Tjäna högre lön 2024 som läkare hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som läkare med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för läkare har själv arbetat inom vården. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som läkare med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Du får en marknadsmässig lön som reflekterar att din tjänst är värdefull.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling, dels genom att arbeta på olika arbetsplatser och dels genom utbildning.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för läkare är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Denna lön kan du förvänta dig som läkare hos oss

Din lön baseras på din kompetens och erfarenhet. Faktorer som geografisk placering av tjänsten, omfattning och uppdragets längd påverkar också din lön. Uppskattningsvis ligger den på 30 000 – 50 000kr/veckan. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som läkare

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – LÄKARE

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Läkare

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Grundläggande fakta om läkares löner i offentlig sektor

När det gäller läkarens lön varierar det beroende på deras befattning, erfarenhet, och arbetsplats. I Sverige kan man generellt säga att läkare tjänar mer än många andra yrken. Några grundläggande fakta om läkarens lön i Sverige inkluderar:

 • Specialistläkare: Enligt Statistikmyndigheten SCB var den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige 86 400 kronor år 2022.
 • Livslön: En läkare beräknas tjäna 28 173 000 kr under sitt arbetsliv, vilket är högre än för något annat yrke i Sverige. Detta kan jämföras med 24 782 000 kr i livslön för en civilingenjör och 25 495 000 kr i livslön för en jurist.
 • BT-läkare och ST-läkare: Medianlönen år 2021 för en BT-läkare var 43 000 kronor per månad och för en ST-läkare 47 900 kronor per månad.

När det kommer till löneökningar finns det olika faktorer som kan påverka detta. Fortsatt utbildning och erfarenhet bidrar till att förbättra en läkares position på arbetsmarknaden, förhandlingskapacitet och deras personliga löneanspråk.

Ytterligare detaljer om en läkares lön kan också bero på vilken region i Sverige de arbetar i samt vilken sektor, offentlig eller privat, de är anställda inom. Dock visar lönestatistiken att läkare generellt tjänar väl i Sverige.

Läkares ingångslön och erfarenhetsgrad

Att bli läkare innebär att genomgå en lång och krävande utbildning, men det resulterar också i en attraktiv och välavlönad yrkeskarriär.

Din ingångslön som nyexaminerad läkare kan variera beroende på olika faktorer. När du påbörjar din allmäntjänstgöring (AT-läkarperioden) kan du förvänta dig en ingångslön omkring 37 000 kronor.

Förutom din erfarenhetsgrad spelar också din utbildningsnivå och ditt arbetsområde en roll för hur mycket du tjänar som läkare. Forskar du och avancerar inom läkaryrket ökar möjligheterna till högre avlöning

Som specialistläkare blir lönen betydligt högre, och lönestatistiken visar att en specialistläkares genomsnittliga månadslön är 78 700 kronor. Vidare kan hur mycket du tjänar som läkare även vara beroende av region och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

För att få en bild av de faktiska löneskillnaderna mellan olika erfarenhetsnivåer och områden kan medianlönen, som är 83 300 kr för läkare, vara mer relevant än genomsnittslönen, då den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att din lön som läkare varierar beroende på din erfarenhetsgrad och utbildningsnivå samt flertalet andra faktorer. Men generellt sett kan du förvänta dig en relativt hög ingångslön och goda utsikter till löneökning när du avancerar inom läkaryrket.

Skillnader i lön

Hur mycket tjänar en nyutexaminerad läkare?

Som nyutexaminerad läkare kan du förvänta dig en ingångslön på cirka 34 000 kronor i månaden. Detta är naturligtvis beroende av var du arbetar och vilken typ av anställning du har. Det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera från arbetsplats till arbetsplats och mellan offentlig och privat sektor. 

Vad tjänar en AT-läkare?

AT-läkare, eller läkare under allmäntjänstgöring, har en ingångslön på cirka 37 000 kronor i månaden. Återigen är det viktigt att notera att lönen kan variera beroende på var du arbetar och vilken typ av anställning du har.

Vad tjänar en ST-läkare?

När du fortsätter din utbildning och går vidare till att bli en ST-läkare, det vill säga en läkare under specialisttjänstgöring, kommer din lön att öka. Din lönenivå som ST-läkare påverkas av din utbildningsnivå, arbetsplats och anställningstyp.

Vad tjänar en färdigutbildad specialistläkare?

Som en färdigutbildad specialistläkare kommer din lön att öka ytterligare. Den genomsnittliga månadslönen för en specialistläkare i Sverige var 86 400 kronor år 2022, men den exakta lönen kan variera beroende på var du arbetar och inom vilket område du specialiserat dig.

Vilken typ av läkare tjänar i regel mest?

Generellt tjänar specialistläkare mer än nyutexaminerade läkare och AT-läkare. Snittlönen för en legitimerad läkare är 42 000 kronor/månad i genomsnitt, medan en specialistläkares snittlön är 78 700 kronor/månad i genomsnitt. Lönerna inom läkaryrket kan variera mycket beroende på vilken typ av specialistområde du arbetar inom, och det är viktigt att undersöka lönenivåerna för ditt specifika yrkesområde och arbetsplats.

Lönvariationer baserat på geografisk plats

I Sverige kan lönen för läkare variera beroende på geografisk plats. Det finns flera anledningar till detta, bland annat skillnader i kostnader för att leva och arbeta i olika delar av landet samt skillnader i efterfrågan på läkare.

I större städer, som Stockholm, Göteborg och Malmö, kan lönen för en läkare vara högre än i mindre orter på grund av högre levnadskostnader och konkurrens bland arbetsgivare. Det är vanligt att lönen också påverkas av vilken typ av arbetsgivare man har, såsom privat eller offentlig sektor.

Enligt viss lönestatistik kan en legitimerad läkares genomsnittliga månadslön vara 42 000 kronor och en specialistläkares genomsnittliga månadslön 78 700 kronor. Dock kan dessa siffror variera beroende på var i landet man arbetar.

För att ge en tydligare bild av lönevariationer baserade på geografisk plats, se följande exempel:

 • Stockholm: Högsta löner för både legitimerade läkare och specialistläkare, men också högre levnadskostnader.
 • Göteborg: Löner som är något lägre än i Stockholm, men fortfarande högre än i många mindre städer. Även här är levnadskostnaderna relativt höga.
 • Malmö: Lönenivåerna är ofta något lägre än i både Stockholm och Göteborg. Levnadskostnaderna är lägre jämfört med de två större städerna.

Det är viktigt att ha denna variation i åtanke när man söker arbete som läkare i olika delar av landet, och att ta hänsyn till både lönen och levnadskostnaderna för att få en rättvis jämförelse.

Påverkan av utbildning och specialisering på lönen

Utbildning och specialisering har en betydande inverkan på lönen för en läkare. Beroende på din utbildningsnivå, erfarenhet och specialitet kan din inkomst variera kraftigt. I följande paragrafer kommer du att förstå hur din utbildning och specialisering påverkar din lön som läkare.

Vanligtvis börjar en nyexaminerad läkare sin karriär med en ingångslön på cirka 34 700 kronor per månad. Under din allmäntjänstgöring, även kallad AT-läkare, kan din lön ligga runt 37 000 kronor per månad. Efter att ha slutfört din allmäntjänstgöring och blivit legitimerad ökar din lönen till ett genomsnitt på 42 000 kronor per månad.

När du specialiserar dig och blir specialistläkare ser du en betydande löneökning. En genomsnittlig specialistläkare tjänar cirka 78 700 kronor per månad. Det finns dock variationer mellan olika specialiteter, där vissa specialiteter kan innebära högre löner än andra. Dessutom kan löneskillnader uppstå beroende på om du arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Regionen där du arbetar påverkar också din lön som läkare. Löner kan variera kraftigt mellan olika regioner, där storstadsområden ofta erbjuder högre löner jämfört med mindre städer och landsbygden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till den geografiska platsen för din anställning när du planerar din karriär som läkare.

För att sammanfatta påverkas din lön som läkare av faktorer som utbildningsnivå, specialisering, sektor (privat eller offentlig) och region. Genom att överväga dessa faktorer kan du göra mer välgrundade beslut för din yrkesutveckling och maximera din inkomstpotential.

Skillnaden i lön mellan att vara anställd eller arbeta som hyrläkare (konsultläkare)

Som läkare har du möjlighet att välja mellan att vara fast anställd eller att arbeta som hyrläkare (även kallad konsultläkare eller stafettläkare). Ditt val påverkar din lön, och det är värt att förstå skillnaden innan du bestämmer dig.

Om du är landstingsanställd kan du i genomsnitt räkna med en ingångslön på mellan 35 000 – 40 000 kr/månad. Efter några år i yrket kan en specialistläkare inom landstinget tjäna mellan 55 000 – 65 000 kr/månad.

Däremot, om du väljer att arbeta som hyrläkare, är lönen generellt sett högre. Du kan räkna med att tjäna mellan 100 000 och 200 000 kr per månad. Din lön som hyrläkare påverkas av faktorer som:

 • om du har specialistlegitimation
 • din yrkesspecialitet
 • antal år du har arbetat inom ditt område

Fördelarna med att arbeta som hyrläkare inkluderar alltså en högre lön, jämfört med att vara fast anställd. Dessutom kan du som hyrläkare ha mer flexibilitet i din arbetssituation, till exempel när det gäller arbetsort och arbetstid.

Sammanfattningsvis är det tydligt att lönen för läkare varierar beroende på om du arbetar som anställd eller som hyrläkare. Men det är viktigt att inte endast fokusera på lönen, utan även överväga den arbetsmiljö och de arbetsuppgifter som passar dig bäst.

Källor:

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/lakare/

https://www.scb.se/lonestatistik/lakare/

Är du nyfiken på vad andra yrken och inriktningar i vårdsektorn tjänar?