Tjäna högre lön 2024 som vårdadministratör hos ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibiliteten genom att bestämma när och hur mycket du vill arbeta. Lönerna på bemanningsföretag för vårdadministratörer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi tror att du presterar bäst då du får möjlighet att fokusera på ditt arbete samtidigt som du känner dig uppskattad och utvecklas i din yrkesroll.

Fördelar för dig som vårdadministratör med Medkomp som arbetsgivare

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi erbjuder en utbildningspott för att våra konsulter ska kunna hålla sig uppdaterade inom sitt område.
 • Vår områdeschef för vårdadministratör har själv arbetat inom vård och omsorg. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget. Som vårdadministratör med eget företag kan du få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underleverantörer.
 • Vi ser till att alla våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.
 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.

Hur fungerar Medkomp som bemanningsföretag?

Som konsult hos oss får du förutsättningar att göra det du är bäst på – ge stöd till dem i samhället som behöver det mest. Medkomp har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi förstår de utmaningar som du kan möta i vardagen. Du är anställd och har full trygghet via bemanningsföretaget men samtidigt flexibilitet i vilken typ av kontrakt du accepterar. Lönerna på bemanningsföretag för vårdadministratörer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete medarbetarna gör.

Den här lönen kan du förvänta dig som vårdadministratör hos oss

Din lön som vårdadministratör på Medkomp ligger på mellan 30 000 sek och 40 000 sek/månad. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet. Lönen ligger långt över den lön du kan räkna med om du jobbar med landstinget eller kommunen som arbetsgivare då du förväntas vara flexibel med kundens och klienternas behov i fokus. Löneutvecklingen över tid är mycket stark.

Vanliga frågor och svar om arbetsvillkor och löner som vårdadministratör

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Majoriteten av tjänsterna vi erbjuder kräver minst en kandidatexamen eller likvärdig utbildning enligt kundernas riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via samtal och personliga intervjuer, vi tar även referenser som du lämnar när du är aktuell för anställning hos oss.

Vilka villkor och löneförmåner får jag?

Det finns många förmåner för den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får en konkurrenskraftig lön.
 • Du får kontinuerlig utbildning.
 • Pension utifrån din prioritering.
 • Inflytande över arbetstider.
 • Finansiella medel för kompetensutveckling

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Eftersom din kontaktperson har bred erfarenhet av bemanning inom Vård- och omsorg kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete. Som konsult har du även en arbetsledare på plats som vägleder dig och håller kontakt med din chef på Medkomp.

Är heltidsanställning det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?
Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med klienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Det ska vara enkelt att jobba på annan ort under en längre eller kortare period. Det är vårt ansvar att du har en bra arbetsmiljö och att allt fungerar smidigt för dig så att du kan lägga all fokus på ditt arbete med patienterna. Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet en hög prioritet och det är därför viktigt att du blir hörd och bekräftad i ditt arbete. Med en personlig kontaktperson få du en handledare som finns tillgänglig när du behöver instruktioner eller helt enkelt bolla tankar som uppstår. För att kunna stötta dig på bästa möjliga sätt är det ett krav att våra konsultchefer har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Ditt förtroende är viktigt för oss och det är därför du under din tid på Medkomp har en och samma konsultchef. På så vis kan utföra ditt arbete med vetskapen om att du har en pålitlig person bakom dig som söker kommande uppdrag och stöttar dig vid behov.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på var i landet du arbetar kan journalsystemen variera.

Vad får jag som arbetsgivare för trygghet genom att välja Medkomp som auktoriserat rekryteringsföretag?

 • Vi följer svenska lagar och betalar alla skatter och avgifter.
 • Våra processer dokumenteras enligt gällande föreskrifter för medarbetarnas och kundernas trygghet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt skydd och försäkringar när de är ute på en arbetsplats som representant för oss.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN – VÅRDADMINISTRATÖR

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Medkomp
Vårdadministratör

Telefon: 010-500 55 00
E-post: order@medkomp.se

Vårdadministratörs roll och utbildningsväg

Som vårdadministratör spelar du en avgörande roll i sjukvårdens administration och stödfunktioner. Du är ofta första kontaktpunkten i patientens interaktion med vården och ansvarar för diverse administrativa uppgifter som kan inkludera tidsbokning, journalskrivning och hantering av patientinformation. Arbetet kräver noggrannhet och god organisationsförmåga för att säkerställa en smidig vårdprocess.

Utbildning för en vårdadministratör sker ofta genom yrkeshögskolan där relevant program kan vara:

 • Medicinsk sekreterare
 • Läkarsekreterare

Dessa program kombinerar teoretiska studier med praktiska moment för att ge dig de verktyg du behöver i ditt yrkesliv.

Listan över vanliga arbetsuppgifter för vårdadministratörer:

 • Hantering av patientdata
 • Bokning av tider och mottagningsarbete
 • Skapande och underhåll av medicinska journaler
 • Korrespondens och kommunikation inom sjukvårdsteamet

Utbildningsnivån varierar, men en yrkesexamen från yrkeshögskola är ofta ett krav. Vissa arbetsgivare kan också efterfråga ytterligare specialisering eller kompetens inom medicinsk administration.

I yrken som vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller liknande positioner, förväntas du ha en hög grad av självständighet och förmågan att ofta hantera känslig information med integritet och professionalism.

Lönesättning för en vårdadministratör

I din roll som vårdadministratör är det viktigt att vara medveten om lönesättningen inom yrket. I detta avsnitt kommer du att få en översikt över lönestatistiken, regionella och sektoriella skillnader i löner, samt vad du som vårdadministratör kan förvänta dig att få ut efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittslönen för en vårdadministratör i Sverige ligger på ungefär 29 700 kr per månad enligt senaste tillgängliga data. Det noteras en positiv löneutveckling där medellönen för vårdadministratörer ökat från föregående år. Detta kan tyda på en konkurrenskraftig arbetsmarknad inom den medicinska sekreterarbranschen. För kvinnliga vårdadministratörer ligger snittlönen på 29 000 kr, medan män i samma yrkeskategori har en genomsnittlig lön på 27 800 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna varierar beroende på geografisk placering och om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. I offentlig sektor är månadslönen cirka 29 200 kr, medan den i privat sektor kan uppgå till 31 200 kr i genomsnitt. Denna variation i lön speglar ofta de olika arbetsförhållandena och den konkurrens som finns mellan olika arbetsgivare.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din bruttolön som vårdadministratör är det belopp du tjänar före avdrag av skatt och eventuella andra avgifter. Efter dessa avdrag blir det belopp som du faktiskt får in på ditt konto din nettolön, eller lönen efter skatt. För att få en uppskattning av hur mycket detta innebär för dig kan du använda verktyg och kalkylatorer som är tillgängliga genom exempelvis Skatteverkets hemsida, där du kan ange din bruttolön och personliga förhållanden för en skattberäkning.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som vårdadministratör varierar dina anställningsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden beroende på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Erfarenhet kan påverka dina anställningschanser och potentiella löneutveckling.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en central roll i matchningen av vårdadministratörer till lediga jobb. Jobbannonser via Arbetsförmedlingen är en vanlig väg för att komma ut på arbetsmarknaden, och just nu är det en gynnsam tid att söka jobb som vårdadministratör eftersom efterfrågan är hög. Håll dig uppdaterad på Arbetsförmedlingens webbplats för de senaste jobbannonserna och lediga jobben som vårdadministratör.

Offentlig sektor versus privat sektor

När du arbetar som vårdadministratör inom den offentliga sektorn finns det en tendens att anställningsvillkoren är mer reglerade med tydlig struktur för löneutveckling genom kollektivavtal. I den privata sektorn kan lönen vara högre och ligger i genomsnitt på 31 200 kr i månaden. Sektorn påverkar konkurrensen om jobben och därmed dina chanser att få anställning baserat på din arbetslivserfarenhet.

Sektor Genomsnittslön per månad
Offentlig 29 200 kr
Privat 31 200 kr

Många gånger har större sjukhus och vårdinrättningar inom den offentliga sektorn fastställda trappstegsmodeller för löneökningar relaterade till din arbetslivserfarenhet, medan mindre privata kliniker kan erbjuda en högre ingångslön men med mer variation i anställningsvillkor.

Bemanningsmöjligheter

Som vårdadministratör har du möjlighet att arbeta genom bemanningsföretag, vilket kan innebära fördelar såsom högre lön och större flexibilitet i ditt arbete. När du arbetar som konsult är det vanligt att man får en högre timlön jämfört med tillsvidareanställning inom både den offentliga och den privata sektorn.

Arbetsuppgifterna inkluderar ofta hantering av patientjournaler, administrativa uppgifter och stöd till sjukvårdspersonal. Detta kan variera stort beroende på vilken typ av verksamhet du arbetar i.

I din roll som sekreterare genom ett bemanningsföretag kan du dessutom uppleva en större grad av arbetsfrihet. Du har:

 • Flexibiliteten att välja mellan olika uppdrag och arbetsplatser.
 • Möjligheten att påverka din arbetstid och därmed din balans mellan arbete och fritid.
 • Chans att bredda din kompetens genom att arbeta i olika typer av sjukvårdsverksamheter.

Att arbeta som vårdadministratör på detta sätt kräver dock att du är anpassningsbar och klarar av att snabbt sätta dig in i nya arbetsmiljöer och system. Bemanningsföretag ställer höga krav på professionalism och förmågan att arbeta självständigt.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som vårdadministratör har du en central roll inom sjukvården med ansvar för att organisera och hantera administrativa uppgifter. Din karriärutveckling kan innebära att du får chansen att specialisera dig ytterligare inom medicinsk dokumentation eller kanske ta en ledande position som avdelningskoordinator.

För att avancera i din karriär är kontinuerlig utbildning och vidareutbildning nyckeln. Detta kan omfatta kurser i sjukvårdsadministration, juridik, eller ytterligare medicinsk terminologi. När du skaffar dig specialistkunskaper inom till exempel kodning av diagnoser kan dina tjänstemöjligheter breddas betydligt.

Prognosen för vårdadministratörer är god. En växande och åldrande befolkning förväntas öka behovet av hälso- och sjukvårdstjänster, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på kvalificerade administratörer. Dina framtidsutsikter ser även ljusa ut tack vare den digitalisering som sker inom sjukvården, vilket kräver ökad hantering av elektroniska patientjournaler och datainformationssystem.

Karriärvägar kan variera, men vanliga steg för att utvecklas kan inkludera:

 • Administrativ specialist
 • Avdelningskoordinator
 • Vårdadministrativ chef

Genom att bygga på din erfarenhet och fördjupa dina kunskaper öppnar du upp för nya karriärmöjligheter och bidrar till en effektivare och mer kvalitativ vårdmiljö.

Vanliga frågor

När du startar din karriär som vårdadministratör eller medicinsk sekreterare är det viktigt att känna till lönenivåerna, hur sektor och region kan påverka din inkomst samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Vilken ingångslön kan en nyexaminerad medicinsk sekreterare förvänta sig?

En nyexaminerad medicinsk sekreterare kan förvänta sig en ingångslön på cirka 21 580 kr per månad. Inkomsten kan variera beroende på arbetsplats och region.

Hur påverkar arbetsplatsen (offentlig eller privat sektor) lönen för vårdadministratörer?

Lönen för vårdadministratörer skiljer sig mellan offentlig och privat sektor. Inom den kommunala sektorn ligger månadslönen runt 29 200 kr, medan den i den privata sektorn kan uppgå till omkring 31 200 kr.

Vad är den genomsnittliga lönen för en vårdadministratör i Värmland?

Specifik löneinformation för vårdadministratörer i Värmland finns inte tillgänglig i de angivna sökresultaten. För den senaste och mest korrekta lönestatistiken, kontakta lokala yrkesorganisationer eller undersök inom din region.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för vårdadministratörer i termer av lön?

Som vårdadministratör finns det möjlighet att öka din lön med erfarenhet och vidareutbildning. Toppnivåerna inom yrket kan ofta överstiga 40 000 kr per månad.

Är det en skillnad i lönen för vårdadministratörer beroende på region, till exempel i Östergötland jämfört med andra regioner?

Ja, lönen för vårdadministratörer kan variera beroende på region. Genomsnittliga löner tenderar att skilja sig från ett län till ett annat, och det kan därför vara högre eller lägre i Östergötland jämfört med andra regioner.

Vad innebär yrkesrollen för en vårdadministratör och hur skiljer den sig från en medicinsk sekreterare?

En vårdadministratör måste hantera olika administrativa sysslor inom hälsovården, såsom att organisera scheman, hantera patientjournaler och bistå med administration. Yrkesrollen kan likna den för en medicinsk sekreterare, men specifika arbetsuppgifter och ansvar kan skilja sig baserat på arbetsplatsens behov och yrkestitelns definition.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för Vårdadministratörer, är det viktigt att referera till trovärdiga källor. Nedan listas källor som använts för att sammanställa uppgifter om Vårdadministratörens lön:

 • Jobbland ger information om den genomsnittliga månadslönen och skillnader mellan sektorerna.

  • URL: https://www.jobbland.se/vardadministrator-lon/
 • SCB (Statistiska centralbyrån) är en central källa för officiell statistik och viktig referenspunkt.

  • URL: https://www.scb.se/
 • Indeed.com Sverige tillhandahåller data om medellön och arbetsuppgifter för Vårdadministratörer.

  • URL: https://se.indeed.com/career/administrator/salaries

För att säkerställa att informationen är aktuell och relevant, är det även viktigt att kontrollera datum för när data publicerades och senast uppdaterades. Lönestatistik kan variera år från år och mellan olika källor, så att jämföra och kontrastera dessa uppgifter ger en mer nyanserad bild av löneläget.