Integritetspolicy

Syfte

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Det är anledningen till att vi har upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och respektera din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan säkerställa att dina rättigheter uppfylls.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla krav i lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Personuppgifter

Medkomp behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för Medkomps bemanningsverksamhet. Personuppgifter som vi samlar in är:

 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fysisk adress
 • Kontonummer
 • Personnummer
 • CV

Vi kan också begära annan dokumentation som kan vara relevant för ditt uppdrag. Beroende på typen av uppdrag kan vi behöva en kopia på din ID-handling, SSK legitimation, utbildningsbevis och tjänstgöringsbevis. För vissa uppdrag krävs ett utdrag från IVO, HoSP eller belastningsregister. Vi kommer då att begära ditt samtycke för att göra dessa utdrag. För vissa uppdrag krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, detta på grund av den verksamhet som vår kund bedriver. Vi sparar aldrig utdraget och gör heller inte anteckningar om dess innehåll.

Vi kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från offentliga register såsom Socialstyrelsens register. Med hjälp av ditt personnummer kan vi också komma att ta fram ett telefonnummer till dig eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.

Hur vi använder Cookies

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Plantredo använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max tolv (12) månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida (språk och valuta). Vi använder sessionscookies när du använder besöker våra produktsidor, produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i varukorgen.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

För den bästa köpupplevelsen på plantredo.com rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

Söka uppdrag

På vår hemsida samt vissa externa sidor, såsom Arbetsförmedlingen, har du möjlighet att söka utannonserade tjänster. Där ber vi dig bifoga kontaktuppgifter, CV och annan dokumentation som du tror kan vara relevant för uppdraget som du är intresserad av. Vi kommer att behandla dessa uppgifter för att kontakta dig angående potentiella uppdrag. Vi kan också komma att sända marknadsföring såsom nyhetsbrev till den e-postadress och det telefonnummer du angett. Behandlingen baserar sig på ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss. Dina uppgifter kommer att raderas efter 36 månader om vi inte varit i kontakt med varandra under den tiden.

Intresseanmälan

Genom att fylla i vår intresseanmälan och lämna dina kontaktuppgifter på vår hemsida kan vi kontakta dig angående potentiella uppdrag utan att du aktivt söker utannonserade tjänster. Dessa uppgifter sparas i vår databas och raderas efter 36 månader om du inte har varit involverad i en process eller varit i kontakt med oss under den tiden. Behandlingen baserar sig på ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss.

Leverantörer

Vi lämnar dina personuppgifter till våra leverantörer i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet samt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av arbetsgivare. Dessa leverantörer hanterar Lönesystem och bokningssystem.

Medkomp har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av sina personuppgiftsbiträden och säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare för de ovan angivna ändamålen.

Din rätt

Du har enligt GDPR rätt att

 • få information om vår behandling av dina personuppgifter
 • få ett utdrag om våra uppgifter om dig
 • få en uppgift om dig rättad eller kompletterad
 • sluta bli kontaktad om våra tjänster
 • bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
 • begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

Personuppgiftsansvarig

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Medkomp Vårdbemanning, som också är ytterst personuppgiftsansvarig. Om du har klagomål, vänd dig i första hand direkt till oss. Om du ändå inte känner dig nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du kontakta Datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se eller www.datainspektionen.se.