Tjäna högre lön 2023 som socionom hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som socionom med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för socionomer har själv arbetat inom socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som socionom med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som socionom hos oss

Din lön som socionomkonsult på Medkomp ligger på mellan 50 000 sek och 70 000 sek / månaden. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som socionom

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsocionom?

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrsocionom via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp socionom-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SOCIONOM

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Socionom

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel på olika roller du kan välja bland som socionom hos Medkomp

När du är utbildad som socionom öppnas dörrarna till en rad olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Till exempel kan du arbeta som socialsekreterare. Det innebär att du handlägger ärenden inom socialtjänsten och arbetar för att hjälpa och stödja människor i olika skeden av livet.

En annan yrkesmöjlighet för dig som socionom är att bli biståndshandläggare eller chefshandläggare inom äldreområdet och funktionshindersområdet. Inom dessa roller ansvarar du för att utreda och besluta om vilket stöd och vilka insatser en person har rätt till.

Du kan också bli kurator på en skola eller inom hälso- och sjukvården, där du arbetar med att erbjuda rådgivning och stöd till elever och deras familjer eller patienter.

Om du är vidareutbildad inom samtalsterapi kan du bli erbjuden arbete som psykoterapeut. 

Hur olika arbetsroller påverkar din lön

Det finns många olika arbetsroller inom socionom yrket, och lönen kan variera beroende på vilken roll du har och hur mycket erfarenhet du besitter.

Till exempel, en ingångslön för en nyutexaminerad socionom kan ligga runt 26 000 kr per månad om man jobbar som fastanställd. Efter cirka 10 år i yrket kan din lön öka till omkring strax under 40 000 kr. Det är viktigt att notera att dessa siffror kan skilja sig åt beroende på var i landet du arbetar och vilken typ av tjänst du har.

För socionomer kommer lönen variera kraftigt beroende på om man är anställd direkt av kommunen eller om man jobbar som konsult.

Konsulter kan ofta förvänta sig en högre lön än fastanställda. Enligt Jobted.se ligger den genomsnittliga lön för en socionom på 37 200 kr per månad, men den kan överstiga 60 000 kr för mer erfarna individer i vissa roller.

Vidareutbildning kan också ha en inverkan på din lön som socionom. Genom att ta ytterligare kurser och specialisera dig inom ett visst område, såsom hälso- och sjukvårdskurator, kan du öka din löneanspråk och förbättra dina möjligheter till mer avancerade och högre betalande positioner inom yrket.

I slutändan är det viktigt att komma ihåg att din lön som socionom kommer att påverkas av många faktorer, inklusive din arbetsroll, erfarenhetsnivå, arbetsplats och eventuell vidareutbildning. Som med alla yrken är det bra att vara medveten om dessa faktorer för att kunna fatta välgrundade beslut om din karriär och din löneutveckling.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som socionom?

Som nyutexaminerad socionom kan man förvänta sig en ingångslön på omkring 25 600 kr i månaden om man är fastanställd via kommunen. Det är viktigt att förstå att lönen kan variera beroende på flera faktorer, som exempelvis var någonstans i landet du arbetar och vilken typ av tjänst du har.

Efter några års erfarenhet inom yrket kommer din lön troligen att öka. Enligt Akademikerförbundet SSR lönestatistik 2021, ligger lönen för socionomer som har arbetat i 10-14 år efter examen på cirka 39 100 kr och för de som har arbetat mellan 20-30 år efter examen på cirka 42 000 kr.

Det är även viktigt att tänka på att kvinnor och män kan ha olika löner inom samma yrkesområde. I genomsnitt tjänar kvinnor 36 900 kr i yrket, medan männen har en lön på 36 300 kr. 

Som socionom med Medkomp som arbetsgivare kan du förvänta dig en väsentligt högre ingångslön. 

Faktorer som påverkar lönen

Det finns flera faktorer som påverkar lönerna för socionomer. Nedan följer några av de viktigaste aspekterna att beakta.

Yrkeserfarenhet: Lönen för socionomer kan variera beroende på hur många års erfarenhet du har inom yrket. Nyutexaminerade socionomer tenderar att ha lägre löner än de som har arbetat längre och samlat på sig mer kunskap och erfarenhet.

Utbildningsnivå: Din utbildningsnivå kan också ha en inverkan på lön. Om du har en master- eller doktorsexamen kan det finnas möjligheter att få en högre lön än om du har en grundutbildning.

Privat eller offentlig sektor: Om du arbetar inom privat eller offentlig sektor kan det också påverka din lön. Den offentliga sektorn, som inkluderar kommuner och landsting, kan erbjuda högre eller lägre löner än privat sektor beroende på arbetsplats och region.

Geografisk plats: Lönen kan även variera beroende på vilket län du arbetar i. Större städer och regioner med höga levnadskostnader kan innebära högre löner, medan mindre orter eller regioner med lägre levnadskostnader kan resultera i lägre löner.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa faktorer kan variera stort mellan olika individer och arbetsplatser. För att få en uppfattning om vad en socionom tjänar i genomsnitt, kan du titta på statistiken för socionom löner som visar att en socionom i Sverige tjänar i snitt 36 800 kr i månadslön.

Genomsnittlig lön för socionomer i Sverige

Som socionom i Sverige kan du förvänta dig en varierande lön beroende på faktorer såsom erfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Det är viktigt att ha en uppfattning av den genomsnittliga lönen för socionomer i Sverige för att kunna göra en rättvis jämförelse med löner inom andra yrken och branscher.

Enligt Ratsit, tjänar en socionom i Sverige i genomsnitt 36 800 kr per månad. Det finns dock skillnader som kan påverka månadslönen, såsom kön, ålder, om man arbetar i offentlig eller privat sektor, och var i landet man är verksam.

På Lönello rapporteras att en socionom tjänar i snitt 35 000 kr per månad, vilket motsvarar en årslön på 420 000 kr och en timlön på 210 kr. Ingångslönen för en socionom år 2023 uppges vara 33 500 kr per månad.

Enligt Jobted, ligger medellönen för en socionom på 37 200 kr brutto per månad (446 400 kr per år), vilket är 1 400 kr (+4%) högre än den nationella medellönen i Sverige. De uppger även en genomsnittlig ingångslön på 25 600 kr, och att högre löner kan överstiga 60 000 kr.

Saco, som sammanställt lönestatistik från Akademikerförbundet SSR lönestatistik 2021, påpekar att lönen varierar beroende på tjänst och arbetsplats. Ingångslönen för en socionom efter examen uppges vara 31 500 kr. Runt 10-14 år efter examen kan lönen förväntas ligga på 39 100 kr, och efter 20-30 år på 42 000 kr.

För att summera, som socionom i Sverige kan lönen variera kraftigt beroende på erfarenhet, arbetsområde och geografiska placering. Att informera sig om den genomsnittliga lönen inom yrket kan hjälpa dig i dina förhandlingar och i din framtida karriär som socionom.

Hos Medkomp kan du som erfaren socionom förvänta dig en månadslön på mellan 50.000 – 70.000 kr. 

Lön för socionomer – Jämförelse mellan Region Stockholm och Region Skåne

När det gäller löner för socionomer är det viktigt att vara medveten om att det finns skillnader beroende på var i Sverige man arbetar. Lönerna varierar mellan regioner och kan påverkas av faktorer som ekonomiska förutsättningar och arbetsmarknadsförhållanden.

Det är svårt att ge en komplett lista över löner för alla län i Sverige, men några exempel kan hjälpa dig att få en bild av variationen mellan olika regioner:

 • I Stockholms län kan socionomer förvänta sig en genomsnittlig månadslön på cirka 38 000 kronor.

 • I Skåne ligger den genomsnittliga månadslönen för socionomer något lägre, vid cirka 35 000 kronor.

Privat sektor i jämförelse med offentlig sektor

När det kommer till löner för socionomer i Sverige, finns det skillnader mellan dem som arbetar inom privat sektor och offentlig sektor. I den privata sektorn kan du förvänta dig högre löner jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror på att privatanställda tjänstemän generellt har bättre löneförutsättningar på grund av konkurrens och marknadsförutsättningar.

Vanliga frågor och svar om socionomers löner

Hur skiljer sig svenska fastanställningslöner mot andra länders?

I Sverige tjänar en socionom i genomsnitt 36 800 kr i månadslön. Det är viktigt att tänka på att löner för socionomer kan variera beroende på var de arbetar. 

I USA är genomsnittslönen för en socionom omkring 50 000 amerikanska dollar per år, vilket motsvarar cirka 480 000 kr omräknat till svenska kronor. Det är viktigt att tänka på att levnadskostnaderna i USA generellt är högre än i Sverige, vilket kan påverka hur lönen uppfattas i förhållande till svenskt mått.

I Norge, vårt närmaste grannland, ligger genomsnittslönen för en socionom på omkring 480 000 norska kronor per år, vilket motsvarar cirka 520 000 kr omräknat till svenska kronor. Norge är känt för att ha högre löner och levnadskostnader än Sverige, vilket kan förklara denna skillnad i lön.

I Storbritannien tjänar en socionom i genomsnitt omkring 30 000 brittiska pund per år, vilket motsvarar cirka 360 000 kr omräknat till svenska kronor. Löner och levnadskostnader i Storbritannien kan variera beroende på region, där London oftast har högre löner och levnadskostnader än övriga delar av landet.

Går det specialistutbilda sig som socionom och på så sätt höja lönen?

Ja, det går att specialistutbilda sig som socionom inom vissa områden, exempelvis familjerätt, missbruk, psykisk ohälsa, eller inom offentlig förvaltning. Specialisering kan leda till en högre lön, men det beror även på andra faktorer såsom erfarenhet, ansvar och arbetsplatsens storlek och verksamhet.

Vilka typer av tjänster tjänar mest?

Lönen för en socionom kan variera beroende på yrkesroll och arbetsplats. Generellt sett kan socionomer med mer ansvarsfulla positioner, såsom enhetschefer och verksamhetsansvariga, tjäna mer än de som arbetar på en mer operativ nivå.

Hur påverkar konsultande en socionoms lön?

Som socionomkonsult kan lönen variera beroende på uppdragets omfattning, tidslängd och hur mycket erfarenhet du har inom området. Generellt sett kan en konsult förvänta sig en betydligt högre timlön än en fastanställd socionom.

Källor:

https://www.bemlo.se/blog/vad-tjanar-en-socionom/

https://www.ratsit.se/lonestatistik/socionom-lon

https://www.jobted.se/l%C3%B6n/socionom

https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/att-arbeta/bra-jobb-for-synskadade/socionom/

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socionom/

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?