Tjäna högre lön 2024 som skolsköterska hos ett bemanningsföretag

Som skolsköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som skolsköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för skolsköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som skolsköterska

Din lön som hyrsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 70 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som skolsköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som skolsköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – SKOLSKÖTERSKA

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Exempel på olika arbetsroller du kan välja bland som skolsköterska

Som skolsköterska har du möjlighet att välja bland flera arbetsroller baserat på din erfarenhetsnivå, intresseområden och specialiseringar. Här är några exempel:

 • Första linjens skolsköterska: Du arbetar direkt med eleverna, genomför hälsoundersökningar och främjar hälsa och välbefinnande i skolan.
 • Hälsopedagog: Du fokuserar på att utbilda elever i ämnen som rör hälsa, såsom kost, motion, och psykiskt välbefinnande.
 • Skolhälsovårdsutvecklare: Du arbetar strategiskt för att utveckla och förbättra skolhälsovårdens program och rutiner.
 • Företagssköterska i skolmiljö: Du kan specialisera dig på hälsa och säkerhet för personalen inom skolan.
 • Forskning och utveckling: Använda din erfarenhet till att bidra till vetenskaplig forskning rörande barn och ungas hälsa i skolmiljön.

Varje roll kräver olika kompetenser men delar grundläggande uppgifter som att stödja elevers hälsa och samarbeta med lärare och vårdnadshavare. Specialisering ger möjlighet att fördjupa sig inom särskilda områden av skolhälsovården.

Hur olika ansvarsroller som skolsköterska påverkar din lön

Som skolsköterska påverkas din lön av de ansvarsområden du innehar. Det finns ett samband mellan ansvarsgrad och lönenivå, vilket innebär att mer komplexa arbetsuppgifter ofta kompenseras med högre ersättning.

Grundansvar:

 • Initial position: Nyutexaminerade eller mindre erfarna skolsköterskor tenderar att ha en grundläggande lön.
 • Standarduppgifter: Grundläggande elevhälsotjänster som hälsokontroller och rådgivning är standard och avspeglas i baslönen.

Specialiserade Uppgifter:

 • Tjänster som innefattar specialiserad vård eller expertis kan medföra ökad lön.
 • Skolsköterskor med vidareutbildning eller specialkompetens, exempelvis inom psykisk hälsa, kan förvänta sig högre ersättning.

Ledningsansvar:

 • Om din roll inkluderar ledning eller samordning av hälsovårdsprogram kan detta reflekteras i lönen.
 • Erfarenhet av att hantera krissituationer eller större hälsofrämjande projekt kan bidra till att öka din lön.

Sektor Variation:

 • Privat Sektor: Arbetar du inom den privata sektorn kan detta påverka lönen positivt jämfört med den offentliga sektorn.
 • Offentlig Sektor: Inom den offentliga sektorn är lönerna ofta reglerade enligt kollektivavtal, men kvalifikationer och erfarenhet kan ge utrymme för löneförhandling.

Det är viktigt att notera att skolstorlek och arbetsbelastning också kan spela in i lönesättningen. Genom att utveckla din expertis och ta på dig ytterligare ansvar kan du positionera dig för högre lönetillfällen.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som fast anställd skolsköterska i kommun/offentlig sektor?

När du startar din karriär som skolsköterska i kommunal sektor kan din ingångslön variera baserat på flera faktorer. Det inkluderar din utbildningsbakgrund, relevanta erfarenheter och den specifika regionen i Sverige där du kommer att arbeta. Kompetensområden inom hälsovård och en eventuell specialisering kan också spela in i lönesättningen.

 • Region: Lönen kan variera mellan olika kommuner och landsting.
 • Utbildning: En färdigutbildad skolsköterska med yrkeslegitimation är normen.
 • Erfarenhet: Även nyutexaminerade utan erfarenhet omfattas av ingångslön.

Som nyutexaminerad kan du förvänta dig en ingångslön på cirka 25 760 kr. Denna lön ska ses som en början och har potential att öka med erfarenhet och ytterligare kompetens.

Det är viktigt att notera att löneutveckling är möjlig genom karriärsteg, fortbildning och genom att ta på sig tjänster med större ansvar. Kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare reglerar också lönenivåer och kan innebära att din lön revideras årligen.

Inför din anställningsintervju eller lönesamtal, var beredd på att diskutera din ingångslön. Det kan vara fördelaktigt att känna till lönestatistik för yrket och att ha en förståelse för vilka faktorer som påverkar lönesättningen inom din region och sektor.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som skolsköterska via bemanning?

När du startar din karriär som skolsköterska genom en bemanningsfirma kan du ofta förvänta dig en högre ingångslön jämfört med en traditionell anställning inom offentlig sektor. Bemanningsföretag tenderar att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lönevillkor för att attrahera kvalificerad personal.

Typiska lönespann:

 • Lägst: Från 36 800 kr/månad, vilket är en indikation på ingångslönen i lägre spann.
 • Medelvärde: Cirka 40 000 kr/månad, vilket kan variera beroende på region och erfarenhet.
 • Högst: Uppåt 50 000 kr/månaden för erfarna skolsköterskor i bemanning.

Det är viktigt att du som skolsköterska tar hänsyn till att lönen kan skilja sig åt mellan olika bemanningsföretag. Dessutom kan din kompetensnivå, specialistkunskaper och efterfrågan på arbetsmarknaden påverka din ingångslön.

Hos Medkomp betalar vi våra skolsköterskor mellan 45.000 – 70.000 kr/månad

Faktorer som påverkar ingångslönen:

 • Utbildning och certifieringar: Specialistutbildad personal kan förhandla till sig bättre villkor.
 • Geografisk placering: Vissa regioner kan erbjuda högre löner på grund av brist på personal eller högre levnadskostnader.
 • Arbetsmarknadens dynamik: En stark efterfrågan på skolsköterskor kan driva upp lönerna.

För att få en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig i början av din karriär inom bemanning som skolsköterska, rekommenderas att du aktivt undersöker den aktuella lönenivån och förhandlar utifrån din erfarenhet och kvalifikationer.

Genomsnittlig lön som fast anställd skolsköterska i offentlig sektor – baserad på antal år i yrket

Din lön som skolsköterska inom den offentliga sektorn i Sverige kan variera baserat på din erfarenhet och antal år i yrket. Generellt sett ser löneutvecklingen ut som följer över tid:

 • 0-5 år: I början av din karriär som skolsköterska kan du förvänta dig en ingångslön som ofta startar omkring 39 200 SEK i månaden.
 • 5-10 år: Med ökad erfarenhet i yrket tenderar lönen att öka. Efter fem till tio års erfarenhet kan lönen lägga sig omkring ett medelvärde, där 40 400 SEK är en indikation på månadslön för kvinnor i yrket, vilket också kan ses som en reflektion av löneutvecklingen i genomsnitt.
 • 10 år och mer: Är du en skolsköterska med över tio år i yrket kan du se fram emot en högre snittlön. I Stockholmregionen, där löner generellt kan vara högre, kan en erfaren skolsköterska nå upp till omkring 45 100 SEK per månad.

Det är viktigt att notera att dessa siffror kan påverkas av andra faktorer såsom ytterligare specialiseringar, extra ansvar samt arbetsplatsens geografiska läge. Löner inom den offentliga sektorn är dessutom ofta föremål för kollektivavtal, vilket kan bidra till reglerade och förutsägbara löneökningar. Att kontinuerligt utveckla dina kompetenser kan också leda till löneutveckling.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

När det gäller löner för skolsköterskor inom offentlig sektor kan det skilja sig åt beroende på vilken region eller län du arbetar i. Av den information som finns tillgänglig för 2023, kan det observeras att de högsta lönerna ofta återfinns i de större städerna eller regionerna.

I Stockholm har skolsköterskor i offentlig sektor den högsta genomsnittliga lönen på 45 100 SEK. Detta står i kontrast mot lönerna i Norra Mellansverige där den lägsta lönen rapporterats vara 39 200 SEK. Detta visar en markant skillnad mellan regionerna.

För att ge dig en tydligare bild av löneskillnaderna, nedan följer en sammanställning över berörda regioner:

Region Genomsnittlig lön (SEK)
Stockholm 45 100
Mellansverige 39 200
Söder Inte tillgänglig just nu

Observera att dessa siffror speglar genomsnittliga löner och individuella löner kan variera beroende på erfarenhet, ytterligare kvalifikationer och specifika arbetsuppgifter.

För en djupare förståelse av lönestrukturer inom din specifika region, rekommenderas att konsultera aktuell lönestatistik från pålitliga källor såsom Statistikmyndigheten SCB eller relevanta fackförbund.

Vanliga frågor

I denna sektion hittar du svar på vanliga frågor om löner för skolsköterskor. Du får konkret och relevant information som kan hjälpa dig förstå lönestrukturen inom yrket.

Vilka faktorer påverkar en skolsköterskas lön?

Faktorer som din erfarenhet, utbildningsnivå, anställningsform och din arbetsplats geografiska läge kan ha stor inverkan på din månadslön som skolsköterska.

Vilken är den genomsnittliga lönen för skolsköterskor i olika delar av Sverige?

Värdet på den genomsnittliga lönen för skolsköterskor varierar beroende på region. Till exempel, vissa statistik källor anger att genomsnittslönen ligger runt 41 900 kr, medan andra rapporterar en siffra närmare 40 400 kr i månaden.

Vilka löneförväntningar bör en nyexaminerad skolsköterska som anställd inom offentlig sektor?

Som nyexaminerad skolsköterska inom offentlig sektor bör du förvänta dig en ingångslön. Denna kan ligga något lägre än genomsnittet men förväntas öka i takt med erfarenhet och vidareutbildning.

Hur mycket högre lön kan man förvänta sig som skolsköterska via bemanning?

Generellt kan du som arbetar via bemanningsföretag förvänta dig en högre lön till följd av flexibiliteten och tillgängligheten som ditt arbete kräver. Siffror varierar, och det är viktigt att titta på specifik löneprognos för din situation. Hos Medkomp kan du förvänta dig en lön på mellan 45.000 – 70.000 kr/månad. 

Lönesiffror från andra yrken inom vårdsektorn

Källhänvisningar

För att säkerställa tillförlitligheten i informationen om skolsköterskors löner för 2023 har data samlats in från relevanta och pålitliga källor. Nedan listas de specifika URL till de webbplatser som använts:

 • Ratsit
  https://www.ratsit.se Artikelns information kring genomsnittslöner och lönespridning för skolsköterskor i Sverige är hämtade härifrån.

 • Allalöner.se
  https://www.allaloner.se Denna källa har tillhandahållit data om den genomsnittliga månadslönen och medianlönen för skolsköterskor, samt uppgifter om lönespridningen i decil.

 • Yrkeskollen.se
  https://www.yrkeskollen.se Informationen om kvinnors genomsnittliga löner i yrket som skolsköterska kommer från Yrkeskollen.se.

 • Lönestatistik 2023
  https://www.lonestatistik.se Här hittar du statistiskt säkerställd information från SCB som är specifikt riktad mot bruttolöner för skolsköterskor och erbjuder en löneöversikt.

Dessa källor har använts för att skapa en pålitlig och aktuell artikel om skolsköterskors löner. Informationen har stämts av för att ge dig en noggrann översikt av löneläget. Ta gärna del av källmaterial för djupare insikt i de lönestatistik som presenterats.

.