Tjäna högre lön 2024 som barnsjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Som barnsjuksköterska hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge vård och omsorg till människor när de behöver den mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom vården vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar för dig som barnsjuksköterska med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för barnsjuksköterskor har själv arbetat inom vården som sjuksköterska. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som sjuksköterska med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för sjuksköterskor är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som barnsjuksköterska

Din lön som barnsjuksköterska på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 75 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som barnsjuksköterska

Vilka fördelar finns det med att jobba som hyrsjuksköterska?

Det finns flera fördelar med att jobba som barnsjuksköterska via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.
 • Du får 15 000 sek i utbildningspott då du arbetat i ett år hos oss på Medkomp sjuksköterske-bemanning.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor eller något händer på arbetsplatsen.
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina patienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?


Du måste vara legitimerad sjuksköterska i Sverige för att jobba som hyrsjuksköterska hos oss. Detta betyder att du måste ha en sjuksköterskeutbildning som är godkänd av svenska myndigheter. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss. Vi gör också en kontroll mot IVO och HOSP.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Du får en personlig kontaktperson.

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som sjuksköterska möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom våra konsultchefer är sjuksköterskor med bred erfarenhet av yrket kan de stötta dig i ditt dagliga arbete. Självklart får du extra handledning vid behov.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Även du som driver eget företag kan vända dig till oss för uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har sjuksköterskeexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Varför ska jag som arbetsgivare anlita Medkomp som rekryteringsföretag?

Vi har människan i fokus. Detta innebär att du alltid får engagerade och kompetenta medarbetare, snabba svar och ett professionellt bemötande. Med vår hjälp står du aldrig utan bra bemanning på din arbetsplats.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – BARNSJUKSKÖTERSKA 

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Sjuksköterska

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Barnsjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som barnsjuksköterska är din huvudroll att tillhandahålla vård och stöd till barn från nyfödda upp till tonåren. Dina arbetsuppgifter spänner över ett brett spectrum av hälsovårdstjänster, från grundläggande hälsokontroller till akutvård. På en barnavårdscentral är du ofta första kontaktpunkten för barn och deras föräldrar när det gäller frågor om hälsa och utveckling.

Utbildning: För att bli barnsjuksköterska behöver du först genomgå en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, vilket är en grundläggande treårig högskoleexamen. Efter det krävs en specialistutbildning inom barnsjukvård, som ytterligare fördjupar dina kunskaper och färdigheter att ta hand om barns specifika hälsovårdsbehov.

 • Arbetsuppgifter inkluderar:
  • Genomförande av hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Rådgivning till föräldrar
  • Akut och förebyggande vård

Som skolsköterska blir du en del av det pedagogiska teamet där du bidrar till en trygg och hälsosam skolmiljö genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du spelar en central roll i att identifiera hälsofrämjande behov hos eleverna och verkar för en god hälsa genom utbildning och direkta hälsoinsatser.

Att vara barnsjuksköterska kräver en kombination av medicinsk kompetens och ett gott bemötande. Du behöver ha förmågan att lyssna på och kommunicera med både barn och vuxna på ett förtroendeingivande och professionellt sätt.

Lönesättning för en barnsjuksköterska

Innan vi tittar närmare på statistik och skillnader i löner är det viktigt för dig att veta att lönesättningen för barnsjuksköterskor kan variera beroende på faktorer som utbildningsnivå, arbetsplatsens geografiska läge och vilken sektor du arbetar inom.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt tillgänglig lönestatistik för 2024 varierar månadslönen för barnsjuksköterskor. Lönestatistik från Ratsit visar att den högsta lönen uppnår 49 500 kr brutto per månad för en person med forskarutbildning inom offentlig sektor. Däremot ligger snittlönen enligt SCB (Statistiska centralbyrån) på omkring 42 900 kr. Yrkeskollen.se noterar en genomsnittlig bruttolön på 41 300 kr för kvinnor i yrket, och prognoser pekar på en förväntad genomsnittslön runt 45 100 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för barnsjuksköterskor tenderar att skilja sig åt mellan olika delar av Sverige och mellan offentliga och privata sektorer. Du kan notera att en barnsjuksköterska i Stockholm kan ha en annorlunda månadslön jämfört med kollegor i t.ex. Örebro eller Östersund. Även valet mellan att arbeta i offentlig eller privat sektor kan påverka månadslönen, där statistik ofta visar högre löner inom offentliga sektorn.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska inkomst efter skatt som barnsjuksköterska beror på bruttolönens storlek samt skattesatsen i din kommun. Icke att förväxla med bruttolönen, är din nettolön det du erhåller efter att skatter och eventuella avdrag blivit gjorda. För att få en uppfattning om din ekonomi efter alla avdrag kan du använda verktyg som lönekoll för att räkna ut din nettoinkomst baserat på din bruttolön och din skattesats.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som barnsjuksköterska påverkas dina anställningsvillkor och lön av flera faktorer, inklusive om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Arbetsmarknaden för yrkesgruppen är dynamisk, och lediga jobb annonseras regelbundet.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i att matcha lediga jobb med kvalificerade barnsjuksköterskor som du. Enligt prognoser är balansen mellan antal jobb och sökande god, vilket innebär att din chans att finna en passande anställning är relativt hög. Jobbannonser återspeglar den aktuella efterfrågan från arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor.

 • Offentlig sektor: Jobb inom sjukvården, hälsocentraler, och specialiserade barnkliniker.
 • Privat sektor: Jobb hos privata vårdgivare, företagshälsovård och konsultverksamheter.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsvillkor och lönesättning kan variera mellan offentlig och privat sektor. Generellt sett erbjuder offentlig sektor ofta mer strukturerade löneförhandlingar baserade på kollektivavtal, medan privat sektor kan erbjuda större flexibilitet och ibland högre löner beroende på anställningsavtal och förhandlingsutrymme.

 • Offentlig sektor:
  • Lön setts ofta enligt kollektivavtal och erfarenhetsnivå.
  • Arbetsledare och arbetsgivare följer oftast strikta riktlinjer för löneförhandling.
 • Privat sektor:
  • Möjlighet till individuell lönesättning.
  • Löneförhandlingar kan leda till högre löner jämfört med offentlig sektor, beroende på din erfarenhet och förhandlingsförmåga.

Det är viktigt för dig att jämföra anställningsvillkor hos olika arbetsgivare för att förstå hur dessa faktorer påverkar din potentiella inkomst och arbetsmiljö.

Bemanningsmöjligheter

Som barnsjuksköterska har du möjlighet att arbeta genom bemanningsföretag, vilket kan medföra både högre lön och större arbetsfrihet. Anställning som konsult ger dig tillfälle att bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika platser och inom skiftande vårdmiljöer.

Fördelar med bemanning:

 • Flexibel placering: Du kan välja arbetsplatser över hela landet och har därmed möjligheten att anpassa ditt yrkesliv efter personliga behov och önskemål.
 • Variation i arbetsuppgifter: Karriären berikas av en variation av arbetsuppgifter som kan bredda din kompetens.
 • Konkurrenskraftig lön: Många bemanningsföretag erbjuder attraktiva lönevillkor jämfört med fast anställda positioner.
 • Professionellt nätverk: Du får chansen att bygga ett stort professionellt nätverk och arbeta i skiftande team, vilket kan vara till fördel för framtida karriärmöjligheter.

Det är väsentligt att överväga behovet av professionellt stöd när du utför dina arbetsuppgifter. I bemanningsrollen får du vara del av olika team, vilket förutsätter förmågan att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och patientgrupper. Du som sjuksköterska blir en värdefull tillgång inom vården och kan påverka patienternas välstånd genom att tillföra din kompetens till flera olika vårdinrättningar.

Hos Medkomp tjänar du som barnsjuksköterska mellan 45 000 sek och 75 000 sek.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som barnsjuksköterska är din karriärutveckling ofta kopplad till din erfarenhet och utbildningsnivå. Initialt kan din lön påverkas av instegspositioner där du samlar värdefull erfarenhet. Med åren kan du förvänta dig en löneutveckling som reflekterar din kompetensuppbyggnad och ansvarsnivå.

Erfarenhet: Ju mer erfarenhet du skaffar dig, desto bättre förhandlingsposition har du när det kommer till lönesamtal. Erfarenhet inom specialiserade områden kan ytterligare stärka din position på arbetsmarknaden.

Utbildningsnivå: En högre utbildningsnivå, som till exempel en forskarutbildning eller specialistutbildningar, kan leda till avancerade positioner och därmed en högre lön.

Yrkesgrupp och befordran: Yrkesgruppsutvecklingen för barnsjuksköterskor inkluderar möjligheter som:

 • Kliniska specialister
 • Verksamhetsledare
 • Utbildare

En befordran eller rollförändring kan leda till en signifikant ökning av lönen samt bredda dina framtidsutsikter.

Framtidsutsikter: Arbetsmarknaden för barnsjuksköterskor ser överlag lysande ut. Med en åldrande befolkning och en konstant efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal, är framtidsutsikterna goda.

Karriärutvecklingen erbjuder inte bara förbättrad ekonomisk ersättning utan även möjligheten att påverka och förbättra vården. Sammantaget ligger fokus på kontinuerlig utveckling och att hålla sig uppdaterad med de senaste inom medicin och vård för att maximera både karriär- och löneutvecklingsmöjligheterna.

Vanliga frågor

Denna sektion fokuserar på vanliga frågor rörande löner för barnsjuksköterskor i Sverige för att ge dig en klar bild av vad du kan förvänta dig inom detta yrke.

Hur mycket tjänar en barnsjuksköterska i genomsnitt?

En barnsjuksköterskas genomsnittslön är cirka 41 300 SEK i månaden. Detta värde kan variera beroende på flera faktorer, som arbetsort och erfarenhet.

Vilka lönefaktorer påverkar en barnsjuksköterskas inkomst?

Faktorer som utbildningsnivå, arbetsplats (privat eller offentlig sektor), region och tjänsteår är avgörande för en barnsjuksköterskas inkomst.

Vad kan en nyutexaminerad barnsjuksköterska förvänta sig i lön?

Den exakta siffran för en nyutexaminerad barnsjuksköterskas lön finns inte specificerad, men den kan antas vara lägre än genomsnittet och ökar med erfarenheten.

Skiljer sig lönen för barnsjuksköterskor åt mellan olika regioner?

Ja, löner kan variera mellan olika regioner i Sverige. Kostnadsnivå och efterfrågan på specifika platser påverkar lönenivån.

Påverkar erfarenhet lönens storlek för barnsjuksköterskor?

Erfarenhet spelar definitivt en roll för lönens storlek. Det är vanligt att lönen ökar med antal år i yrket.

Vilka löneutvecklingsmöjligheter finns det för barnsjuksköterskor?

Det finns möjligheter till löneutveckling genom fortsatt utbildning, specialisering inom vissa områden, eller genom att ta på sig mer ansvarsfulla befattningar.

Källhänvisningar

När du vill verifiera löneinformationen som angår barnsjuksköterskors löner är det av stor vikt att du använder dig av pålitliga och aktuella datakällor. Nedan finns en tabell som inkluderar källor som använts till att sammanställa informationen i denna artikel.

Källa Beskrivning URL
SCB (Statistiska centralbyrån) Ett svenskt statligt organ som för statistik över Sveriges befolkning och ekonomi. https://www.scb.se/
Statistikdatabasen En databas som tillhandahåller officiell statistik från SCB inom olika områden, inklusive lönestatistik. https://www.statistikdatabasen.scb.se/
SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) Klassificering som används för att koda yrken i enlighet med internationella standarder. Användbar för att finna specifik yrkesrelaterad statistik. https://www.scb.se/ssyk
Ratsit En tjänst som erbjuder information om årsinkomster, lönestatistik och annan ekonomisk information för individer och företag i Sverige. https://www.ratsit.se

Dessa källor innehåller pålitlig information som hjälper dig att bilda dig en uppfattning om aktuella lönelägen för barnsjuksköterskor i Sverige. SCB och Statistikdatabasen erbjuder officiell statistik som kontinuerligt uppdateras, medan Ratsit kan ge en överblick över löner inom olika sektorer. Användning av SSYK-koden ger möjlighet till jämförelse och detaljerad sökning för barnsjuksköterskans yrkeskategori.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?