är generellt sett stark, vilket ger goda chanser att förhandla fram attraktiva anställningsvillkor.

Bemanningsmöjligheter

Som specialistläkare har du möjlighet att välja bemanningsuppdrag som konsult, vilket ofta innebär bättre ersättning jämfört med fasta anställningar inom offentlig sektor. Om du föredrar större frihet i ditt arbete och möjligheten att själv välja dina uppdrag och arbetsplatser, kan bemanningslösningar vara ett attraktivt alternativ för din karriär.

Inkomst som hyrläkare: Arbetar du som hyrläkare genom bemanningsföretag, kan din månadslön variera betydligt. Beroende på faktorer såsom specialistområde och uppdragslängd, kan du tjäna mellan:

 • 100 000 och 200 000 kr/månad

Flexibilitet och uppdragens natur beror till stor del på efterfrågan inom privat sektor samt tillgång på tjänster inom offentlig sektor. Som konsult är det du som har kontrollen över din tid och arbetsbelastning, vilket är en märkbar skillnad i jämförelse med fasta tjänster.

Bemanningsförmedlingar kan erbjuda:

 • Varierade arbetsplatser
 • Konkurrenskraftig lönesättning
 • Flexibla arbetstider och uppdragslängd

När du väljer att arbeta inom bemanning som specialistläkare, har du möjligheten att få bredare erfarenhet genom olika typer av uppdrag. Dessutom kan du potentiellt förhandla fram bättre ersättning för ditt arbete, särskilt om din specialisering är eftertraktad.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningsspecialistläkare 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för specialistläkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som specialistläkare står du inför en yrkesbana med breda möjligheter till karriärutveckling. Din framtid i yrket är på många sätt beroende av din kompetensutbildningsnivå och förmåga att anpassa sig till nya behandlingsplaner och diagnoser. En väsentlig del av din yrkesutveckling inbegriper att fortsätta med utbildning och specialisering, vilket kan leda till högre livslön och ansvarsområden.

Vi använder kirurg som ett exempel. Karriären som kirurg innebär ofta att bemästra komplexa operationer och procedurer, vilket kräver kontinuerlig vidareutbildning och praktik. Denna specialisering kan leda till roller som överläkare, där du får större ansvar för patientvård och ledarskap inom ditt område.

 • Prognos för framtiden:

  • Högt efterfrågade specialiseringar kan öka dina chanser för en lönsam framtid.
  • Utveckling inom medicinsk teknik och behandlingsmetoder kräver att du håller dig uppdaterad.
 • Karriärvägar:

  1. Ytterligare subspecialiseringar.
  2. Ledande befattningar inom sjukvården som överläkare.
  3. Forskningsroller och akademiska uppdrag.

Din förmåga att leda team, formulera och genomföra behandlingsplaner effektivt, samt hantera komplexa diagnoser kan ge dig fördelar i din karriärutveckling. Svenska sjukvårdssystemet värdesätter hög kompetens, vilket reflekteras i din potentiella livslön och karriärprogression. Med en stabil utbildningsgrund och viljan att kontinuerligt utveckla dina färdigheter, kan du se fram emot en karriär som inte bara är ekonomiskt givande utan även bidrar till samhället i stort.

Vanliga frågor

I denna avdelning hittar du svar på vanliga frågor rörande löner för specialistläkare i Sverige.

Hur mycket tjänar en specialistläkare i allmänhet?

I Sverige varierar lönerna för specialistläkare, men genomsnittet låg runt 86 400 kronor i månaden under 2022.

Vilken typ av specialistläkare har den högsta genomsnittslönen?

Vissa specialistområden, som neurokirurgi eller ortopedi, tenderar att ha högre löner än andra. Exakt vilken specialitet som har den högsta genomsnittslönen kan variera år från år.

Vad är löneskillnaden mellan nyexaminerade läkare och specialistläkare?

Nyexaminerade läkare tjänar generellt mindre än specialistläkare. En nyexaminerad läkares genomsnittliga startlön ligger på cirka 34 700 kronor, medan en specialistläkare tjänar i genomsnitt 78 700 till 86 400 kronor i månaden.

Vilka faktorer påverkar en specialistläkares lön i Sverige?

Faktorer som erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge, sektortillhörighet (privat eller offentlig) och specialitet kan påverka en specialistläkares lön i Sverige.

Hur ändras en läkares lön från AT till specialistläkare?

En läkares lön ökar gradvis från AT-läkare, med en genomsnittlig lön på omkring 42 000 kronor, till en fullfärdig specialistläkare där medellönen kan vara upp till dubblat högre.

Vad kan en specialistläkare förvänta sig i lön efter 10 års erfarenhet?

Efter 10 års erfarenhet kan du som specialistläkare förvänta dig en högre lön än genomsnittet, dock beror detta på flera faktorer inklusive din specialisering, plats och arbetsgivare.

Källhänvisningar

När du söker information om lönestatistik för specialistläkare, är det viktigt att använda pålitliga källor. I denna artikel har följande källor använts:

 • Ratsit.se: Ger upplysning om lönestatistik från olika yrken, inklusive den högsta lönen för specialistläkare under 2023.

  • https://www.ratsit.se
 • AllaLöner.se: Erbjuder en översikt över lönen för specialistläkare baserat på faktorer som region och arbetsplats.

  • https://www.allaloner.se
 • Statistiska Centralbyrån (SCB): Erbjuder officiell statistik som medianlönen för specialistläkare.

  • https://www.scb.se
 • Yrkeskollen.se: Tillhandahåller information om medellöner för olika yrken, inklusive specialistläkare för 2024.

  • https://www.yrkeskollen.se

För att verifiera och korsreferera den information du finner, kan du besöka dessa webbplatser direkt. Dessa källor ger en bred överblick av inkomstnivåer inom specialistläkarkåren och inkluderar diverse faktorer som kan påverka lönen såsom geografisk placering, erfarenhet och specialisering.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?