Tjäna högre lön 2024 som gynekolog hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för gynekolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som gynekolog med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för gynekolog har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som gynekolog med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för gynekolog är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som gynekolog hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000 kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som gynekolog

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – GYNEKOLOG

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Gynekologens roll och utbildningsväg

Som gynekolog, en typ av specialistläkare, har du en central roll i sjukvården med fokus på kvinnors hälsa. Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av frågor som rör graviditet, förlossningar och gynekologiska sjukdomar. Dina arbetsplatser varierar från sjukhus till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.

Utbildningsvägen till gynekolog är lång och kräver hårt arbete och hängivenhet. Din resa börjar med en framgångsrik avslutning av naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet vilket lägger grunden för vidare studier inom medicin. Efter det:

 1. Grundläggande läkarutbildning: Du genomgår en läkarutbildning vid ett universitet, som i Sverige är cirka 5,5 år.
 2. Legitimation: Efter din utbildning söker du läkarlegitimation från Socialstyrelsen.
 3. AT-tjänstgöring: Du arbetar som allmäntjänstgörande läkare i två år för att få praktisk erfarenhet.
 4. Specialisttjänstgöring: Du väljer sedan att specialisera dig som gynekolog genom ytterligare minst 5 års utbildning inom specialistområdet.

Under din specialisttjänstgöring fördjupar du dina kunskaper om kvinnors hälsa och utvecklar färdigheter som är avgörande för att bedriva kvalitativ sjukvård. Din utbildningsnivå och erfarenhet byggs kontinuerligt och är direkt kopplad till kompetens- och ansvarsutveckling i yrket.

Lönesättning för en gynekolog

När du överväger en karriär som gynekolog eller är nyfiken på vad yrket inbringar, är det viktigt att förstå de faktorer som bidrar till lönesättningen.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittslönen för en gynekolog i Sverige ligger mellan 78 900 kronor och 86 400 kronor brutto per månad. Löneprognoser för år 2024 visar på en uppskattning av en ökning till cirka 90 800 kronor. Statistiska Centralbyrån (SCB) tillhandahåller den statistiskt säkerställda datan som dess löner är baserade på.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din månadslön som gynekolog kan variera beroende på geografisk plats samt om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Exempelvis kan löner i större städer vara högre jämfört med mindre orter. Vidare skiljer sig ofta löneförhållandena mellan statligakommunala och privata arbetsgivare, där den offentliga sektorn kan erbjuda andra förmåner som kan påverka den totala kompensationen.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som gynekolog är den lön du tar hem efter avdrag för skatt och eventuella andra avdrag. Skatten varierar beroende på din bruttolön och din skattekommun. För att få en mer exakt uppfattning om vad din lön efter skatt blir, kan du använda en skattekalkylator och ange din bruttolön samt arbetsort.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

När du söker arbete som gynekolog kommer dina möjligheter att påverkas både av tillgängliga jobb och sektorns natur. Prognosen för lediga jobb som gynekolog kan variera, och arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen kan vara en viktig resurs för dig i sökandet av jobb. Konkurrensen om tjänsterna är ofta hög, men Arbetsförmedlingen erbjuder stöd och vägledning genom deras tjänster. Det är viktigt att ha en aktuell översikt över lediga jobb och att hålla dig uppdaterad via Arbetsförmedlingens plattform. Tack vare yrkets natur och behovet av specialiserad kunskap kan du hitta att prognosen för arbete inom gynekologi är gynnsam.

 • Arbetsförmedlingen: Ett startställe för att hitta aktuella jobberbjudanden.
 • Konkurrens: Kan variera beroende på ort och efterfrågan.
 • Prognos: Positiv, med en förväntad kontinuerlig efterfrågan på gynekologer.

Offentlig sektor versus privat sektor

Offentlig sektor: Att arbeta som gynekolog i den offentliga sektorn innebär ofta en anställning inom landsting eller kommun, vilket kan innebära en mer stabil arbetsmiljö och ibland förmåner knutna till anställningen i offentlig tjänst.

 • Arbetsuppgifter: Varierar något men följer oftast nationella riktlinjer.
 • Arbetsplats: Inom offentliga sjukhus eller kliniker.

Privat sektor: Som gynekolog i den privata sektorn kan du möta en mer dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till högre löner, men också en varierad arbetsbelastning. Intäkterna och arbetsförhållandena kan vara mer resultatbaserade.

 • Arbetsuppgifter: Likartade med de i offentlig sektor, med möjlighet till specialisering.
 • Arbetsplats: Privata kliniker eller sjukhus.

Bemanningsmöjligheter

När du betraktar karriären som gynekolog, bör du överväga bemanningsföretag som ett alternativ. Detta kan erbjuda en möjlighet till högre lön samt mer arbetsfrihet, vilket kan vara lockande om du värderar flexibilitet och självständighet högt.

Arbetsmarknaden för gynekologer kan vara konkurrensutsatt, och bemanningsföretag kan ge dig en fördel genom att bredda dina jobbmöjligheter. Genom att jobba som konsult via ett bemanningsföretag kan du även få tillgång till arbetstillfällen som annars inte skulle vara tillgängliga.

Fördelar med att arbeta via bemanningsföretag:

 • Ökad inkomst: Möjlighet till högre ersättning än en fast anställning.
 • Flexibilitet: Du bestämmer över din egen tid och kan därmed påverka din arbetsbelastning.
 • Variation: Chans att arbeta i olika arbetsmiljöer och utvidga ditt professionella nätverk.
 • Erfarenhetsbredd: Unika möjligheter till kompetensutveckling genom olika uppdrag.

Det är relevant att fundera på hur bemanning påverkar dina relationer med kollegor. En konsult position kan innebära mindre kontinuitet i arbetsrelationer jämfört med fasta tjänster. Dock, detta kan även ses som ett tillfälle att bygga ett brett professionellt nätverk.

Även om bemanningsföretag kan ge dig en aning om konkurrens på arbetsmarknaden, är det viktigt att noggrant granska villkoren och förstå avtalet fullständigt innan du åtar dig uppdrag som konsult.

Hos Medkomp tjänar du som bemanningsgynekolog 30 000 – 50 000 kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Din karriär som gynekolog kan ta flera vägar beroende på erfarenhet, ambition, och val av arbetsplats. Efter utbildning och de första åren som allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare), följer specialisttjänstgöring (ST-tjänst), där du samlar specifik kunskap inom gynekologi och obstetrik.

Erfarenhet är en nyckelfaktor för att avancera inom yrket. Med tiden kan du sikta mot positioner som överläkare eller kirurg, där ansvar och komplexiteten i arbetsuppgifterna ökar. Detta kan även påverka din arbetstid, då mer erfarna positioner ofta innebär möjlighet till övertid och jourtjänstgöring, vilket kan påverka din hälsa och arbetslivsbalance.

Framtidsutsikterna för gynekologer ser positiva ut, då behovet av specialiserad hälsa inom kvinnohälsovård är kontinuerligt. Prognosen antyder en stabil efterfrågan på gynekologer, vilket bidrar till bra möjligheter för karriärutveckling och en potentiell löneökning med åren.

Som gynekolog har du även möjlighet att fördjupa din expertis genom forskning eller undervisning, vilket kan leda till ytterligare karriärmöjligheter inom akademin eller inom den privata sektorn. Ditt yrkesval erbjuder därmed en dynamisk karriärväg där du kontinuerligt kan utvecklas och specialisera dig.

Vanliga frågor

Denna sektion fokuserar på specifika frågeställningar kring löner för gynekologer, tar upp faktorer som påverkar inkomstnivåerna och ger dig en inblick i vad du som gynekolog kan förvänta dig ekonomiskt i olika stadier av din karriär.

Hur mycket kan en gynekolog förvänta sig att tjäna efter skatter?

Som gynekolog i Sverige kan din nettolön variera beroende på skattesatsen för din kommun. Med en bruttolön på runt 86 400 kr kan din nettolön bli runt 50-60% av bruttoinkomsten efter skatter.

Vilka faktorer påverkar lönen för en gynekolog i olika delar av Sverige?

I olika delar av Sverige kan lönen för en gynekolog variera beroende på regionens kostnadsläge, efterfrågan på specialiserade gynekologtjänster och arbetsgivarens typ, antingen privat eller offentlig sektor.

Vilken inverkan har erfarenhet och specialisering på en gynekologs lön?

Erfarenhet och specialisering kan ha stor inverkan på din lön som gynekolog. Med ökad erfarenhet och ytterligare specialkompetenser kan du förvänta dig högre ersättning.

Hur jämför lönerna för gynekologer med inkomsterna för andra medicinska specialiteter?

Gynekologers löner ligger ofta i linje med andra medicinska specialiteterna, men viss variation kan förekomma beroende på specialitetens efterfrågan och komplextiteten i de tjänster som tillhandahålls.

Vad kan en nyutexaminerad gynekolog förvänta sig i startlön?

En nyutexaminerad gynekolog kan förvänta sig en startlön som är lägre än den genomsnittliga lönen, ofta kring 78 000 till 83 000 kr per månad, som kan öka med erfarenhet och vidareutbildning.

Hur påverkas en gynekologs lön av arbete i privat sektor jämfört med offentlig sektor?

I privat sektor kan en gynekolog ibland förhandla fram en högre lön jämfört med offentlig sektor, där lönen är mer standardiserad och kan återspegla kollektivavtal och andra regleringar som finns inom sektorn.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för yrket gynekolog, är det viktigt att du använder pålitliga källor för att få en korrekt uppfattning. Nedan finner du en lista på URL från de källor som använts för att sammanställa informationen i denna artikel:

Varje källa ger olika perspektiv och uppgifter kring en gynekologs lön, och genom att jämföra dessa kan du få en mer nyanserad bild av löneläget. Tänk på att löneuppgifter kan förändras över tid och är ofta genomsnittliga uppskattningar, vilket bör tas i beaktning när du tolkar informationen.

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?