Tjäna högre lön 2023 som socionomkonsult hos ett bemanningsföretag

Vi välkomnar dig som startar eget företag som socionom och vill ha en trovärdig samarbetspartner för att hitta rätt tjänst för dig. Som underleverantör till oss på Medkomp får du ett arbete där människan står i fokus.

Engagemang, professionalism och personligt bemötande är viktiga ledord för oss. Vi erbjuder hållbara och stimulerande arbetsvillkor samtidigt som vi skapar mervärde för varje individ som möter våra medarbetare.

Fördelar med Medkomp

 • Vi är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Som konsult hos oss är vi måna om att du får den tid och uppskattning du förtjänar.
 • Vi har välutbildad personal med goda referenser.
 • Vår områdeschef för socionomer har själv erfarenhet av socialtjänsten. Hen kan branschen och förstår vilka utmaningar du kan möta i ditt dagliga arbete.
 • Vi erbjuder tjänsten ”startklar”. Detta är en tjänst för konsulter som önskar starta eget.

Så startar du eget som socionom

Vi är övertygade om att socionomer som trivs och utvecklas gör ett bättre jobb. Därför erbjuder vi tjänsten ”startklar”. Genom denna tjänst stödjer vi konsulter som vill starta eget.

När du startat upp din verksamhet kan du naturligtvis få arbete via Medkomp eftersom vi gärna anlitar underkonsulter. Vi skriver ett tryggt avtal som tydligt förklarar vad vi kommit överens om.

Så fort kommer du igång

Oftast tar det inte mer än ett par veckor innan du har dina papper. Så fort du har försäkringen tecknad kan du börja arbeta via oss. Faktureringen kan ske så snart du fått din F-skattsedel.

Så mycket kostar det

Att registrera en enskild firma kostar ingenting utöver portot för att skicka in blanketterna till Skatteverket. Att starta ett Aktiebolag kostar vanligtvis 50 000 kronor. Tänk på att du som egenföretagare själv ansvarar över att betala skatter och avgifter enligt skatteverkets regler.

Denna lön får du som socionom med eget företag

Ditt arvode som socionom med eget företag baseras på din kompetens och erfarenhet. Arvodet ligger långt över den lön du kan räkna med när du är anställd.

Du som har eget företag och arbetar som underleverantör till oss fakturerar Medkomp för dina tjänster. Där ingår avgifter och skatter som du själv hanterar i ditt företag

Detta är ett bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som erbjuder flera spännande tjänster på olika arbetsplatser och inom varierande områden. Du som har eget företag som socionom kan arbeta som underleverantör till ett bemanningsföretag inom socialtjänsten. Lönerna på bemanningsföretag för socionomer är konkurrenskraftiga och reflekterar det värdefulla arbete som underleverantörerna gör.

Vanliga frågor och svar

Vilka fördelar finns det med att jobba som socionom med eget företag?

Det finns flera fördelar med att jobba som socionom med eget företag via bemanningsföretaget Medkomp.

 • Du får chansen att driva ett eget företag som entreprenör. Detta innebär en del administrativt arbete men rent ekonomiskt har du också större möjligheter att tjäna mer.
 • Du har flexibilitet vad gäller din arbetstid och vart du vill jobba.
 • Du kan göra avdrag för utgifter du har i ditt företag. Detta kan gälla din mobiltelefon eller en dator från vilken du sköter din administration.
 • Du får kontinuerlig kompetensutveckling genom att arbeta på olika arbetsplatser där du lär dig nya saker.
 • Du har en konsultchef som du kan vända dig till om du har frågor
 • Du upplever mindre stress och får mer tid för dina klienter. Detta då du inte behöver lägga tid på obligatoriska möten på arbetsplatsen.

Vad krävs för att få jobba för Medkomp?

Kompetenskraven utgår utifrån den tjänst du söker. Majoriteten av vår personal behöver ha en socionomexamen eller likvärdig utbildning med socialstyrelsens riktlinjer. Vi anställer dig som är driven inom ditt yrke och har ett starkt, personligt engagemang för det du gör. Detta säkerställs via en intervju samt referenser som du lämnar när du är aktuell för uppdrag hos oss.

Vilka villkor får jag som socionom med eget företag?

Det finns många förmåner för den som väljer att driva eget företag. Vi är övertygade om att bra villkor är en nyckel till medarbetare som trivs.

 • Du får driva ditt eget företag.
 • Du får en personlig kontaktperson.
 • Du får hjälp med att starta eget företag

Vilket stöd får jag om något händer på min arbetsplats?

Som socionom möter du människor i svåra stunder i livet. Eftersom din kontaktperson på Medkomp har en bred erfarenhet av myndighetsutövning kan hen stötta dig i ditt dagliga arbete.

Är heltid det enda alternativet?

Nej. När du jobbar hos oss via ditt eget företag väljer du själv i vilken omfattning du vill arbeta. Heltid, deltid eller någon dag i veckan. Vi matchar uppdraget du får med dina önskemål. Naturligtvis kan du ändra arbetsomfattning beroende på hur ditt liv förändras i övrigt. Större flexibilitet innebär dock oftast möjlighet till fler uppdrag.

Vem ordnar resa och boende om jag jobbar på annan ort?

Konsulter med eget företag står för rese och boendekostnader själva.

Får jag en kontaktperson?

För oss är din trygghet viktig. Vi vill att du alltid ska känna dig lyssnad på. Därför får du en kontaktperson som följer dig genom din tid hos oss. Konsultchefen, din kontaktperson, har socionomexamen och vet vad som gäller på din arbetsplats. Detta innebär att du alltid har någon att bolla tankar med vid behov. Med tryggheten i att ha samma konsultchef hela tiden bygger ni upp ett viktigt förtroende för att du ska kunna utföra ditt arbete till hög standard.

Vilka journalsystem måste jag kunna?

Det är positivt om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen. Detta är dock inget krav. Beroende på vilken kommun du arbetar inom kan journalsystemen variera.

INTRESSEANMÄLAN – SOCIONOM

Frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer!